Käsin tehtävästä käsittelystä siirtyminen koneavusteiseen käsittelyyn lääke- ja kemikaalialalla

Ergonominen materiaalien käsittely paitsi vähentää työperäisiä vammoja sekä parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta voi myös kasvattaa kokonaistuottavuutta ja tehokkuutta. Turvallinen materiaalien käsittely on ehdottoman tärkeää lääke- ja kemianteollisuudessa samoin kuin puhdastilojen ja ATEX-tilojen tarpeisiin vastaamisessa.

Miksi tässä puhutaan lääkealasta ja kemikaalien valmistuksesta samassa yhteydessä? Vaikka valmistusympäristöt eroavatkin toisistaan suuresti – lääkeala on äärimmäisen puhdas ja hygieeninen, kun taas kemikaalialan ympäristö on usein kuluttava ja likainen – materiaalien käsittelyn ongelmat ovat usein erittäin samanlaisia.

Yksi yleisimmistä ergonomisista ongelmista lääkealalla ja kemikaalien valmistuksessa on kuormien käsin tehtävä käsittely.

Eräässä kemikaalialan 231 työntekijälle tehdyssä tutkimuksessa tulokset osoittivat, että yleisimpiä ergonomisia riskejä olivat mm. kuormien käsittely käsin, väkinäiset työskentelyasennot ja toistuvat liikkeet. Tärkein ergonominen suositus kuormien käsin tehtävälle käsittelylle on yrittää välttää sitä mahdollisuuksien mukaan ja käyttää mekaanisia apuvälineitä kuormien käsittelyyn ja kuljetukseen.

Esimerkkejä yleisistä käsin tehdyn käsittelyn ongelmista lääke- ja kemianteollisuudessa ovat esimerkiksi:

 • pussien lastaaminen ja tyhjentäminen
 • erilaisten tynnyreiden nostaminen ja kuljettaminen
 • säiliöiden ja rullien käsittely ja kuljetus.

Mies nostamassa painavia säkkejä

Jos omalla työpaikallanne on havaittavissa käsin tehtävän käsittelyn ongelmia, ergonomialla on ehdotettavana erilaisia ratkaisuja työntekijöille aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi – ja yksi näistä ratkaisuista on avustetun noston laitteet.

Ergonomisen materiaalien käsittelyn tuottavuusedut

Koneavusteisen käsittelyn käytön tuloksena on yleensä vähemmän työperäisiä loukkaantumisia ja työntekijöiden parempi terveys. Eräs toinen paremman ergonomian hyötyvaikutus on, että tehostamalla työympäristön rakennetta voidaan myös saavuttaa parempi tehokkuus ja tuottavuus.

Ergonomisen materiaalien käsittelyn ensisijaiset tuottavuusedut:

 • vähemmän onnettomuuksia ja loukkaantumisia
 • menetelmien ja ajan optimointi
 • parempi tuottavuus 
 • parempi laatu (vähemmän virheitä)
 • kustannusten pienentäminen
 • hyödyt työntekijälle, mukaan lukien parempi terveys ja elämänlaatu
 • parempi motivaatio ja keskittyminen.

Avustetun noston laitteet yleensä edellyttävät työntekijän avustusta tai mukanaoloa kuorman ohjaamiseksi lähtöpaikasta määräpaikkaan. Osa nostoapuvälineistä voidaan integroida kokonaisuudessaan työympäristön rakenteeseen (esim. alipainenostimet, vaijerinostimet), kun taas jotkut niistä voivat olla kannettavia tai siirrettäviä (esim. kärryt, mobiilinosturit).

Mies nostamassa tynnyreitä nostoapuvälineillä

Lääke- ja kemikaalialalla keskeinen elementti liittyy materiaalien käsittelyyn ja sen tekemiseen turvallisesti. Kuormia täytyy siirtää tai käsitellä varovasti pitäen silti tahtia yllä. Eräs toinen tärkeä huomioitava tekijä on tietysti ATEX-säädösten mukaiset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut järjestelmät, jotka noudattavat terveyssäädöksiä. Mitä ratkaisuja on siis saatavana?

Nostojärjestelmien valinta

Yksi tärkeimmistä vaiheista optimaalisen nostolaitteiston valinnassa ongelmien ratkaisemiseksi ja käsin tehtävän käsittelyn minimoimiseksi on varmistaa, että laitteisto soveltuu hyvin nostoa tai kuljetusta tarvitseville tavaroille.

Esimerkiksi nostojärjestelmät valitaan ja yksilöidään tavallisesti tietyn kuorman, kuten säkkien, tölkkien tai kemikaalitynnyreiden nostamista varten – kaikki ne edellyttävät erilaisia työvälineitä ja rakenneosia.

TAWI-nostojärjestelmät

TAWI on ruotsalainen yhtiö, jonka erikoisalaa ovat yksilöidyt nostoratkaisut eri aloille ympäri maailmaa. Säilyttämällä painopisteen toiminnan sujuvoittamisessa ja työntekijöiden turvallisuuden ja ergonomian parantamisessa TAWI on kehittänyt useita lääkkeiden ja kemikaalien valmistusprosesseille soveltuvia nostoapuvälineitä.

Järjestelmät on helppo integroida omaan työnkulkuun käyttäjäystävällisillä, vähän huoltoa vaativilla nostimilla. TAWI:n ratkaisut ovat ensimmäinen vaihe täysin manuaalisesta käsittelystä siirtymisestä kohti automatisointia – nopea ja kustannustehokas vaihe.

Jos kuorma painaa yli 20 kg tai esine on hyvin pitkä, kookas tai siitä ei saa hyvää otetta – esimerkkeinä säkit ja tynnyrit – kuorman nostamiseen ja kuljettamiseen tarvitaan usein kahta ihmistä. Ergonomisia nostolaitteistoja, kuten alipainenostimia tai kärryjä käyttämällä yksi henkilö voi helposti hoitaa nämä nostotyöt.

Tynnyreitä voidaan nostaa, siirtää sekä kääntää tai kallistaa niin paljon kuin tarvitaan ilman käsittelyhenkilöstölle aiheutuvaa fyysistä rasitusta. Yksi henkilö voi helposti siirtää raskaita ja hankalasti käsiteltäviä säkkejä, nostaa niitä ilman fyysisiä ponnistuksia sekä tyhjentää sisällön sekoittimeen turvallisella ja ergonomisella tavalla. Jos kaikki henkilöstön jäsenet voivat nostaa ja siirtää painavia tynnyreitä tai säkkejä aivan yksin, joustavuus kasvaa ja samalla seisokkiajan riski pienenee.

TAWI räätälöi usein ratkaisuja tarkasti määritettyjä prosesseja varten, millä varmistetaan, että organisaatiollanne on käytettävissään parhaat toimintatehoa optimoivat työvälineet tarkoista turvallisuusvaatimuksista tinkimättä.

Nostoratkaisuja puhdastiloille

Puhdastiloja käytetään yleisesti lääketuotannossa, biotieteissä, bioteknologiassa sekä muilla aloilla, jotka ovat herkkiä käyttöympäristön saastumiselle. Jotta nämä laitokset voidaan pitää puhtaina, henkilöstö siirtyy puhdastiloihin ilmataskujen kautta, ja työntekijöiden täytyy käyttää suojavaatetusta puhdastilassa työskennellessään. Kaiken puhdastilassa käytettävän laitteiston tulee olla suunniteltu niin, että se saastuttaa mahdollisimman vähän ja on helppo puhdistaa.

Tehokkaan puhdastilakäyttöön soveltuvan nostolaitteiston löytäminen voi olla vaikeaa. Laitteiston täytyy paitsi täyttää tiukat puhdastiloille asetetut vaatimukset myös vastata yrityksen erityisiin nostokapasiteetin, käytettävyyden ja ergonomian vaatimuksiin.

TAWI:lla on laaja valikoima mahdollisia, erityisesti puhdastiloissa käytettäviksi suunniteltuja nostoratkaisuja ja työvälineitä, mm.:

 • ruostumattomasta teräksestä valmistetut järjestelmät (esimerkkeinä alipainenostimet, nosturijärjestelmät ja kärryt)
 • painepestävä, erityisesti helppoon puhdistukseen suunniteltu laitteisto
 • IP65-luokitellut nostokärryt
 • Yksilöidyt tilaajan mukaan laaditut ratkaisut

nostoratkaisuja ATEX-alueille.

Vaarallisia työpaikkoja, joissa säilytetään tai käytetään helposti syttyviä tai palavia aineita on useilla eri aloilla – aina kemikaali- ja lääketeollisuudesta maidon kuivatukseen ja sokerin puhdistukseen. Vaaralliset työympäristöt jaetaan tilaluokkiin aineiden räjähdysvaarallisissa tiloissa esiintymisen tiheyden ja keston mukaan.

Materiaaleja nostettaessa tai siirrettäessä vaarallisissa käyttöympäristöissä turvallisuus on ehdottoman tärkeää. Räjähdys- tai syttymisvaara vaarantaa paitsi yrityksen toiminnan myös sen työntekijät.

On ehdottoman tärkeää, että nostojärjestelmän kaikki rakenneosat on hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Lisäksi on suunniteltava tarkkaan vaarallisilla työskentelyalueilla käytettävän nostolaitteiston valinta ja sijoittelu. Voit lukea lisää ATEX-sertifioiduista nostoratkaisuista täältä.

Erilaisiin räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien nostoapuvälineiden tarpeisiin vastaamiseksi TAWI:lla on laaja valikoima ATEX-sertifioituja vaarallisiin käyttöympäristöihin soveltuvia ratkaisuja, mm. alipainenostimia, siltanosturijärjestelmiä ja puominostureita sekä nostokärryjä.

TAWI:n ratkaisuihin kuuluvat:

 • Tilaluokat 1 ja 2 (kaasua sisältävät vaaralliset käyttöympäristöt)
 • Tilaluokat 21 ja 22 (pölyä sisältävät vaaralliset käyttöympäristöt)

Kaikki TAWI:n myyntiedustajat ovat saaneet koulutusta ATEX-säädöksistä. Heillä on myös perinpohjainen ymmärrys laitteiston asentamisen vaikutuksista ATEX-säädösten sovellusalaan kuuluviin laitoksiin.

Haluatko lisätietoja?

TAWI:n asiantuntijat auttavat mielellään organisaationne tarpeita vastaavan erityisratkaisun löytämisessä – mitä ikinä käyttöympäristönne vaatiikaan. Saat ilmaista konsultointia ottamalla yhteyttä TAWI:in.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Puhdastilojen nostolaitteet: Oikean ratkaisun valinta puhdastilaan

Tehokkaita ja luotettavia puhdastiloihin tarkoitettuja nostolaitteita voi olla hankala löytää. Puhdastilojen nostoratkaisuja ovat esimerkiksi alipainenostimet, nosturijärjestelmät, vaijeri- ja ketjunostimet sekä nostokärryt. Puhdastiloissa käytettävien laitteiden on aina täytettävä tiukat vaatimukset. Niihin kohdistuu myös yrityskohtaisia nostokapasiteettiin, ergonomiaan ja käytettävyyteen liittyviä vaatimuksia.

Lue lisää

Coregripper lifting reels from the core

Vaivatonta ja tehokasta kelojen käsittelyä

Turvallinen ja tehokas kelojen käsittely voi säästää kaikilta erityyppisiä keloja käsitteleviltä yrityksiltä sekä aikaa että rahaa. TAWI:n sähköinen rullanostin varmistaa kelojen turvallisen ja vaivattoman käsittelyn.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös