Työpaikan tuottavuuden lisäämistä (älykkäillä) nostolaitteistoilla

Jos tämän päivän työtilannetta halutaan kuvailla yhdellä sanalla, se sana on KIIREINEN. Valmistus- ja logistiikkayhtiöt etsivät jatkuvasti tapoja olla tuottavampia ja saada enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa. Tähän pyrittäessä on käsin tehtävä materiaalien käsittely yleinen mutta usein tuntematon este menestykselle. Älykkäiden materiaalinkäsittelylaitteiden käyttö auttaa tehostamaan työpaikan tuottavuutta useammalla kuin vain yhdellä tavalla.

Työntekijöille kannattaa antaa valmiudet työskennellä fiksummin eikä kovemmin

Työpaikan tuottavuudesta puhuttaessa tarkoitetaan ensisijaisesti sitä, kuinka paljon työtä saadaan tehtyä tietyssä ajassa. Kun liiketoiminta on täydessä käynnissä ja toimii maksimikapasiteetillaan, tuottavuuden pitäisi (teoriassa) olla maksimoitua. Yhtiön henkilöstö on kuitenkin tekijä, joka vaikuttaa merkittävästi yhtiön kykyyn saavuttaa tuottavuustavoitteet. Tuottavan työpaikan luonti paitsi varmistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen myös auttaa luomaan terveen ja sitoutuneen kulttuurin työpaikalle. Työntekijöiden työmoraalin parantaminen puolestaan vaikuttaa paitsi tuottavuuteen myös työntekijöiden pysymiseen yrityksen palveluksessa. Kolme työntekijää työpisteellään

Käsin tehtävä käsittely – tuottavuustavoitteiden pullonkaula

Monilla aloilla – esimerkkeinä valmistusala ja logistiikka – tarvitaan edelleen ihmistyövoimaa tuotannossa/varastoissa. Työntekijöiden täytyy varmistaa sujuva materiaalien siirtämisen (käsittelyn) prosessi yhdeltä koneelta toiselle tai yhdestä työpisteestä toiseen. Nainen nostamassa suuria tynnyreitä tehtaalla  Varastotyöntekijä kumartumassa kuormalavan ylle laatikon nostamiseksi Yleinen työntekijöiden suorittama käsin tehtävän materiaalien käsittelyn työtehtävä on esineiden nostaminen. Materiaalien käsittely käsin lisää loukkaantumisten sekä työperäisten tuki- ja liikuntaelinten sairauksien (TULES), kuten selkäkivun, riskiä. TULES-vaivat kuuluvat yleisimmin ilmoitettuihin menetetyn tai rajoitetun työajan syihin.

 Opas riskien arviointiin ja ehkäisyyn  Napsauttamalla tätä opasta saat selville, miten omassa työpaikassanne voidaan tehdä riskien arviointi. 

Saatavana on erilaisia ergonomisen nostamisen apuvälineitä ja työkaluja. Älykkäät nostoratkaisut auttavat kuitenkin kahden tavoitteen saavuttamisessa: loukkaantumisvaaran pienentämisessä JA työpaikan tuottavuuden parantamisessa.

Elintarviketuotteiden valmistusalalla toimivalla yhtiöllä on esimerkiksi tuotantoprosessissaan vaihe, johon liittyy raskaiden jauhosäkkien tyhjentämistä sekoitusastiaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi sekoitusastiaan lisätään 120 säkkiä joka tunti. Kaksi työntekijää on määrätty nostamaan kukin säkki kuormalavalta astian päällä olevalle metalliritilälle. Työntekijät tuntevat vartalonsa rasittuvan ja väsyvän, mikä vain pahenee päivän mittaan. Käyttämällä älykästä nostoratkaisua, kuten alipainenostinta, yhtiö voi parantaa sekä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta että myös tuottavuutta. Käyttämällä oikeanlaista nostolaitetta säkkejä voidaan nostaa nopeammin ja ilman fyysistä rasitusta. Tasaisen sekoittimeen kaadettujen säkkien virran varmistamiseksi, jokaisen päivän jokaisena tuntina.

Miten nostoratkaisut voivat parantaa työpaikan tuottavuutta?

Materiaalien käsittelyn ratkaisuun, kuten alipainenostimeen tai vaijerinostimeen, sijoitus voi tehostaa yhtiön tuottavuutta usealla tavalla. Nämä nostoratkaisut on suunniteltu erilaisten esineiden ja materiaalien nostamista, siirtämistä ja käsittelemistä varten. Suurista öljytynnyreistä hankalasti käsiteltäviin muovisäkkeihin – miltei kaikkeen löytyy nostoratkaisu. Miten nämä ratkaisut siis parantavat työpaikan tuottavuutta?

Useampien kuormien siirtoa vähemmässä ajassa

Vaikka työntekijät olisivatkin fyysisesti kykeneviä nostamaan ja siirtämään raskaita, suuria ja hankalasti käsiteltäviä esineitä, ei se välttämättä tarkoita, että työ tehdään tehokkaasti. Erityisesti pitkällä aikavälillä. Kahdelta tai kolmelta työntekijältä saattaa kulua kymmenen minuuttia nestettä täynnä olevan tynnyrin siirtämiseen tehtaan yhdeltä laidalta toiselle. Pään yläpuolelle sijoitettavalla kiskoilla kulkevalla alipainenostimella yksittäinen työntekijä voi hoitaa saman työn minuuteissa. Ilman fyysistä rasitusta. Toinen esimerkki on kaksi työntekijää keräilemässä varastossa raskaita paketteja asiakkaan tilausta varten. Siirrettävällä alipainenostimella yksittäinen työntekijä pystyy keräämään nämä tilaukset nopeammin ja turvallisemmin. Näin kaikki työntekijät pystyvät nostamaan yksin kaikkein raskaimpiakin tai kookkaimpiakin tavaroita.

Loukkaantumisvaaran vähentäminen

Monet työperäiset vammat johtuvat siitä, että työntekijät nostavat ja/tai siirtävät raskaita esineitä väärällä tavalla. Työhön voi myös liittyä vähemmän raskaita esineitä, joita käsitellään nopealla tempolla pitkän aikaa kerrallaan. Älykäs nostoratkaisu paitsi nopeuttaa materiaalien käsittelyä myös poistaa työntekijöiden kehoille aiheutuvan fyysisen rasituksen. Se lisää työpaikan tuottavuutta ja pienentää samalla loukkaantumisriskiä. Varastotyöntekijä kaatuu, koska nostaa laatikkoja käsin

Työmoraalin tehostamista

Yksi vähemmän keskustelluista älykkäiden nostoratkaisujen eduista on niiden myönteinen vaikutus työmoraaliin. Aivan liian monet yhtiöt käyttävät vanhentuneita työkaluja tai laitteistoja (mikäli niitä ylipäätään on). Työntekijät arvostavat työnantajien pyrkimyksiä sijoittaa heidän terveyttään ja turvallisuuttaan parantavaan nostolaitteistoon. Parempi työmoraali todennäköisesti parantaa työntekijöiden tehokkuutta ja yrityksen palveluksessa pysymistä.

Miten TAWI voi auttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa?

Eikö nostoratkaisuun sijoittaminen hidasta tuotantoa? Mitkä laitteistot voivat varmistaa tuottavuuden ylläpidon? Nämä ovat yleisiä tuotantopäälliköiden pohtimia seikkoja heidän harkitessaan nostolaitteistojen ottamista mukaan tuotantoprosessiin. TAWI:n nostolaitteistot eivät hidasta, vaan usein ne jopa nopeuttavat toimintaa. Alla on muutama esimerkki aikaa säästäneistä asiakkaista. ”Olemme säästäneet ajasta 50 % laatikoiden purkamisessa kuormalavoilta.” ”Nämä ovat melkoisen merkittäviä hyötyjä, minkä vuoksi TAWI:n alipainenostimet ovat ylittäneet odotuksemme”, Jeff MaDouse, Operations Manager, Hawe Hydraulic. Valitessaan TAWI-ratkaisun yritys saa laadukkaan, omiin erityisvaatimuksiinsa mukautettavissa olevan järjestelmän sekä kumppanin, joka on lojaali ensimmäisestä yhteydenotosta aina järjestelmän laitokselle asentamiseen asti. TAWI:lla on kattava valikoima älykkäitä nostoratkaisuja, esimerkkeinä siirrettävät keräilijät, alipainenostimet, nostokärryt, nosturit ja vaijerinostimet. Ottamalla TAWI:in yhteyttä saat selville, miten TAWI voi auttaa oman yrityksenne liiketoiminnan tulosta.

Esimerkki oikeasta elämästä

Rockwool on johtava kivivillatuotteiden ja eristejärjestelmien toimittaja. Yhtiön Belgian tuotantolaitoksella käsin tehtävä käsittely kuului aikaisemmin useisiin tuotantoprosessin vaiheisiin; aina lopputuotteen pakkaukseen ja lastaukseen kuormalavoille. Lopputuotteen nostaminen kuljettimen hihnalta kuormalavalle tarkoittaa 20–30 kg painavien laatikoiden käsittelyä. Jokaisella kuormalavalla voi olla jopa 72 laatikkoa. Yhden työvuoron aikana yksi ainoa työntekijä täyttää vähintään neljä kuormalavaa, nostaen yhteensä 7 200 kg lyhyessä ajassa. Muutama vuosi sitten Danny Flass, Rockwoolin tuotantotilojen valvoja teki päätöksen sijoituksesta nostolaitteistoon, jotta työstä tehtäisiin ergonomisempaa työntekijöille. Samalla varmistettaisiin, että sama työskentelynopeus voitaisiin pitää yllä koko työvuoron ajan. TAWI:n alipainenostimia ja kärryjä käyttämällä tuottavuus on lisääntynyt ja aikaa on saatu säästymään, ja työntekijät pystyvät työskentelemään nopeammin väsymättä. ”Sijoitus TAWI-nostolaitteistoon maksaa itsensä nopeasti takaisin ilmiselvien työntekijöiden saamien terveyshyötyjen ansiosta”, Danny Flass, tuotantotilojen valvoja, Rockwool, Belgia. mies nostamassa  

Aiheeseen liittyvä sisältö

Logistic warehouse order picking

Tärkeitä KPI-mittareita varaston tehokkuuden mittaamiseen

Käytettävissäsi on todennäköisesti paljon erilaista varastotilojasi koskevaa dataa. Haasteena on valjastaa se parhaalla mahdollisella tavalla kokonaistehokkuuden parantamiseen. Ensin on löydettävä oikeat KPI- eli suorituskykymittarit, jotka antavat hyödyllistä tietoa logistiikkaprosesseistasi.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös