Tillverkning

Man lifting heavy sacks

Från manuell till maskinstödd hantering inom branscherna läkemedel och kemikalier

En ergonomisk materialhantering resulterar inte bara i färre arbetsrelaterade skador och förbättrad medarbetarhälsa och -säkerhet, utan det ökar även den generella produktiviteten och effektiviteten. Säker materialhantering är av största vikt inom läkemedels- och kemikalietillverkning, samt för att riktlinjerna för renrum och ATEX-områden efterlevs.

Läs mer

Lyft, lasta och leverera! Produktiviteten inom logistik har fördubblats

Att arbeta inom transport eller distribution är en ständig strävan efter att vara så produktiv och kostnadseffektiv som möjligt för att hålla jämna steg med de ökande kraven på marknaden. Under dessa utmanande tider när marknaden snabbt ändrar beteende och onlineförsäljning eller e-handel accelererar, behöver transport- och distributionscentra hinna med ännu snabbare takt och efterfrågan. Sedan pandemin drabbade oss säger fler än en av tre konsumenter att de har börjat göra, eller har ökat, sina livsmedelsinköp online*. (Källa: Ericsson) Finns det fortfarande inslag i transportprocessen som kan förbättras? Är fördubblad produktivitet ens en möjlighet?

Läs mer

Logistic warehouse order picking

Viktiga nyckeltal som används för att mäta lagereffektivitet

Troligtvis har du tillgång till en mängd olika data relaterade till din lageranläggning. Den utmanande delen är att utnyttja den på bästa möjliga sätt för att förbättra den totala effektiviteten. Ett första steg är att identifiera rätt nyckeltal (KPI) som ger användbar information om dina logistikprocesser.

Läs mer

logistics workflow overview

En guide till effektiv materialhantering

Materialhantering är ett centralt element i alla logistik-, lager- eller tillverkningssammanhang. Objekt måste flyttas över korta och medelstora avstånd med metoder som är så effektiva som möjligt. Dessutom måste det göras med ergonomi och personalens hälsa i åtanke. Även om det alltid är en utmaning att identifiera nya och effektivare arbetsflöden, bör man inte kompromissa med effektivitet eller ergonomi.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Hör av dig när som helst så hjälper vi dig.
Behöver du svar snabbt, ring oss direkt:
Kristian Kovacic/Öst: 0707-896290
Markus Carlbom/Väst: 031-7920710
Erik Wingholm/Syd: 0705-957810

i
Hör av dig

Specificera vad du vill lyfta med mått och vikt, storlek på arbetsområdet samt lyfthöjd för att få en korrekt offert.

Är du osäker?
Ring oss på 0300 185 00 (8.00-17.00) för rådgivning

Kontakta oss

Go to the top