Viktige KPI-er som brukes til å måle lagereffektivitet

Logistikk, Produksjon

Mest sannsynlig har du tilgang til en mengde forskjellige data knyttet til lageret ditt. Den utfordrende delen er å bruke den best mulig for å forbedre den generelle effektiviteten. Et første skritt er å identifisere de riktige nøkkelytelsesindikatorene (KPI-er) som vil gi praktisk informasjon om logistikkprosessene dine.

Hvordan definere KPI-er for et lager?

KPI-er for lager kan deles inn i ulike kategorier, for eksempel mottak, bortsetting, lagring, oppfyllelse og lagersikkerhet.
 • Mottakende KPI-er omhandler lagerets effektivitet i mottak av innkommende varer og flytting til andre områder av lageret.
 • Bortsette KPI-er vil indikere hvordan lageret ditt håndterer trinnene etter mottak av varene, når materialene skal lagres.
 • Lager-KPI setter tall på lagerytelse i form av f.eks. bærekostnad, plassutnyttelse og lageromsetning.
 • Oppfyllelse KPI-er måler først og fremst nøyaktigheten og produktiviteten til plukke- og pakkeprosessen.
 • Sikkerhets-KPIer viktige for å holde oversikt over ansattes helse og tilfredshet. Selv om det er et mål i seg selv, risikerer lav score også høy medarbeideromsetning og dårlig produktivitet.
Nedenfor er noen konkrete KPI-eksempler for lager som er verdt å vurdere i den pågående prosessen med å forbedre lagereffektiviteten.

KPI-er for mottak på lager

 • Syklustid for mottak: Syklustiden for mottak er den gjennomsnittlige tiden en levering tar å behandle. Syklustider som er for lange vil påvirke andre lager KPI-er og en mulig løsning kan for eksempel være å omplanlegge leveranser for å gi mottaksområdet mer behandlingstid for hver leveranse.
 • Mottaksproduktivitet: Denne KPI-en beskriver volumet av varer som mottas per lagerarbeider eller volumet per time. Et lavt tall kan indikere at materialhåndteringsutstyret er riktig utnyttet eller andre mangler i prosessen.

KPI-er for bortsetting på lager

 • Sett bort syklustid: Denne KPI-en ligner på mottakssyklustid, men måler i stedet den totale tiden brukt på å legge bort varer, i gjennomsnitt. Mulige løsninger på lang tid for å sette bort kan være lageroppsett, opplæring av ansatte eller mer effektivt håndteringsutstyr.
 • Bortsettelses-nøyaktighetsgrad: Nøyaktighetsgraden setter en prosentandel på antall varer som ble satt bort riktig ved første forsøk, med målet om å nå 100 %. Som med mange andre lagerprosesser, kan dårlig nøyaktighet føre til overbelastning i andre områder.

KPIer for lagerbeholdning

 • Bærekostnad for inventar: Denne KPIen definerer det totale beløpet som brukes på å holde, eie og lagre inventar. Den representerer hvor lenge du vil kunne fortsette å lagre beholdningen din før du begynner å tape penger – da må du finne løsninger for saktegående beholdning.
 • Beholdningsomsetning: Definerer hvor ofte beholdningen din blir inntektsgenerert og erstattet i en gitt tidsperiode. Dermed indikerer det din bedrifts evne til å generere salg og vekst. Den er omvendt korrelert til kostnaden ved å bære KPI, som normalt vil øke etter hvert som lageromsetningen avtar.
 • Lagernøyaktighet: Lagernøyaktighet sammenligner mengdene i lagerstyringssystemet ditt med det som faktisk er i hyllene. Hyppige unøyaktigheter kan føre til økte samlede kostnader på grunn av f.eks. kundemisnøye på grunn av uforutsette restordrer.

KPI-er for lageroppfyllelse

 • Intern bestillingssyklustid: Den gjennomsnittlige tiden det tar fra en bestilling er mottatt til den sendes, eksklusive tiden fraktselskapet tar. Hvis dette tallet øker, kan det tyde på et problem med plukke- og pakkeprosessen.
 • Perfekt ordreprosent: Denne KPIen representerer prosentandelen av bestillinger som har gått gjennom oppfyllelsesprosessen uten problemer. Prosentsatsene som inngår i beregningen er normalt prosentandelen skadede varer, bestillinger i tide, korrekt dokumentasjon og komplette bestillinger som sendes.
 • Plukknøyaktighet: Det totale antallet bestillinger delt på den perfekte ordrefrekvensen. En synkende plukknøyaktighetsprosent indikerer problemer i oppfyllelsesprosessen som til slutt vil føre til misfornøyde kunder.

KPI-er for lagersikkerhet

 • Tid mellom ulykker: Å øke tiden mellom ulykker er selvsagt en god ting. Men det er også viktig å observere langsiktige trender og iverksette raske tiltak dersom det går feil vei. Bruk av høykvalitets materialhåndteringssystemer er en effektiv måte å redusere tiden mellom ulykker og samtidig øke produktiviteten.
 • Tidstap på grunn av skade: Dette er hvor lang tid den enkelte arbeidstaker ellers ville ha brukt på å jobbe, definert som tapt tid i timer delt på totalt antall arbeidstimer. Et høyt tall kan indikere dårlige ergonomiske forhold eller en høy frekvens av mer alvorlige ulykker.
Mange av KPI-ene ovenfor er direkte eller indirekte påvirket av et anleggs bruk av materialhåndteringsutstyr. Med riktig verktøy og utstyr, som for eksempel vakuumløftesystemer, kan personalets helse forbedres samtidig som man oppnår betydelig høyere produktivitet på mange områder.

Relatert innhold

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

Skap en fleksibel arbeidsstyrke med TAWI

Lager og distribusjonssentre står overfor betydelige utfordringer med mangel på arbeidskraft og høy utskifting av ansatte, noe som fører til økt overtid og bemanningsproblemer. En fleksibel arbeidsstyrke, forbedret med vakuumløfteteknologi, kan være en endring i å håndtere disse utfordringene.

Les mer

Meeting about logistics trends in a warehouse full of boxes

Logistikktrender for 2023: De 5 beste trendene innen logistikk

Logistikkbransjen er i stadig endring og tilpasser seg den raske veksten av teknologi og behovet for å ta vare på miljøet. For at enhver bedrift skal ligge i forkant og forbli konkurransedyktig i disse tider, må den være fleksibel nok til å imøtekomme de siste teknologiske fremskritt, nye prosesser og strategier for å lykkes. Logistikkteknologi vil fortsette å ekspandere og vokse, noe som gjør logistikkbransjen mer smidig og pålitelig. Her er noen topptrender å se i 2023 som vil forme fremtiden til logistikkbransjen.

Les mer

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her

Ta kontakt med oss når som helst, så hjelper vi deg gjerne.
Trenger du et presserende svar, kan du ringe oss direkte på +47 921 19 980 (8am-5pm GMT +1)

i
Kontakt

Vennligst spesifiser hva du vil løfte med mål og vekt, størrelse på arbeidsområdet og løftehøyde for å få et så nøyaktig tilbud som mulig.

Er du usikker?
Ring oss på +47 921 19 980 (08.00-17.00 GMT+1) for råd

Ta kontakt

Gå til toppen