Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen dekker alle juridiske enheter innen TAWI og Piab Group og forklarer hvordan vi bruker den personlige informasjonen vi samler inn om deg når vi bruker nettstedet vårt eller samhandler med oss ​​gjennom andre kanaler.

Hvilken informasjon samler vi inn om deg?

Vi samler inn informasjon om deg når du registrerer deg hos oss, bestiller produkter eller tjenester eller gir forsendelsesdetaljer. Vi samler inn informasjon når du sender inn et kontaktskjema, registrerer deg for et arrangement eller nyhetsbrev eller laster ned et aktivum fra nettstedet vårt. Vi samler også inn informasjon når du frivillig gjennomfører undersøkelser, gir tilbakemelding eller søker om en jobb. Informasjon om bruken av nettstedet samles inn ved hjelp av informasjonskapsler. Vi kan også samle inn kontaktinformasjon på messebesøk.

Hvor lenge lagrer vi personlig informasjon?

Vi lagrer forretningskontakter (kunder, distributører eller andre kontaktpersoner) 10 år etter siste kontakt, eller når personen ber om å bli slettet. For å be om å bli slettet fra postene våre, kontakt privacyofficer@piab.com For søkere og ansatte vil dine personlige data lagres i en periode på to år. (Svensk diskrimineringslov) eller under noen omstendigheter 7 år (bokføring) etter siste transaksjon.

Hvem har tilgang til informasjonen om deg?

Bare autoriserte Piab / TAWI-ansatte og distributører har tilgang til personlig informasjon. Autorisert IT-personale kan revidere og overvåke utstyr, systemer og nettverkstrafikk for sikkerhets-, overholdelses- og vedlikeholdsformål. For søkere og ansatte har HR og autorisert leder tilgang og kan behandle personopplysninger.

Hvordan vil vi bruke informasjonen om deg?

Vi bruker informasjonen om deg for å behandle bestillingen, administrere kontoen din og for å sende deg informasjon om andre produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg. Vi kan også bruke informasjon som er samlet inn fra nettstedet for å tilpasse gjentatte besøk til nettstedet vårt. Vi kan overføre informasjonen din til andre divisjoner innen Piab Group, slik at de kan tilby deg sine produkter og tjenester. Vi vil bare dele informasjonen din for markedsføringsformål innen Piab Group og våre distributører.

For søkere og ansatte inkluderer informasjonen vi har søknadsskjemaet ditt og referanser, ansettelseskontrakten og eventuelle endringer i den; korrespondanse med eller om deg, for eksempel brev til deg om lønnsøkning eller, på forespørsel, et brev til kredittforetaket som bekrefter lønnen din; informasjon som er nødvendig for lønn, fordeler og utgifter; kontakt- og nødkontaktdetaljer; journal over ferie, sykdom og annet fravær; informasjon som er nødvendig for overvåkingspolitikken for like muligheter; og poster relatert til din karrierehistorie, for eksempel treningsopptegnelser, takseringer, andre prestasjonstiltak og, der det er hensiktsmessig, disiplinær- og klageregister.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

I noen situasjoner kan Piab og TAWI overføre personopplysninger til land utenfor EU / EES. I disse situasjonene vil Piab og TAWI treffe de nødvendige tiltakene for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende krav, for eksempel ved å kreve mottakeren å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrift.

Spesifikt blir kundedata (B2B) samlet inn og lagret i de sentrale IT-systemene Salesforce og Pardot. Database ligger i USA (Dallas og Phoenix). For ansatte har vi på plass garantier, inkludert en IT-sikkerhetspolicy og instruksjoner om lagring av HR-poster for å sikre sikkerheten til dataene dine.

Markedsføring

Vi vil sende deg informasjon om produkter og tjenester fra oss og andre selskaper i vår gruppe som kan være av interesse for deg basert på legitim interesse. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføringsinformasjon eller materiale, kan du velge bort når du vil. Du har når som helst rett til å hindre oss i å kontakte deg for markedsføringsformål eller gi informasjonen din til andre medlemmer av Piab Group. Hvis du ikke lenger vil bli kontaktet for markedsføringsformål, kan du kontakte privacyofficer@piab.com.

Få tilgang til eller korriger informasjonen din

Du har rett til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg. Hvis du vil ha en kopi av noen eller alle dine personlige opplysninger, kan du sende oss en e-post eller skrive på adressen nedenfor. For din sikkerhet og personvern må vi sørge for hvem som spør og hvor du skal sende informasjonen ved å be om legitimasjon. Vi ønsker å sørge for at din personlige informasjon er nøyaktig og oppdatert. Du kan be oss om å rette eller fjerne informasjon du mener er unøyaktig. Du har rett til når som helst å be om at all informasjonen din blir slettet fra våre poster. For å be om å få informasjonen din slettet, kontakt privacyofficer@piab.com .

Informasjonskapsler

Se TAWI retningslinjer for informasjonskapsler her .

Andre nettsteder

Nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder. Denne personvernerklæringen gjelder bare for TAWI-nettstedet. Når du følger lenker til andre nettsteder, bør du lese personvernreglene deres.

Endringer i personvernreglene

Vi holder vår personvernpolicy under regelmessig gjennomgang, og vi vil plassere oppdateringer på denne websiden. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 18. mai 2021.

Hvordan kontakte oss?

Vennligst kontakt oss hvis du har spørsmål om denne personvernpolitikken eller informasjonen vi har om deg: privacyofficer@piab.com

Eller

Piab AB
Personvernsansvarlig
Boks 4501
SE-183 04 Täby
Sverige
Telefon: +46 8630 25 00

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her

Ta kontakt med oss når som helst, så hjelper vi deg gjerne.
Trenger du et presserende svar, kan du ringe oss direkte på +47 921 19 980 (8am-5pm GMT +1)

i
Kontakt

Vennligst spesifiser hva du vil løfte med mål og vekt, størrelse på arbeidsområdet og løftehøyde for å få et så nøyaktig tilbud som mulig.

Er du usikker?
Ring oss på +47 921 19 980 (08.00-17.00 GMT+1) for råd

Ta kontakt

Gå til toppen