Automatisoi tulologistiikan materiaalinkäsittely – ja päihitä kilpailijasi

Logistiikka

Yritykset varautuvat koronapandemian käynnistämään verkkokauppabuumiin kaikkialla maailmassa. Toimitusketjut ovat aivan poikkeuksellisella tavalla tukehtumassa kontteihin ja häkkilavoihin, jotka sisältävät kaikenlaista ja kokoista tavaraa renkaista, kuntosalivälineistä, kodinkoneista ja elektroniikasta vaatteisiin, kumisaappaisiin ja viiniin.

Noin miljoona yritystä on valinnut Amazonin ulkoistetun logistiikkapalvelun Fulfillment by Amazonin pakatun tavaransa vastaanottamiseen, varastoimiseen, poimimiseen ja toimittamiseen. FBA:n liikevaihto kasvoi lähes 50 prosenttia vuonna 2020. SJ Consultingin selvityksen mukaan UPS-kuljetuspalvelun logistiikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi samaan aikaan lähes 20 prosenttia.

Kehitys on johtanut siihen, että kymmenillä tuhansilla yrityksillä on vaikeuksia purkaa, lajitella, varastoida, poimia ja toimittaa varastoissaan olevia tuotteita nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Tiivistettynä: isoa tavaraa on paljon nostettavana.

Henkilöstöpulasta kärsivillä yrityksillä on vaikeuksia saada tuotteitaan asiakkaille. Lentorahtimäärät ovat jatkuvasti tasolla, jota yleensä koetaan vain joulun tietämillä.

Koronapandemian jälkeinen aika on tuonut melkoisia yllätyksiä toimitusketjuille, ja yritykset etsivätkin nyt kuumeisesti uusia ratkaisuja tulologistiikkaan. Inbound Logistics -julkaisun mukaan materiaalinkäsittelyn innovaatiot pienentävät kustannuksia ja parantavat tehokkuutta.


Saapuvan materiaalin käsittelyn haasteet

Tässä blogissa käsitellään tulologistiikan materiaalinkäsittelyyn liittyviä haasteita perusteellisesti, paketteja painottaen. Erittelemme joitakin tapoja, joilla automaatio voi toimia osana ratkaisua. Blogissa tutustutaan ensin lyhyesti toimialan nykytilanteeseen ja sitten tuottavuuteen ja sijoitukselle saatavaan tuottoon, turvallisuuteen, joustavuuteen ja nostoratkaisuihin.

Voit siirtyä haluamaasi osioon suoraan. Lopussa on vielä lyhyt Kysymys ja vastaus osio – voit halutessasi aloittaa siitäkin:


Tulologistiikka: Toimialan tilannekatsaus

Kaikilla tulologistiikan kanssa tekemisissä olevilla on painetta nopeuttaa tilausten täyttämistä ja optimoida toimintoja. Kriittisten, mahdollisesti optimoitavissa olevien toiminta-alueiden toimintoja on tehtävä entistä enemmän ja nopeammin, olipa kyse tavanomaisista varastojärjestelyistä tai 3PL-jakelukeskuksista.

Mikään kone ei pysty käsittelemään laatikoita yhtä monipuolisesti kuin ihminen. Tulologistiikassa luotetaankin edelleen pitkälti ihmistyövoimaan.

Verkkokauppa on kuitenkin siirtymässä raskaiden, epätavanomaisten ostosten suuntaan, mikä tuo lisää haasteita toimialalle. Verkkokauppatavara on enenevissä määrin sellaista, ettei sitä voida lajitella kuljettimilla – toisin sanoen se on kooltaan tavallista suurempaa, yleensä yli 15 kg painavaa.

“Logistiikka on pienikatteista, suurivolyymistä, nopeatempoista liiketoimintaa,” sanoo Daniel Banks, Global Key Account Manager at TAWI.

”Verkkokaupat myyvät kuitenkin koko ajan enemmän raskasta tavaraa, mikä tuo jännitteitä toimialalle, jolla on yhtäkkiä käsiteltävänään kaikenlaista kookkaista puutarhakalusteista yli 100-kiloisiin soutulaitteisiin. Tämä maailma on kovin erilainen siitä, mihin logistiikassa on totuttu.”

Boxes being unloaded from container
Tarkoittaako tämä, että alalle tarvitaan lisää rotevia miehiä? Logistiikan isoja toimijoita, kuten FBA:ta, tarkasteltaessa todellinen tilanne on vallan erilainen. Pikainen silmäys videolla Amazonin tilaustenkäsittelykeskukseen paljastaa, että työvoimaa on vähänlaisesti ja että se on hyvin sekalaista. Lisäksi automaatiota käytetään paljon.

Videolta ei kuitenkaan ilmene, miten saapuvaa materiaalia käsitellään eli miten laatikot saadaan ulos kuorma-autosta tai kontista. Manuaalinen kuormien purkaminen saattaa muodostaa pullonkauloja. Nopeus on olennaisen tärkeää: aikaa ei saa tuhlata, eikä toisaalta tavara saa vaurioitua.

Amazonin puoliautomaattisessa prosessissa pakettien purkamiseen ja hihnakuljettimille siirtämiseen käytetään alipainenostimia. Tällainen lähestymistapa on erityisen tehokas irrallista tavaraa käsiteltäessä, kun kaikenkokoisia ja muotoisia paketteja on pinottu toistensa päälle.

”Yksi hyvä esimerkki toimialan haasteista ovat lemmikkiruokasäkit, jotka painavat 15–25 kg”, Daniel toteaa.

”Koronapandemian aikaan lemmikkien ruoka oli pakko ostaa netistä. Se johti oivallukseen, että ostaminen netistä onkin paljon helpompaa kuin kivijalkaliikkeestä, joten kysyntä kasvoi roimasti. Tällaiset säkit ovat raskaita ja vaikeita nostaa, koska ne eivät ole kunnolla kiinteitä.”


Tulologistiikka: Tuottavuus ja sijoitukselle saatava tuotto

Ei ole liioiteltua sanoa, että suurin osa alan toimijoista kaipaa Amazonin kaltaista innovaatiota, energisyyttä ja kasvua. Amazon on nostanut riman korkealle, mitä koronapandemian jälkeisen logistiikan haasteisiin tulee.

Valtavalle monikansalliselle yritykselle toimiva ratkaisu ei kuitenkaan välttämättä ole oikea muille 3PL-toimijoille tai erinäisten alalla ja maailmalla toimivien pakettien käsittelijöiden logistiikkaosastoille. Kaikkein kalleimmat tai hienostuneimmat koneet eivät ole välttämättä aina paras ratkaisu.

Tärkeämpää on suunnitella ratkaisu perusteellisesti, jotta tulologistiikan materiaalinkäsittelyä parantavaan laitteistoon tehdylle sijoitukselle saadaan paras mahdollinen tuotto.

”Suunnittelu on syytä aloittaa todellisista olosuhteista, jotka ovat tietenkin erilaisia joka yrityksellä ja toimipaikalla. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi kokoaikaisten työntekijöiden määrä, työvuorot, automaation käytön osuus sekä työvoimakustannukset”, sanoo Michael Wooster, TAWIn Ison-Britannian toiminnoista vastaava toimitusjohtaja.

”Kun lähtötilanne on määritetty, päätetään tarvittavien ratkaisujen volyymi tai määrä. Sitten voidaan laskea vuosisäästöt erinäisistä tekijöistä, kuten parantuneesta joustavuudesta ja tehokkuudesta, jotta saadaan sijoitukselle saatava tuotto esiin.”

Jos poiminnan voi muuttaa kahden henkilön työstä yhden henkilön tehtäväksi, ratkaisun käyttöönotto vaikuttaa tietysti itsestään selvältä – tuottavuus on kaksinkertaistettu yhdellä iskulla. Yhtä kaikille varastoille ja jakelukeskuksille sopivaa vaihtoehtoa ei valitettavasti ole olemassakaan.


Yrityksellesi sopivan ratkaisun hakeminen

Logistiikan työnkulkua helpottavia nostoratkaisuja on runsaasti, mutta kasvua hidastavia tehottomia prosesseja ja vanhentunutta tekniikkaa ei voi korvata yhdessä yössä. Jokainen tulologistiikan materiaalinkäsittelytapaus on uniikki ja määräytyy esimerkiksi seuraavien tekijöiden mukaan:

 • Pakkausten paino, koko ja muoto
 • Kuormien monimuotoisuus
 • Lavatavara vs. irtotavara
 • Työvoiman kustannukset ja saatavuus
 • Työvoiman määrä
 • Työvuorojen jakautuminen
 • Varaston pohja ja sommittelu
 • Latauspisteiden saatavuus
 • Kuljetustapa

Toimipaikan päällikön näkökulmasta prosessi on se, että kontti pitää tyhjentää nopeasti ja täyttää uudella tavaralla. Irtotavaraa pullollaan olevia kontteja ei voi purkaa trukilla, ja hihnakuljetin on saatava aivan kontin lähelle.

Container unloading in logistics terminalTilaa on vähän. Kuorman purkaminen muodostaa usein pullonkaulan, joka hidastaa lavalle kuormaamista, jos tavaraa ei saada poimittua hihnakuljettimelta lavalle riittävän nopeasti.

Nämä tulologistiikan kipupisteet on mahdollista minimoida erilaisilla prosessia tehostavilla nostokoneilla. Lopputuloksena saadaan merkittävästi tehokkaammat työnkulut, jotka pitävät työntekijät virkeinä ja joihin heitä myös tarvitaan vähemmän.

Sijoitukselle saatava tuotto vaihtelee kunkin toimipaikan yksilöllisten olosuhteiden mukaan. Olosuhteet on syytä mallintaa, jotta ennusteista saadaan mahdollisimman tarkat. Nostolaitesijoitukselle saatava tuotto lasketaan usein kuitenkin kuukausissa vuosien sijaan.

Michael jatkaa: ”Yritykselle räätälöity, kohdistettu investointi näkyy mitattavissa olevana tuottavuutena ja henkilöstön yleisesti parempana terveydentilana niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.”


Tulologistiikka: Terveys ja turvallisuus

Tehtiinpä saapuvan materiaalin käsittelyyn mitä muutoksia tahansa, niiden on oltava järkeviä liiketoiminnan kannalta. Sijoitukselle saatava tuotto on olennainen asia alalla, jolla katteet ovat pieniä.

Automaatio voi kuitenkin olla mahdollisuus toiminnoista vastaaville päälliköille. Tehostustoimet voivat myös parantaa tulologistiikkaprosessiin osallistuvien terveydentilaa ja turvallisuutta.

”On selvää, että uusiin ratkaisuihin tai järjestelmiin investoitaessa on tärkeää saada tietää, millainen kyseiselle sijoitukselle saatava tuotto on”, sanoo Peter Wood, Euroopan TAWIn lentokenttä- ja logistiikkapalvelujen asiantuntija.

”Automaattisista nostoratkaisuista saatu etu näkyy kuitenkin myös terveempinä ja tyytyväisempinä työntekijöinä, vähempinä sairauspoissaoloina ja näin ollen vähäisempinä kustannuksina. Koneet eivät hidastaa toimintaa eivätkä väsy – ne myös pienentävät loukkaantumisriskiä huomattavasti.”

Koronavirus on aiheuttanut määrättyjä terveys- ja turvallisuusongelmia, kuten tarpeen lopettaa useammalla henkilöllä tehtävät nostotyöt. Kaikista vähintään kahden henkilön läheistä yhteistyötä edellyttävistä toiminnoista tuli koronan myötä haasteellisia etäisyyden pitämisen vuoksi – kaksi henkilöä ei esimerkiksi voinut työskennellä samaan aikaan perävaunussa tai toistensa vieressä kuljettimen ääressä.

”Etäisyyden pitäminen on edelleen tärkeää. Asian voi ratkaista nopeasti nostolaitteilla niin, ettei ahtaaseen konttiin enää tarvita kahta henkilöä”, Peter sanoo.

Workers picking boxes from fast moving conveyor beltTavaran lajittelu lavoille on haastavaa, sillä korkeuserot voivat olla hankalia manuaalisille käsittelijöille – nosto-, taivutus- ja kiertoliikkeet rasittavat selkää ja selkärankaa etenkin hihnakuljettimen tahtiin työskenneltäessä. Ahtaisiin paikkoihin pinottuihin erikokoisiin irrallisiin laatikoihin voi olla vaikea yltää ja niitä voi olla hankala käsitellä. Tiedämme hyvin, mitä ongelmia seuraa, jos laatikoita ei ole pinottu oikein lavoille.

Ergonomiset nostimet parantavat työpaikan tuottavuutta helpottamalla nostamista. Ja kun nostaminen on helppoa, sitä voidaan tehdä pidempään ja vähemmällä vaivalla, ja lisäksi useampaa henkilöä edellyttävä nostaminen voidaan lopettaa.

”Kun raskas manuaalinen nostotyö poistuu työnkulusta, yritysten työntekijät pysyvät paremmin virkeinä ja tehokkaina koko päivän ja viikon ajan. Samalla vakavia vammoja aiheuttavat riskitekijät saadaan poistettua”, Peter toteaa.


