Flexibilitet och effektivitet i dryckesbranschen

Det har aldrig tidigare funnits ett så stort spektrum av olika sorters drycker. Medan den här utvecklingen är goda nyheter för dryckesbranschen i stort, skapar det vissa effektivitetsutmaningar, särskilt för produktionsanläggningar, lager och ditributionscentraler.

”En kund kan få sin bil lackad i vilken färg som helst, så länge den är svart.” – Henry Ford, 1939

Saker har, minst sagt, förändrats sedan Henry Ford sa denna kända samling ord. Nuförtiden förväntar sig konsumenter att få produkter i ett stort urval av varianter, inte bara de som tillverkaren väljer. Den här trenden kan till och med ses inom livsmedels- och dryckesbranschen. Det har aldrig tidigare funnits ett så stort spektrum av olika sorters drycker. Konsumenter experimenterar med nya smaker, ingredienser och, till och med, helt nya dryckeskategorier. När större spelare inte reagerar snabbt nog för att möta den här nya sortens efterfrågan, uppstår mindre, mer snabbfotade, producenter för att fylla luckorna. Trots att detta är goda nyheter för dryckesbranschen i stort, skapar det vissa utmaningar.

Säckar med ingredienser i ett lager Säckar med olika sorters ingredienser.


Effektivitetens utmaningar i att hantera mer

Att hantera ett ökande antal produktlanseringar, förpackningsdesigns och storlekar kräver en stor del flexibilitet och snabbhet hos tillverkaren. Det innebär att produktionsanläggningar och logistikcentraler måste kunna anpassa sig snabbt till ny efterfrågan och produkterna som följer – vilket för med sig en hop av operationella och praktiska hinder, för både produktionslinan och personalen. Dessutom skapar den manuella hantering som sker i samband med tillverkning, lagring och fraktandet av alla dessa nya produkter en samling hälso- och säkerhetsrisker, som kan vara farliga för både personal och lönsamhet.

Efterfrågan från marknaden och konsumenterna står dock endast för en liten del av de utmaningarna som dryckesbranschen står inför. Det finns även regulatoriska och legala standarder och krav som måste följas, säkerhetsåtgärder som behöver tas, och en lång lista med HR- och personalfrågor. Att inte lyckas möta dessa krav kan innebära en katastrof för din verksamhet.

Kvalitetskontroll av fruktdryck vid produktionslina Kvalitetskontroll av en fruktdryck.

Som om inte det vore nog…

Covid-pandemin som började under 2020 ändrade hela spelplanen för många företag, inklusive dem inom livsmedel- och dryckesbranschen, vilket gav både fördelar och nackdelar för verksamheterna. Covid förde med sig ett stort tryck i form av panikinköp och ökad efterfrågan från konsumenterna för produkter med lång hållbarhetstid, men krossade även många företag inom branschen. Allt från restauranger och krogar, till cateringfirmor och evenemangsarrangörer.

Konsumenters preferenser förändras ständigt, men pandemin ledde till förändringar som större delen av branschen inte var redo för. Tillverkare blev tvungna att hitta sätt att öka produktionstakten mitt i en global kris som påverkade tillgängligheten i arbetskraft och råvaror såväl som inom frakter som både skulle förse fabrikerna med material och leverera slutprodukterna. Resultatet blev ett läge där det var omöjligt att förutspå konsumenttrender eller på ett pålitlig vis hantera produktionen för att förse konsumenterna med varor. Livsmedels- och dryckestillverkare har tvingats anpassa sig snabbt, eller riskera att gå i konkurs.

Så, vad har vi lärt oss från den här erfarenheten hittills? Vilka lärdomar kan vi ta med oss för att förbättra våra verksamheter?

Avgörande faktorer för att lyckas med dryckestillverkning och logistik

 • Skapa en flexibel arbetskraft
 • Skapa en flexibel arbetskraft
 • Upprätthåll god hälsa och säkerhet för personalen
 • Minska frånvaro till följd av olyckor
 • Minimera förlust och skada

Att hålla produktionen och lönsamheten stabil

”Den enda konstanten i livet är förändring.” – Heraclitus 535 – 475 fvt

Att vara flexibel och kunna anpassa sig till förändrad efterfrågan är inte bara en fråga om att ställa om produktionen – effekterna av varje förändring som sker slår genom hela kedjan.

I dryckesbranschen innebär detta att de fysiska utmaningarna involverade i att lyfta och flytta tunga, otympliga saker som säckar med ingredienser, stora fat och rullar med krympplast behöver utföras av den personal som finns tillgänglig. Det innebär att den repetitiva, oftast svårhanterliga, hanteringen av flaskor, burkar och fat måste utföras på ett säkert och hållbart vis medan både produktens kvalité och verksamheten produktivitet skall säkerställas. Detta betyder naturligtvis också att man behöver ha flexibiliteten att ställa om verksamheten med tidens gång och att ha verktygen som krävs för att anpassa tillverkningen efter byten av ingredienser, ändrade kvalitetskrav och personalförändringar. Det som krävs är att skapa en tillverknings- eller logistikverksamhet som snabbt kan ställas om för att klara av de utmaningar som framtiden bär med sig.

Female worker carrying large kegs in a brewery  Två arbetare i ett bryggeri lyfter ölfat Att bära fat manuellt är fysiskt påfrestande.

Men först, några ord om säkerhet

Visste du att den främsta orsaken till arbetsfrånvaro och produktionsbortfall är felaktiga manuella lyft? Detta är inte minst sant inom dryckesbranschen, där många moment innehåller lyft och förflyttning av tunga eller svårburna objekt som ofta slutar i förslitningsskador och överansträngning vilket leder till driftstopp och sjukfrånvaro. Stukningar och sträckningar som kommer från osäkra lyft och materialhantering, ryggskador, mjukvävnadsskador i handleder, armar, axlar, nacke eller ben leder alla till hög sjukfrånvaro, ökad personalomsättning och ibland allvarliga störningar i verksamheten.

Skador relaterade till osäker materialhantering har länge setts som en HR-fråga, men smarta företag inom dryckesbranschen ser det nu mera som en avgörande produktionsfråga – och hanterar det därefter. Vakuumlyftlösningar från TAWI kan hjälpa till med att mer ergonomisk, flexibel och lönsam verksamhet.

Hälsokonsekvenser från felaktig manuell hantering:

 • Skador på rygg, nacke, axlar, armar och andra kroppsdelar
 • Skador på muskler, senor, ligament, ben, leder, blodkärl och närver
 • Allvarliga skärsår, blåmärken, frakturer, etc. till följd av olyckor
 • Långsiktiga problem med armar, axlar och nacke
 • Långsiktiga problem med ben och knän
 • Långsiktiga ryggskador och smärtor

TAWIs motto: ergonomi = ekonomi

Det finns många vis som dåliga lyft kan påverka ditt resultat.

Att förbättra säkerheten för materialhanteringen ökar effektiviteten, vilken leder till ökad kundbehållning. När effektiviteten minskar så gör även kundbehållningen det, och när kunder går till konkurrenter kommer det snabbt synas i resultatet.

Ineffektiva lyft i verksamheten leder till bortslösad arbetstid. En studie har visat att total tid som förlorats i samband med slöseri i rörelse från ineffektiva lyft var upp till nära sju veckor per år. Så ställ dig själv frågan – hur mycket produktivare hade din verksamhet varit om du haft sju extra arbetsveckor till hands?

Anställda med uppgifter som innehåller repetitiva lyft och plock löper högre risk för muskuloskeletala sjukdomar (Musculoskeletal disorders, MSD). MSD:er är en vanlig orsak till en tredjedel av alla arbetsrelaterade skador. Frånvaro till följd av sjukdom eller skada står för en betydande del av löpande kostnader och sänker produktiviteten.

Vid dagens slut kommer även de anställda i bäst fysisk form vara trötta – och vissa skadar sig. Ergonomisk lyftutrustning blir aldrig trött, eller sjuk – den jobbar på.

Anställd som lyft ölfat med vakuumlyft på ett lager  Man som lyfter flaskor från ett rullband med en telfer från TAWI width= Exempel på smarta ergonomiska lyftlösningar.

Med TAWIs lyftlösningar för dryckesbranschen kan du hantera produktionen på ett bättre sätt, optimera verksamheten samt minimera slöseri av material och tid. Detta innefattar även att göra personalens jobb lättare, genom minskad manuell hantering, vilket säkerställer att man kan möta arbetsmiljö- eller säkerhetskrav och klara av framtida tillväxt. Kort och gott, bättre materialhantering är ett måste för att skapa en säker, effektiv – och lönsam – arbetsplats.

På Dugges Bryggeri, utanför Göteborg, har TAWIs vakuumlyftar hjälpt till att eliminera alla tunga lyft av ölfat och förbättrat arbetsmiljön avsevärt. Se hela kundcaset här:


Att skapa en säkrare, effektivare och mer flexibel arbetsplats

Utöver att skapa en säkrare arbetsplats hjälper smarta lyftlösningar till med att göra hanteringen och planeringen av olika arbetsskift lättare. Vilken anställd som helst kan, på ett säkert vis, lyfta och flytta vilken last som helst. Detta gäller ofta laster som tidigare krävt flera personer att hantera. Förmågan att kunna använda vilken anställd som helst, för vilket jobb som helst, gör det lättare att planera och eventuellt flytta om resurser i form av personal efter behov. Detta kan vara situationer som uppstår från personal som är sjuk, förändringar i produktionen eller en variation i vilken sorts arbete som krävs för stunden. Med en smart lyftlösning kan du enkelt anpassa till en alternativ tillverkningsplan och klara av förändringar i verksamheten – allt medan du bibehåller kvalitet och tillverkningstakt.

Att vilken anställd som helst kan hantera tunga eller otympliga laster innebär att du kan skapa en mer mångfaldig arbetskraft, vilket sänker kraven vid anställning av folk. En flexiblare arbetskraft innebär också att du kan skapa effektiva arbetsscheman baserat på leveransdatum från leverantörer samt tillgänglighet av material.


Vi har lösningen

TAWI levererar lyftlösningar för varje del i kedjan för dryckesbranschen – allt från hanteringen av inkommande material vid tillverkningsanläggningen, till förädlingen, paketeringen & palleteringen, och slutligen till hanteringen av de färdiga produkterna i alla dess former. Våra lösningar kan lyfta och förflytta burkar, fat, tunnor, m.m i olika vikter och storlekar eller hantera flertalet flaskor i alla storlekar. Allt utan att tumma på produktsäkerheten och att minska arbetsskador samt sjukfrånvaro.

Oavsett vilken sorts dryck du behöver lyfta eller flytta, oavsett vilken förpackning den kommer i, vill vi hitta en lyftlösning som gör din verksamhet effektivare och lönsammare. Våra ergonomiska lyftar tar bort den fysiska ansträngningen och risken ur materialhantering och kan köras hela dagen, varje dag – så att din personal slipper göra det.

Relaterat innehåll

Operator manually lifting a box and executing one of the 5 most common manual handling tasks in a warehouse

Manuell hantering: De 5 vanligaste arbetsmomenten

Manuell hantering är ett vanlig förekommande och nödvändigt arbetsmoment i lager och distributionscentraler. Det innefattar att fysiskt flytta material och gods genom att bland annat lyfta, sänka, skjuta, dra och flytta lasten utan assistans från maskiner. Medan manuell hantering är en nödvändig del av jobbet, kan det även vara en orsak till skador och obekvämlighet. För att minimera skaderisker och maximera effektiviteten från arbetsmoment som består av manuell hantering, är det väsentligt att använda rätt teknik och utrustning.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna som hör till manuell hantering och att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att momenten skall utföras säkert och hälsosamt. I den här artikeln kommer vi därför gå igenom de vanligaste momenten som innehåller manuell hantering i lagerarbete.

Läs mer

Samling sugfötter och lyftverktyg till vakuumlyftar

Att tänka på när du väljer lyftverktyg till din vakuumlyft

Vakuumlyften är ett utmärkt lyfthjälpmedel som gör materialhantering säker, effektiv och enkel. Men för att få ut maximal funktion ur din vakuumlyft gäller att den utrustas med rätt lyftverktyg. Det här möjliggör inte bara att du kan lyfta ditt gods på bästa möjliga sätt, om du dessutom har flera olika verktyg gör du det möjligt att hantera ännu fler sorters gods i din verksamhet. Men hur vet du vilket lyftverktyg som är rätt för ditt gods?

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top