Forebygging av yrkesskader ved varehåndtering

Logistikk, lager, produksjon – og andre bransjer der materialhåndtering spiller en fremtredende rolle – er dessverre rangert blant de farligste når det gjelder ikke-dødelige skader og sykdommer.

Ifølge National Safety Council (NSC) er skader oftest forårsaket av overanstrengelse i håndtering av materialer, etterfulgt av fall og glatteulykker. Det er ofte fullt mulig å forebygge eller i stor grad redusere risikoen for denne typen skader. Når det gjøres riktig, vil dette ikke bare forbedre personalets helse og arbeidstilfredshet, men også anleggets effektivitet og resultater.

Hva er arbeidsrelaterte skader og deres vanligste årsaker?

Definisjonen av en arbeidsrelatert skade er enhver skade eller sykdom som er forårsaket eller vesentlig forverret av hendelser på arbeidsplassen. Bare i USA utgjør de totale kostnadene for skader på grunn av arbeidsrelaterte ulykker og andre hendelser mer enn 170 milliarder dollar, ifølge NSC. En del av dette tallet er medisinske kostnader, men produktivitetstap og administrative kostnader er enda større.

NSC-statistikk viser også at de vanligste arbeidsrelaterte ulykkene som fører til tapte arbeidsdager er:

 1. Overanstrengelse fra løft, senking og repeterende bevegelser utgjør mer enn en tredjedel (33,5 %) av det totale antallet skader.
 2. Kontakt med gjenstander og utstyr, som å slå eller bli fanget mellom gjenstander, er den nest vanligste typen skade (26 %).
 3. Skliulykker og fall er nesten like vanlige og utgjør 25,8 % av totalen.

De resulterende skadene forårsaket av disse hendelsene er vanligvis forstuinger, strekk eller rifter, ømhet eller smerte og kutt, sår eller punkteringer. I privat sektor skjer de fleste skadene i logistikk-, produksjons-, bygg- og vedlikeholds/reparasjonsindustrien.

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte skader – generelle strategier

 Den mest effektive måten å redusere de betydelige menneskelige og økonomiske kostnadene ved arbeidsskader er å forhindre at de oppstår i utgangspunktet. Men hvor skal man begynne? Alle bedrifter og logistikkanlegg er til en viss grad forskjellige og krever unike tilnærminger. Men mange vil ha nytte av disse generelle forebyggingsstrategiene:

 • Tilby tilstrekkelig opplæring: Mangelfull opplæring i hvordan man trygt håndterer utstyr, maskiner og kjøretøy er årsaken til mange ulykker. Sørg alltid for at alle ansatte som bruker potensielt farlig utstyr har riktig opplæring for å gjøre det. En høy sikkerhetsstandard må også dyrkes av ledere og holdes oppdatert.
 • Utvikle en sikkerhetsplan: En sikkerhetsplan er avgjørende for skadeforebygging og et trygt arbeidsmiljø. Den bør være basert på en vurdering av potensielt farlige prosedyrer ved et enkelt anlegg og sikre samsvar med bransjeforskrifter. Sikkerhetsplanen kan for eksempel inneholde regler og sjekklister for kontrollutstyr, prosedyrer for rapportering av farlig atferd eller metoder, beredskapsinstrukser og andre relevante retningslinjer.
 • Forskning og oppfølging av sikkerhetsspørsmål: Igjen står alle selskaper overfor ulike sett med sikkerhetsutfordringer. Et eksempel på en sårbarhet kan være en spesifikk prosedyre eller situasjon der ulykker er vanlige. Undersøk årsakene til ulykkene og utarbeide en strategi for å forhindre at de skjer.
 • Forhindre risikofylt oppførsel: Det er mye mer sannsynlig at ulykker skjer på en arbeidsplass der ansatte presser for hardt, kanskje tar snarveier for å forbedre produksjonen. Selv om det er naturlig å oppmuntre til kreativitet og produktivitetsvekst, må dette aldri gå på bekostning av sikkerhet. Finn måter å understreke at bedriften har det bedre når ansatte er trygge og friske fremfor å ta unødvendig risiko.
 • Sørg for verneutstyr: Hvis arbeidsmiljøet krever det, sørg for og håndhev bruken av personlig verneutstyr som hjelmer, ansiktsskjermer, vernesko og hørselsvern – og ta deg tid til å utdanne ansatte om hvordan de skal bruke det riktig.
 • Sørge for at utstyr og kjøretøy er forsvarlig vedlikeholdt: Uautorisert vedlikehold av utstyr og kjøretøy er både kostbart og en vanlig årsak til alvorlige ulykker. En viktig sikkerhetstiltak er å implementere en policy for å sikre at kjøretøy og annet utstyr, inkludert motordrevne materialhåndteringsløsninger, blir betjent med anbefalte intervaller.
 • Veilede og støtte ansatte: Alle ansatte bør ha rask tilgang til en veileder hvis de har spørsmål. Tilsyn sikrer også at ansatte utfører riktige oppgaver, noe som bidrar til å unngå usikkerhet og unødvendig risikotaking. Dette er spesielt viktig ved store anlegg der personalet ikke alltid er klar over hverandres roller.
 • Sørg for effektive verktøy og utstyr: Gjentatt eller tung manuell håndtering av materialer er ofte årsaken til ikke bare tretthet, men også arbeidsrelaterte ryggskader, skuldersmerter, håndledds smerter og andre invalidiserende problemer. Med vakuumløftere, taljer, kraner, transportsystemer og annet håndteringsutstyr reduserer det risikoen for skader betraktelig.

Ergonomi er nøkkelen til å forebygge skader på arbeidsplassen

Logistikk og produksjonsanlegg legger ofte vekt på å forebygge ulykker, noe som selvfølgelig er svært viktig. Det er imidlertid også viktig å ikke overse rollen som industriell ergonomi spiller for å forebygge yrkesskader. Dårlig ergonomi er en svært vanlig årsak til alvorlige og langvarige skader som uunngåelig vil påvirke ansattes helse og produktivitet.

Som tidligere nevnt skyldes mer enn en tredjedel av arbeidsrelaterte skader overanstrengelse fra bevegelse, løfting, senking og repeterende bevegelser – alt relatert til ergonomi.

Hva er industriell ergonomi?

Industriell ergonomi studerer hvordan man kan designe og bruke industrielt utstyr på en måte som ikke skader arbeidernes helse. Det kan også forklares som å tilpasse grensesnittet mellom menneske og maskin og/eller arbeidsrutiner for å passe naturlige kroppsbevegelser.

Til sammenligning fokuserer ergonomi på kontoret vanligvis på detaljer som håndleddsstøtter, stol- og skjermjusteringer, sittestilling eller type tastatur som brukes. Alle disse faktorene er ganske enkle å justere til en lavere kostnad. Det motsatte er ofte tilfellet innen industriell ergonomi, hvor det vanligvis trengs avansert utstyr for å hjelpe til med for eksempel tunge løft eller monteringsprosedyrer.

Det krever med andre ord ofte store investeringer for å gi arbeiderne det utstyret de trenger for å jobbe ergonomisk i et industrielt miljø. Men disse investeringene har store fordeler i form av gladere og sunnere ansatte, samt betydelige produktivitetsforbedringer når man tar det riktige valget.

Ergonomiske farer ved materialhåndtering – og løsninger

Mange ergonomiske farer ved håndtering av materialer skyldes tung eller feil manuell håndtering. Å løfte tunge gjenstander forårsaker anstrengelse og tretthet som kan føre til ryggsmerter, samt vridninger, belastninger og skurrende bevegelser ved løft.

Opplæring i ergonomisk riktige løfteteknikker er et viktig første skritt for å redusere risikoen for skade og er like viktig ved bruk av løfteutstyr. Det vil imidlertid ikke være i nærheten av å eliminere risikoen ved manuell håndtering.

En proaktiv løsning på mange ergonomiske farer er å minimere manuell håndtering så mye som mulig. Å bruke en skreddersydd vakuumløfte- og håndteringsløsning bidrar til å:

 • Reduser tretthet av personalet sterkt ved å eliminere det meste av innsatsen som kreves for å løfte tunge laster.
 • Reduser stress på rygg og skuldre, som ellers er en sentral årsak til akutte og langvarige skader.
 • Legg til rette for enkel personalrotasjon. Fordi alle nå kan løfte tungt gods, reduserer strømlinjeformet personalrotasjon risikoen for arbeidsrelaterte skader forårsaket av repeterende oppgaver.
 • Reduser vridnings- og bøyebevegelser – vakuumløftere kan bygges for enkel tilting og vending.

I tillegg til de store ergonomiske fordelene og redusert risiko for ulykker, reduserer vakuumløftere også lengden på syklustidene betydelig. TAWI sine skreddersydde løfteløsninger kan suppleres med verktøy som passer enhver arbeidsflyt. Ikke nøl med å ta kontakt i dag for å ta de første skrittene for å redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader i ditt anlegg.

Relatert innhold

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

Skap en fleksibel arbeidsstyrke med TAWI

Lager og distribusjonssentre står overfor betydelige utfordringer med mangel på arbeidskraft og høy utskifting av ansatte, noe som fører til økt overtid og bemanningsproblemer. En fleksibel arbeidsstyrke, forbedret med vakuumløfteteknologi, kan være en endring i å håndtere disse utfordringene.

Les mer

Meeting about logistics trends in a warehouse full of boxes

Logistikktrender for 2023: De 5 beste trendene innen logistikk

Logistikkbransjen er i stadig endring og tilpasser seg den raske veksten av teknologi og behovet for å ta vare på miljøet. For at enhver bedrift skal ligge i forkant og forbli konkurransedyktig i disse tider, må den være fleksibel nok til å imøtekomme de siste teknologiske fremskritt, nye prosesser og strategier for å lykkes. Logistikkteknologi vil fortsette å ekspandere og vokse, noe som gjør logistikkbransjen mer smidig og pålitelig. Her er noen topptrender å se i 2023 som vil forme fremtiden til logistikkbransjen.

Les mer

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her

Ta kontakt med oss når som helst, så hjelper vi deg gjerne.
Trenger du et presserende svar, kan du ringe oss direkte på +47 921 19 980 (8am-5pm GMT +1)

i
Kontakt

Vennligst spesifiser hva du vil løfte med mål og vekt, størrelse på arbeidsområdet og løftehøyde for å få et så nøyaktig tilbud som mulig.

Er du usikker?
Ring oss på +47 921 19 980 (08.00-17.00 GMT+1) for råd

Ta kontakt

Gå til toppen