Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen dekker alle juridiske enheter innen TAWI og Piab Group og forklarer hvordan vi bruker den personlige informasjonen vi samler inn om deg når vi bruker nettstedet vårt eller samhandler med oss ​​gjennom andre kanaler.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen dekker alle juridiske enheter i Piab-gruppen og forklarer hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn om deg når du bruker nettstedet vårt, når du søker på en jobb eller når du er ansatt innen Piab Group.

Hvilken informasjon samler vi inn om deg?

Vi samler inn informasjon om deg når du registrerer deg hos oss, legger inn en bestilling på produkter eller tjenester eller oppgir fraktdetaljer. Vi samler også inn informasjon når du frivillig gjennomfører kundeundersøkelser, gir tilbakemelding eller søker jobb. Informasjon om nettstedets bruk samles inn ved hjelp av informasjonskapsler. Vi kan også samle inn kontaktinformasjon om messebesøk.
Spesielt kan vi samle inn og behandle følgende kategorier av personopplysninger:

a) Navn, kjønn, e-postadresse.

b) Dine kontaktopplysninger, registreringsdetaljer, samt firmanavn og stilling, forretningssted, inkludert adresse, telefonnummer, firmaidentifikasjonsnummer og e-postadressen din.

c) Informasjon om dine forespørsler og kjøpte Piab-produkter.

d) Kommunikasjon.
Vi registrerer og lagrer din kommunikasjon med oss via e-post eller på andre måter. Når du foretar en telefonkommunikasjon, registrerer vår kundeservice dine spørsmål eller klager i vår database. Vi kan også, der det er hensiktsmessig, ta opp telefonsamtalen, som du vil bli informert om på forhånd.

e) Informasjon som samles inn når du bruker våre nettsider og andre digitale medier, hvis noen.
Når du besøker nettsidene våre, kan vi registrere din IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, kildenettsted og nettleseratferd.

f) Informasjon knyttet til sosiale nettverk.
Avhengig av dine sosiale nettverksinnstillinger kan vi motta informasjon fra din sosiale nettverksleverandør. For eksempel, når du identifiserer deg med en sosial nettverkskonto for å bruke tjenestene våre, kan vi motta din sosiale nettverksprofil inkludert kontaktdetaljer, interesser og kontakter. For mer informasjon om personopplysningene vi mottar fra leverandøren av sosiale medier og hvordan du endrer innstillinger, se nettsiden og personvernerklæringen til leverandøren av sosiale medier.

g) Informasjon du velger å dele med oss
Du kan velge å dele informasjon med oss, for eksempel ved å gi oss en kommentar på sosiale medier når du fyller ut en kundeundersøkelse eller sender inn dataene dine for å delta i et arrangement.

Dine personlige data vil kun bli brukt til følgende formål

Vi bruker informasjon om deg til å behandle bestillingen din, administrere kontoen din og e-poste deg informasjon om andre produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg. Vi bruker også informasjonen som samles inn fra nettstedet til å personliggjøre dine gjentatte besøk på nettstedet vårt og overføre dine personlige opplysninger til vår gruppe av selskaper slik at de kan tilby deg sine produkter og tjenester. Piab Group vil kun dele informasjonen din for markedsføringsformål innenfor Piab Group og våre distributører.
For kandidater og ansatte inkluderer informasjonen vi har din søknad og referanser, din arbeidskontrakt og eventuelle endringer i denne, korrespondanse med eller om deg, for eksempel brev som bekrefter lønnen din for en boliglånsoperasjon, informasjon som er nødvendig for lønnsformål, fordeler og utgifter; kontakt- og nødkontaktdetaljer; registreringer av ferie, sykdom og annet fravær; informasjon som er nødvendig for politikken for å overvåke like muligheter; og journaler knyttet til din faglige historie, for eksempel treningsjournaler, journaler eller andre ytelsesevalueringer og, der det er aktuelt, disiplinære og klager.
Spesielt kan behandlingen også utføres for følgende formål:

a) Utfør nødvendige kommersielle og administrative prosedyrer med brukerne av nettet og våre kunder.

b) Kontakt deg for kontraktsforhandlinger og for å behandle dine henvendelser.

c) Ved formalisering av kontrakter, eller aksept av et tilbud, brukes dataene til å behandle tilsvarende tjenester, bestillinger, innsamlings- og følgesedler osv. I denne forbindelse kan dataene dine bli delt med tredjepartsleverandører og om nødvendig , deler vi betalingsdataene dine med den relevante finansinstitusjonen.

