Male worker lifts car wheels with TAWI vacuum lifter

Högre produktionseffektivitet med vakuumlyftar från TAWI

Continental Tires använder vakuumlyftar anpassade för de unika utmaningarna som kommer med att lyfta däck och hjul.

Male worker lifts car wheels with TAWI vacuum lifter
Vår vardag har förändrats helt jämfört med hur den var förut. Vi gjorde manuella lyft och blev alltid väldigt trötta under dagen, eftersom vi lyfte så tungt. Nu behöver vi inte lyfta manuellt längre! Det är verkligen fantastiskt!

Roger Tangen

produktionsarbetare

Högre produktionseffektivitet och personalnöjdhet hos Continental Tires

Inom den dynamiska logistiken för fordonsdelar ställs produktionscheferna inför många utmaningar – med allt från arbetssäkerheten till optimerad effektivitet. Continental Tires i Norge under Trygve Gjessings ledning är ett exempel på en framåtblickande strategi som syftar till att övervinna dessa hinder med TAWIs vakuumlyftar.

Bakgrund: Continental Tires i Norge driver ett centrallager där man även monterar hjul för användning på nya bilar i Norge. Med en årlig produktion på mellan 100 000 och 200 000 hjul med toppar på upp till 1 000 hjul om dagen ställs stora krav på medarbetarna. Övergången till elfordon har lett till större och tyngre hjul. I dag är den genomsnittliga hjulvikten 28 kg, vilket ligger långt över de rekommenderade individuella och dagliga gränsvärdena.


Utmaningar för produktionseffektiviteten:

 • Ökad fysisk belastning: Elbilarnas större och tyngre hjul har inneburit en betydande fysisk påfrestning för de anställda med skaderisker och högre frånvaro som följd.
 • Ergonomi och säkerhetsproblem: Den manuella hanteringen av dessa tunga komponenter överskred de gränsvärden som anges i arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter. Detta gjorde det nödvändigt att omvärdera lyftrutinerna.
 • Flaskhalsar för effektiviteten: Traditionella lyftmetoder räckte inte till för de volymer och vikter som hanterades, vilket påverkade den totala produktionseffektiviteten.

Lösning för produktionseffektiviteten – Vakuumlyftar från TAWI:

Male production worker lifts tire with TAWI vacuum lifter

När Continental Tires var på det klara med utmaningarna utforskade de olika lyftlösningar och valde slutligen att integrera vakuumlyftar med enhandsgrepp från TAWI i sin verksamhet. Ett skräddarsytt lyftverktyg utvecklades för att säkerställa att de anställda kunde hantera hjulen på ett effektivt och ergonomiskt sätt. Denna teknik möjliggjorde en drastisk minskning av de fysiska lyften. Materialhanteringen gick från cirka 900 kg per hjulsats till mindre än 30 kg totala lyft i hela processen för montage och hantering av hjulen.

”Vi har teammedlemmar som har arbetat med montering i flera decennier och det är uppenbart att detta arbete får konsekvenser för kroppen i det långa loppet. Vårt mål är att markant förbättra arbetsmiljön och skapa en effektivare produktionsprocess”, säger Trygve Gjessing,Head of Nordic Supply chain design and complete wheels, Subregion Nordics.

Man standing in Continental tires warehouse

Viktiga effektivitetsfördelar:

 • Dramatisk minskning av den fysiska belastningen: The implementation of vacuum lifters has significantly eased the physical demands on employees. The workplace has become safer and more inclusive.
 • Förbättrad säkerhet och ergonomi: Implementeringen av vakuumlyftar har gjort arbetet mycket mindre fysiskt krävande för de anställda. Arbetsplatsen har blivit säkrare och mer inkluderande.
 • Bredare rekrytering av arbetskraft:En minimering av de manuella lyften har minskat skaderisken och gjort att säkerhetsföreskrifterna efterlevs bättre. Det bidrar till en sundare arbetsmiljö.
 • Långsiktigt välbefinnande för de anställda: : För anställda som arbetat flera årtionden ligger fokus nu på deras hälsa så att de på sikt blir kvar i arbetsstyrkan.

Resultat – förbättrad produktionseffektivitet och personalnöjdhet

Flytten till ett nytt lager 2010 gav ett tillfälle att tänka om när det gäller lyft- och hanteringsprocesser. Continental Tires inspirerades av TAWIs lösningar i andra branscher och började använda vakuumlyftteknik som skräddarsytts för de unika utmaningar som hantering av däck och hjul innebär.

Denna anpassning har inte bara förändrat företagets operativa förmåga, utan har även fått ett överväldigande positivt mottagande bland de anställda. Produktionsarbetaren Roger Tangen lyfter fram den stora skillnaden i det dagliga arbetet och att tunga, manuella lyft eliminerats.

”Vi har fått bra lyftutrustning, verkligen fantastisk. Vår vardag har förändrats helt jämfört med hur den var förut. Vi gjorde manuella lyft och blev alltid väldigt trötta under dagen, eftersom vi lyfte så tungt. Nu behöver vi inte lyfta manuellt längre! Det är verkligen fantastiskt”, säger Roger Tangen, produktionsarbetare på Continental Tires i Norge.

En säkrare, mer inkluderande och effektiv arbetsplats med TAWIs vakuumlyftar

För produktionschefer som arbetar inom modern tillverkning och logistik är Continental Tires i Norge ett exempel på hur innovativa lyfthjälpmedel kan hantera utmaningar för ergonomin, säkerheten och effektiviteten.

Genom att använda TAWIs vakuumlyftar har Continental Tires inte bara förbättrat sin operativa kapacitet. Företaget har dessutom tagit stora steg mot att skapa en säkrare, mer inkluderande och effektiv arbetsplats.

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top