Tärkeitä KPI-mittareita varaston tehokkuuden mittaamiseen

Logistiikka, Valmistus

Käytettävissäsi on todennäköisesti paljon erilaista varastotilojasi koskevaa dataa. Haasteena on valjastaa se parhaalla mahdollisella tavalla kokonaistehokkuuden parantamiseen. Ensin on löydettävä oikeat KPI- eli suorituskykymittarit, jotka antavat hyödyllistä tietoa logistiikkaprosesseistasi.

Näin varaston KPI-mittarit voidaan määritellä

Varaston KPI-mittarit voidaan jakaa eri kategorioihin, joita ovat esimerkiksi vastaanotto, hyllytys, varastointi, keräily ja pakkaus sekä varastoturvallisuus.

 • Vastaanoton KPI-mittarit kuvaavat varaston tehokkuutta saapuvan tavaran käsittelyssä ja siirtämisessä muualle varastoon.
 • Hyllytyksen KPI-mittarit kertovat, kuinka varastosi suoriutuu tavaran vastaanoton jälkeisistä vaiheista, kun materiaalit hyllytetään varastoon.
 • Varastotilan KPI-mittarit kertovat varaston tehokkuudesta muun muassa varastonpitokustannusten, tilankäytön tehokkuuden ja varaston vaihtuvuuden näkökulmasta.
 • Keräilyn ja pakkauksen KPI-mittarit mittaavat pääasiassa keräily- ja pakkausprosessin tarkkuutta ja tuottavuutta.
 • Turvallisuuden KPI-mittarit ovat tärkeitä työntekijöiden terveyden, hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden seurannassa. Turvallisuus on jo sellaisenaan itseisarvo, mutta alhaiset pisteet kertovat myös työntekijöiden suuren vaihtuvuuden ja heikon tuottavuuden riskistä.

Alla on joitakin konkreettisia esimerkkejä varaston KPI-mittareista, joiden käyttämistä varaston tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen kannattaa harkita.


Vastaanoton KPI-mittarit

 • Vastaanoton käsittelyaika: Vastaanoton käsittelyaika kertoo, kuinka kauan toimituksen käsittely keskimäärin kestää. Liian pitkät käsittelyajat vaikuttavat varaston muihin KPI-mittareihin. Ratkaisu saattaa olla toimitusten aikataulutuksen muuttaminen siten, että kunkin toimituksen käsittelyyn jää vastaanottoalueella enemmän aikaa.
 • Vastaanoton tuottavuus: Tämä KPI-mittari kertoo vastaanotetun tavaran varastotyöntekijäkohtaisen määrän tai työntuntikohtaisen tavaramäärän. Pieni arvo voi olla merkki siitä, että materiaalinkäsittelylaitteita ei hyödynnetä tehokkaasti, tai muista puutteista prosessissa.

Hyllytyksen KPI-mittarit

 • Hyllytyksen käsittelyaika: Tämä vastaanoton käsittelyaikaa muistuttava KPI-mittari kertoo, kuinka kauan tavaran hyllyttäminen keskimäärin kestää. Jos hyllytyksen käsittelyaika on pitkä, ratkaisuja voivat olla varaston pohjaratkaisujen muuttaminen, työntekijöiden kouluttaminen ja tehokkaammat laitteet materiaalin käsittelyyn.
 • Hyllytyksen tarkkuusaste: Tarkkuusaste kertoo, kuinka monta prosenttia nimikkeistä hyllytetään oikein ensi yrittämällä. Tavoitteena on 100 %. Monien muiden varastoprosessien tavoin heikko tarkkuusaste voi johtaa työn kasautumiseen muilla alueilla.

Varastotilan KPI-mittarit

 • Varastonpitokustannukset: Tämä KPI kuvaa sitä, kuinka paljon varaston pito, varaston omistaminen ja tavaran säilytys varastossa maksaa. Se kertoo, kuinka kauan voit pitää tavaraa varastossa ennen kuin syntyy tappiota – jolloin sinun on löydettävä ratkaisuja hitaan varastokierron selättämiseen.
 • Varaston vaihtuvuus: Tämä mittari määrittää, kuinka monta kertaa varaston tavara tuloutetaan ja varasto vaihtuu tietyn ajan kuluessa. Tämä kertoo yrityksesi valmiuksista myynnin lisäämiseen ja kasvuun. Se korreloi käänteisesti varastonpitokustannusten KPI-mittarin kanssa, jonka arvo tavallisesti suurenee varaston vaihtuvuuden heiketessä.
 • Varastosaldojen tarkkuus: Varastosaldojen tarkkuus vertaa varastonohjausjärjestelmän saldoja hyllyjen todellisiin saldoihin. Toistuvat eroavaisuudet voivat nostaa kokonaiskustannuksia, sillä esimerkiksi jälkitoimitusten kasautuminen heikentää asiakastyytyväisyyttä.

Keräilyn ja pakkauksen KPI-mittarit

 • Sisäinen tilauksen käsittelyaika: Tämä KPI-mittari kertoo, minkä ajan kuluttua tilauksen vastaanottamisesta tilaus keskimäärin lähetetään. Rahdinkuljettajan toimitusaikaa ei huomioida. Jos luku on kasvamaan päin, se voi olla merkki keräily- ja pakkausprosessin ongelmista.
 • Täydellisen tilauksen toteutumisprosentti: Tämä KPI kertoo, kuinka suuri prosenttiosuus tilauksista kulkee ongelmitta keräily- ja pakkausprossin läpi. Laskelmaan otetaan tavallisesti mukaan vahingoittuneiden tilausten, ajallaan toimitettujen tilausten, oikean dokumentaation ja lähetettyjen valmiiden tilausten prosenttiosuudet.
 • Keräilytarkkuus: Tilausten kokonaismäärä jaettuna täydellisen tilauksen toteutumisprosentilla. Heikentyvä keräilytarkkuusprosentti on merkki keräily- ja pakkausprosessin ongelmista, jotka ennen pitkää heikentävät asiakastyytyväisyyttä.

Turvallisuuden KPI-mittarit

 • Onnettomuusväli: Onnettomuusvälin piteneminen on tietysti hyvä asia. On kuitenkin tärkeää seurata pitkän aikavälin suuntauksia ja ryhtyä pikaisesti toimeen, jos suuntaukset ovat epäsuotuisia. Laadukkaat materiaalinkäsittelyjärjestelmät ovat tehokas tapa vähentää onnettomuuksia ja parantaa tuottavuutta.
 • Tapaturmien vuoksi menetetyt työtunnit: Tämä KPI-mittari kertoo, kuinka kauan yksittäiset työntekijät olisivat muutoin käyttäneet työntekoon. Arvo lasketaan jakamalla menetettyjen työtuntien määrä työtuntien kokonaismäärällä. Suuri arvo voi olla merkki epäergonomisista työskentelyolosuhteista tai vakavien onnettomuuksien yleistymisestä.

Laitoksen valmiudet hyödyntää materiaalinkäsittelylaitteita . vaikuttaa joko suoraan tai epäsuorasti moniin edellä mainittuihin KPI-mittareihin. Henkilökunnan hyvinvointia voidaan parantaa oikeilla työkaluilla ja laitteilla, kuten alipainenostimilla, ja samalla tuottavuus voi parantua merkittävästi monella osa-alueella.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Warehouse worker driving a forklift with a mobile vacuum lifter on the forks

Tehosta keräily- ja pakkaustoimintoja puoliautomaattisilla ratkaisuilla

Varastojen keräily- ja pakkaustoimintojen tehostaminen on tärkeää nykyaikaisen verkkokauppaympäristön vaatimusten täyttämiseksi. Puoliautomaattisten ratkaisujen, kuten siirrettävien alipainenostimien, käyttöönotto varastoissa voi parantaa tehokkuutta ja työskentelyolosuhteita sekä pienentää loukkaantumisriskiä.

Lue lisää

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

TAWI-alipainenostimilla joustava varastohenkilöstö

Varastot ja jakelukeskukset kohtaavat suuria haasteita työvoimapulan ja työntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi, sillä ne lisäävät ylityön ja henkilöstöongelmien määrää. Alipainenostinteknologialla tuettu joustava henkilöstö voi olla vastaus näihin ongelmiin. Joustavan henkilöstön käyttöönotto voi parantaa varastotoimintojen yleistä tehokkuutta.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös