Mere fleksibilitet i arbejdsstyrken og overskud med (smarte) løfteløsninger

Arbejdsstyrkens fleksibilitet er en vigtig mulighed for at virksomheder kan være mere agile. Fokus på fleksibilitet i arbejdsstyrken giver mange fordele, herunder øget produktivitet, minimeret nedetid og forbedret sundhed og sikkerhed for medarbejderne. Alt dette vil bidrage positivt til din bundlinje.

Hvordan kan fleksibilitet i arbejdsstyrken påvirke din bundlinje?

I logistik- og produktionsvirksomheder er en væsentlig udfordring for arbejdsstyrkens fleksibilitet og jobrotation at arbejdsopgaverne er fysiske krævende og ofte består af manuel håndtering, såsom at plukke store kasser på et lager eller aflæse containere, som er stablet med løse kasser, som skal løftes ud af containeren.
Opgaver, der kræver et højt antal gentagne bevægelser, såsom sortering af pakker fra transportør til palle, er også fysisk krævende, især når de udføres med høj frekvens under et skift. Det er svært at bruge jobrotation og udnytte din arbejdsstyrke effektivt, når kun en begrænset procentdel af dine medarbejdere kan udføre disse opgaver. Det kan også gøre din virksomhed mere skrøbelig over for pludselige ressource mangel og sygefravær.

 Lagerarbejdere, der transporterer flere kasser til paller  Løft og transport af store tunge ruller

Gør din virksomhed mere robust med smarte løfteløsninger. Forestil dig, at kunne få en af dine medarbejdere til at udføre selv den mest krævende arbejdsproces. Ved at investere i smarte løsninger kan du give dine medarbejdere mulighed for at løfte og transportere hvilken som helst last (selv, uden anstrengelse). Fleksibilitet i arbejdsstyrken medfører mange fordele, herunder øget produktivitet, minimeret nedetid og forbedret sundhed & amp; sikkerhed for medarbejderne. Alt dette vil bidrage positivt til din bundlinje.

Hvad er arbejdsstyrkens fleksibilitet?

At have en fleksibel arbejdsstyrke betyder, at dine medarbejdere kan udføre en række forskellige opgaver når og hvor der er mest brug for dem. En virksomhed med en fleksibel arbejdsstyrke sikrer, at medarbejderne kan udføre forskellige opgaver og funktioner uanset hvilke opgaver der skal udføres.

Mand løfter tunge sække

Virksomheder, der omfavner fleksibilitet, kan bruge jobrotation og ansætte midlertidige eller deltidsansatte til at understøtte fuldtidsansatte i travle perioder. Løfteudstyr muliggør at en hvilken som helt medarbejder kan løfte, da vedkommende på ganske få minutter vil være i stand til at betjene løfteudstyret.

Fordele ved en fleksibel arbejdsstyrke

  • Øget produktivitet

Med medarbejdere i stand til at udføre en række funktioner, kan deres produktivitet optimeres ved at de kan påtage sig en opgave så snart den opstår. Det betyder, at problemer kan rettes uden forsinkelse, hvilket garanterer at produktionstandarder bevares og i sidste ende skaber kundetilfredshed.

Hvordan bidrager smarte løfteløsninger positivt? – På et lager hos en forhandler ville eksempelvis brug af smarte løfteløsninger betyde, at alle medarbejdere selv kunne samle enhver kundeordre (uanset varens størrelse eller vægt). En person vil let kunne udføre et job, som tidligere har krævet to personer. Klik her for at læse mere om dette emne.

  • Ressourceeffektivitet

En fleksibel arbejdsstyrke gør din virksomhed i stand til at være i god form. Hvis du ønsker at reducere driftsomkostningerne eller står over for et højt medarbejderfravær på grund af sygdom, kan du opretholde høje standarder og nå målene selv med et lille antal medarbejdere.

Smarte løfteløsninger bidrager positivt – Selv de mest fysisk krævende opgaver kan løses af medarbejderne på stedet. Medarbejderne kan skifte mellem arbejdsstationer uden at skulle overveje, om de kan styre den fysisk hårde manuelle håndtering, der er involveret i opgaven (især i en tidssensitiv proces som f.eks. ordreplukning).

  • Medarbejderfastholdelse og motivation

At tildele dine medarbejdere forskellige opgaver forbedrer ikke kun produktivitet og effektivitet, men skaber også et dynamisk arbejdsmiljø. Dette resulterer i større engagement og motivation hos medarbejderne.

Hvad gør smarte løfteløsninger for medarbejderne? – forbedret arbejdsvilkår og ergonomi vil øge medarbejdernes moral og fastholdelse. Implementering af løsninger til at forbedre medarbejdernes daglige drift og forbedre deres helbred vil gøre dine medarbejdere motiverede og mere loyale.

Produktionsvirksomheder og lagerlogistik arbejder på globale markeder i et højt tempo og stræber konstant efter at gøre tingene bedre og smartere for at imødekomme de skiftende økonomiske forhold og øgede kundekrav. En fleksibel arbejdsstyrke er afgørende for at opnå langsigtet succes.

 Lagermedarbejder tømmer kasser fra en palle

Arbejdskraftens fleksibilitet er en vigtig faktor. Aldrende befolkninger i udviklede økonomier giver yderligere udfordringer med at bevare optimal effektivitet. Kontinuerlig forbedring af forretningsdriften til at arbejde smartere skal blive en del af hverdagen.

5 trin til at øge fleksibiliteten i arbejdsstyrken

  1. Identificer kritiske områder. Hvilke områder er særlig følsomme over for udsving i medarbejderressourcer og tilgængelighed? Hvilke opgaver kan kun udføres af en begrænset procentdel af dit team?
  2. Tal med dine medarbejdere. At skabe en fleksibel arbejdsplads betyder, at alle medarbejdere skal behandles lige og retfærdigt. Du kan tale med dit team om, hvilke muligheder for fleksibilitet de vil opleve som en fordel, f.eks. jobrotation.
  3. Giv de rigtige værktøjer. Flere arbejdstider er ikke nødvendigvis lig med mere produktivitet. En logistiskmedarbejder, der har til opgave manuelt at sortere og plukke kasser fra en transportør til palle på hurtigst mulig tid, vil ikke trives ved at få flere arbejdstimer til sit skift. Smarte værktøjer, som kan gøre det muligt for medarbejderen at holde et konsekvent tempo, uden at hans/hendes krop belastes, medføre nye muligheder. Både i forhold til effektivitet og medarbejdermotivation.
  4. Giv uddannelse. Når du introducerer nye procedurer i din virksomhed, skal du sørge for at kommunikere fordelene til dine medarbejdere og sørge for, at du giver tilstrækkelig uddannelse til at få dem godt i gang. Når de f.eks. Implementerer en ny løfteløsning, er det vigtigt, at operatørerne forstår fordelene ved at bruge værktøjet (både for deres egen sikkerhed og virksomhedens samlede udbytte).
  5. Opfølgning. Henvend dig til dine medarbejdere af og til, og sørg for, at din arbejdsstyrke er komfortabel og produktiv med de handlinger, du har foretaget.

Hvordan hjælper TAWI dig med at komme godt i mål

Vil løfteudstyr ikke bremse produktionen? Er manuel håndtering ikke hurtigere? Dette er almindelige spørgsmål blandt ledere, der overvejer at implementere løfteløsninger i deres daglige drift. Fra vores mangeårige erfaring og kontinuerlige feedback fra tusinder af kunder er dette sjældent tilfældet.

Kvinde, som drejer tønde med en løftevogn til håndgreb

Faktisk er vores kunder oftest positivt overrasket over det faktum, at den samlede effektivitet øges ved at bruge løfteudstyr fra TAWI. Udover at skabe en fleksibel arbejdsplads, hvor dine medarbejdere kan bevæge sig mellem arbejdsstationer, omfatter yderligere fordele minimering af nedetid og sikring af, at dine medarbejdere kan holde et højt jævnt tempo gennem hvert skift.

”Alle kan håndtere tunge sække med løftere fra TAWI, hvilket øger fleksibiliteten og sikrer, at produktionen aldrig står stille” , Jonas Ericsson, produktionschef i Bakels, Sverige.

Fra løft til virkelighed – Hvad siger vores kunder

Hos Zabolak i Holland forarbejdes lange træplader fra råvarer til endelige træprodukter. De færdige paneler pakkes i bundter og derefter palleteret i afventning af yderligere transport til slutkunden. Palletering af disse store og tunge bundter plejede tidligere at kræve to medarbejdere, der arbejdede sammen om at løfte og placere dem på paller.

For at optimere deres drift søgte Zabolak efter måder at forbedre effektiviteten. I perioder med høj efterspørgsel hentes ofte midlertidigt personale ind for at understøtte produktionen, så det var vigtigt, at enhver potentiel løsning var brugervenlig og let kunne bruges af alle medarbejdere.

Den endelige investering blev foretaget i vakuumløftere fra TAWI. Løsningen var i stand til at opfylde kravene om let at blive integreret i Zabolaks arbejdsgang og være let at bruge og håndtere, selv for personalet. “Vi ser at medarbejderne er meget fleksible på den arbejdsstation”, siger Henry Jacobs, administrerende direktør i Zabolak Holland.

At alle kan arbejde med vakuumløfterne betyder også, at palletering af tunge bundter ikke længere kræver to medarbejdere. En medarbejder kan pakke bundterne effektivt uden fysisk belastning. I stedet for at skulle bruge to medarbejdere i denne proces kan en klare opgaven. Virker positivt på produktiviteten og bundlinjen.

& nbsp;

TAWI tilbyder et komplet udvalg af smarte løfteløsninger , herunder mobile ordreplukkere, vakuumløftere, løftevogne, kraner og taljer. Når du vælger en løsning fra TAWI, får du et system af høj kvalitet, der kan tilpasses dine specifikke krav samt en loyal partner i hele processen fra start til implementeringen af dit anlæg. Kontakt os og find ud af, hvordan vi kan hjælpe med at forbedre din bundlinje.

relateret indhold

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets. Containeraflæsningsudstyr

Containeraflæsningsudstyr i 2024: En komparativ analyse af de bedste tekniske løsninger

I 2022 blev der verden over afsendt over 161 milliarder pakker. Dette forventes at vokse til 256 milliarder pakker frem til 2027, hvilket vil indebære en årlig vækstrate på 59 %. Udsigterne for branchen kan nok se positive ud, men virkeligheden for de enkelte virksomheder er ofte en anden. Stigende pres og forventninger fra køberne kombineret med mangel på arbejdskraft gør den forventede vækst plus de eksisterende udfordringer i branchen problematiske. Hvis det ikke håndteres ordentligt, kan denne vækst blive truet af flaskehalse i branchen, f.eks. ved læsning og aflæsning af containere. I denne artikel sammenligner vi det bedste containeraflæsningsudstyr, der kan fås i 2024.

Læs mere

Har du brug for mere info? Kontakt os her

Kontakt os når som helst. Vi er klar til at hjælpe dig.
Har du brug for svar med det samme, så ring til os på tlf. 86172266

i

Angiv hvad du vil løfte med mål og vægt, arbejdsområde og løftehøjde for at få så præcis et tilbud som muligt.

Are you unsure?
Call us at 86 17 22 66 for advice

Kontakt os nu

Go to the top