d) Send kommersiell reklamekommunikasjon via e-post, sosiale nettverk eller andre elektroniske eller fysiske midler, i tilfelle du uttrykkelig har samtykket til sending av slik kommersiell kommunikasjon elektronisk. I tilfelle du er Piab-kunde, kan vi sende deg kommersiell informasjon relatert til tjenestene du har inngått kontrakt med.

e) Kontakt deg for å svare på dine henvendelser og behandle klagene dine.

f) Kontakt deg for å få din mening om tjenesten som tilbys eller kvaliteten på tjenestene våre.

g) På samme måte behandles dataene som samles inn under navigasjonen din med det formål å gi tilgang til nettinnholdet på nettet, samt ivareta forespørslene fra brukerne av nettet, holde en statistisk oversikt over besøk (IP-adresser, nettleserdata, land, side som er åpnet osv.) for å gjøre det lettere for oss å utvikle bedre tjenester og produkter, optimalisere tilbudet vårt, gi mer effektiv kundeservice og forbedre utformingen og innholdet på nettsidene våre.

h) Dataene til klienter og/eller leverandører vil bli behandlet, innenfor det kontraktsmessige forholdet som binder dem til selskapet, i samsvar med de administrative, skattemessige, regnskapsmessige og arbeidsmessige forpliktelsene som er nødvendige i henhold til gjeldende lovgivning.

i) Dataene du gir oss gjennom vårt interaktive chat-verktøy (chatbot) vil bli brukt til å administrere forespørslene dine, samt, hvis du gir oss ditt uttrykkelige samtykke, inkludere dem i en database for å segmentere dem og opprette profiler i henhold til dine interesser og for å kunne fortsette senere for å utføre handlinger eller kommersiell kommunikasjon, samt å forbedre våre løsninger eller tjenester.

j) Innsigelse eller tilbakekall. Du kan protestere mot eller tilbakekalle ditt samtykke til å motta markedskommunikasjon når som helst ved å følge instruksjonene i den relevante markedskommunikasjonen eller ved å kontakte oss via e-post til privacyofficer@piab.com

k) I tilfelle å fylle ut noen av skjemaene som er gitt på nettstedet vårt eller på andre måter, vil det være nødvendig å oppgi visse personopplysninger, som vil bli behandlet for formålet de blir bedt om.

l) Personopplysningene til våre ansatte vil bli brukt til å oppfylle de tilsvarende arbeids- og kontraktsforpliktelsene.

I samsvar med gjeldende lover om elektronisk handel og kommunikasjon, informerer vi deg om at Piab ikke utfører SPAM-praksis, derfor sender de ikke kommersielle e-poster på e-post hvis de ikke har nødvendig legitimitet. Uansett vil du alltid ha muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke til å motta kommunikasjon fra oss.

Vi vil ikke behandle dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet, med unntak av juridiske forpliktelser eller regulatoriske krav.

Du vil ikke bli underlagt avgjørelser basert på automatisert behandling som har effekter på dataene dine.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandling?

Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er ditt samtykke gitt til å utføre formålene beskrevet ovenfor, og som vil bli bedt om på det tidspunktet du ber om informasjon, eller ved å krysse av i den tilsvarende boksen når du samler inn dataene dine i noen av våre innsamlingsskjemaer for personopplysninger.

I tilfelle et kontraktsforhold mellom brukeren, klienten, leverandøren eller ansatt og Selskapet, vil det rettslige grunnlaget være de kontraktsmessige forpliktelsene som vil ha blitt generert, samt, der det er hensiktsmessig, oppfyllelsen av de tilsvarende juridiske forpliktelsene.
I tilfelle du ikke gir oss dine personopplysninger eller hvis du ikke godtar denne personvernerklæringen, vil ikke Piab utføre behandlingen av dine personopplysninger, men kan også innebære at det er umulig å motta informasjon fra selskapets tjenester eller, der det er hensiktsmessig, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene mellom deg, ditt selskap og Piab.

Hvor lenge lagrer vi din personlige informasjon?

Personopplysningene du oppgir vil bli oppbevart i den tiden som er nødvendig for å administrere informasjonen du ber om fra oss, samt for å administrere tjenestene du ber om fra oss eller, for oppfyllelse av en kontrakt som genereres mellom Piab og tredjeparter. I tilfelle vi har dine personopplysninger i vår database for sending av kommersiell informasjon, vil de bli oppbevart så lenge det nødvendige rettslige grunnlaget som legitimerer behandlingen opprettholdes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke for ikke å motta kommersiell informasjon.
Når dataene har dekket behovene de ble samlet inn for, sletter vi dem. Vi vil imidlertid beholde dataene dine lenger hvis det er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser. Likeledes kan det være nødvendig å beholde dem i den tiden som er nødvendig for å foreskrive det juridiske ansvaret som genereres.

Vi lagrer normalt B2B-kontakter (kunder, distributører eller andre kontaktpersoner) 10 år etter siste kontakt eller når personen ber om sletting av dataene sine.
Dataene du gir oss for å starte en utvelgelsesprosess vil bli oppbevart i maksimalt ett år. Deretter, hvis du ikke har blitt med i Piab eller ikke er en del av en utvelgelsesprosess, vil de bli slettet, og vi vil ikke beholde en kopi.
Personopplysningene til våre ansatte vil bli oppbevart så lenge de er ansatt hos Piab og deretter i periodene som er fastsatt i loven.

Hvem har tilgang til informasjonen om deg?

Kun autoriserte Piab-ansatte og -distributører har tilgang til personlig informasjon. Autorisert IT-personell kan revidere og overvåke utstyr, systemer og nettverkstrafikk for sikkerhet, overholdelse og vedlikeholdsformål. For søkere og ansatte har HR og autoriserte ledere tilgang og kan behandle personopplysninger.

Kategoriene av mottakere som dine personopplysninger kan bli kommunisert til er som følger:

a) utpekte tredjeparts prosessorer, som IT-leverandører, konsulenter og rådgivere og andre selskaper som tilbyr tilleggstjenester.

b) leverandører av sosiale medier, markedsføringsbyråer og tjenesteleverandører for svindeloppdaging.

c) enheter og offentlige myndigheter, utelukkende med det formål å overholde de tilsvarende juridiske forpliktelsene.

d) andre leverandører som, der det er hensiktsmessig, dine personopplysninger kan overføres til, for eksempel finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, leverandører av logistikk/transporttjenester, blant andre.

Dataene du oppgir kan være innlemmet i vår database som er integrert i informasjonssystemene til Piab Group, hvis morselskap er Piab AB, basert i Sverige. Derfor kan dataene være kjent av de andre selskapene i gruppen vår, der det er hensiktsmessig av operasjonelle årsaker.

Uansett vil alle tredjepartene nevnt ovenfor tidligere ha signert den tilsvarende databehandleravtalen etter våre instruksjoner i samsvar med gjeldende regelverk om beskyttelse av personopplysninger, vil være underlagt taushetsplikt, eller handle i samsvar med en juridisk binding.
Informasjonen du oppgir til oss både gjennom denne nettsiden og gjennom applikasjonen vil ligge på Piabs servere.

Hvordan utøver du rettighetene dine som datasubjekt

Hvis du ønsker å utøve rettighetene som GDPR gir deg, vennligst send oss en e-post til privacyofficer@piab.com og angir rettigheten i emnet. du ønsker å trene og legge ved en kopi av ditt nasjonale identitetsdokument eller pass.
Rettighetene som gjeldende regelverk anerkjenner og som du, der det er hensiktsmessig, kan utøve er:

Rett til tilgang

Du har rett til å få Piab til å informere deg om dine personopplysninger blir behandlet eller ikke, og i tilfelle behandlingen bekreftes, vil det gi deg tilgang ved å gi deg følgende informasjon:

 • Formålet med behandlingen.
 • De aktuelle datakategoriene.
 • Begrepet eller kriteriene for bevaring av dataene.

Rett til utbedring

Du har rett til å få Piab til å korrigere opplysningene dine når de er unøyaktige eller ufullstendige ved hjelp av en ekstra endringserklæring.

Rett til å bli glemt

Du har rett til å få Piab til å slette dataene dine når:

 • Behandlingen er ulovlig
 • Du har trukket tilbake samtykket ditt
 • De er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller behandlet for
 • Du har utøvd en rett til å protestere og andre legitime grunner til behandlingen har ikke forrang
 • Dataene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse fra Piab

Du vil ikke ha rett til å få Piab til å slette dine data når behandlingen er nødvendig:

 • Å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet
 • For å overholde en juridisk forpliktelse fra Piab
 • For formulering, utøvelse eller forsvar av påstander
 • For allmenn interesse basert på gjeldende lovgivning av hensyn til folkehelsen eller for historiske, statistiske eller vitenskapelige forskningsformål

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få Piab til å overføre dine data til en annen behandlingsansvarlig eller til deg selv, gjennom et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, når behandlingen utføres på automatiserte måter og er basert på:

 • Et samtykke for bestemte formål.
 • Utførelsen av en kontrakt eller kommunikasjon før kontrakt med deg.

Retten til dataportabilitet skal ikke gjelde hvor:

 • Overføring er teknisk umulig
 • Overføring kan ha en negativ innvirkning på rettighetene og frihetene til tredjeparter
 • Behandlingen har et formål av allmenn interesse basert på gjeldende lovgivning

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen der ett av følgende gjelder:

 • nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av deg, i en periode som gjør det mulig for Piab å verifisere nøyaktigheten til personopplysningene;
 • behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og ber om begrensning av bruken av dem i stedet;
 • Piab trenger ikke lenger personopplysningene for formålet med behandlingen, men de kreves av den registrerte for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav;
 • du har protestert mot behandling i påvente av verifiseringen av om den behandlingsansvarliges legitime grunner overstyrer den registrerte

Piab kan fortsette å behandle dataene dine så lenge legitim interesse går foran interessene eller rettighetene og frihetene til deg.

Piab må informere deg om retten til å protestere mot eller begrense behandlingen av dine data eksplisitt, klart og atskilt fra all annen informasjon, på tidspunktet for første kommunikasjon.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger og be Piab om å slutte å behandle dine personopplysninger dersom de behandles med det formål å:

 • direkte markedsføring
 • vitenskapelig/historisk forskning og statistikk
 • Piabs legitime interesse

Hvis du motsetter deg direkte markedsføring, vil Piab slutte å bruke dine personopplysninger og etterkomme forespørselen din.

Piab kan fortsette å behandle dataene dine så lenge legitim interesse går foran interessene eller rettighetene og frihetene til deg.

Piab må informere deg om retten til å protestere mot eller begrense behandlingen av dine data eksplisitt, klart og atskilt fra all annen informasjon, på tidspunktet for første kommunikasjon.

Rett til ikke å bli gjenstand for profilering

Du har rett til ikke å bli gjenstand for profilering som har som formål å ta individuelle beslutninger basert på automatisert databehandling og rettet mot å vurdere, analysere eller forutsi følgende personlige aspekter:

a) Profesjonell ytelse
b) Økonomisk situasjon
c) Helse
d) Personlige preferanser eller interesser
e) Pålitelighet
f) Atferd
g) Plassering eller bevegelser av personen

Når profilering utelukkende er basert på automatisert behandling, vil du ha rett til å bli informert dersom avgjørelsen som kan tas sannsynligvis vil gi rettsvirkninger som påvirker deg i vesentlig grad.

Du vil ha rett til å få menneskelig intervensjon fra Piab, til å uttrykke ditt synspunkt og til å utfordre avgjørelsen, dersom behandlingen er autorisert av:

 • Det eksplisitte samtykket fra deg
 • En kontrakt mellom Piab og deg selv eller din bedrift

Det gjelder ikke retten til ikke å bli gjenstand for profilering der beslutningen som kan treffes som følge av profileringen er hjemlet av:

 • det eksplisitte samtykket fra deg
 • en kontrakt mellom Piab og deg selv eller din bedrift
 • behandling er basert på gjeldende lovgivning.

Hvordan vil vi bruke informasjonen om deg?

Vi bruker informasjonen om deg til å behandle bestillingen din, administrere kontoen din og til å sende deg informasjon på e-post om andre produkter og tjenester vi tror kan være av interesse for deg. Vi bruker også informasjon som samles inn fra nettsiden for å personliggjøre dine gjentatte besøk på nettsiden vår og videreformidle din personlige informasjon til vår gruppe av selskaper slik at de kan tilby deg sine produkter og tjenester. Piab Group vil kun dele informasjonen din for markedsføringsformål innenfor Piab Group og våre distributører.

For søkere og ansatte inkluderer informasjon vi har:

 • ditt søknadsskjema og referanser
 • arbeidskontrakten din og eventuelle endringer i den
 • korrespondanse med eller om deg, for eksempel brev til deg om lønnsøkning eller, på forespørsel, et brev til kredittforetaket som bekrefter lønnen din
 • informasjon nødvendig for lønns-, fordeler og utgifter
 • kontakt- og nødkontaktdetaljer
 • registrering av ferie, sykdom og annet fravær; informasjon som trengs for overvåking av like muligheter
 • oppføringer knyttet til karrierehistorien din, for eksempel treningsopptegnelser, vurderinger, andre ytelsesmål og, der det er hensiktsmessig, disiplinær- og klageopptegnelser.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

I noen situasjoner kan Piab og/eller et datterselskap overføre personopplysninger til land utenfor EU/EES. I disse situasjonene vil Piab og/eller datterselskapet iverksette nødvendige tiltak for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende krav, for eksempel ved å kreve at den mottakende parten beskytter dine personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforordning..

Nærmere bestemt samles og lagres kundedata (B2B) i det sentrale IT-systemet Salesforce. Databasen er lokalisert i USA (Dallas og Phoenix). For ansatte har vi sikkerhetstiltak inkludert en IT-sikkerhetspolicy og instruksjoner om lagring av HR-poster for å sikre sikkerheten til dataene dine.

Markedsføring

Vi ønsker å sende deg informasjon om produkter og tjenester fra våre og andre selskaper i vår gruppe som kan være av interesse for deg basert på legitim interesse. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføringsinformasjon eller materiale, kan du melde deg ut når du vil. Du har rett til når som helst å hindre oss i å kontakte deg for markedsføringsformål eller gi din informasjon til andre medlemmer av Piab-gruppen. Dersom du ikke lenger ønsker å bli kontaktet for markedsføringsformål, vennligst kontakt privacyofficer@piab.com.

All kommunikasjon som sendes vil bli innlemmet i Piabs informasjonssystemer.

I tilfelle du gir oss dine personopplysninger og godtar denne personvernerklæringen, samtykker brukeren uttrykkelig til at selskapet utfører følgende aktiviteter og/eller handlinger, med mindre brukeren angir noe annet:

a) Sending av kommersiell og/eller salgsfremmende kommunikasjon som svar på din forespørsel om informasjon på alle måter du har gitt oss.

b) Sending av all informasjon, inkludert kommersiell informasjon om nyheter, arrangementer, messer, etc. og all den informasjonen relatert til våre aktiviteter og relatert til produktene kjøpt eller tjenestene våre kunder har inngått.

Brukeren er informert om at midlene selskapet har aktivert for å kommunisere med kunder og andre berørte er bedriftens fasttelefoner og mobiltelefoner og bedrifts- eller kundeservice-e-post som tilbys på nettstedet vårt.

Hvis du sender inn personopplysninger gjennom andre kommunikasjonsmidler enn de som er angitt på denne nettsiden, eller på andre måter gitt av selskapet, vil den være fritatt for ansvar i forhold til sikkerhetstiltakene som tilbys av de aktuelle midlene.

Søknader

Vi aksepterer kun CV som du sender oss gjennom delen «arbeid med oss» på nettstedet vårt. I tilfelle brukeren sender sin CV til Piab, informerer vi ham om at de oppgitte dataene vil bli behandlet for å få ham til å delta i utvelgelsesprosessene som kan eksistere, og gjennomføre en analyse av søkerens profil med sikte på å velge den beste kandidaten for den ledige plassen i selskapet. Vi informerer deg om at vi kun godtar din CV dersom du sender den til oss elektronisk, slik at CV som sendes eller leveres på papir ikke blir akseptert. I tilfelle endringer i dataene, vennligst informer oss skriftlig så snart som mulig, for å holde dataene dine behørig oppdatert.

Vi informerer deg om at din CV og dataene den inneholder vil bli oppbevart i maksimalt to år (eller lenger hvis det er en juridisk forpliktelse til det), hvoretter dataene vil bli slettet, noe som garanterer total konfidensialitet både i behandlingen og i dens påfølgende ødeleggelse. I denne forstand, etter den nevnte perioden og, hvis du ønsker å fortsette å delta i Piab-utvelgelsesprosessene, vennligst send oss din CV på nytt.

Men i tilfelle du blir ansatt av Piab, vil CV-en din bli oppbevart sammen med resten av ansettelsesregisteret ditt så lenge kontraktsforholdet ditt med selskapet opprettholdes.

Tilgang til din informasjon og rettelse

Du har rett til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg. Hvis du vil ha en kopi av noen eller alle dine personlige opplysninger, vennligst send en e-post eller skriv til oss på adressen nedenfor. For din sikkerhet og personvern må vi forsikre oss om hvem som spør og hvor vi skal sende informasjonen ved å be om legitimasjon. Vi ønsker å forsikre oss om at din personlige informasjon er nøyaktig og oppdatert. Du kan be oss om å korrigere eller fjerne informasjon du mener er unøyaktig. Du har rett til når som helst å be om å få all informasjon slettet fra våre registre. For å be om å få informasjonen din slettet, kontakt privacyofficer@piab.com.

Informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet vårt, kan vi sende «informasjonskapsler» til datamaskinen din. En informasjonskapsel er en liten tekstfil eller et stykke data som et nettsted du besøker kan plassere eller lagre på datamaskinen din. Informasjonskapsler inneholder ikke i seg selv noen personlig identifiserbar informasjon. Imidlertid, hvis du oppgir slik personlig identifiserbar informasjon til oss (for eksempel ved å registrere deg for en Internett-relatert tjeneste eller passord gitt av oss), kan slik informasjon være knyttet til dataene som er lagret i informasjonskapselen. Det finnes to typer informasjonskapsler. Den første typen lagrer en fil for en lengre periode på datamaskinen din, og den kan forbli på datamaskinen din etter at du har slått den av. En slik informasjonskapsel kan for eksempel brukes til å fortelle en besøkende hvilken informasjon på nettstedet som har blitt oppdatert siden hans eller hennes siste besøk på denne nettsiden. Den andre typen informasjonskapsel kalles «session cookie». Mens du besøker et nettsted, lagres informasjonskapsler midlertidig i datamaskinens minne. Dette kan for eksempel gjøres for å holde styr på hvilket språk du har valgt på nettsiden. Informasjonskapsler lagres ikke over lengre tid på datamaskinen din siden de forsvinner når du lukker nettleseren.

Vi kan bruke tredjeparter for å hjelpe oss med å samle inn eller behandle informasjon innhentet gjennom informasjonskapsler.

Vi kan bruke informasjonskapsler av flere grunner, som f.eks:

 • å kompilere anonym statistikk relatert til mønstre og trender for nettlesing;
 • å analysere salgsdata;
 • å utføre markedsundersøkelser;
 • for å brukertilpasse innhold eller funksjoner på nettstedet;
 • for å hjelpe eller spore besøk til brukere, av visse Internett-baserte tjenester;
 • for å gjøre det mulig for brukere med passord å gå inn på bestemte nettsider på nytt uten å måtte skrive inn tidligere skrevet informasjon på nytt.

Dine valg angående informasjonskapsler

 • Hvis du ikke har gitt ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler, vil ingen informasjonskapsler bli plassert på enheten din
 • Hvis du ønsker å slette informasjonskapsler eller instruere nettleseren din til å slette eller nekte informasjonskapsler, vennligst besøk hjelpesidene til nettleseren din
 • Vær oppmerksom på at hvis du sletter informasjonskapsler eller nekter å godta dem, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene vi tilbyr, at du kanskje ikke kan lagre innstillingene dine, og at noen av sidene våre ikke vises riktig

Andre nettsteder

Vår nettside inneholder lenker til andre nettsider. Denne personvernerklæringen gjelder kun for nettsiden innenfor Piab Group. Når du følger lenker til andre nettsteder, bør du lese personvernreglene deres.

Piab fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av dataene dine av tredjeparter. Bruken av disse nettsidene skjer på egen risiko.

Endringer i vår personvernerklæring

Vi holder vår personvernpolicy under regelmessig gjennomgang, og vi vil legge ut eventuelle oppdateringer på denne nettsiden. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 4. april 2023.

Hvordan kontakte oss?

Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål om personvernreglene våre eller informasjon vi har om deg i Piab Group:

Epost til privacyofficer@piab.com

Eller

Piab Lifting Automation AS
Bredmyra 4
1739 Borgenhaugen
Norge
Telefon: +47 921 19 980

Gå til toppen