Trä

man lifting and tilting large sheet of wood

Smarta lyftlösningar på Trä & Teknik 2022

Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg är den största mötesplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden. Här möts näringsliv, politiker, leverantörer och akademi för att gemensamt säkra en lönsam framtid inom träindustrin. Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till samhällsbyggande i trä, utvinning av nya material och forskning.

 

Läs mer

Female carpenter carrying a wood panel across the shop floor

Så får du bättre hälsa och säkerhet inom trävaruindustrin

Att hantera råmaterial såväl som färdiga produkter inom trävarutillverkning är på vissa sätt en perfekt storm av lyftutmaningar. Kombinationen av stora materialstorlekar, hög vikt och ofta porösa ytor som är svårmanövrerade, gör att de manuella processer som finns – som att flytta stora plywood- och trävskivor eller möbler – gör det svårt, men nödvändigt, att följa säkerhetsprocedurer.

Läs mer

Manager with chart controlling workplace productivity in a factory

Öka arbetsplatsens produktivitet med smarta lyfthjälpmedel

Om dagens arbetssituation skall beskrivas med ett ord, är det UPPTAGEN. Tillverknings- och logistikföretag letar konstant efter olika sätt för att bli mer produktiva och få mer gjort på kortare tid. I deras strävan efter detta är manuell hantering av gods och material en vanlig, men ofta okänd, tröskel som står i vägen för att lyckas. Att istället använda smart utrustning för att lyfta och flytta material och gods gynnar din verksamhets produktivitet på mer än ett sätt.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
  • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top