Skapa en flexibel arbetskraft som ökar resultatet

Livsmedel, Logistik, Tillverkning

Flexibilitet i arbetskraften spelar en central roll hos moderna företag som vill kunna vara responsiva och anpassningsbara. Att skapa en flexibel arbetsplats kommer med många fördelar, som minimerat stillestånd och förbättrad hälsa & säkerhet hos personalen – varav alla dessa bidrar till ett bättre resultat för dig.


Hur flexibiliteten i arbetskraften påverkar resultatet

Inom logistik och tillverkningsindustri är de olika fysiskt ansträngande momentens varierande karaktär en viktig utmaning för medarbetarnas flexibilitet och arbetsväxling. Tunga manuella lyft, som att plocka stora paket i ett lager eller att lasta ur containers fulla med löst packade lådor, är fysiskt krävande. Uppgifter som kräver en stor mängd repetitiva rörelser, som att sortera paket från ett rullband till pall, är också fysiskt krävande, särskilt när det skall göras med konstant högt tempo över ett helt pass. Det är svårt att använda sig av arbetsväxling och rotation för att optimera arbetskraften när endast ett fåtal kan utföra den här typen av arbetsmoment. Bortsett från det gör det även verksamheten med sårbar för resursbrist eller sjukfrånvaro.

Warehouse workers carrying multiple boxes to pallet rack   Lifting and carrying large heavy drums

Att göra din verksamhet mindre känslig och mer flexibel är en av de största fördelarna med smarta lyftlösningar. Föreställ dig att vem som helst av dina medarbetare kan utföra de mest krävande arbetsuppgifterna. Genom att investera i smarta lösningar för att hantera gods möjliggör du lyft och förflyttning av olika laster för alla i arbetsstyrkan – på egen hand, utan ansträngning. Att skapa flexibilitet i arbetskraften kommer med många ytterligare fördelar, som ökad produktivitet, minimerat stillestånd och förbättrad hälsa & säkerhet hos medarbetarna – varav alla bidrar till ett ökat resultat.

Vad innebär flexibilitet i arbetskraften?

Att ha en flexibel arbetskraft innebär att medarbetarna kan utföra ett stort spektrum av olika uppgifter och kan flyttas runt till där de för stunden behövs mest. Ett företag med en flexibel arbetskraft kan se till att olika uppgifter och funktioner sköts i respons till den efterfrågan samt de resurser som finns för stunden.

Man lifting heavy sacks

Verksamheter som tar till sig och utnyttjar flexibiliteten kan använda sig av arbetsväxling och ta in bemannings- eller deltidspersonal för att täcka upp för de fast anställda under hektiska perioder. På så vis säkerställer en flexibel arbetskraft kostnadseffektivitet och mer möjligheter för de anställda, vilket uppfyller både de anställda och arbetsgivarens behov.


Fördelar med en flexibel arbetskraft

Ökad produktivitet

När medarbetarna kan utföra en större mängd olika arbetsmoment kan deras produktivitet optimeras genom att de kan flyttas runt till vilket uppgift som helst, beroende på var behovet uppstår. Detta innebär att problem kan lösas utan fördröjning vilket garanterar en ständigt hög servicenivå – som i slutändan ger ökad kundnöjdhet.

Hur smarta lyfthjälpmedel bidrar – I ett lager hos en återförsäljare till exempel, kan smarta lyfthjälpmedel innebära att alla medarbetare kan montera vilket kundorder som helst helt själv (oavsett storlek eller vikt på godset). En person kan enkelt utföra det jobb som tidigare krävs två personer. I den här videon syns exempel på detta, där en person kan utföra samma arbete som två med hjälp av en vakuumlyft.

Resurseffektivitet

En flexibel arbetskraft möjliggör en anpassningsbar verksamhet. Vare sig du är ute efter att sänka kostnader eller kämpar med en hög sjukfrånvaro kan du bibehålla höga standards och uppnå mål även med ett fåtal medarbetare.

Hur smarta lyfthjälpmedel bidrar – Även de mest fysiskt krävande uppgifterna kan utföras, oavsett vem av de som arbetar som är på plats. Medarbetarna kan rotera mellan arbetsstationer utan att behöva ha i åtanke om man orkar med fysiskt utmanande delarna som ingår (särskilt i tidkänsliga moment, som orderplock eller palletering).

Ökad motivation och bibehållandet av personal

Att ge varierande arbetsuppgifter till personalen ger inte bara högre produktivitet och effektivitet, men skapar även en mer dynamisk arbetsmiljö. Detta medför ett större engagemang och motivation hos de som jobbar.

Hur smarta lyfthjälpmedel bidrar – Förbättrade arbetsförhållanden och ergonomi ökar arbetsmoralen och bibehållandet av värdefull personal. Genom att implementera lösningar som förbättrar medarbetarnas dagliga arbete och hälsa, ökar motivationen och lojaliteten hos dem.

Tillverknings- och lagerlogistik jobbar på globala marknader med högt tempo som ständigt strävar efter att göra saker på bättre och smartare vis för att vara väl anpassade för hur ekonomiska förutsättningar och efterfrågan hos kunder utvecklas. En flexibel och anpassningsbar arbetskraft är avgörande för att kunna uppnå en långsiktigt framgångsrik verksamhet.

Warehosue worker umoading boxes from pallet

Den här flexibiliteten spelar en central roll hos moderna företag som vill kunna vara responsiva och anpassningsbara. Åldrande befolkningar i industriländer bidrar med ytterligare utmaningar för att kunna bibehålla hög effektivitet. Att konstant implementera förbättringar i verksamheten för att jobba smartare är ett måste på dagens marknad.


5 steg för att öka flexibiliteten i arbetskraften

  1. Identifiera sårbara områden. Vilka områden är särskilt känsliga för förändringar inom personalresurser och tillgänglighet? Vilka arbetsuppgifter kan endast utföras av ett fåtal medarbetare i din avdelning?
  2. Tala med personalen. Att skapa en flexibel arbetsplats innebär att alla medarbetare skall behandlas rättvist och lika. För en dialog med avdelningen och tala om vilka flexibla alternativ som skulle gynna dem mest, till exempel arbetsväxling.
  3. Tillhandahåll rätt verktyg. Fler arbetstimmar innebär inte nödvändigtvis mer produktivitet. En person som arbetar med att manuellt sortera och palletera kartonger från rullband till pall, på snabbast möjliga tid, kommer inte att bli effektivare genom att lägga till fler timmar till sitt pass. Däremot kan smarta verktyg, som gör det möjligt för personen att hålla ett jämt tempo utan att överanstränga sig, skapa nya möjligheter. Delvis för att påverka effektiviteten, men också för att höja motivationen.
  4. Utbildning och övning. När du implementerar nya verktyg och rutiner i din verksamhet är det viktigt att komma ihåg att informera personalen om fördelarna och att ge dem tillräcklig upplärning för att komma igång. Till exempel, när man börjar använda en ny lyftlösning är det viktigt att operatörerna förstår utrustningens fördelar (både för deras egna välmående, men också för verksamheten i sin helhet).
  5. Följ upp. Se till att då och då följa upp med personalen för att se till att de åtgärder som tagits passar dem bra och bidrar med produktivitet.

Hur TAWI hjälper dig dit.

Kommer inte lyftutrustning sakta ner produktionen? Är inte manuella lyft snabbare? Dessa är exempel på vanliga frågor från de chefer som överväger att implementera lyftlösningar i deras dagliga verksamhet. Så hur ligger det verkligen till? Utifrån vår långa erfarenhet och löpande feedback från tusentals kunder är detta väldigt sällan fallet.

Girl turning drum with a handhold lifting trolley  lifting box above shoulder height using vacuum lifter with flex handle

Faktum är att våra kunder ofta är positivt överraskade över att den allmänna effektiviteten ÖKAR genom att använda TAWIs system. Förutom att skapa en flexiblare arbetsplats där personalen kan växla mellan stationer kommer även andra fördelar, som minimerat stillestånd och tillåtandet av ständigt högt tempo under alla pass.

“Alla kan lyfta tunga säckar med TAWI lyftar, vilket ökar flexibiliteten och säkerställer att produktionen aldrig står still.”, Jonas Ericsson, Produktionschef Bakels, Sverige.


Från löfte till verklighet – Vad våra kunder säger

På Zabolak i Nederländerna underlättas palleteringen av den färdiga träprodukten med hjälp av TAWI vakuumlyft. Operatörerna använder lyftsystemet dagligen och det underlättar arbetet och förbättrar anställdas hälsa. Med vakuumlyften minimeras den fysiska ansträngning som krävs för att sätta de stora buntarna på pallarna.

För att optimera verksamheten letade Zabolak efter sätt att öka sin effektivitet. Under perioder av högt tryck togs ofta deltidspersonal in som förstärkning för ordinarie produktionspersonalen. För dem var det alltså viktigt att de lösningar de tittade på skulle vara användarvänliga och lätta att använda av alla i personalen.

Lösningen de till slut valde att investera i var ett vakuumsystem från TAWI. Med den lösningen uppfylldes deras krav om att systemet skulle vara lätt att integrera i Zabolaks befintliga flöde. Systemet fyllde även kraven om att den skulle vara lätt att använda och hantera, även för deltidspersonal.

”Detta gör människor mycket flexibla på den arbetsstationen”, Henry Jacobs, VD på Zabolak Nederländerna.

Faktumet att vem som helst kan jobba med vakuumlyftar innebär också att palletering av tunga buntar inte kräver två personer längre. En person kan palletera buntarna effektivt och utan fysisk ansträngning. Istället för att ta två anställda i det här momentet, kan en av dem nu nyttjas effektivt någon annanstans vilket gynnar både produktivitet och resultat.


TAWI erbjuder ett brett sortiment med smarta lyftlösningarOrderplockare, Vakuumlyftar, Lyftvagnar, Kranar och Telfrar. När du köper en lösning från TAWI får du ett högkvalitativt system som är anpassningsbart till dina krav samt en lojal partner från första kontakt fram till att lösningen är fullt implementerad i din anläggning. Kontakta oss och ta reda på hur vi kan hjälpa dig förbättra din verksamhet och ditt resultat.

 

Relaterat innehåll

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets

Utrustning för Containerlossning 2024: En Jämförande Analys av de Bästa Tekniska Lösningarna

Under 2022 uppgick den globala volymen paketförsändelser till mer än 161 miljarder paket. Denna volym förväntas öka till 256 miljarder paket fram till 2027, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 59 %. Det är visserligen positivt att branschen växer, men för många företag ser verkligheten ofta helt annorlunda ut. Ökad belastning och större förväntningar från kunderna i kombination med personalbrist gör att den förutspådda tillväxten skapar problem med tanke på de flaskhalsar som finns i branschen. Om tillväxten inte hanteras på rätt sätt kan den hämmas av de flaskhalsar som uppstår vid t.ex. lastning och urlastning av containrar. I den här artikeln har vi jämfört den bästa utrustningen för containerlossning som finns på marknaden 2024.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
  • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top