Liiketoiminnan parantamista ergonomisen nostamisen kautta

Raskaiden tavaroiden nosto on yksi työtapaturmien pääsyistä, ja tuloksena on menetettyjä työpäiviä sekä tarpeetonta kärsimistä. Ottamalla käyttöön ergonomisen nostamisen menettelyjä ja käyttämällä turvalliseen nostotyöhön suunniteltuja noston apuvälineitä työntekijät välttyvät ahdistukselta ja tulojen menetykseltä, minkä lisäksi liikeyritys säästää aikaa ja rahaa. TAWI:n luotettava ruotsalainen insinööritaito auttaa liikeyrityksiä ympäri maailmaa luomaan turvallisia työympäristöjä, joissa terveet työntekijät voivat nostaa turvallisesti ja pitää yllä tehokasta toimintaa.

Työtapaturmat voidaan estää

Yhdysvaltain työterveys- ja turvallisuusvirasto OSHA:n (Occupational Safety and Health Administration) raportin mukaan tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) ovat yleisimpiin kuuluvia menetetyn tai rajoitetun työajan syitä. Työnantajien vastuulla on luoda turvallinen ja terveellinen työpaikka työntekijöilleen, ja ergonomisen nostolaitteiston käyttöönotto on turvallinen tapa minimoida työtapaturmia aloilla, joilla manuaalinen materiaalien siirtäminen on tarpeen. OSHA:n havaintojen mukaan fyysisestä liikarasituksesta johtuvien TULES-vaivojen määrää ja vakavuutta sekä niihin liittyviä kustannuksia voidaan vähentää merkittävästi soveltamalla ergonomian periaatteita. Työperäiset TULES-vaivat ovat ehkäistävissä. Ergonominen nostaminen auttaa vähentämään lihasten rasittumista, lisäämään tuottavuutta sekä pienentämään työperäisten TULES-vaivojen määrää ja vakavuutta.

Ergonomisen nostamisen tuomat liiketoiminnan hyödyt

TAWI on toimittanut ergonomisen noston ratkaisuja jo vuosikymmeniä ja huomannut selvästi, kuinka monet asiakkaista saavat säästöä ottamalla käyttöön ergonomisen noston menetelmiä. Nostoapuvälineiden käytöstä on paljon hyötyä kaiken kokoisille liikeyrityksille – sekä yritykselle itselleen että sen työntekijöille. TAWI:n arvioidessa asiakkaiden ergonomisten nostolaitteistojen käytöstä saaman hyödyn määrää tutkitaan aina kolmea osa-aluetta: tuottavuutta, terveyttä ja joustavuutta.

TAWI-konsernin toimitusjohtaja Thomas Bräutigam selittää, miten nämä kolme aluetta ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Ensinnäkin TAWI:n tuotteet parantavat tuottavuutta, sillä niiden avulla työntekijät voivat nostaa enemmän vähemmällä vaivalla. Toiseksi ne vapauttavat työntekijät rasittavasta nostamisesta, mikä auttaa heitä pysymään terveinä, virkeinä ja tehokkaina. Kolmanneksi TAWI:n ergonomisen noston laitteilla kaikki saavat nostovalmiudet; se luo joustavan työpaikan, missä kaikki työntekijät voivat vaihdella työasemalta toiselle. Parempi tuottavuus yhdessä terveempien työntekijöiden ja paremman henkilöstön joustavuuden kanssa luo kustannustehokkaan ja ergonomisen työpaikan. Näin TAWI auttaa liikeyrityksiä säästämään rahaa.

Ajansäästöä ergonomisilla nostoapuvälineillä

Kuormien vääränlaisesta nostamisesta tai liian suurten tai painavien taakkojen kantamisesta aiheutuvat venähdykset ja nyrjähdykset ovat yleisiä käsin tehtävään käsittelyyn liitettyjä vaaroja. Työntekijät uskovat usein, että käsin tehtävä nostotyö on nopeampaa nostoapuvälineiden käyttöön verrattuna. Tämä saattaa olla totta erittäin lyhytnäköisestä perspektiivistä, mutta kun kyseessä on toistuva nostotyö, ergonomisen noston laitteisto voi säästää paljon aikaa. Puhumattakaan terveyshyödyistä, joita saadaan loukkaantumisten ja liikarasituksen välttämisestä.

mies nostamassa paperisäkkiä alipainenostimella

Työperäisten vammojen ehkäisy sekä sen varmistaminen, että työntekijät voivat nostaa tehokkaasti koko päivän ja joka päivä, auttaa pitämään yllä tehokasta työnkulkua kaiken aikaa. Varmistamalla, että työntekijät nostavat omien kykyjensä rajoissa, voidaan luoda turvallinen ympäristö terveellä henkilöstöllä.

Lisätietoja TAWI:n ergonomisen noston laitteistoista on täällä.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Car chassis in warehouse racks

Manuaalisen käsittelyn haasteet autoteollisuudessa

Autojen valmistukseen liittyy useita erilaisia työtehtäviä useilla eri sektoreilla ja toimialoilla. Jokaisella on omat haasteensa komponenttien hankinnasta ja valmistuksesta ajoneuvon lopulliseen kokoamiseen ja toimitukseen. Kaikilla sektoreilla on kuitenkin yksi yhteinen haaste, manuaalinen käsittely.

Lue lisää

Coregripper lifting reels from the core

Vaivatonta ja tehokasta kelojen käsittelyä

Turvallinen ja tehokas kelojen käsittely voi säästää kaikilta erityyppisiä keloja käsitteleviltä yrityksiltä sekä aikaa että rahaa. TAWI:n sähköinen rullanostin varmistaa kelojen turvallisen ja vaivattoman käsittelyn.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös