Håndtering av risikoen ved lossing av containere

Hvert år sendes det 500 millioner løst emballerte containere, hvorav anslagsvis 21 millioner i dette nå fraktes fra et sted til et annet. Dette gir utfordringer for helse og sikkerhet i forbindelse med lossing da et stort flertall av disse løstpakkede containerne både fylles og losses manuelt. Det som kreves er en effektiv og økonomisk måte å håndtere risikoen ved pakking og lossing av fraktcontainere.

Stort lasteskip og verft med fraktcontainere

I forbindelse med den sterke trenden som er internasjonal e-handel, har det også skjedd en annen økning – bruk av intermodale (for flere transportformer) godscontainere. Disse store metallcontainerne er formet og bygget for å kunne transporteres på en rekke ulike måter – noe som gjør det mulig for containeren å gå fra skip til jernbane til lastebil, uten å måtte losses og pakkes om.

Fraktcontainere lar bedrifter lagre og transportere materialer og produkter på en effektiv og sikker måte og er en hjørnestein i moderne handel. Hvert år sendes det 500 millioner løst emballerte containere, hvorav anslagsvis 21 millioner i dette nå fraktes fra et sted til et annet. Disse inneholder 95% av verdens transportgods – rett og slett et mirakel, sett fra et moderne logistikkperspektiv. Dette gir imidlertid helse- og sikkerhetsutfordringer i forbindelse med lossing av alle disse containerne.


En størrelse som passer til alt (men bare nesten)

Moderne 40 fots containere er bygget for å tåle påkjenningen av intermodal gods og er et utmerket verktøy for å kunne pakke et stort utvalg av varer og pakker i ulike størrelser, vekter og former til en last som kan pakkes tett på skip. De fleste bedriftene eier ikke containerne selv, men leier dem, noe som betyr svært begrensede muligheter for de som leier til å gjøre endringer på selve containeren. Dette gir en naturlig standardisering, men ikke helt uten ulemper. Selv om containerne kommer i noen få forskjellige standarddesign, gjør det sjelden lasten de er pakket med den. Laster som inneholder pakker av varierende størrelse og form stiller høye krav til fleksibilitet. I tillegg gjør palletering det umulig å bruke all plassen i containeren da dens bredde bare er tilstrekkelig for 2 ½ paller, noe som betyr at et stort flertall av løst emballerte containere losses og fylles manuelt.

Container full med pakker i forskjellige størrelser    Container med løse pakker

Ved behov plasseres containere ofte på skrånende eller ujevne overflater og ofte i miljøer som ikke er tilstrekkelig opplyst, noe som gjør sikker plukking og lasting av innholdet vanskelig. I tillegg er det en risiko for at ting i containeren kan ha løsnet i forsendelsen eller ikke vært lukket for enkel utpakking. De som jobber med lossing risikerer å bli truffet av last som ikke er festet eller som har løsnet. Innhold kan relativt lett velte eller falle ned, noe som enten tvinger døren opp eller faller ned på de som skal losse containeren med en gang dørene åpnes. Risikoene er mange, og i tillegg er det ofte et veldig smalt gap med tiden at lossingen kan finne sted, noe som legger til stress på listen over ting som bidrar til ulykker. Alle disse faktorene byr på spesielle utfordringer under lasting og lossing – utfordringer som kan ha en dramatisk innvirkning på virksomheten din.

De vanligste farene ved pakking/utpakking av beholdere:

 • Skade fra farlige manuelle operasjoner
 • Skader ved anstrengelse i forbindelse med repeterende bevegelser
 • Skader ved å skli, snuble og falle
 • Ansatte som rammes av fallende gods
 • Skade ved bruk av feil eller upassende utstyr
 • Skader ved kontakt med skadelige materialer
 • Faller fra store høyder
 • Fysisk utmattelse
 • Muskel- og skjelettlidelser

Bærekraftig kan bety mange ting

Vi er vant til å tenke «bærekraft» i form av vår påvirkning på miljøet. Selv om den delen av bærekraft utvilsomt er kritisk, er det en annen bærekrafts utfordring som påvirker containerhåndtering. De dårlige arbeidsforholdene som i dag eksisterer ved de fleste containeranlegg fører til lav bemanning, vanskeligheter med rekruttering og behov for å ansette billigere, mindre kvalifisert arbeidskraft – ofte fra mindre utviklede land. På sikt er ingenting av dette spesielt bærekraftig og kan ha negativ innvirkning på både vekst og lønnsomhet.

