Så skapar du en flexibel arbetsstyrka med lyfthjälpmedel

Logistik

Lager och distributionscentraler ställs inför stora utmaningar i form av personalbrist och hög personalomsättning som leder till mer övertid och bemanningsproblem. En flexibel arbetsstyrka, som stöds av tekniken från vakuumlyftar, kan bli en game changer som löser dessa utmaningar. En mer flexibel arbetsstyrka kan förbättra den sammantagna effektiviteten i lagerverksamheten.

Definition av en flexibel arbetsstyrka:

En flexibel, rörlig eller dynamisk arbetsstyrka i lagermiljöer innebär att medarbetarna korsutbildas så att de kan arbeta på flera olika positioner. Med detta förfarande förlitar man sig inte längre på specialister som utbildats för begränsade roller. Det betyder att personalbrist och personalomsättning blir ett mindre problem. Med modern teknik samt halv- eller helautomatisk produktion, orderplockning och distribution minskar behovet av specialiserade roller drastiskt.


Man lifting a large box with a TAWI vacuum lifter and placing it on a conveyor

Hur TAWI vakuumlyftar ökar arbetsstyrkans flexibilitet

Skalbara och responsiva: Genom att integrera utrustning som vakuumlyftar i lagerverksamheten kan alla medarbetare utföra samma arbetsuppgifter, oavsett deras fysiska styrka och förmågor. Detta eliminerar behovet av specialiserade roller och gör att arbetsstyrkan kan omfördelas med större flexibilitet.

Med stöd av utrustning kan lagren enkelt skala upp eller ned sin arbetsstyrka allt efter hur behoven varierar. Under hektiska perioder eller plötsliga arbetstoppar kan extrapersonal snabbt lära sig att hantera utrustningen. Detta säkerställer effektiva och snabba arbetsinsatser. Denna flexibilitet ger lagren förmåga att omgående möta kundernas krav och samtidigt optimera sin resursallokering.

Högre kostnadseffektivitet: Verktygsbaserade lösningar, som t.ex. vakuumlyftar, effektiviserar inte bara arbetet, utan förbättrar även kostnadseffektiviteten.

Med en mer mångsidig och lättrörlig arbetsstyrka behöver lagren inte anställa och utbilda specialiserade medarbetare för fysiskt ansträngande uppgifter. När de anställda har utbildats i att använda utrustningen har de större anpassningsförmåga och kan utföra fler arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Det eliminerar behovet av olika arbetslag och avdelningar, vilket sänker arbetskostnaderna och optimerar resursanvändningen.

Man sorting boxes in cages with a TAWI vacuum lifter. Create a flexible workforce with TAWI

Woman putting a large box high up on a pallet with the help of a TAWI vacuum lifter

 

Lägre personalomsättning: En dynamisk arbetsstyrka har färre monotona och repetitiva arbetsuppgifter som är fysiskt ansträngande. Det ger personalen större tillfredsställelse med arbetet, mer livskvalitet och högre lojalitet. I Storbritannien är den genomsnittliga personalomsättningen i alla branscher 15 % årligen. Inom lager och logistik är den ännu högre.

En flexibel arbetsstyrka i kombination med halvautomatisering kan drastiskt sänka personalomsättningen.

Högre produktivitet: Alla ovannämnda faktorer ger högre genomströmning och högre produktivitet i hela organisationen. En flexibel arbetsstyrka i kombination med halvautomatiska verktyg som t.ex. TAWI vakuumlyftar kan markant förbättra den sammantagna effektiviteten och arbetsflödet. Förmågan att få mer gjort med färre anställda, bättre personalbehållning och lägre arbetskostnader leder också till kostnadsbesparingar. För att inte nämna färre ersättningar på grund av incidenter och personskador.

Hög avkastning på investeringen (ROI): Vakuumlyftar ökar lyfthastigheten, ger mindre plockfel och minskar personalbehovet. Detta leder till avsevärda kostnadsbesparingar och skalbarhet i verksamheten. Vakuumlyftutrustning är dessutom en investering som ökar lyfthastigheten med upp till 100 gånger per enhet. Dessutom minskar plockfelen från 3 % till 1 %.


Woman unloading large boxes from a container with a TAWI vacuum lift

Tre sätt att dra nytta av TAWI vakuumlyftar i din lagerverksamhet:

  • Containerlossning: Ingen mer tung manuell hantering. Det ersätts enkelt med ergonomisk, säker och snabb lossning med en mobil containerlossare med integrerad vakuumlyft.
  • Sortering och palletering: Effektivisera dina processer med Snabba Vakuumlyftar som säkerställer snabb och ergonomisk pakethantering.
  • Ordeprlockning: Förbättra arbetet i lagret med en Mobil Orderplockare som utvecklats för tidseffektiv och enkel orderplockning.

Söker du lösningar som förbättrar din lagerverksamhet? Se våra lösningar för ditt lager- och logistik här.

TAWI har teknik som kan anpassas för lyft av kartonger, lådor, säckar, plåtar, dunkar, livsmedel, ömtåligt gods, föremål med ovanliga former och mycket mer. Genom att integrera de här lyftverktygen i din verksamhet kan du förvandla din arbetsstyrka till ett mer flexibelt, effektivt och tillfredsställt team.


Så skapar du en flexibel arbetsstyrka med stöd av TAWIs vakuumutrustning i ditt lager

Woman lifting box from conveyor to pallet with a TAWI vacuum lifter

Identifiera arbetsuppgifterna:

Gör en bedömning av vilka arbetsuppgifter i lagret som kan stödjas med utrustningen. Det kan handla om fysiskt ansträngande arbetsmoment, som t.ex. att bära tunga föremål, hantering av material eller repetitiva rörelser. Sådana arbetsuppgifter kan underlättas med utrustning som exempelvis vakuumlyftar.

Välj lämplig utrustning:

Kontakta TAWI så hjälper vi dig att välja rätt utrustning för behoven i ditt lager. Faktorer som behöver övervägas är lastkapacitet, manövrerbarhet, säkerhetsfunktioner och användarvänlighet. Vakuumlyftar är exempel på mångsidiga verktyg som kan hantera olika typer av laster på ett användarvänligt sätt.

Utbilda personalen grundligt:

Det är mycket viktigt att alla anställda får ordentlig utbildning på hur utrustningen används på ett säkert och effektivt sätt. TAWI erbjuder omfångsrik utbildning som täcker allt från användning, säkerhetsprotokoll, underhåll och felsökning av utrustningen. Detta ger din arbetsstyrka nödvändig kunskap om hur utrustningen används på ett säkert sätt med minimala risker för olyckor.

Genom att följa våra förslag kan du framgångsrikt skapa en flexibel arbetsstyrka som stöds av utrustning som exempelvis vakuumlyftar. Med detta tillvägagångssätt uppnås en effektiv drift, hög produktivitet och anpassningsbarhet som gör att din lagerverksamhet kan växa i en dynamisk och konkurrensutsatt miljö.


Man in a warehouse picking boxes with a TAWI mobile vacuum lifter. Create a flexible workforce with TAWI

Vill du veta mer om TAWI vakuumlyftutrustning?

Om du vill veta mer om hur vakuumlyftutrustning kan hjälpa dig att skapa en mer flexibel arbetsstyrka står TAWI gärna till tjänst.

De flesta lager behöver en mix av lyftverktyg och teknik som skapar en säker, effektiv och flexibel verksamhet. Vi anpassar dina lyftar till dina produkt- och materialspecifikationer och ser till att du har rätt storlek och viktkapacitet för ditt lagergods och dina förnödenheter. Kontakta oss idag för att lära dig mer!

Relaterat innehåll

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

Så skapar du en flexibel arbetsstyrka med lyfthjälpmedel

Lager och distributionscentraler ställs inför stora utmaningar i form av personalbrist och hög personalomsättning som leder till mer övertid och bemanningsproblem. En flexibel arbetsstyrka, som stöds av tekniken från vakuumlyftar, kan bli en game changer som löser dessa utmaningar. En mer flexibel arbetsstyrka kan förbättra den sammantagna effektiviteten i lagerverksamheten.

Läs mer

Meeting about logistics trends in a warehouse full of boxes

Logistiktrender 2023: Topp 5 trender inom logistik

Logistiksektorn är i ständig förändring och anpassning till den snabba teknologiska utvecklingen och miljömässiga behov. För att företag inom branschen skall hänga med och hålla sig konkurrenskraftig i dessa tider, krävs flexibiliteten att kunna implementera de senaste tekniska lösningarna, nya processer och nya strategier för att lyckas. Logistikteknik kommer fortsätta att utvecklas och växa, vilket gör branschen med flexibel och pålitlig. Här är några av de viktigaste trenderna att hålla ett öga på i 2023, som kommer forma framtiden för logistiksektorn.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top