Sikre løft i kjemisk og farmasøytisk produksjon

Finnes det virkelig en god måte å garantere trygge og sunne arbeidsmiljøer for folk som jobber innen kjemisk og farmasøytisk produksjon?

Betydningen av sikker løfting og håndtering

Akkurat som produsenter i enhver annen industri, kan ansatte hos produsenter av medisiner og kjemikalier bli møtt med alvorlige helse- og sikkerhetsproblemer. – Ikke bare knyttet til farlige materialer eller stoffer. Problemet går utover komponentene, siden det fortsatt er anlegg som er avhengige av manuelt arbeid for å dosere, veie, behandle eller løfte ingredienser og kjemikalier. Det er flere risikoområder i farmasøytisk og kjemisk industri, og hovedårsaken til ulykker skyldes menneskelige faktorer, mangelfull opplæring og feil vedlikehold. pharmaceutical manufacturing
  • Menneskelig feil De fleste industriulykkene som skjer hvert år skyldes én årsak: at vi er mennesker. Ulykker kan lett skje hvis du ikke bruker riktig utstyr eller hvis arbeidere hopper over et trinn i prosedyren.
  • Utilstrekkelig utdanning Snarveier og hoppet over trinn i sikkerhetsprosedyren er ofte et resultat av mangelfull opplæring eller feilaktige prosesser. Hvis personalet ikke har fått riktig opplæring i å bruke spesialverktøy eller utstyr, er det mer sannsynlig at ulykker oppstår.
  • Feil vedlikehold En vanlig årsak til at industriulykker oppstår i farmasøytisk og kjemisk sektor er feil vedlikehold av utstyret. Feil eller manglende oppfyllelse av de høye standardene til produksjonslinjen, som er av høyeste prioritet, kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidernes helse og sikkerhet..

Helse og sikkerhet - de viktigste komponentene for en bærekraftig arbeidsstyrke innen farmasøytisk og kjemisk ledelse

Helse og sikkerhet er avgjørende for oppbevaring av arbeidskraft siden de er nært knyttet. I farmasøytisk og kjemisk sammenheng er et nøkkelelement sikker materialhåndtering. Produkter må flyttes eller håndteres med forsiktighet, samtidig som tempoet og den riktige prosessen opprettholdes. Det er alltid utfordrende å finne nye og mer effektive arbeidsflyter, men det er ingen grunn til å gå på akkord med verken effektivitet eller ergonomi. En annen viktig faktor som bør vurderes er selvfølgelig behovet for å etablere ATEX-soner og at rustfrie stålprodukter overholder sanitærregler.

Grunnleggende sikkerhet i laboratorium og produksjon

Det er omfattende retningslinjer som skal følges i forbindelse med grunnleggende laboratoriesikkerhet, men det kan være vanskelig for ansatte å hele tiden følge med og sørge for at de har høyeste prioritet. Regelmessig trening på spesifikke områder er avgjørende for å holde rutinene oppdatert. Utdanning er ikke bare avgjørende for å holde seg oppdatert med prosedyrer og prosesser – bedrifter som investerer i medarbeiderutvikling og opplæring vil merke at en læringskultur skaper ansatte som er stolte av arbeidet sitt og tar ansvar for de underliggende oppgavene. Årlig opplæring bør planlegges for å opprettholde bevisstheten om enkelte ferdigheter, mens periodisk opplæring i for eksempel maskin vedlikehold holder prosessene i gang jevnt. Utstyr som ikke bare er enkelt å bruke, men også å rengjøre og vedlikeholde er også en fin måte å sikre at dine ansatte utfører arbeidet på en sikker og nøyaktig måte fra begynnelsen.

Regelmessige risikovurderinger og vurdering av utstyr

I noen bransjer kan det virke overdrevent, men når det kommer til behandling av kjemikalier, medikamenter eller farlige stoffer er det ekstremt viktig. Det er ekstremt viktig og noen ganger tungvint å sørge for at utstyret er i orden både med tanke på renslighet og sikkerhet, men det er ikke en umulig oppgave. Det er heller ikke umulig å finne løsninger for krevende ATEX-soner.

Minimer manuelt arbeid

Noen ganger er den viktigste faktoren å fjerne eller i det minste minimere manuell håndtering av materialer og komponenter. Dette er en vanskelig oppgave, da det noen ganger er umulig å fullautomatisere en hittil manuell oppgave. Det finnes imidlertid måter å komme seg rundt uten å påvirke eksisterende prosesslinjer eller produktivitet. Manuell håndtering kan nesten helt elimineres ved å installere løftehjelpemidler – samtidig som produktivitet, sikkerhet og nøyaktighet opprettholdes med en ekstra bonus i form av forbedret ergonomi.

Implementering av løfteløsninger for å gjøre manuell håndtering enklere

Et av de viktigste stegene for å velge riktig løfteutstyr for å overvinne utfordringer og minimere manuell håndtering er å sikre at utstyret passer godt til det som skal løftes eller flyttes. For eksempel velges og tilpasses løftesystemer vanligvis for å løfte en bestemt gjenstand, som plater, sekker og bokser – som alle krever ulike verktøy og komponenter. Det kan være det tilbakevendende problemet hvor utstyr må håndteres forsiktig og forsiktig, men bruk av vernehansker kan gjøre prosedyren enda mer komplisert. Det er vesentlig å ha utstyr som tillater og samsvarer med bruk av hansker eller annen type sikkerhetsutstyr.

Sikkerhet for mennesker og produkter

TAWI sine løsninger kan være hjørnesteinen i en ekstremt sikker og presis prosesslinje – uansett hvilket verneutstyr eller utstyr de ansatte må ha på seg. En vakuumløfter kan redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader og skader på produktet ditt, mens ergonomien er betydelig forbedret med mindre manuell håndtering – med minimal innsats og risiko for kontaminering. Hver ansatt vil kunne håndtere de tyngste sekkene, kassene eller tønnene raskt og trygt – samtidig som de holder tritt med tempo og sikkerhet.

Tilpassede løsninger til krevende miljøer

TAWI har levert trygt og ergonomisk løfteutstyr til kunder innen farmasøytisk og kjemisk industri i flere tiår. Vi tilpasser ofte løsninger til spesifikke prosesser for å sikre at hver kunde har det beste utstyret for å optimere sine prosesser og ytelse – uten å gå på akkord med strenge sikkerhetskrav.
Vår TAWI-spesialist hjelper gjerne med en spesifikk løsning for å møte dine behov – uansett hva miljøet ditt krever.Kontakt oss for å avtale en konsultasjon.

Related Content

Løfteutstyr for renrom: Hvordan velge de riktige løsningene

Å finne effektivt og pålitelig løfteutstyr for renrom kan være en utfordring. Løfteløsninger for renrom inkluderer enheter som vakuumløftere, kraner, taljer og traller. Renromsutstyr skal ikke bare oppfylle strenge krav. I tillegg bør de oppfylle dine spesifikke forretningskrav når det gjelder løftekapasitet, ergonomi og brukervennlighet.

Read More

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her

Ta kontakt med oss når som helst, så hjelper vi deg gjerne.
Trenger du et presserende svar, kan du ringe oss direkte på +47 921 19 980 (8am-5pm GMT +1)

i
Kontakt

Vennligst spesifiser hva du vil løfte med mål og vekt, størrelse på arbeidsområdet og løftehøyde for å få et så nøyaktig tilbud som mulig.

Er du usikker?
Ring oss på +47 921 19 980 (08.00-17.00 GMT+1) for råd

Ta kontakt

Go to the top