Mens selskaper som driver med lasting og lossing av containere – alt fra rederier og fraktselskaper til lagre og havner – har blitt tatt tak i for å redusere risiko og skader, er systemene som brukes til å laste og losse containere ofte usikre eller uegnet. Selve prosessen med å håndtere pakker i ulike størrelser og former krever fleksibilitet og gjør det vanskelig eller kostbart å begynne å introdusere automatiserte løsninger. Selv den minste feil beslutning, fra valg og feil bruk av upassende belter eller kjettinger til bruk av lastebiler eller andre løftehjelpemidler med design som ikke passer, har negativ innvirkning på hvor lang tid det tar å losse, personalsikkerhet og driftsmargin.


Hvordan påvirker det deg?

Varene pakket i en container varierer veldig, fra liten til stor, lett til tung og lett å håndtere til vanskelig. Lasting og lossing av denne typen ikke-standardiserte laster krever manuell håndtering av repeterende trinn hvor løfting av tunge eller vanskelige pakker ofte skjer i situasjoner og miljøer som tvinger personalet til å løfte og bevege seg med skadelig eller ubehagelig holdning. Risikoene knyttet til containerlasting varierer fra en last til en annen.

Lagerarbeider løfter pappeske

Som med all lasting og lossing, eller bevegelse av gods, kan manuelle løft – selv om de utføres riktig – innebære risiko for de ansatte. Avlasting av varer for hånd kan føre til muskel- og skjelettskader forårsaket av gjentatte bevegelser eller ved håndtering av pakker over skuldrene eller under knehøyde. I tillegg risikerer personell som losser containere å bli skadet av fallende gods – spesielt hvis godset har begynt å vippe under transport eller om det faller ut når containeren åpnes første gang. Vanlige skader knyttet til lasting og lossing fra containere inkluderer mindre brudd, strekk, skrubbsår, sprekker og andre løfteskader. I beste fall er det kun disse skadene som gir negative effekter på organisering og lønnsomhet, i verste fall ender det i stedet med uførhet eller død.


Hvor mye koster en forstuet skulder?

Sannheten er at personalet er utsatt for risiko ved lossing av tunge, vanskelige og uhemmede pakker. Systemene som brukes til å losse containere krever ofte at pakkene håndteres manuelt, ofte i form av tunge, gjentatte løft i rom som krever dårlig holdning.

Enten det oppstår skader på selve lasten eller på personellet som håndterer den, kan manuelle løft havne i en økonomisk fallgruve for din virksomhet. Produkter som ikke lenger er i god stand, fravær fra ansatte på grunn av skade, stress eller sykdom og manglende evne til pålitelig å planlegge ressursene dine – alle disse tingene kan påvirke resultatene dine negativt. Skader fra stress i forbindelse med repeterende bevegelser utgjør en stor del av sykefraværet i arbeidsstyrken, mens de høye kravene til fysisk styrke og energi i forbindelse med containerarbeid gjør det vanskelig å finne kompetent personell.

Lastebiler som losser fraktcontainere ved lastedokken

Deretter legger du også til de juridiske restriksjonene/ansvarene som legges til, utfordringen med å planlegge og planlegge personalet uten å vite det nøyaktige innholdet i containeren – alt mens du opprettholder det høye tempoet som kreves for lasting og lossing. Da blir utfordringen klar. Hvis det oppstår noen form for forstyrrelse av lasting og lossing, kan det bety forsinkelse i levering eller ingen levering i det hele tatt. Dette fører ofte til kundemisnøye og dermed reduserte inntekter. Forsinket eller uteblitt levering, personskader og fravær, vareskader og økt personalomsetning – alt dette påvirker avkastningen din og er direkte skadelig for virksomheten din.


Et glimt av en gyllen kant

Antall fraktcontainere og bruken av disse vil neppe reduseres – kravene til sikkerhet under lasting og lossing øker imidlertid stadig. Fordelen er at forbedrede arbeidsforhold fører til høyere motivasjon blant personalet, som igjen fører til mindre sykefravær, økt medarbeidertilfredshet og økt fastholdelse av ansatte.

Kombinert opprettholder dette, eller noen ganger til og med øker, arbeidstempoet, og gjør det enklere å planlegge ressurser og tilpasse prosessene dine for å matche tempoet på innkommende varer og den daglige arbeidsmengden. I tillegg fører en tryggere arbeidsplass til et tryggere miljø for selve håndteringen av varene. Færre vareskader, færre forsinkelser, fornøyde kunder. Med alt dette i tankene, hva skal jeg gjøre?

Vi trenger en måte å trygt laste og losse containere som:

 • Eliminerer eller reduserer repeterende manuelt arbeid
 • Skaper sikkerhet og effektivitet i arbeidsflyten
 • Begrenser skade på frakt
 • Holder kostnadene nede og øker produktiviteten
 • Forbedrer planleggingen
 • Forbedrer bemanningen
 • Oppfyller sikkerhetskrav
 • Øker fleksibiliteten og kvaliteten på arbeidsstyrken

Problemet er klart – hva med løsningen?

Akkurat nå er det svært få løftehjelpemidler tilgjengelig for dette, og de fysisk belastende momentene (løfting, bøying, vridning) som er knyttet til lasting og lossing fører til skader og sykefravær. Det som trengs er en effektiv, økonomisk løsning for å håndtere helse- og sikkerhetsrisikoen som følger med pakking inn og ut av en container – fra pakking av containeren til den transporteres over land eller sjø til å åpne dørene for å losse varene som skal sendt til sluttkunder.

Jakten på en mer ergonomisk metode for lossing av containere er i gang. Bedrifter har blitt klar over at de må eliminere eller minimere enhver mulig risiko for skader på ansatte dersom de ønsker å kunne sikre en trygg og lønnsom virksomhet. Det blandede innholdet i skipscontainere og utfordringene fra frakt har imidlertid gjort disse tiltakene vanskelige å gjennomføre.

Noen sunne fornuftsforbedringer er tatt i bruk, fra å være mer forsiktig ved flytting av containergods, til å feste mekanisk beskyttelse for å redusere antall pakker som kan falle ut eller beskytte de få som faktisk gjør det. Det kaotiske miljøet på containergårder og tidspresset som er involvert gjør situasjonen litt mer komplisert. Det som trengs er en måte å løfte og flytte containergods på en sikker måte som eliminerer muskel- og skjelettskader, kan håndtere et bredt spekter av vekter, størrelser og former, og som kan fjerne deler av den fysiske belastningen og faren som er en del av dette. raskt voksende sektor. Det som trengs er en bedre og sikrere måte å laste og losse containere på.


Hva gjør TAWI?

En trygg og sikker arbeidsplass oppstår ikke ved en tilfeldighet. Det krever analyser og planlegging. Det krever at du ikke bare forstår risikoen, men også omstendighetene som gjør at de oppstår. Det er dette vi i TAWI spesialiserer oss på. I TAWI jobber vi hele tiden med nye metoder og produkter for å kunne kontrollere og minimere risiko. Vi jobber tett med våre kunder for å finne de best mulige løsningene på deres problemer. Dette gjør vi ved å snakke med interessenter, ingeniører, eksperter og de faktiske arbeiderne som skal bruke produktene.

TAWI har lang erfaring med å hjelpe bedrifter i alle størrelser og typer med å finne tryggere, mer produktive og mer effektive måter å administrere og flytte produktene sine på. Vi er eksperter på å utvikle løsninger som er enkle og økonomiske å implementere, krever lite vedlikehold, betaler for seg selv og som hjelper kundene våre å forbli konkurransedyktige i sine markeder. Vi er kjent for våre fleksible og innovative løsninger i et bredt spekter av bransjer. Vår containerlosser tilbyr effektiv lasting og lossing i trange rom.

Relatert innhold

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

Skap en fleksibel arbeidsstyrke med TAWI

Lager og distribusjonssentre står overfor betydelige utfordringer med mangel på arbeidskraft og høy utskifting av ansatte, noe som fører til økt overtid og bemanningsproblemer. En fleksibel arbeidsstyrke, forbedret med vakuumløfteteknologi, kan være en endring i å håndtere disse utfordringene.

Les mer

Meeting about logistics trends in a warehouse full of boxes

Logistikktrender for 2023: De 5 beste trendene innen logistikk

Logistikkbransjen er i stadig endring og tilpasser seg den raske veksten av teknologi og behovet for å ta vare på miljøet. For at enhver bedrift skal ligge i forkant og forbli konkurransedyktig i disse tider, må den være fleksibel nok til å imøtekomme de siste teknologiske fremskritt, nye prosesser og strategier for å lykkes. Logistikkteknologi vil fortsette å ekspandere og vokse, noe som gjør logistikkbransjen mer smidig og pålitelig. Her er noen topptrender å se i 2023 som vil forme fremtiden til logistikkbransjen.

Les mer

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her

Ta kontakt med oss når som helst, så hjelper vi deg gjerne.
Trenger du et presserende svar, kan du ringe oss direkte på +47 921 19 980 (8am-5pm GMT +1)

i
Kontakt

Vennligst spesifiser hva du vil løfte med mål og vekt, størrelse på arbeidsområdet og løftehøyde for å få et så nøyaktig tilbud som mulig.

Er du usikker?
Ring oss på +47 921 19 980 (08.00-17.00 GMT+1) for råd

Ta kontakt

Gå til toppen