Male worker lifts car wheels with TAWI vacuum lifter

Øke produksjonseffektiviteten med vakuumløftere

Continental Dekk Norge tok i bruk vakuumløfteteknologi, skreddersydd for de unike utfordringene med håndteringen av dekk og hjul

Male worker lifts car wheels with TAWI vacuum lifter
Hverdagen vår har blitt veldig annerledes sammenlignet med hvordan den var før. Vi pleide å løfte manuelt og ble alltid veldig slitne i løpet av dagen siden vi løftet så mange kilo. Nå slipper vi å løfte manuelt lenger. Det er helt fantastisk!

Roger Tangen

Produksjonsarbeider

Økt produksjonseffektivitet og medarbeidertilfredshet hos Continental Dekk Norge

I den dynamiske verdenen av logistikk for bildeler står produksjonsledere overfor mange utfordringer, fra å sikre ansattes sikkerhet til å optimalisere effektiviteten. Continental Dekk i Norge, under ledelse av Trygve Gjessing, er et eksempel på en fremtidsrettet tilnærming til å overvinne disse hindringene gjennom å ta i bruk TAWI vakuumløftere.

Bakgrunn: Continental Dekk Norge driver et sentrallager, som også inkluderer en hjulmontering for nye kjøretøy i Norge. Med en årlig produksjon på mellom 100 000 til 200 000 hjul, og opptil 1 000 hjul på toppdager, er etterspørselen til ansatte betydelig. Skiftet mot elektriske kjøretøy har økt hjulstørrelsene, og følgelig deres vekt, med et gjennomsnittlig hjul som veier 28 kg – godt over anbefalte individuelle og daglige løftegrenser.


Produksjonseffektivitets utfordringer:

  • Økt fysisk belastning: De større og tyngre hjulene for elektriske kjøretøy utgjorde en betydelig fysisk belastning for de ansatte, noe som førte til potensielle skader og høyere fravær.
  • Ergonomiske og sikkerhetsmessige hensyn: Manuell håndtering av disse tunge komponentene overskred de anbefalte grensene satt av arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter. Dette nødvendiggjorde en revurdering av løftepraksis..
  • Flaskehalser for effektivitet: Tradisjonelle løftemetoder var ikke bærekraftige for volumet og vekten av hjulene som ble håndtert, noe som påvirket den totale produksjonseffektiviteten.

Produksjonseffektiv løsning: TAWI vakuumløftere

Male production worker lifts tire with TAWI vacuum lifter

Etter å ha erkjent disse utfordringene, utforsket Continental Dekk ulike løfteløsninger, og til slutt integrerte TAWI vakuumløftere i deres operasjoner. Det ble utviklet et tilpasset løfteverktøy til vakuumløfteren for å sikre at de ansatte kunne håndtere hjulene på en effektiv og ergonomisk måte. Denne teknologien muliggjorde en drastisk reduksjon i fysiske løftekrav. Materialhåndtering gikk fra ca. 900 kg per hjulsett til mindre enn 30 kg i total løftevekt.

«Vi har medarbeidere som har jobbet med montering i flere tiår, og det er åpenbart denne typen langvarig arbeid innebærer en stor fysisk belastning. Det er vårt mål å forbedre arbeidsmiljøet betydelig og skape en produksjonsprosess som er mer effektiv», sier Trygve Gjessing, leder for Nordic Supply chain design and complete wheel.

Man standing in Continental tires warehouse

Viktige effektivitetsfordeler:

  • Dramatisk reduksjon i fysisk belastning: Implementeringen av vakuumløftere har lettet de fysiske kravene til ansatte betydelig. Arbeidsplassen er blitt tryggere og mer inkluderende.
  • Forbedret sikkerhet og ergonomi: Ved å minimere manuelle løft har risikoen for skader og overholdelse av sikkerhetsforskrifter blitt bedre. Dette bidrar til et sunnere arbeidsmiljø.
  • Bredere rekruttering av arbeidsstyrke: Avhengigheten av fysisk styrke har blitt redusert. Dette gir mulighet for en mer mangfoldig arbeidsstyrke og potensielt redusert fravær på grunn av skader.
  • Ansattes trivsel: Med noen ansatte som har flere tiår med tjeneste, har fokuset skiftet mot å sikre deres helse og lang levetid i arbeidsstyrken.

Resultater: forbedret produksjonseffektivitet og medarbeidertilfredshet

Flyttingen til nytt lager i 2010 ga en mulighet til å tenke nytt om løfte- og håndteringsprosesser. Inspirert av TAWIs løsninger sett i andre bransjer, tok Continental Dekk Norge i bruk vakuumløfteteknologi, skreddersydd for de unike utfordringene med å håndtere dekk og hjul.

Denne tilpasningen har ikke bare endret deres operasjonelle evner, men har også blitt møtt med overveldende positive tilbakemeldinger fra ansatte. Produksjonsarbeider Roger Tangen fremhever den sterke forskjellen i det daglige arbeidslivet og elimineringen av tunge manuelle løft.

«Vi har fått veldig bra løfteutstyr. Arbeidsdagen vår har forandret seg veldig i forhold til hvordan den var før. Før måtte vi ta alle løft manuelt og ble alltid veldig slitne, fordi vi løftet så mange kilo i løpet av arbeidsdagen. Nå trenger vi ikke å løfte manuelt lenger! Det er helt fantastisk», sier Roger Tangen, produksjonsmedarbeider i Continental Dekk Norge.


En tryggere, mer inkluderende og effektiv arbeidsplass med vakuumløftere

For produksjonsledere som navigerer i kompleksiteten til moderne produksjon og logistikk, fungerer tilfellet med Continental Tyres i Norge som et eksempel på hvordan innovative løfteløsninger kan møte ergonomiske, sikkerhets- og effektivitetsutfordringer.

Ved å ta i bruk TAWI vakuumløftere, har Continental ikke bare forbedret sine operasjonelle evner. Selskapet har også tatt betydelige skritt mot å skape en tryggere, mer inkluderende og effektiv arbeidsplass.

 

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her

Ta kontakt med oss når som helst, så hjelper vi deg gjerne.
Trenger du et presserende svar, kan du ringe oss direkte på +47 921 19 980 (8am-5pm GMT +1)

i
Kontakt

Vennligst spesifiser hva du vil løfte med mål og vekt, størrelse på arbeidsområdet og løftehøyde for å få et så nøyaktig tilbud som mulig.

Er du usikker?
Ring oss på +47 921 19 980 (08.00-17.00 GMT+1) for råd

Ta kontakt

Gå til toppen