Tulologistiikka: Joustavuudesta kannattavuutta

Logistiikkatoimintojen on sopeuduttava nopeatempoisten globaalien markkinoiden jatkuvasti muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin ja asiakastarpeisiin. Joustava ja sopeutuva työvoima on keskeisessä asemassa pitkäkestoista liikemenestystä tavoiteltaessa.

Manuaaliseen nostamiseen kuuluvan fyysisen rasituksen vaihtelevuus tuo huomattavia haasteita työvoiman joustavuudelle ja työtehtävien vuorottelulle. Raskaiden esineiden käsittelyn lisäksi erityisen vaativia ovat myös paljon toistuvia liikkeitä edellyttävät tehtävät, kuten pakkausten lajittelu kuljettimelta lavalle – etenkin jos niitä tehdään tiheään tahtiin koko työvuoron ajan.

Ongelmien kiertäminen tehtäviä vuorottelemalla ei ole erityisen hyvä vaihtoehto, sillä vain harvat pystyvät tekemään tietyn tyyppisiä töitä. Liiketoiminta on myös altis resurssipulan ja sairauspoissaolojen vaikutuksille.

Voidaan siis todeta, että eräs merkittävimmistä tulologistiikan materiaalinkäsittelyn automatisoinnin eduista on liiketoiminnan haavoittuvuuden lieventäminen ja joustavuuden parantaminen. Automatisoinnin avulla useimmat työntekijät voivat tehdä kaikkein vaativimpiakin tehtäviä.

Joustavuuden tuomia etuja ovat muun muassa:

 • Työntekijät voivat tehdä useita erilaisia tehtäviä
 • Työntekijöitä voidaan siirtää kiireisimpiin tehtäviin vapaasti
 • Työntekijät voivat vaihdella työasemasta toiseen, mikä vähentää odotteluun kuluvaa luppoaikaa
 • Resurssit riittävät aiempaa monipuolisempiin tehtäviin ja toimintoihin
 • Osa-aikaista työvoimaa on helpompi palkata sesonkiaikoina
 • On helpompi löytää yritykselle parhaiten sopiva henkilö johonkin tiettyyn tehtävään soveltuvan henkilön sijaan

Työtehtäväpaletin laajetessa työntekijöiden tuottavuus voidaan optimoida, kun he voivat vaihtaa tehtäviä tarpeen mukaan. Joustava työvoima tuo siis kustannustehokkuutta ja antaa työntekijöille enemmän mahdollisuuksia.

”Nostokoneet eivät syrji ketään. Niiden avulla materiaalinkäsittely sujuu muiltakin kuin rotevilta miehiltä”, Peter sanoo.

”Rekrytointifirmalta ei tarvitse enää pyytää raskaan tavaran käsittelyyn kykenevää työvoimaa. Työnvälitystoimistojen kirjoilla oleville riittää kysyntää, ja heillä on vapaus valita, mitä työtä he ottavat vastaan. Jos vaihtoehtona on manuaalinen nostaminen ja automatisoidut ratkaisut, kummankohan he valitsevat?”

”Älykkäiden nostotekniikoiden avulla myös naiset voivat tehdä tällaisia töitä. Tekijäkirjo laajentuu ja rekrytoinnissa yritykseen voidaan valita kokonaisvaltaisesti sopivin vaihtoehto sen sijaan, että valittaisiin henkilö, joka soveltuu parhaiten yhteen tiettyyn tehtävään”, Peter tuumaa.

Kun henkilöstö voi tehdä erilaisia tehtäviä, tuottavuus ja tehokkuus parantuvat – ja myös työympäristö muuttuu dynaamisemmaksi. Tämä puolestaan parantaa sitoutumista ja motivaatiota.

Työvoiman joustavuuden parantaminen tuo useita lisäetuja.Se esimerkiksi parantaa tuottavuutta, minimoi luppoajan ja parantaa työntekijöiden terveys- ja turvallisuustilannetta – kaikki nämä auttavat parantamaan tuloksia.

Älynostimien avulla kaikki voivat nostaa raskasta tavaraa sen painosta tai koosta riippumatta. Joustava työvoima tarkoittaa sitä, että työntekijät voivat vaihdella työasemasta toiseen. Näin aikaa ei kulu turhaan odotteluun ja tuottavuuden jatkuvuus on taattu. Yritysten joustavuus rekrytoinnissa ja työntekijöiden kierrättämisessä paranee merkittävästi.


Tulologistiikan materiaalinkäsittely: Älykkäät nostoratkaisut

Eristysmateriaaleja valmistava Rockwool oli tekemättömän paikan edessä tuotantolaitoksessaan Belgiassa. Kukin työntekijä joutui nostamaan lähes kolmesataa 25 kilon laatikkoa päivittäin, yhteensä siis yli 7 tonnia tavaraa.

man lifting tall box with handheld vacuum lifterRockwool päätti sijoittaa ergonomisiin alipainenostimiin.Tuottavuus parani, kun työntekijät pystyivät työskentelemään samalla nopeudella koko päivän väsymättä.

”Nostolaitesijoitus maksaa itsensä nopeasti takaisin terveydentilaan positiivisesti vaikuttavalla tavalla”, toteaa Danny Flass, tuotantolaitoksen esimies.

Alipainenostimet ovat puoliautomaattinen ratkaisu, joka vastaa edellä kuvattuihin tulologistiikan materiaalinkäsittelyn tehokkuus-, turvallisuus- ja joustavuushaasteisiin. Tekniikka on monipuolista ja mukautettavissa liiketoimintakohtaisiin tarpeisiin. Käyttäjäystävällinen ratkaisu ei edellytä juurikaan koulutusta, ja sen omaksuu nopeasti osaksi uusia työskentelytapoja.

TAWI on tämän tekniikan kehittäjänä johtavassa asemassa maailmanlaajuisesti. Ruotsissa päämajaansa pitävän TAWIn ratkaisut toimitetaan globaalin jakelija- ja teknikkoverkoston kautta. Kokenut, maailmanlaajuisesti toimiva suunnittelutiimi laatii nostoratkaisut asiakkaiden tarpeiden mukaan sovelletusti.

TAWI auttaa yrityksiä, jotka haluavat kehittää työskentelyolosuhteita ja samalla parantaa tuottavuutta ja työvoiman joustavuutta.

TAWI-nostoratkaisuihin sijoittamalla saat palvelu- ja tukitiimimme tuen ja takuun siitä, että laitteet eivät jätä sinua koskaan pulaan. Vankat ja luotettavat työkalumme nostavat mitä tahansa jopa 270 kiloon asti – turvallisesti ja nopeasti.

Kun valitset TAWIn, saat ruotsalaista huippulaatua ja luotettavuutta niin tuotteiden, palvelun kuin tuenkin muodossa. TAWIn kokonaisvaltainen valikoima älykkäitä nostoratkaisuja on monenlaisessa käytössä erittäin spesifistä valmistusprosesseista nopeaan pakettien käsittelyyn jakelukeskuksissa.

TAWIn nostolaitteilla voi käsitellä mitä tahansa laatikoista säkkeihin ja liha- ja juustokimpaleisiin. Laitteillamme voi kääntää, kallistaa ja kiertää tynnyreitä, suuria paneeleja ja paljon muuta. TAWIn ratkaisuarsenaaliin kuuluvat myös useille erilaisille kuormille soveltuvat alipainenostimet, uniikit siirrettävät alipainenostimet, nostokärryt, vaijeri- ja ketjunostimet ja monenlaiset nosturijärjestelmät. TAWIn laitteet suoriutuvat siis käytännössä kaikista nostotehtävistä.

Lataa tuote-esitteemme täältä ja pyydä maksutonta konsultaatiota paikalliselta TAWI-edustajalta..


K&V

 1. Miten pitkään kestää, että sijoitukselle saa tuottoa?

  Sijoitukselle saatava tuotto vaihtelee kunkin toimipaikan yksilöllisten olosuhteiden mukaan. Olosuhteet on syytä mallintaa, jotta ennusteista saadaan mahdollisimman tarkat. Nostolaitesijoitukselle saatava tuotto lasketaan usein kuitenkin kuukausissa vuosien sijaan.

 2. Hidastavatko nostolaitteet prosesseja?

  Jos epäröit alipainenostinten toimintanopeutta, katso tämä lyhyt video: https://bit.ly/3C7hf9t

 3. Mitä jos yhdellä ja samalla alueella on nostettava erilaista tavaraa?

  TAWIn tuotteissa imujalka on vaihdettavissa nopeasti. Näin useita erilaisia paketteja voi käsitellä nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

 4. Minkä verran kouluttautumista laitteiden käytön opettelu edellyttää?

  Joitakin taitoja on luonnollisesti opeteltava, kuten nostoputken ylösalaisen liikkeen hallinta. Koulutus ei kestä enimmilläänkään kuitenkaan kuin tunnin.

 5. Mitä eroa on alipainenostolaitteilla ja robotiikalla?

  Alipainenostolaite ei ole robotti, vaan ihmisen apuväline. Yhdistelmä auttaa pitämään kustannukset alhaisina: ihmiset voivat aistia hienovaraisia mutta erittäin tärkeitä asioita ja reagoida niihin – tätä koneiden on hyvin vaikea jäljitellä. Robotteja ohjataan etänä digitaalisella ohjelmistolla.

 6. Mitä jos tulee virtakatkos?

  Jos jokin kriittinen tilanne, kuten sähkökatko, pysäyttää laitteen toiminnan, suojaventtiilit varmistavat, että kuorma ei putoa ja vaurioidu tai vahingoita sivullisia. Alipainenostimet myös ehkäisevät materiaalivaurioita, kuten naarmuuntumista ja kolhuja, ja pudotusriskit ovat minimaaliset.

 7. Eikö ihminen ole joustavampi, nopeampi ja tehokkaampi kuin nostolaite?

  Kyllä ja ei. Ensinnäkin asia riippuu henkilöstä ja hänen fyysisistä kyvyistään. Ja toisekseen on harvinaista, että kukaan pystyy tekemään nostoja toistuvasti nopeaan tahtiin koko työvuoron ajan ja päivästä toiseen väsymättä tai loukkaamatta itseään.

 8. Saako nostolaitteita kokeiltavaksi?

  Kyllä. TAWIlla on esimerkiksi esittelykappaleita, joita voimme toimittaa asiakkaille. Edustajamme asentaa laitteet, joita asiakas voi testata ja joiden käyttöön voi totutella yleensä noin viikon ajan itsenäisesti ilman valvontaamme. Meillä on myös esittelypisteitä toimipaikoissamme useissa maissa. Yritykset voivat tuoda meille nostettavia tuotteitaan, ja voimme sitten kokeilla alipainelaitteita ja keskustella eri vaihtoehdoista.

 9. Ihmiset voivat liikkua mihin ja miten tahansa. Eiväthän koneet voi mitenkään olla yhtä joustavia?

  Alipainenostimet on kiinnitetty nosturitelineisiin, joiden avulla ne voidaan yleensä koota räätälöidysti mille tahansa alueelle sen muodosta ja koosta riippumatta. Varastojen työskentelytilat ovat usein ahtaat ja matalat, mutta tähänkin löytyy ratkaisu sen mukaan,

  millaista tavaraa tiloissa käsitellään. On laitteita, joita voi käyttää yhdellä kädellä ja joilla voi tehdä myös haastavia toimenpiteitä, kuten pinoamista.
  Joustavat nostoapuvälineet takaavat, että käyttäjä pääsee liikkumaan ja yltää kaikkialle, mitä optimaalinen tehokkuus edellyttääkin. TAWIn uusimmat alipainenostotyökalut ovat akkukäyttöisiä, joten näin esimerkiksi tilausten poimijoilla on tilaa liikkua hyvin vapaasti.

Napsauta tätä, niin saat lisätietoja siitä, miten tuottavuutta, joustavuutta, terveyttä ja turvallisuutta voidaan parantaa logistiikka-alalla..

Aiheeseen liittyvä sisältö

Warehouse worker driving a forklift with a mobile vacuum lifter on the forks

Tehosta keräily- ja pakkaustoimintoja puoliautomaattisilla ratkaisuilla

Varastojen keräily- ja pakkaustoimintojen tehostaminen on tärkeää nykyaikaisen verkkokauppaympäristön vaatimusten täyttämiseksi. Puoliautomaattisten ratkaisujen, kuten siirrettävien alipainenostimien, käyttöönotto varastoissa voi parantaa tehokkuutta ja työskentelyolosuhteita sekä pienentää loukkaantumisriskiä.

Lue lisää

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

TAWI-alipainenostimilla joustava varastohenkilöstö

Varastot ja jakelukeskukset kohtaavat suuria haasteita työvoimapulan ja työntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi, sillä ne lisäävät ylityön ja henkilöstöongelmien määrää. Alipainenostinteknologialla tuettu joustava henkilöstö voi olla vastaus näihin ongelmiin. Joustavan henkilöstön käyttöönotto voi parantaa varastotoimintojen yleistä tehokkuutta.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös