Mer fleksibilitet i arbeidsstyrken og fortjeneste med (smarte) løfteløsninger

Logistikk, Mat og drikke, Produksjon

Fleksibiliteten til arbeidsstyrken er en viktig mulighet for bedrifter å være mer smidige. Fokus på fleksibilitet i arbeidsstyrken gir mange fordeler, inkludert økt produktivitet, minimert nedetid og forbedret ansattes helse og sikkerhet. Alt dette vil bidra positivt til bunnlinjen din.

Hvordan kan fleksibilitet i arbeidsstyrken påvirke bunnlinjen din?

I logistikk- og produksjonssektoren er en viktig utfordring for arbeidsstyrkens fleksibilitet og arbeidsrotasjon de fysisk krevende egenskapene til oppgaver. Tung manuell håndtering som å plukke store pakker på et lager eller losse containere stablet med løst lastede esker er fysisk krevende. Oppgaver som krever et høyt nivå av repeterende bevegelser, for eksempel sortering av pakker fra transportør til pall, er også fysisk krevende, spesielt når de utføres med høy frekvens gjennom et skift. Det er vanskelig å bruke stillingsrotasjon og utnytte arbeidsstyrken din effektivt når bare en begrenset prosentandel av de ansatte kan utføre disse oppgavene. For ikke å nevne at det gjør virksomheten din mer skjør for plutselige ressursmangel og sykefravær.

Lagerarbeidere som bærer flere esker til pallestativ   Løfter og bærer store tunge fat

Å gjøre virksomheten din mer spenstig og smidig er en hovedfordel med smarte løfteløsninger. Tenk deg å kunne få noen av dine arbeidere til å utføre selv den mest krevende arbeidsprosessen. Ved å investere i smarte håndteringsløsninger kan du gi dine ansatte muligheten til å løfte og transportere laster (alene, uten anstrengelse). Å skape fleksibilitet i arbeidsstyrken gir mange ekstra fordeler, inkludert økt produktivitet, minimert nedetid og forbedret arbeidstakers helse og sikkerhet. Alt dette vil bidra til bunnlinjen din.

Hva er fleksibilitet til arbeidsstyrken?

Å ha en fleksibel arbeidsstyrke betyr at dine ansatte kan utføre en rekke forskjellige oppgaver og kan distribueres til når og hvor de trengs mest. Et selskap med fleksibel arbeidsstyrke sikrer at ansatte kan utføre forskjellige oppgaver og funksjoner som svar på svingninger i krav og arbeidsressurser.

Mann løfter tunge sekker

Bedrifter som omfavner fleksibilitet kan bruke stillingsrotasjon og ansette midlertidige eller deltidsansatte for å støtte heltidsansatte i travle perioder. Som et resultat sikrer en fleksibel arbeidsstyrke kostnadseffektivitet og mer fleksible sysselsettingsmuligheter, som matcher behovene til både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Fordeler med en fleksibel arbeidsstyrke

  • Økt produktivitet

Med ansatte i stand til å utføre en rekke funksjoner, kan produktiviteten deres optimaliseres ved å lede dem til enhver oppgave så snart den oppstår. Dette betyr at problemer kan løses uten forsinkelse, garantere vedvarende standarder og til slutt kundetilfredshet.

Hvordan smarte løfteløsninger bidrar – I et lager hos en forhandler vil for eksempel bruk av smarte løfteløsninger bety at alle arbeidere kan sette sammen enhver kundeordre selv (uansett varens størrelse eller vekt). En person vil enkelt gjøre en jobb som tidligere krevde to personer. Klikk her for å lese mer om dette emnet.

  • Ressurseffektivitet

En fleksibel arbeidsstyrke gjør at virksomheten din kan være smidig. Hvis du ønsker å redusere driftskostnadene eller står overfor høyt fravær av ansatte på grunn av sykdom, kan du opprettholde høye standarder og oppnå mål selv med et lite antall ansatte.

Hvordan smarte løfteløsninger bidrar – Selv de mest fysisk krevende oppgavene kan arbeiderne på stedet utføre. Arbeiderne kan bytte mellom arbeidsstasjoner uten å måtte vurdere om de klarer den fysisk tøffe manuelle håndteringen som er involvert i oppgaven (spesielt i en tidssensitiv prosess som for eksempel plukking eller palletering).

  • Fastholdelse og motivasjon av ansatte

Å tildele dine ansatte forskjellige oppgaver forbedrer ikke bare produktiviteten og effektiviteten, men skaper også et dynamisk arbeidsmiljø. Det resulterer i større ansattes engasjement og motivasjon.

Hvordan smarte løfteløsninger bidrar – forbedrede arbeidsforhold og ergonomi vil øke arbeidermoralen og oppbevaringsgraden. Å implementere løsninger for å forbedre arbeidernes daglige drift og forbedre helsen deres vil gjøre dine ansatte motiverte og mer lojale.

Produsenter og lagerlogistikk jobber i globale markeder i rask utvikling, og streber stadig etter å gjøre ting bedre og smartere for å møte de skiftende økonomiske forholdene og økte kundekrav. En fleksibel og tilpassbar arbeidsstyrke er avgjørende for å oppnå langsiktig suksess.

Lagerarbeider losser esker fra pall

Arbeidskraftens fleksibilitet er en viktig faktor for moderne virksomheter for å være lydhøre og smidige. Eldre befolkninger i utviklede økonomier gir ytterligere utfordringer med å beholde optimal effektivitet. Kontinuerlig forbedring av forretningsdriften for å fungere smartere må bli en del av hverdagen.

5 trinn for å øke fleksibiliteten i arbeidsstyrken

  1. Identifiser kritiske områder. Hvilke områder er spesielt følsomme for svingninger i ansattes ressurser og tilgjengelighet? Hvilke oppgaver kan bare utføres av en begrenset prosentandel av teamet ditt?
  2. Snakk med dine ansatte. Å skape en fleksibel arbeidsplass betyr at alle ansatte skal behandles likt og rettferdig. Du kan snakke med teamet ditt om hvilke fleksibilitetsalternativer de vil ha fordel av, for eksempel jobbrotasjon.
  3. Gi de riktige verktøyene. Flere arbeidstimer er ikke nødvendigvis mer produktivitet. En logistikkarbeider som har til oppgave å manuelt sortere og plukke esker fra transportør til pall på raskest mulig tid, vil ikke trives ved å få flere arbeidstimer til skiftet sitt. Imidlertid kan smarte verktøy som vil gjøre det mulig for arbeideren å holde et jevnt tempo uten å belaste kroppen hans, gi nye muligheter. Både i effektivitet og arbeidermotivasjon.
  4. Gi opplæring. Når du introduserer nye prosedyrer i virksomheten din, må du kommunisere fordelene til dine ansatte og sørge for at du gir tilstrekkelig opplæring for å komme i gang. Når du for eksempel implementerer en ny løfteløsning, er det viktig at operatørene forstår fordelene med å bruke verktøyet (både for deres eget velvære og for virksomhetens generelle ytelse).
  5. Oppfølging. Ta kontakt med dine ansatte av og til, og sørg for at arbeidsstyrken din er komfortabel og produktiv med handlingene du har utført.

Hvordan TAWI hjelper deg med å nå dine mål

Vil ikke løfteutstyret bremse produksjonen? Er ikke manuell håndtering raskere? Dette er vanlige spørsmål blant ledere som vurderer å implementere løfteløsninger i den daglige driften. Fra vår lange erfaring og kontinuerlige tilbakemelding fra tusenvis og tusenvis av kunder, er dette sjelden tilfelle.

