Optimala sättet att sortera och palletera på lagret

Kundexempel, Logistik

Den ökande takten av sortering och palletering på lager efter Covid-pandemin kan föra med sig nya faror rörande hälsa och säkerhet, såväl som en ökad personalomsättning till följd av överarbete och utbrändhet. De där lastbilarna och containrarna bara fortsätter att rulla in, fullproppade med palleterade varor – så du måste jobba snabbt och smart. Men kan sortering och palletering på lagret verkligen automatiseras? Men kan sortering och palletering av gods automatiseras? Och om ja, till vilken utsträckning och till vilken kostnad?

Vare sig du vänder dig till dagstidningar, veckotidningar om teknik eller logistikhemsidor för nya insikter kommer du troligen höra att Covid-pandemin har varit bra för företag som är involverade inom transport av gods till konsumenter. Dessa har sett en dubblering, tredubbling eller till och med tiodubbling av deras tidigare efterfrågan eftersom de nu hanterar allt som folk börjat e-handla hemifrån i större grad.

För lagerchefer har detta skapat ett akut behov för arbetskraft som är beredd att utföra repetitivt fysiskt arbete i form av lastning, lossning och sortering av lådor, säckar, tunnor och paket i alla möjliga vikter och storlekar. Tyngre gods kräver ofta tvåpersonslyft, medan lättare paket måste flyttas i högre hastighet och tempo. De nya utmaningarna som kommit med eran efter pandemin för med sig frågan: kan vi göra det här på ett annat vis? Och om ja, hur då?

Tidspress, höga volymer och en brist på personal är inte ideala förhållanden för att experimentera med förändringar i arbetssätt. Men det finns smarta lösningar där ute som kan göra en stor skillnad med minimala processförändringar och överraskande stora fördelar.


Sortering och palletering på lagret är ett farligt jobb

De där lastbilarna och containrarna bara fortsätter att rulla in, fullproppade med palleterade varor – så du måste jobba snabbt och smart. Tänkbart är att du har tre eller fyra timmar typiskt sätt att lasta ur en container, så flera personer klättrar in och rullar in en bur, pall eller ett rullband. När väl godset är ute ur containern måste dessa arbetare sortera och dela upp det på ännu fler pallar, så att de kan förvaras och senare hämtas för att levereras ut till slutkunden.

Distribution workers sorting boxes into roll cages

 

Grundläggande lagerpåfyllnadsprocesser som dessa är fortfarande, för det mesta, manuella. Delvis eftersom de kräver en komplex samling rörelser. Du behöver styra pallarna, lyfta, placera, sortera och skanna en stor blandning produkter som är packade på olika vis. Sedan skall de ställas i stallage, för sedan kunna hämtas från samma stallage och sedan packas i sin slutgiltiga förpackning och lastas till utlevererande bilar. En och samma vara lyfts ofta flera gånger.

 

”Det här påverkar din kropp över tid,” säger Anders Knapasjö, Vice President Norden, Baltikum & Tyskland för Piab Lifting Automation Division, och en expert på högfrekventa lyft. ”På kort sikt kanske du inte märker av det. Men du märker det när du kommer hem, sätter dig ner för att äta middag och plötsligt känner det. Tänk på vad folk som har gjort det här i tio eller tjugo år upplever.”

Inte undra på att arbetsskador inom logistiksektorn är så vanliga, säger Anders. ”Det är för att folk lyfter hundratals, eller tusentals, gånger per dag, och typiskt sätt böjer och vrider sig under tiden. Ofta i dåliga positioner. Även om det är lätta produkter tar det oundvikligt på kroppen.”

Distribution workers sorting boxes from conveyor belt

Nya utmaningar för lagerverksamheter

Den ökade takten för lagerjobb efter Covid kan föra med sig nya faror rörande hälsa och säkerhet, såväl som en ökad personalomsättning till följd av överarbete och utbrändhet. I nuläget har lagerarbetare i USA, till exempel, upplevt en grad av arbetsrelaterade skador som är nära det dubbla jämfört med andra privata industriarbetare – högre än byggarbete, kolgruvor och de flesta tillverkningsbranscher. Muskuloskeletala sjukdomar av den sorten som orsakas av manuell palletering står för över en tredjedel av alla förlorade arbetsdagar med en uppskattad kostnad på 20 miljarder USD per år i arbetskompensation – en enorm summa. Anställda som var gravida av 3PL:en XPO i Memphis, USA, nekades önskemål om mindre fysiskt krävande arbete och led som konsekvens av detta av missfall. Lagerpersonal arbetar dessutom ofta i anläggningar utan ordentlig luftkonditionering, vilket höjer risken för att drabbas av de faror som skapas av ett högre arbetstempo.

Kostnaden för arbetsskador på lager

 • I USA lider lagerarbetare av arbetsskador i dubbelt så hög grad som de i andra branscher
 • Detta är en andel skador än inom gruv- och byggarbete
 • Skador som orsakats av manuell palletering står för 34% av alla förlorade arbetsdagar
 • Den uppskattade kostnaden för detta är 20 miljarder USD per år i ersättning

Människa eller maskin för sortering och palletering på lagret?

Det är uppenbart att det vid första ögonkastet känns rimligt att låta en maskin göra delar av, eller allt, av detta tuffa jobbet. Men kan sortering och palletering av gods automatiseras? Och om ja, till vilken utsträckning och till vilken kostnad? Att introducera robotik är en komplex uppgift, och de flesta företag – inklusive de rejäla storbolagen –är inte utrustade för att kunna implementera dessa avancerade system. En framgångsrik anpassning är ovanlig. Radikala nya teknologier kräver, för det mesta, stora investeringar i förändringar i arbetsprocesser, kompetensutveckling hos personalen och organisatorisk transformation. Den investeringen kommer betala av sig på lång sikt, men produktivitet och prestanda kommer ta sig en smäll, åtminstone på kort sikt.

På grund av detta är människor fortfarande väsentliga för framgångsrika företags resultat. Människor är de som har förmågan att snabbt lösa problem när de uppstår, hantera undantag från det normala och gör förbättringar. Det är i de moment som man kan kombinera människa och maskin som de stora vinsterna kan göras. Chefer som fokuserar på både människor och teknik är mest sannolika att framgångsrikt hålla deras verksamheter i rullning och få skörda frukten från automatiseringen. Lagerchefer är därför ute efter nyckelfärdiga lösningar: maskiner som inte är för stora eller otympliga, som är beprövade, användarvänliga för operatörerna, enkla att implementera och lätta att konfigurera baserat på arbetsmoment.

Räkna ut ROI (avkastning) på teknik för sortering och palletering

Vilket automationsprojekt som helst som är mer komplicerat – som tar mer tid, mer plats, mer expertis, fler delar – får ett skarpt ”nej”, eftersom det skulle sakta ner de insatser som görs för att möta den växande efterfrågan. För varje kategori av aktiviteter, vare sig det gäller förflyttning av gods, sortering av gods, orientering av gods, förvaring, plockning, etc. ger nyckelfärdiga system en bra mycket högre avkastning än storskaliga skräddarsydda installationer.

Det är allmänt vedertaget nuförtiden att automatisering gynnar stora organisationer som har gott om pengar över att spendera. Men detta stöds inte helt av statistiken. ROI (Return on Investment), alltså avkastning eller hur snabbt en investering betalar av sig, för maskiner som hjälper till med sorterings- och palleteringsprocessen kan beräknas med en viss precisionsgrad.


Teknologi för snabba, regelbundna lyft

TNT (numera FedEx) i Sverige hade ett problem. Företaget hade kostnader som uppstod genom personalskador till följd av manuella lyft, med tillhörande sjukfrånvaro och rehabilitering. Utmaningen bestod av att hitta ett lyfthjälpmedel som bibehöll eller ökade produktiviteten under tiden gods lyftes för att sortera och palletera.

Så TNT tog in ett yttre företag, XDIN, för att göra en studie av deras dåvarande manuella hanteringsprocess och göra en jämförelse med om de hade använt vakuumlyftar. Runt 15% av paketen vägde över 20kg, medan 75% vägde mellan 3-12kg. Lyften gjordes var 15e sekund under flera timmar varje dag, fem dagar i veckan, från rullbandets höjd in i en bur eller pall, och vice versa, med en 180 graders vridningen eller vändning. Den mekaniska lösningen behövde vara användarvänlig och anpassningsbar till både vänster- och högerhänta.

Minska skadorna med över 40%

XDINs studie, som baserades på USAs nationella institut för arbetshälsa och säkerhet, visade att företaget skulle minska skador med över 40% genom att använda vakuumlyftar som utvecklats specifikt för snabb pakethantering. Thomas Engman, som då var Operations Manager på TNT i Sverige berättade att vakuumlyftarna inte bara minskade skadorna bland personalen, men det hände utan att gå på bekostnad av produktiviteten.

”Lyftarna fungerar bättre än vi hoppades,” sa han. ”De ergonomiska fördelarna inkluderar även ekonomiska fördelar på grund av minskad sjukfrånvaro och lägre rehabiliteringskostnader, vilket i sin tur gör det lättare att locka till sig och behålla kvalificerad personal.”

Detta är erfarenheten många företag som bestämmer sig för att använda snabba vakuumlyftar har, säger Anders Knapasjö, Vice President Norden, Baltikum & Tyskland för Piab Lifting Automation Division.

”Vi hör exempel på detta varje vecka – kunder som nu ser fördelarna med plug-and-play automatisering för sorterings- och palleteringsprocessen,” säger han.

Vikten av snabbhet

Vare sig du vänder dig till dagstidningar, veckotidningar om teknik eller logistikhemsidor för nya insikter kommer du troligen höra att Covid-pandemin har varit bra för företag som är involverade inom transport av gods till konsumenter. Dessa har sett en dubblering, tredubbling eller till och med tiodubbling av deras tidigare efterfrågan eftersom de nu hanterar allt som folk börjat e-handla hemifrån i större grad.

För lagerchefer har detta skapat ett akut behov för arbetskraft som är beredd att utföra repetitivt fysiskt arbete i form av lastning, lossning och sortering av lådor, säckar, tunnor och paket i alla möjliga vikter och storlekar. Tyngre gods kräver ofta tvåpersonslyft, medan lättare paket måste flyttas i högre hastighet och tempo. De nya utmaningarna som kommit med eran efter pandemin för med sig frågan: kan vi göra det här på ett annat vis? Och om ja, hur då?

Tidspress, höga volymer och en brist på personal är inte ideala förhållanden för att experimentera med förändringar i arbetssätt. Men det finns smarta lösningar där ute som kan göra en stor skillnad med minimala processförändringar och överraskande stora fördelar.

Optimera din sortering och palletering lagret med snabba vakuumlyftar

Snabba Vakuumlyftar har utvecklats för att spegla sättet en människa arbetar manuellt. En vakuumlyft i standardutförande kräver att den förs hela vägen ner i pallen med båda händerna, för att sedan vänta på att vakuumet släpper vilket kan ta en till två sekunder. De snabba vakuumlyftarna har en snabbsläppningsknapp vilket gör att operatören kan släppa paketet innan det ens når pallen. Detta innebär att du kan sortera och palletera med en person istället för två, vilket gör kostnadsfördelarna tydliga. Om du kan anställa personal från ett stort spektrum av olika människor, snarare än bara unga och vältränade, försvinner snabbt dina bekymmer med rekrytering också.

”Med hjälp av modern teknologi som denna, kan du bära och lyfta tills du är 83 utan att skada ryggen,” säger Anders.

Male warehouse worker using a TAWI vacuum lifter to palletize boxes

Med TAWIs Snabba Vakuumlyft, till exempel, kan du greppa och lyfta snabbt och enkelt med en hand. Sugfoten som kommer med som standard kan lyfta de flesta sorters paketerat gods. Den här tekniken möjliggör:

 • Snabb pakethantering
 • Lyft av lådor, tunnor, bagage, livsmedelsprodukter och mer
 • Grepp från toppen eller sidan
 • Enhandsgrepp med ett användarvänligt joystick-handtag
 • Snabb-släppning för att spara tid
 • Användning av skräddarsydda sugfötter för olika sorters paket
 • Rotera paket 360°

En nyckelfärdig lösning för sortering och palletering på lager

Jollyroom är nordens största e-handelsföretag inom produkter för barn och bebisar. Som för många e-handelsföretag, har de senaste årens utveckling kommit med nya logistiska utmaningar, så som försenade frakter, svårplanerad lagerpåfyllnad och ökad efterfrågan från kunder. Jollyroom bestämde sig att de behövde se över vilka möjliga lyftlösningar som kan hantera det stora och otympliga godset. Högsta prioritet var att minimera sjukfrånvaro, särskilt under högsäsongen, och att förse personalen med bättre ergonomiska förutsättningar. Vakuumlyften från TAWI mötte alla deras krav och var särskilt uppskattad på grund av hur lätt den var att lära sig använda och manövrera.

”Det kräver färre personer för samma arbete, så i stället för att två stycken behövs för att lyfta en artikel räcker det nu med att en person hanterar vakuumlyften i stället” säger Niklas Blomberg, företagets Projektledare för logistik i Göteborg.

Det här gör att sortering blir mer tids- och kostnadseffektiv, men framförallt gör det att gods upp till 70kg kan lyftas utan ansträngning vilket säkerställer de anställdas långsiktiga ergonomiska arbetsförhållandet. Vakuumlyftarna har blivit en naturlig del av arbetsflödet och används många timmar varje dag.


Behöver du hjälp med att hitta rätt lyfthjälpmedel för ditt lager?

Kontakta oss i formuläret nedan så hjälper vi dig direkt – oavsett om du vill att vi kommer på besök, om du vill testköra våra lyftsystem eller om du vill ha en offert.

 

Relaterat innehåll

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets

Utrustning för Containerlossning 2024: En Jämförande Analys av de Bästa Tekniska Lösningarna

Under 2022 uppgick den globala volymen paketförsändelser till mer än 161 miljarder paket. Denna volym förväntas öka till 256 miljarder paket fram till 2027, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 59 %. Det är visserligen positivt att branschen växer, men för många företag ser verkligheten ofta helt annorlunda ut. Ökad belastning och större förväntningar från kunderna i kombination med personalbrist gör att den förutspådda tillväxten skapar problem med tanke på de flaskhalsar som finns i branschen. Om tillväxten inte hanteras på rätt sätt kan den hämmas av de flaskhalsar som uppstår vid t.ex. lastning och urlastning av containrar. I den här artikeln har vi jämfört den bästa utrustningen för containerlossning som finns på marknaden 2024.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top