Lifting boxes from conveyor to pallet

Biovert

Skadade varor har reducerats till noll

Lifting boxes from conveyor to pallet
Säkra lyft av kartonger som ger stora fördelar för produktivitet

Biovert är ett kemiskt företag inom jordbrukssektorn, som ägnar sig åt forskning, utveckling och produktion av specialgödselmedel.

De kontaktade TAWI i behov av en lösning för att lyfta kartonger från transportband till pall. Deras produkter förpackas i dessa kartonger och läggs sedan på pall för transport. Efter att tagit kontakt med TAWI och fått konsultation om vilken lösning som passat bäst, landade valet i att installera en vakuumlyft för att lyfta lådorna. Efter att lyftanordningen kommit på plats snabbades hanteringen av paketen upp, samtidigt som lyften kunde göras på ett säkert vis.

Biovert drar stor nytta av TAWIs lyftutrustning. Först och främst inom produktivitet där palleteringshastigheten nästan har fördubblats, men också genom förbättrad ergonomi och en fullständig eliminering av skadade varor i palleteringsprocessen. Företagets säkra lyft har alltså lett till en snabbare process med högre tryggare produkthantering.

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top