Jente som snur et fat med en håndholdt løftevogn  løfte boks over skulderhøyde ved hjelp av vakuumløfter med fleksibelt håndtak

Faktisk er kundene våre oftest positivt overrasket over det faktum at total effektivitet øker ved bruk av TAWI sine systemer. I tillegg til å skape en fleksibel arbeidsplass hvor dine ansatte kan bevege seg mellom arbeidsstasjoner, inkluderer ytterligere fordeler å minimere nedetid og sikre at dine ansatte kan holde et høyt jevnt tempo gjennom hvert skift.

«Alle kan håndtere tunge sekker med TAWI -løftere, noe som øker fleksibiliteten og sikrer at produksjonen aldri står stille», Jonas Ericsson, produksjonssjef i Bakels, Sverige.

Fra løfte til virkelighet – Hva kundene våre sier

På Zabolak i Nederland bearbeides lange trepaneler fra råvarer til ferdige treprodukter. De ferdige panelene pakkes i bunter og deretter palleteres i påvente av videre transport til sluttkunden. Palletering av disse store og tunge buntene pleide å kreve at to ansatte jobber sammen for å løfte og plassere dem på paller.

For å optimalisere forretningsdriften, så Zabolak etter måter å forbedre effektiviteten. I perioder med høy etterspørsel blir det ofte hentet inn midlertidig personell for å støtte produksjonen, så det var viktig at enhver potensiell løsning var brukervennlig og lett utnyttet av alle ansatte.

Den siste investeringen ble gjort i vakuumsystemer fra TAWI. Løsningen var i stand til å dekke kravene om å bli enkelt integrert i Zabolaks arbeidsflyt, og være enkel å bruke og håndtere, selv for midlertidig personell. «Dette gjør folk veldig fleksible på arbeidsstasjonen», sier Henry Jacobs, administrerende direktør i Zabolak Nederland.

Det at alle kan jobbe med vakuumløfterne betyr også at palletering av tunge bunter ikke lenger krever to ansatte. En ansatt kan pakke buntene effektivt uten fysisk belastning. I stedet for å måtte bruke to ansatte i denne prosessen, kan en håndtere oppgaven. Har en positiv effekt på produktiviteten og bunnlinjen.

TAWI tilbyr et komplett utvalg av smarte løfteløsninger, inkludert mobile ordreplukkere, vakuumløftere, løftevogner, kraner og taljer. Når du velger TAWI sin løsning, får du et system av høy kvalitet, tilpasset dine spesifikke krav og en lojal partner fra første kontaktpunkt til implementeringen i anlegget ditt.

Kontakt oss og finn ut hvordan vi kan bidra til å forbedre bunnlinjen din.

Relatert innhold

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets

Containerlosseutstyr i 2024: En sammenlignende analyse av de beste tekniske løsningene

I 2022 utgjorde det globale pakkeforsendelsesvolumet over 161 milliarder pakker. Dette volumet forventes å skyte i været til 256 milliarder pakker innen 2027, og vokse med en sammensatt årlig vekstrate på 59 %. Mens utsiktene til industrivekst kan være tiltalende, er virkeligheten for enkeltbedrifter ofte ganske annerledes. Økende press og forventninger fra kjøpere, kombinert med mangel på arbeidskraft, gjør den anslåtte veksten i forbindelse med de eksisterende smertepunktene i bransjen problematisk. Hvis den ikke forvaltes riktig, kan denne veksten bli hemmet av flaskehalser i industrien som lasting og lossing av containere. I denne artikkelen har vi sammenlignet det beste containerlosseutstyret tilgjengelig i 2024.

Les mer

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her

Ta kontakt med oss når som helst, så hjelper vi deg gjerne.
Trenger du et presserende svar, kan du ringe oss direkte på +47 921 19 980 (8am-5pm GMT +1)

i
Kontakt

Vennligst spesifiser hva du vil løfte med mål og vekt, størrelse på arbeidsområdet og løftehøyde for å få et så nøyaktig tilbud som mulig.

Er du usikker?
Ring oss på +47 921 19 980 (08.00-17.00 GMT+1) for råd

Ta kontakt

Gå til toppen