Tilausten keräilyä kurotustyökalulla

Logistiikka

Miten tilausten keräilystä voidaan tehdä aikatehokasta laadusta tai työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta tinkimättä? Tehokas varastologistiikka on avain menestyksekkääseen tilausten täyttämiseen. Jatkamalla lukemista saat selville, miten tilauksia voidaan keräillä aika- ja kustannustehokkaasti, varmistaen henkilöstön terveyden ja turvavälit.

Tuottavaa varastologistiikkaa

Vaikka muita varastotöitä voidaankin automatisoida, tilausten keräily pysyy suurelta osin käsin tehtävänä työnä. Oman varastonne työkustannuksista vähintään 50 % saattaa liittyä tilausten keräilyyn – tässä on selkeää potentiaalia kustannussäästöille. Tilausten keräilyn työvälineillä, joilla yksi henkilö pystyy keräämään tilauksia nopeasti ja tehokkaasti, paitsi puolitetaan tarvittavat työtunnit myös varmistetaan turvavälit varastossa. raskaan laatikon nostamista joukolla

Kurotustyökalu on ainutlaatuinen työkalu, jolla voidaan nostaa lavatelineen sisällä ilman fyysisiä ponnisteluja. Työkalun ansiosta käyttäjän ei tarvitse tehdä nostotöitä epämukavassa asennossa – tämä ehkäisee tosiasiallisesti tuki- ja liikuntaelinten sairauksia (TULES) ja luo turvallisen ja ergonomisen työympäristön, missä kaikki voivat suorittaa nostotöitä.

Hidastavatko yrityksenne käyttämät keräilijät tilausten täytön prosessia? Tilausten keräilyn työvälineisiin sijoittaminen auttaa prosessin nopeuttamisessa varmistamalla tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät sekä turvallisemman ja ergonomisemman työympäristön varastotyöntekijöille.

Ratkaisuja menestyksekkääseen varastotilausten täyttämiseen

TAWI-mobiilikeräilijä on siirrettävä kaikkien matalakeräilytrukkien kanssa yhteensopiva alipainenostin. Keräilijän ansiosta voidaan siirtyä nopeasti lavatelineeltä toiselle ja poimia tavaroita kuormalavalla minimaalisin fyysisin ponnistuksin. Käyttämällä TAWI-mobiilikeräilijää kurotustyökalulla varustettuna käyttäjä ulottuu helposti lavatelineisiin, ja hän voi poimia tavaroita kuormalavan perältä liikuttamatta yhtään lihasta. Keräilijän korkeutta on helppo säätää lavatelineiden korkeutta vastaavaksi. Yksi painikkeen painallus nostaa tai laskee nostintornia, ja näin nostin ulottuu telineisiin sisälle.

Tällä siirrettävällä alipainenostimella yksi henkilö pystyy tekemään aikaisemmin kaksi ihmistä vaatineen työn. Kaikki voivat nyt nostaa raskaita tavaroita ja asettaa ne kuormalavalle – turvallisesti ja ergonomisesti. Työntekijän ei tarvitse olla iso ja vahva. Jos yksi henkilö voi hoitaa nostotyöt yksin, turvavälit on helppo pitää.

https://youtu.be/_XLXNAuA9m4

Turvallista ja ergonomista tilausten keräilyä

Kurotustyökalu on ainutlaatuinen työkalu, jolla voidaan nostaa lavatelineen sisällä tai muissa ahtaissa tiloissa ilman fyysisiä ponnisteluja. Kurotustyökalun ansiosta käyttäjän ei tarvitse tehdä nostotöitä epämukavassa asennossa, mikä ehkäisee tehokkaasti tuki- ja liikuntaelinten sairauksia (TULES) sekä luo turvallisen ja ergonomisen työympäristön, missä kaikki voivat tehdä nostotöitä. Ei tarvetta kahdelle nostotyötä yhdessä hoitavalle ihmiselle. Kurotusratkaisu tarkoittaa myös, että kaikki tavarat voidaan varastoida lavatelineisiin. Ei tarvetta pitää isoja tai hankalasti käsiteltäviä tavaroita telineiden ulkopuolella, jotta niihin pääsee käsiksi. Työväline ulottuu lavatelineeseen kokonaan; siellä se saa tartuttua kuormaan helposti ja nostettua sen alipainetekniikkaa käyttämällä. Kuormaa voidaan kääntää 360° ennen sen sijoittamista kuormalavalle, mikä auttaa kuormalavatilan tehokkaassa käytössä. Työväline voidaan varustaa erilaisilla imujaloilla kuorman koon ja muodon mukaan. Laatikoita, säkkejä, pieniä tynnyreitä tai rakenneosia – työväline antaa tarvittavan nostovoiman nostamista tarvitsevista tavaroista huolimatta. Kurotustyökalun painon jakautumisen ansiosta käyttäjä voi seistä kätevästi käytävällä nostaessaan laatikkoja telineessä olevan kuormalavan takaosasta. Ei tarvetta kumartua telineen sisään kurkottamiseksi. Ei enää nostotöitä kumartuneena. Ei loukkaantumisen vaaraa eikä tarpeetonta rasitusta työntekijälle.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Logistic warehouse order picking

Tärkeitä KPI-mittareita varaston tehokkuuden mittaamiseen

Käytettävissäsi on todennäköisesti paljon erilaista varastotilojasi koskevaa dataa. Haasteena on valjastaa se parhaalla mahdollisella tavalla kokonaistehokkuuden parantamiseen. Ensin on löydettävä oikeat KPI- eli suorituskykymittarit, jotka antavat hyödyllistä tietoa logistiikkaprosesseistasi.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös