Referansesak Jollyroom

Det samme arbeidet krever mindre personell ved bruk av TAWI vakuumløftere

"Det samme arbeidet krever mindre personell når du bruker TAWI-løftere. I stedet for å la to personer løfte en tung artikkel, kan en person som bruker vakuumløfteren klare dette selv."

Niklas Blomberg

Prosjektleder Logistikk i Jollyroom

Sparer tid og forbedrer ansattes helse hos Jollyroom

Økende utfordringer innen materialhåndtering

Jollyroom er Nordens største e-handelsselskap innen produkter for barn og babyer. Som med mange e-handelsbedrifter har utviklingen de siste årene medført nye logistiske utfordringer, som forsinkede forsendelser, vanskelig å planlegge varepåfylling og økt kundeetterspørsel.

Vi er på et av tre Jollyroom-varehus i Gøteborg. Dette spesifikke lageret (selv om det er stort) er det minste av de tre. Her håndteres de tyngste og mest uhåndterlige varene i en konstant flyt av innkommende varer. På dagens skift er det kun pakker med trampoliner som sorteres og palleteres. Pakkene er store, tunge og vanskelige å håndtere manuelt. Det skal to personer til for å kunne utføre hvert løft – eller det har i alle fall vært kravet til nå.Hvordan kan vi minimere sykefraværet og jobbe mer effektivt?

For rundt et år siden bestemte Jollyroom seg for at de måtte gjennomgå hvilke mulige løfteløsninger som kunne håndtere de store og vanskelige varene. Høyeste prioritet var å minimere sykefraværet, spesielt i høysesongen, og gi personalet bedre ergonomiske forhold. Vakuumløfteren fra TAWI oppfylte alle deres krav og ble spesielt verdsatt på grunn av hvor lett det var å lære seg å bruke og manøvrere den.

» Våre ansatte er veldig glade i å bruke vakuumløfterne og de brukes til å løfte nesten alle artiklene våre,» sier Kameran Mala, Team Leader Inbound, i Jollyroom.

Dette gjør sorteringen mer tids- og kostnadseffektiv, men fremfor alt betyr det at varer opp til 70 kg kan løftes uten anstrengelser, noe som sikrer de ansattes langsiktige ergonomiske arbeidsforhold. Vakuumløfterne har blitt en naturlig del av arbeidsflyten og brukes i mange timer hver dag.

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her

Ta kontakt med oss når som helst, så hjelper vi deg gjerne.
Trenger du et presserende svar, kan du ringe oss direkte på +47 921 19 980 (8am-5pm GMT +1)

i
Kontakt

Vennligst spesifiser hva du vil løfte med mål og vekt, størrelse på arbeidsområdet og løftehøyde for å få et så nøyaktig tilbud som mulig.

Er du usikker?
Ring oss på +47 921 19 980 (08.00-17.00 GMT+1) for råd

Ta kontakt

Go to the top