Pharma fremstillingsindustri: Udfordringer og løsninger

Lægemiddelfremstilling er kompleks og nogle gange en farlig industri. Fremstillingsprocessen kræver præcise, sikre og hygiejniske løft ved vejning, forarbejdning og emballering. Vores skræddersyede løfteløsninger kan løse de største udfordringer i branchen som at forbedre produktiviteten samtidig med at tilføre sundheds- og sikkerhedsfordele.

Den farmaceutiske industris største udfordringer

Den farmaceutiske produktionsproces involverer meget mere end blot at kombinere ingredienser for at fremstille tabletter, kapsler, opløsninger eller salver. Processen er meget afhængig af tilførslen af materiale. Høj ydeevne afhænger af løbende tilførsel af stoffer i på hinanden følgende processer langs linjen, hvilket kræver pålidelighed, nøjagtighed, hygiejne og et minimum af afbrydelser.

Processen er også farlig. Der er bevægelige maskindele, tryksat udstyr og manuel håndtering af tunge materialer, ofte på begrænset plads. Løft, skubning, trækning, bæring og nedsætning af genstande tegner sig i øjeblikket for helt op til 66 % af alle ulykker og skader i den farmaceutiske industri.

Imens står produktionsledere over for et konstant fokus på produktivitet. Den farmaceutiske industri er endnu langt fra at være nået lige så langt som andre industrier med at gentænke, hvordan de skal køre driften for at reducere omkostningerne og fastholde personalet. Uanset delsektor så har store farmaceutiske virksomheder, mindre virksomheder, konglomerater inden for sundhed og producenter af generiske lægemidler måske forskellige omkostningsstrukturer, men alle har måttet kæmpe for at opnå trinvise produktivitetsgevinster.

Et aspekt af den farmaceutiske produktionsproces, hvor det er muligt at løse nogle af disse udfordringer, overses hele tiden. Denne artikel ser på, hvordan ydeevnen kan øges ved brug af smarte løfteteknologier designet til den farmaceutiske industri i relation til:

  • Vejning og dispensering;
  • Bearbejdning;
  • Emballering

farmaceutisk medicin tablet

Farmaceutisk produktion: Vejning og dispensering

Vejerummet er et vigtigt indgangsted til farmaceutisk produktion med strenge krav til renlighed. Det er overgangspunktet for materialer, der bevæger sig fra lageret og videre ind i forarbejdningsområdet. Håndteringen af stoffer i vejerummet er helt afgørende. Her er den fulde opmærksomhed på layout, udstyr og drift udgangspunktet for en effektiv produktionsproces.

Vejerummets design og udstyr varierer alt efter den bearbejdningsform, der finder sted, men nogle fælles principper bør være grundlæggende for designet af ethvert farmaceutisk vejerum: et envejsflow af materialer og personale, adskillelse mellem farlige og ikke-farlige materialer samt adskillelse af lager og produktionsvarer og -områder.

“Der er mange løft i denne fase i den farmaceutiske industri, ofte med sække på 25 kg til 50 kg – hvis de bliver større, bliver materialerne komprimeret,” siger Søren Skriver Nielsen, salgsdirektør for TAWI i Danmark. Søren har stor erfaring fra sine mange år i branchen. Når sække og tromler fjernes fra en snavset palle, skal de rengøres, før de kommer ind i produktionsområdet. ”Alt her skal være nemt at gøre rent. Udstyr til tunge løft er dog ofte snavset og støvet, og kædetaljer er langsomme,” siger Søren.

“Vakuumløftere er meget hurtigere og nemme at holde rene. Nogle gange frygter virksomheder, at løfteteknologi vil bremse dem. Når de begynder at bruge det, oplever de, at det er 10-15 % hurtigere end manuelle løft, især hvis de flytter sække fra et sted til et andet. Maskinerne er fremstillet af 316 stål af høj kvalitet, og de kan slangevaskes for at forhindre kontaminering.”

Mobile vakuumløftere er en halvautomatisk løsning, der ikke erstatter medarbejdere, men hjælper dem med at udføre løfteopgaver med minimal indsats og risiko. Disse maskiner kan flytte råmateriale ind i og omkring inde i vejerummet og transportere det til forarbejdningsområderne efter vejning. ATEX-certificering kan være vigtig i nogle områder, hvor der blandes pulver. Det betyder, at hver komponent af løfteudstyret skal designes og afprøves, så det opfylder krav til reduktion af eksplosionsrisikoen, og installationen skal udføres af ATEX-uddannet personale.

løfteboks i ATEX-zone ved hjælp af vakuumløfter

Farmaceutisk produktion: Bearbejdning

Under bearbejdningen af farmaceutiske ingredienser er det allervigtigste at undgå kontaminering. Fremstilling af lægemidler er en sensitiv proces, herunder den delikate håndtering af aktive stoffer (API’er). Produktionen foregår ofte i beskyttede renrumsfaciliteter, der er designet til at opretholde ekstremt lave niveauer af partikler, luftbårne organismer eller forstøvede partikler for at bevare et sikkert miljø. Hvert stykke udstyr skal være designet til at generere minimal luftkontaminering og være meget let at rengøre.

Ampliqon er et godt eksempel. Det er en dansk biotekvirksomhed, der fremstiller PCR-enzymer og laboratoriereagenser, hvis produkter anvendes i stor udstrækning på hospitaler, universiteter, i forskningsinstitutioner og life science-industrier internationalt. På et tidspunkt i produktionsprocessen bruger Ampliqon TAWIs løfteudstyr til at hælde væske fra en cylinder over i små flasker uden at bruge en tragt, som kan indebære en kontamineringsrisiko. Denne løfteteknologi muliggør fleksible og præcise bevægelser, der bruges til at løfte, dreje og vippe alle typer tromler, tønder eller spande, som kan tippes i den helt rigtige vinkel, uden at der er behov for at tømme den. I Ampliqons tilfælde er dette en skræddersyet løsning til en meget specifik proces.

Ampliqon, for for eksempel en dansk virksomhed, der laver PCR

Muligheden for at tilpasse løfteudstyr er afgørende for at sikre, at kunden er udstyret med det bedste værktøj til at optimere sine processer og ydeevnen,” siger Søren Skriver Nielsen. ”Farmaceutiske virksomheder går altid efter at gøre det rum, de arbejder i, så lille som muligt for at opretholde høje standarder for renlighed og undgå kontaminering, og ofte er renrummene bygget uden at tænke løfteudstyr ind i dem. Det betyder, at løftemaskiner ofte skal tilpasses til at kunne anvendes i trange rum. Tunge og svært håndterbare sække eller tromler kan løftes uden fysisk anstrengelse og tømmes i en mixer sikkert og ergonomisk uden gentagne gange at belaste medarbejderne fysisk.”

Ampliqon Biotech Danish Company

Farmaceutisk produktion: Emballering

Anbringelse af materialer på pakkemaskiner er ofte tungt og besværligt arbejde. Ruller med plastfilm kan veje op til 150 kg. Denne tunge opgave udgør en risiko for den person, der håndterer materialet, men den kan også forårsage produktionsstop, hvis materialerne ikke placeres hurtigt nok i maskinen. En fuldt mobil løfter, designet til brug i farmaceutiske produktionsområder, gør denne proces nemmere og mere effektiv og baner vej for ergonomisk håndtering af tunge ruller med emballagematerialer.

Når pakkeprocessen er fuldført, kræver den sidste fase af den farmaceutiske produktionsproces en sikker og pålidelig håndtering af de emballerede varer, hvilket ofte kræver, at kasser skal flyttes til og fra paller. Vakuumassisteret håndtering sikrer, at kartoner fyldt med skrøbelige lægemidler ikke beskadiges. Det forbedrer også ergonomien og sikkerheden på arbejdspladsen og forhindrer personskader på arbejdspladsen samt muskelømhed forårsaget af gentagne løft:

Gør som i Danmark

Danmark et godt sted at starte, hvis du vil have indsigt i fremtidige tendenser inden for farmaceutisk produktion. For det første udgør den farmaceutiske industri en stor del af vores økonomi: Målt på antallet af ansatte i forhold til befolkningen har Danmark den tredjestørste farmaceutiske industri i verden efter Schweiz og Slovenien, og vi har andenpladsen i forhold til antallet af F&U-personale. Så der er hård konkurrence om kvalificeret arbejdskraft i sektoren, som ikke altid kan være sikker på, at stærke unge mennesker kan udføre de mange løft, der kræves under produktionsprocessen.

Desuden er økonomien i Danmark stærkt reguleret, og de farmaceutiske virksomheder konkurrerer om arbejdskraften ved at gøre deres arbejdspladser så sikre og ergonomiske som muligt. Af den grund er indstillingen til håndteringen af manuelle løft i denne sektor ofte flere skridt foran andre sektorer, som har andre regler og anbefalinger.

“Arbejdernes sikkerhed går hånd i hånd med produktion i Danmarks farmaceutiske industri,” siger Søren. Industrien passer rigtig godt på deres medarbejdere, og der er også mangel på arbejdskraft, så de kæmper for at få de rigtige folk. Hvis virksomhederne ikke tager sig af sine medarbejdere, går de et andet sted hen.”

Det rigtige valg af løfteudstyr giver mulighed for en meget mere fleksibel arbejdsstyrke. Alder og køn har ingen betydning, når en maskine udfører det tunge, repetitive arbejde, der gør produktionsprocessen besværlig eller farlig for store dele af den potentielle arbejdsstyrke. Moderne vakuumløfteudstyr er stort set intuitivt og kræver minimal oplæring, før arbejderne føler sig trygge ved at bruge det.

“De fleste farmaceutiske virksomheder er ikke klar over, hvilke løfteløsninger der findes, og de fordele, de kan tilføre produktionsprocessens forskellige faser,” siger Søren . “Og i modsætning til fuldautomatiske robotsystemer kræver de ikke en enorm økonomisk investering. Investeringsafkastet måles normalt i måneder.”

Konklusioner

  • Farmaceutisk produktion er kompleks og nogle gange farlig
  • Der pågår en konstant søgen efter produktivitet og konkurrence om kvalificeret arbejdskraft
  • Fremstillingsprocessen kræver præcise, sikre og hygiejniske løft i vejnings-, forarbejdnings- og emballeringsfaserne
  • Tilpasset, halvautomatisk løfteudstyr kan give produktivitetsgevinster og store sundheds- og sikkerhedsmæssige fordele med positiv afsmitning på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

relateret indhold

Man lifting window with vacuum yoke sheet gripper

Vælg det rette løfteudstyr som er tilpasset dine daglige arbejdsprocesser

At have adgang til det bedst mulige løfteudstyr vil i høj grad gavne personalets sundhed og produktivitet på ethvert lager eller i et produktionsmiljø. Udfordringen ligger i at vælge det rigtige udstyr hvilket ofte indebærer en kompleks udvælgelsesproces og en betydelig investering. Der er ikke to faciliteter som er ens med hensyn til størrelse, layout eller krav til materialehåndtering. Denne artikel er en praktisk guide til at komme i gang med udvælgelsesprocessen. Vi giver et overblik over hvilke typer udstyr som kan tilpasses eller om egner sig bedst til specifikke opgaver.

Læs mere

Biotech employee

Pharma fremstillingsindustri: Udfordringer og løsninger

Lægemiddelfremstilling er kompleks og nogle gange en farlig industri. Fremstillingsprocessen kræver præcise, sikre og hygiejniske løft ved vejning, forarbejdning og emballering. Vores skræddersyede løfteløsninger kan løse de største udfordringer i branchen som at forbedre produktiviteten samtidig med at tilføre sundheds- og sikkerhedsfordele.

Læs mere

Har du brug for mere info? Kontakt os her

Kontakt os når som helst. Vi er klar til at hjælpe dig.
Har du brug for svar med det samme, så ring til os på tlf. 86172266

i

Angiv hvad du vil løfte med mål og vægt, arbejdsområde og løftehøjde for at få så præcis et tilbud som muligt.

Are you unsure?
Call us at 86 17 22 66 for advice

Kontakt os nu

Go to the top