Opas tehokkaaseen tilausten keräilyyn

Logistiikka
Tuotteen saamiseksi asiakkaalle ajoissa tarvitaan tehokasta tilausten keräilyn menetelmää. Lisäksi tarvitaan laite, joka varmistaa tilausten keräilyn olevan nopeaa ja vaivatonta.

Mikä on keräilijä?

Usein tilauksia keräävästä henkilöstä puhutaan keräilijänä. Keräilijä voi kuitenkin olla myös laitteisto, jota käytetään johonkin tilaukseen tarvittavien tavaroiden keräilyyn ja toimittamiseen varastosta. Jos yrityksenne työnä on täyttää tilauksia, kannattaa ottaa käyttöön nopeutta, tarkkuutta ja turvallisuutta edistävä tilausten keräilyn strategia. Sujuvoittamalla tilausten keräilyä laitoksissanne yrityksenne voi:
  • tehostaa tilausten täytön aikoja asiakkaille
  • vähentää vaurioituneita tavaroita koskevia valituksia
  • parantaa ergonomiaa henkilöstölle
  • säästää aikaa ja rahaa keräämällä useampia tilauksia vähemmässä ajassa.
Perinteisistä varastoiden keräilijöistä poiketen TAWI-mobiilikeräilijä vapauttaa henkilöstön käsin tehtävistä nostotöistä. Alipaineella toimiva nostin tekee nostamisesta nopeaa ja vaivatonta säästäen arvokkaita voimia ja aikaa. Keräilijällä yksittäinen henkilö voi kerätä tilauksia kokonaisen kahdeksantuntisen työvuoron ajan rasittamatta käsivarsia, hartioita tai selkää. [embed]https://youtu.be/Or61LlXzeFo[/embed]

Alipaineella toimivan keräilijän käytön edut

Alipainenostimilla nostotyöt sujuvat vaivattomasti tilausta kerättäessä. TAWI:n keräilijän ainutlaatuinen etu on, että se on itsenäinen kaikkiin trukkeihin, matalakeräilytrukkeihin tai lavatunkkeihin helposti kiinnitettävä yksikkö. Toisin sanoen yrityksenne ei tule olemaan riippuvainen yksittäisestä trukkityypistä. TAWI-mobiilikeräilijä voidaan sen sijaan kiinnittää mihin tahansa yhden tai useamman tilauksen keräämiseen käytettävään trukkiin, minkä jälkeen se voidaan siirtää johonkin toiseen trukkiin tai lavatunkkiin. TAWI-keräilijä on siirrettävä alipaineella toimiva nostojärjestelmä, jolla voidaan käsitellä kaikentyyppisiä tavaroita vaivattomasti ja ergonomisesti. Käyttäjä voi helposti poimia erikokoisia ja -muotoisia paketteja, säkkejä tai muita pakattuja tavaroita mahdollisimman vähäisin fyysisin ponnistuksin.

Itse asiassa usein yksi henkilö pystyy tekemään keräilijällä sen, mikä yleensä olisi kahden ihmisen työ. Alipaineella toimivalla keräilijällä kaikki voivat nostaa suuria ja painavia tavaroita, joita he eivät pystyisi nostamaan tai jaksaisi nostaa käsin.

Henkilö nostamassa 25 kg painavaa säkkiä alipainenostinta käyttämällä.

 

Miten paljon keräilijä pystyy nostamaan?

Alipainenostimia on saatavana erikokoisina, ja ne pystyvät nostamaan eri painoja. Mitä leveämpi nostoputken halkaisija on, sitä painavampia tavaroita sillä voidaan nostaa. TAWI:n keräilijä on yhteensopiva alipaineella toimivien, enintään 80 kg nostamaan pystyvien yksiköiden kanssa. Myös enimmäisnostokapasiteetti vaihtelee nostettavien tavaroiden mukaan. Läpäisevämpi kuorma saattaa pienentää nostokapasiteettia.

Muita tilausten keräilyn vaikeuksia

Onnistuneen tilausten keräilyn keskeinen tavoite on ottaa käyttöön sekä tuottavuutta että tarkkuutta lisäävä prosessi. Kuten Dave Piasecki huomauttaa tässä tilausten keräilyä käsittelevässä artikkelissa, nämä kaksi tavoitetta ovat usein ristiriidassa keskenään, sillä tarkkuuteen painottuva menetelmä saattaa esimerkiksi vaarantaa tuottavuuden. TAWI:n keräilijäratkaisu ratkaisee tämän ristiriidan – erittäin nopea tilausten keräily on mahdollista tarkkuudesta tinkimättä. Alipainetta hyödyntävillä keräilijöillä käyttäjät voivat kerätä tilauksia erittäin nopeasti pystyen silti käsittelemään tavaroita huolellisesti ja tarkasti.

Mikä on painavin tavarakuorma, joka keräilijällä on turvallista nostaa?

Vähentämällä keräilijän paino (635 kg) yrityksenne trukin kapasiteetista voidaan laskea, kuinka paljon tavaraa kuormalavalle on turvallista lastata. Trukkien kapasiteetit alkavat usein 1 300 kg:sta, mikä tarkoittaa, että kuormalavalle voidaan keräilijällä lastata turvallisesti vähintään 650 kg painava kuorma. Oman trukkinne kapasiteetti näkyy sen tietolaatassa. Keräilijäyksikön painon lisäksi tulee huomioida myös painon jakautuminen kuormalavalla. Jos kuorma on epäsäännöllisen muotoinen tai painavampi yhdestä päästä, kuorman keskus siirtyy painavaan päähän. Tämä muuttunut kuorman keskipiste tulee huomioida turvallisen nostamisen varmistamiseksi. Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttää TAWI:in ja pyytää neuvoja oman keräilijänne kuormitettavuudesta.

Menetelmiä tehokkaaseen tilausten keräilyyn

Omalle liiketoiminnallenne parhaan tilausten keräilyn menetelmän käyttäminen on ehdottoman tärkeää menestykselle. Omalle liiketoiminnallenne parhaiten sopiva menetelmä määräytyy useiden tekijöiden mukaan. Esimerkkejä näistä ovat liiketoiminnan tyyppi, tuotteiden tyyppi, käsiteltävien tilausten määrä, poimintojen määrä tietyssä tilauksessa ja poimintojen määrä tietystä varastonimikkeestä. Tässä on lueteltu muutamia suosituimpia tilausten keräyksen menetelmiä.
  • Erillisten tilausten keräily. Yksi keräilijä kerää yhden tilauksen, rivi kerrallaan. Tämä menetelmä on yksinkertainen, tilauksen täyttämisen vasteaika on nopea, ja keräilijän tarkkuutta on helppo seurata.
  • Vyöhykekeräily. Jokainen keräilijä on määrätty yhdelle fyysisesti määritetylle varaston alueelle. Kullekin vyöhykkeelle määrätty keräilijä on vastuussa kaikkien tältä vyöhykkeeltä löytyvien varastonimikkeiden keräilystä kutakin tilausta varten.
  • Eräkeräily. Yksi keräilijä poimii joukon tilauksia samalla kertaa, yksi varastonimike kerrallaan. Tämä menetelmä on ylivoimainen, kun kerättävinä on useita tilauksia samalla varastonimikkeellä, jos tilauksissa on yleensä vain muutama varastonimike.
  Tilausten keräilyä siirrettävällä trukkiin kiinnitetyllä alipainenostimella

Miten tilausten keräilyä voi nopeuttaa?

Kunnon tilausten keräilyn laitteiston käyttäminen auttaa tehostamaan tilausten keräilyn prosessia. Varaston asettelu ja toiminnan prosessit täytyy kuitenkin myös huomioida, jotta erittäin nopea tilausten keräily voidaan täysin varmistaa. Tässä on lueteltu muutamia esimerkkejä varaston parannusehdotuksista.
  • Varmista tuotteiden saatavuus. Tarkista ja täytä varasto tarpeen mukaan. Saatavana on ohjelmistoratkaisuja, jotka auttavat varaston tilan seuraamisessa.
  • Priorisoi tuotteiden sijoittelua. Kaikki useimmiten tilatut artikkelit kannattaa sijoittaa keräilyalueen sisäänmenoaukon lähistölle. Lajittele suosion mukaan, sijoittaen harvimmin tilatut tuotteet perälle.
  • Tarkista varaston asettelu. Tapa, jolla tuotteet järjestetään varastoon vaikuttaa suuresti keräilyprosessin nopeuteen ja tehokkuuteen. Samankaltaisten artikkelien ryhmittäminen yhteen on usein hyödyksi. Varaston asettelu saattaa myös vaikuttaa rutiinikäytänteisiin. Onko varastossa artikkeleita, joita tilataan usein yhdessä? Varmista, että niitä säilytetään toistensa läheisyydessä.
  Lue lisää aiheesta: TAWI-mobiilikeräilijä | tilausten keräily

Aiheeseen liittyvä sisältö

Logistic warehouse order picking

Tärkeitä KPI-mittareita varaston tehokkuuden mittaamiseen

Käytettävissäsi on todennäköisesti paljon erilaista varastotilojasi koskevaa dataa. Haasteena on valjastaa se parhaalla mahdollisella tavalla kokonaistehokkuuden parantamiseen. Ensin on löydettävä oikeat KPI- eli suorituskykymittarit, jotka antavat hyödyllistä tietoa logistiikkaprosesseistasi.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös