Turvallista nostamista kemikaalien ja lääkkeiden tuotannossa

Onko oikeasti olemassa tapaa varmistaa turvallinen ja terveellinen työympäristö lääke- ja kemikaalituotannossa työskenteleville ihmisille?

Turvallisen nostamisen ja käsittelyn tärkeys

Kaikkien alojen valmistajien tavoin lääketuotteiden ja kemikaalien valmistajilla sekä heidän työntekijöillään saattaa olla vastassaan vakavia terveys- ja turvallisuusongelmia, jotka eivät liity ainoastaan vaarallisiin materiaaleihin ja aineisiin. Nämä ongelmat ulottuvat komponentteja pidemmälle, sillä edelleen on olemassa laitoksia, jotka tukeutuvat käsin tehtävään työhön ainesosia ja kemikaaleja täytettäessä, punnittaessa, prosessoitaessa tai nostettaessa. Kemian- ja lääketeollisuudessa on useita vaara-alueita, ja onnettomuuksien pääsyitä ovat inhimillinen erehdys, riittämätön koulutus ja riittämätön kunnossapito. lääketuotanto
  • Inhimillinen erehdys Suurin osa vuosittain tapahtuvista teollisuuden alan onnettomuuksista on yksinkertaisesti inhimillisten virheiden seurausta. Monet tällaiset onnettomuudet aiheutuvat siitä, että työntekijä ei noudata yhtiön omistajien käyttöön ottamia turvallisuustoimenpiteitä. Jos käytössä ei ole asianmukaista laitteistoa tai työntekijät ovat suurpiirteisiä, onnettomuuksia voi tapahtua. Onnettomuudet tai vääränlainen käsittely voi aiheuttaa aineiden saastumisen tai saada kemikaalit vuotamaan ympäristöön – niin tehtaaseen kuin sen ulkopuolellekin. Tällä voi olla merkittäviä seurauksia yrityksen toiminnalle – aina seisokkiajoista ja henkilöstön sairastumisista brändin mainehaittoihin ja moniin muihin seurauksiin.
  • Riittämätön koulutus Suurpiirteisyys ja väliaikaisratkaisut ovat usein tulosta riittämättömästä turvallisuuskoulutuksesta tai puutteellisista prosesseista. Jos henkilöstöä ei kouluteta riittävästi tietyn työvälineen tai laitteiston käyttöön, teollisuusonnettomuuksia tapahtuu todennäköisemmin.
  • Riittämätön kunnossapito Yleinen syy teollisuusonnettomuuksille lääke- ja kemikaalisektorilla on laitteiston riittämätön kunnossapito. Säännöllinen ja oikeanlainen valmistajan suositusten mukainen kunnossapito on tärkeää; sillä varmistetaan, että laitteisto toimii moitteettomasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Tuotantolinjan häiriöillä ja tilanteilla, joissa ei olla korkeiden standardien tasalla tarkkuuden ja virheettömyyden ensiarvoisesta tärkeydestä huolimatta, voi olla vakavia vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.

Terveys ja turvallisuus – tärkein osa henkilöstön pysyvyydelle lääkkeiden ja kemikaalien käsittelyssä

Terveys ja turvallisuus ovat ehdottoman tärkeitä henkilöstön pysyvyydelle ja optimaalisen tuottavuuden varmistamiselle, sillä ne kulkevat käsi kädessä. Lääke- ja kemikaalialalla eräs keskeinen elementti liittyy materiaalien turvalliseen käsittelyyn. Tavaroita täytyy siirtää tai käsitellä varovasti pitäen silti tahtia yllä ja noudattaen oikeaa prosessia. Uusien ja tehokkaampien turvallisten työnkulkujen löytäminen on aina vaikeaa, mutta ei ole mitään tarvetta tinkiä tehokkuudesta, terveydestä eikä ergonomiasta. Toinen tärkeä huomioitava tekijä on tietysti ATEX-säädösten mukaiset ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ja terveyssäädösten mukaisten järjestelmien tarve.

Laboratorioiden ja tuotannon perusturvallisuus

Laboratorioiden perusturvallisuuden noudattamiseen on olemassa laajoja ohjeistuksia, mutta ongelma saattaa olla pitää ne jatkuvasti työntekijöiden mielessä sekä varmistaa niiden pysyvän tärkeysjärjestyksen kärjessä. Säännöllisesti toistettava koulutus tietyillä osa-alueilla on keskeistä rutiinien pitämiseksi ajan tasalla. Koulutus on ehdottoman tärkeää muuhunkin kuin vain menetelmistä ja prosesseista ajan tasalla pysymiseksi. Työntekijöiden kehittämiseen ja koulutukseen sijoittavat yhtiöt huomaavat, että oppimisen kulttuuri tuottaa työntekijöitä, jotka ovat ylpeitä työstään ja ovat taipuvaisia ottamaan vastuuta työtehtävien taustalla olevista prosesseista. Vuosikoulutusta tulisi suunnitella tiettyjen taitojen pitämiseksi päällimmäisenä mielessä, kun taas säännöllinen koulutus esimerkiksi koneiden kunnossapidosta pitää prosessit käynnissä. Hyvä tapa varmistaa työntekijöiden tekevän työnsä turvallisesti ja tarkasti heti alusta lähtien on hankkia laitteistoja, jotka ovat paitsi helppokäyttöisiä myös helppoja puhdistaa ja huoltaa.

Säännölliset riskien ja laitteiston arvioinnit

Joillain aloilla se saattaa vaikuttaa liioitellulta, mutta kemikaalien, lääketuotteiden tai vaarallisten aineiden prosessoinnissa se on mitä tärkeintä. Laitteiston hygieenisyyden ja turvallisuuden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää; joskus se voi olla hankalaa, mutta kyseessä ei ole mahdoton tehtävä. Vaativille ATEX-alueille soveltuvien ratkaisujen löytäminen ei myöskään ole mahdotonta.

Käsin tehtävän työn minimointi

Joskus kaikkein tärkein toimenpide on eliminoida tai vähintäänkin minimoida materiaalien ja aineiden käsin tehtävä käsittely. Tämä voi olla mutkikasta, sillä joskus on mahdotonta automatisoida täysin jokin aiemmin käsin tehty työtehtävä. On kuitenkin olemassa tapoja kiertää ongelma aiheuttamatta häiriöitä käytössä oleviin prosessilinjoihin tai tuottavuuteen. Asentamalla tai ottamalla käyttöön noston apuvälineitä käsin tehtävää käsittelyä ei tarvita lähes lainkaan, mutta silti tuottavuus, turvallisuus ja tarkkuus voidaan säilyttää, minkä bonuksena saadaan parempaa ergonomiaa.

Nostoratkaisujen käyttöönotto käsin tehtävän käsittelyn helpottamiseksi

Yksi tärkeimmistä vaiheista oikean nostolaitteiston valinnassa haasteiden ratkaisemiseksi ja käsin tehtävän käsittelyn minimoimiseksi on varmistaa, että laitteisto soveltuu hyvin nostoa tai kuljetusta tarvitseville tavaroille. Nostojärjestelmät esimerkiksi yleensä valitaan ja yksilöidään tietyn kuorman, kuten pussien tai kemikaalitölkkien nostamiseksi – kaikki ne edellyttävät erilaisia työvälineitä ja rakenneosia. Lisäksi on olemassa tilanteita, joissa laitteistoa täytyy käsitellä varovasti ja huolellisesti – ja lisäksi suojakäsineitä käyttäen, mikä tekee toimenpiteistä paljon hankalampia. Laitteistot, joita käytettäessä pystytään noudattamaan käsineiden tai muun tyyppisten suojavarusteiden käyttömääräyksiä, ovat ehdottoman tärkeitä.

Turvallisuutta ihmisille ja tuotteelle

TAWI-ratkaisut voivat toimia erittäin turvallisen ja tarkan prosessilinjan kulmakivenä. Alipainenostin voi vähentää työtapaturmien sekä tuotteiden vaurioitumisen riskiä – ja sitä käyttämällä rasitus ja saastumisvaara voidaan minimoida.

Yksilöitävissä olevia ratkaisuja vaativiin ympäristöihin

TAWI on toimittanut turvallisia ja ergonomisia käsittelylaitteita lääke- ja kemikaaliteollisuudelle jo vuosikymmenten ajan. TAWI räätälöi usein ratkaisuja erittäin tarkasti määritettyjä prosesseja varten – tällä varmistetaan, että jokaisella asiakkaalla on käytettävissään parhaat prosesseja ja toimintatehoa optimoivat työvälineet tarkoista turvallisuusvaatimuksista tinkimättä.
TAWI:n asiantuntijat auttavat mielellään organisaationne tarpeita vastaavan erityisratkaisun löytämisessä – mitä ikinä käyttöympäristönne vaatiikaan. Ota yhteyttä TAWI:in ja sovi konsultoinnista.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Puhdastilojen nostolaitteet: Oikean ratkaisun valinta puhdastilaan

Tehokkaita ja luotettavia puhdastiloihin tarkoitettuja nostolaitteita voi olla hankala löytää. Puhdastilojen nostoratkaisuja ovat esimerkiksi alipainenostimet, nosturijärjestelmät, vaijeri- ja ketjunostimet sekä nostokärryt. Puhdastiloissa käytettävien laitteiden on aina täytettävä tiukat vaatimukset. Niihin kohdistuu myös yrityskohtaisia nostokapasiteettiin, ergonomiaan ja käytettävyyteen liittyviä vaatimuksia.

Lue lisää

Coregripper lifting reels from the core

Vaivatonta ja tehokasta kelojen käsittelyä

Turvallinen ja tehokas kelojen käsittely voi säästää kaikilta erityyppisiä keloja käsitteleviltä yrityksiltä sekä aikaa että rahaa. TAWI:n sähköinen rullanostin varmistaa kelojen turvallisen ja vaivattoman käsittelyn.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös