(R)evolusjonen av matemballasjeindustrien

Gods og varer må beskyttes og bevares dersom de skal kunne komme fra der de er produsert til der de brukes. Selv om moderne emballasje gjør en enestående jobb med å beskytte innholdet, begynner smarte selskaper å forstå at emballasjesikkerhet må begynne mye tidligere i pakkeprosessen.

DEN KONTINUERLIGE ENDRINGEN AV MATEMBALLASJEINDUSTRIEN

Matemballasje har gått gjennom en enorm endring de siste årene. Det har gått fra steinalderen forbi den industrielle revolusjonen. Det har vært drevet av bølger av vellykkede teknologiske fremskritt for å skape bedre og mer effektive emballasjeløsninger. Mens emballasje har utviklet seg mye siden steinalderens potter og eldgamle glassbeholdere, fra bark og leire til avanserte løsninger laget av metall, plast og andre materialer, gjenstår hovedutfordringene. Emballasje er til for å transportere innholdet fra det ytre miljøet, forlenge holdbarheten og minimere forurensning. Før noe av dette kan gjøres, må det imidlertid komme fra produksjonsanlegget til forbrukeren.

Mennesker har taklet emballasjeutfordringer nesten like lenge som sivilisasjoner har eksistert. Noen av våre vakreste gjenstander på museer – leire- eller keramikkskåler og -beholdere – representerer vår innsats gjennom historien for å lage godt tilpasset emballasje.

Matemballasje - boxes

Visste du at?

To av de vanligste emballasjematerialene ble oppdaget helt ved en tilfeldighet. Verdens første prefabrikkerte papp ble til da en trykkemaskin brøt sammen og skar rett gjennom en stabel med papirposer. Polyvinylidenklorid (PVDC), hovedkomponenten i Saran, det vil si plastfolie, ble også oppdaget ved en tilfeldighet da en laboratoriearbeider ved Dow Chemical hadde en flaske med kjemikalier som han ikke kunne skrubbe ren. Når fargen kom av den mørkegrønne filmen, ble den verdens mest populære matemballasje.

INGENTING STARTER PÅ HYLLEN – DET MÅ KOMME DIT

Moderne emballasjeanlegg må trygt kunne håndtere sekker med ingredienser, fat, paller eller containere med råvarer, og deretter trygt løfte og veie de ferdige produktene. De må kunne passe store folieruller inn i pakkemaskiner, tre plasten og palletere de ferdigpakkede ingrediensene (som bokser, sekker og fat), samtidig som selve emballasjen holdes uskadet. Ingen steder er disse utfordringene mer tydelige enn i næringsmiddelindustrien.

Napoleons matkonserveringspris

I 1795 trengte den franske keiseren Napoleon å finne en måte å forsyne hæren sin med mat på. Han tilbød en belønning på 12 000 franc til personen som kunne finne på en bedre metode for å konservere mat. Belønningen ble ikke krevd før 15 år senere, av Nicolas Appert, hvis metode for å koke og deretter forsegle maten i lufttette glassbeholdere fortsatt brukes i dag.

EMBALLASJE ER ET BEHOV – OG VIRKSOMHET

Det store utvalget av vekter og størrelser som mat og drikke er laget av byr på mange operasjonelle utfordringer. Det er selvsagt behov for å håndtere produkter og ingredienser på en sikker måte, men også – som er enda viktigere for anleggets effektivitet og lønnsomhet – problemene rundt personalsikkerhet og ergonomi.

Produksjonsprosess for matemballasje

TAWI sitt motto: ergonomi = økonomi

Hvordan du håndterer håndterings- og løftemomentene dine kan drastisk påvirke resultatene dine. Matematikken er ganske enkel:
• Økt sikkerhet ved håndtering = økt effektivitet
• Økt effektivitet = høyere kundebevaring
• Ineffektive løft = bortkastet arbeidstid
• Bortkastet arbeidstid = unødvendige kostnader
• Sykefravær/arbeidsskader = redusert produktivitet

LITT OM MSD-er

Muskel- og skjelettlidelser (eller MSD) består primært av lidelser i øvre ekstremiteter og ryggskader, og inkluderer kroniske skader som tenosynovitt (betennelse i seneskjeden) og karpaltunnelsyndrom. Disse oppstår fra repeterende oppgaver og/eller repeterende eller dårlige løft. MSD som involverer ryggrads- og ryggproblemer er vanlig i pakkeoperasjoner, hvor slitasje på ledd, ryggvirvler og skiver er vanlige konsekvenser.

MSD relatert til mat- og drikkeemballasje varierer fra nerveubehag til nakke-, skulder-, rygg- og korsryggsmerter forårsaket av gjentatte bevegelser. Ved tunge og dårlige løft fører det ofte til alvorlige ryggbelastninger. Faktisk er rundt en tredjedel av skadene rapportert i matsektoren forårsaket av løfting og håndtering av varer. Blant andre plager finner vi smerter i bena, hjerte- og sirkulasjonsproblemer, isjias med mer. Arbeidsrelaterte skader er den vanligste årsaken til fravær eller tapt produktivitet og er en stor belastning på bunnlinjen. Men det er gode nyheter også. De fleste av disse skadene kan forebygges. Den prosessen starter med å bygge et bærekraftig og ergonomisk arbeidsmiljø.

matemballasje - manuell løfting

MSD – en tilbakevendende plage

Bare i 2017 kostet overbelastning og repeterende bevegelser – de viktigste årsakene til arbeidsskader – amerikanske virksomheter over 13 milliarder dollar. Det er enkelt å beregne de direkte kostnadene fra skader på personell, men de indirekte kostnadene er desto vanskeligere å fastslå. Disse kostnadene, som ofte er enda større, inkluderer ting som rehabilitering og opplæring av en ansatt som har skadet seg selv, eller å erstatte en ansatt helt. Planlegging, forsinkelser i produksjonen, administrative utgifter, saksomkostninger, rekrutteringsvansker og til og med redusert arbeidsmoral er også eksempler på problemer som kan oppstå fra en enkelt skade som oppstår på arbeidsplassen.

FOR Å ØKE EFFEKTIVITETEN I EMBALLASJEN

Smarte selskaper ser nærmere på sikkerhet og arbeidsforhold for å se hvordan de påvirker selskapets kostnader og fortjeneste. Mange tyr til ergonomiske løsninger for å minimere risikoen for de ansatte. Alle ansvarlige emballasjeledere er kjent med ergonomi – samler innsikt i menneskelige evner og begrensninger, og designer deretter arbeidsplasser, produkter og systemer som passer de som bruker dem. I TAWI har vi dette som utgangspunkt, å utvikle produkter som øker evnene til alle arbeidere og skaper en tryggere, mer effektiv og mer lønnsom arbeidsplass. Vi bruker fagekspertisen vår til å designe produkter og løsninger som matcher dine spesifikke behov og din situasjon – du kan kalle det ergonomi på jobben.

PAKKING (R)EVOLUSJON I AKSJON

En høy prosentandel av skader som oppstår på arbeidsplassen kan knyttes til arbeidstretthet. Å jobbe i emballasjebransjen kan være svært fysisk krevende, og jo lenger du jobber med slike oppgaver, jo mer sliten blir du. Utslitte arbeidere har høyere risiko for å gjøre feil som kan utsette dem selv og deres kolleger for risikoer som kan innebære skader. En smart løfteanordning fra TAWI blir ikke sliten – eller skader – den fungerer.

TAWI vakuumløftere og løftevogner lar alt personell løfte, trygt og effektivt, uten å skade produktene eller personene som håndterer dem. Å løfte og flytte tunge ruller med plastfilm inn i for eksempel pakkemaskiner må gjøres så raskt som mulig for å unngå produksjonsstans. Å utføre det trinnet raskt betyr derimot høy risiko for skade. TAWI løftevogner llar enhver ansatt løfte og montere rullene, uten risiko for skade og med minimalt tidsforbruk.

FORDELEN MED TAWI

En annen utfordrende situasjon er pakking og palletering av ingredienser og råvarer som brukes i mat- og drikkevarer. Rippede hull eller lignende i sekkene eller posene kan tillate fremmedstoffer å forurense materialene, noe som kan gjøre dem både ubrukelige og farlige. TAWI sitt utvalg av vakuumløftere fjerner denne faren ved å kunne løfte raskt og skånsomt for deretter å flytte, stable eller håndtere selv de mest delikate pakkene, uten å risikere skade på verken produkt eller person.

Vakuumløfter i næringsmiddelindustrien

Utvikle seg mot en mer lønnsom prosess med:
  • En mer fleksibel arbeidsstyrke
  • En trygg og sunn arbeidsplass
  • Redusert fravær på grunn av skade
  • Minimert skade og tap

Enten for ruller, esker, kartonger, bokser, paller, fat eller direkte mathåndtering, en rustfri løfteanordning eller løftevogn fra TAWI kan sørge for at du løfter ergonomisk og trygt i alle stadier av pakkeprosessen. TAWI sine løftehjelpemidler er lave kostnader, lite vedlikehold, enkle å installere, minimal innsats å bruke og enkle å rengjøre og desinfisere – et kritisk punkt i mange miljøer for matemballasje.

TID Å BLI MED I (RE)VOLUSJONEN?

Med TAWIs løfteløsninger for matemballasjeindustrien kan du optimere driften, redusere skader og avfall, gjøre ansattes jobber enklere og tryggere, og sikre både regulatorisk overholdelse og bedriftsvekst.

Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan du kan effektivisere emballasjevirksomheten din med en TAWI-løsning.

FLERE RELATERTE LØSNINGER

Relatert innhold

Manual lifting in Food industry

Skreddersydde løfteløsninger for mat- og drikkevareindustrien

Produksjon avthe mat og drikke vi spiser innebærer et bredt spekter av manuelle operasjoner, fra løfting og flytting av råvarer til forsegling eller forsendelse av ferdige produkter. The tung løftingcan pose substantial risks to worker safety, process effektivitet, produktkvalitet og sanitærforhold. Erik Wingholm, områdesalgssjef hos TAWI i Sverige, har dyp erfaring med de mange måtene TAWI løftetraller angriper selv de mest grunnleggende av disse utfordringene, og gir økt sikkerhet og hygiene til alle trinn i produksjonsprosessen.

Les mer

Løfteutstyr for renrom: Hvordan velge de riktige løsningene

Å finne effektivt og pålitelig løfteutstyr for renrom kan være en utfordring. Løfteløsninger for renrom inkluderer enheter som vakuumløftere, kraner, taljer og traller. Renromsutstyr skal ikke bare oppfylle strenge krav. I tillegg bør de oppfylle dine spesifikke forretningskrav når det gjelder løftekapasitet, ergonomi og brukervennlighet.

Les mer

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her

Ta kontakt med oss når som helst, så hjelper vi deg gjerne.
Trenger du et presserende svar, kan du ringe oss direkte på +47 921 19 980 (8am-5pm GMT +1)

i
Kontakt

Vennligst spesifiser hva du vil løfte med mål og vekt, størrelse på arbeidsområdet og løftehøyde for å få et så nøyaktig tilbud som mulig.

Er du usikker?
Ring oss på +47 921 19 980 (08.00-17.00 GMT+1) for råd

Ta kontakt

Gå til toppen