Sundhed og sikkerhed i fødevare og drikkevareindustrien

Løfteoperationer er en integreret del af fødevare og drikkevareindustrien. Desværre også en kilde til flere skader og den fravær som følger med. Implementering af arbejdsmiljø og sikkerhed i i fødevare og drikkevareindustrien opfylder ofte ikke de offentlige love og standarder. Læs om hvordan dette kan få stor indflydelse på din virksomhed. TAWI har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder i fødevare og drikkevareindustrien til at gøre deres flytte, løfte- og sorteringsprocedurer ergonomisk sikre og så hygiejniske som muligt. Det styrker medarbejdere sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Den perfekte storm – trends inden for arbejdsskader

Der er ikke kun inden for højrisiko sektorerne byggeri eller tung fremstilling, at det opstår manuelle håndterings skader. De forekommer desværre regelmæssigt i alle brancher.

En fjerdedel af alle ulykker i fremstillingssektoren sker i fødevare- og drikkevareindustrien. Manuel håndtering i fødevare- og drikkevareindustrien dækker over en bred vifte af aktiviteter. Håndtering og emballering af råvarer. Flytning af containere på og af transportbånd. Inspektion, pakning og lastning af produkter. Mange af disse opgaver involverer trin som potentielt er farlige, såsom:

 • Gentagne/vedvarende tunge løft
 • Gentagne/vedvarende akavede løft
 • Gentagende/vedvarende skæve holdninger eller bevægelser
 • Eksponering for vedvarende vibrationer
 • Ustabile/ubalancerede belastninger

Opgaverne strækker sig fra løft til flytning af tunge og besværlige genstande, flytning af sække eller store tromler, besværlige krymperuller og ølfade. Håndteringer af flasker, dåser, uindpakkede fødevarer og være ret akavet. Det kan også handle om sarte genstande, der udføres næsten alle de typer løft, at man kan tænke sig. Dette varierede kort over aktiviteter og belastninger gør fødevare- og drikkevareindustrien til en perfekt storm af farlige løft .

Arms of a man palletizing white boxes    Two men checking and packing finished products on pallets in a manufacturing facility

KENDTE FAKTA: Løft af tunge genstande er en af ​​de mest almindelige årsager til skader. Personskade medføre omkostninger for arbejdspladsen.
MINDRE KENDTE FAKTA: Gentagne løft af mindre genstande kan koste din virksomhed lige så meget, som tunge løft.

Sikker løft – fra cupcakes til fustager

Fødevareindustrien kan som alle andre erhverv indeholde fareområder. Det brede udvalg af produkter og emballage i fødevare- og drikkevareindustrien har alle én ting til fælles, nemlig behovet for at flytte dem fra hvor de er, til hvor de skal være. Behovet indebærer risiko for både medarbejdere og produkter. At håndtere dette brede udvalg af emballage på en sikker og hygiejnisk måde, er en kontakt udfordring.

De skader som oftest opstår ved manuel håndtering er muskel eller skeletlidelser. MSD bruges til at beskrive de forskellige former for skader forårsaget af tunge, gentagne eller forkerte løft. Det påvirker kroppens led, ledbånd, mellemhvirvelskiver og andre strukturer i ryggen. MSD’er dækker skader på led, ledbånd, sener, nerver i håndled, arme, skuldre, nakke, mave og ben. Skaderne er også kendt som ‘forstuvning eller belastningsskade. Men uanset om skaden kaldes en akut rygmarvsskade eller kroniske lændesmerter, så kan MSD påvirke din medarbejders evne til at udføre deres arbejde og blive permanent invaliderende for både arbejdsstyrken og dermed for produktiviteten.

Hvad i alverden er en WRULD?

Det handler om arbejdsrelaterede lidelser i øvre lemmer. Risikoen for skader på muskler og led er ikke begrænset til bestemte områder af fødevare- og drikkevareindustrien, ej hellere til specifikke roller. Omkring halvdelen af alle ​​skaderne i fødevare- og drikkevareindustrien kommer af løft og håndtering af tunge genstande. De medarbejdere som udfører lettere gentagne opgaver kan lide af kroniske skader, såsom arbejdsrelaterede lidelser i de øvre lemmer. Dårlige arbejdsbetingelser kan for næsten en fjerdedel af gangene blive årsagen til (WRULD’er).

Overanstrengelse og kumulative traumer som skyldes gentagne bevægelser såsom bøjning og drejning er almindelige årsager til skulder og rygskader. Et faresignal er belastninger eller forstuvninger fra forkerte løft af elementer som enten er for store eller for tunge. Faktisk har undersøgelser vist at over en tredjedel af alle tabte arbejdsdage er pga. skulder og rygskader. Som oftest handler det om rygområdet men spænder fra mindre belastningsskader til langvarige diskusproblemer. Skader som følge af tunge løft og håndtering af besværlige kan med tiden have stor indflydelse på bundlinjen.

En mands arme, der pallererer hvide kasser To mænd kontrollerer og pakker færdige produkter på paller i en produktionsfacilitet

Et eksempel er arbejdsrelaterede rygsmerter. Den mest almindelige MSD forårsaget af manuel håndtering af belastninger. Omkring en fjerdedel af de europæiske arbejdstagere lider af rygsmerter hvilket topper listen over alle rapporterede arbejdsrelaterede lidelser. Forebyggelse er afgørende, når det kommer til arbejdsrelaterede MSD’er på grund af manuel håndtering. Jo flere medarbejdere der bliver eksponeret, des større er sandsynligheden for, at de indberetter en MSD-klage.

Top fire årsager til WRULDs i fødevare- og drikkevareindustrien:

 1. Stabling/afstabling af beholdere
 2. Skubereoler og vogne
 3. Emballeringsprodukter (såsom ost, konfekture og kiks)
 4. Håndtering af drikkevarebeholdere (fade, fustagerkasser osv.)

Undersøgelser har dog vist, at tre fjerdedele af disse skader kan forebygges!

Vakuumteknologi er ikke længere kun til forsegling

Vakuumteknologi har længe været brugt i fødevareindustrien til at hermetisk forsegle produkter, men bliver i stigende grad brugt til at løfte, flytte og sortere produkter og pakker sikkert, hurtigt og effektivt. Vakuumløft fjerner risikoen for skødesløse ulykker eller arbejdsskader forårsaget af tunge og gentagne løft. Uanset størrelse og styrke, så kan enhver operatør have præcis og vægtløs kontrol over selv det tungeste eller mest besværlige element. Uden en begrænsninger på hvem der kan løfte hvad, så er det langt nemmere at opnå fleksibilitet og mangfoldighed på arbejdspladsen.

En hurtig tjekliste:

 • Løfter dine medarbejdere manuelt uden løfteassistent?
 • Forekommer arbejdsskader hyppigt på din virksomhed?
 • Sænker manuelt løft din arbejdsgang?
 • Har du problemer med at rekruttere eller fastholde arbejdskraften?

Hvis du svarede “JA” til noget af ovenstående, så er det på høje tid at du overvejer at implementere en vakuumassisteret løfter I arbejdsgangen.

TAWI har en bred vifte af håndteringsudstyr udviklet specifikt til fødevare- og drikkevareindustrien. Vores løsninger kan strømline hele din håndtering proces, lige fra fra modtagelse af indgående varer til forarbejdning, pakning og palletering. Vores vakuumløftere i rustfrit stål giver operatører mulighed for at løfte mad med minimal indsats og optimal præcision, mens vores løftevogne giver ekstra mobilitet – fra start til slut, og resultatet er en sikrere og mere produktiv arbejdsplads.

Mange sundheds- og sikkerhedschefer køber TAWI-systemer for at reducere arbejdsskader. De opdager hurtigt yderligere fordele såsom øget løfteevne, forbedret produktions-workflow og fastholder medarbejderne hvilket giver et endnu større afkast på deres investering. Merværdien fra en vakuumløfteløsning kommer fra begge ender af balancen. En reduceret omkostning samt højere effektivitet, produktivitet og fortjeneste, gavner hele en virksomheds økonomiske velfærd og forbedrer dens tillid og omdømme.

Det som sker på arbejdet, bliver ikke på arbejdet

De fleste er bevidste om at det er let at skabe en mere sikker arbejdsplads med lavere risiko for skader eller død. Selvom det nogle gange er vanskeligt at måle, så afspejles fordelene ved en sund arbejdsstyrke i øget produktivitet, lavere fravær, forbedringer i talenterhvervelse og fastholdelse og andre områder.

Ud over den fysiske påvirkning – og på grund af den – så er der en anden afgørende faktor. De økonomiske konsekvenser af at ignorere medarbejdernes sikkerhed. Uanset om arbejdsvaner eller procedurer er uidentificerede eller uafklarede, så koster de virksomheden enorme summer penge. Omkostningerne stiger – pga. fravær eller på grund af sygdom eller tilskadekomst. Så kommer der en høj personaleomsætning og de deraf følgende udgifter til omskoling og tab af produktion, til den generelle lavere produktivitet, som opstår som følge af en ulykkelig og usund arbejdsstyrke. Forsikringspræmiernes satser stiger som følge af ulykker og erstatning.

ALT KENDT FAKTA: Når det kommer til aktiemarkedet, så overgår virksomheder med stærke sundheds og wellness programmer dem der ikke er med.
De MINDRE KENDT FAKTA: Når det kommer til fabriksgulvet, så er resultatet for virksomheder med stærke sikkerhedsprocedurer det samme.

De skjulte omkostninger ved en usikker arbejdsplads:

 • Beskadigelse af udstyr eller proces
 • Nedetid/tab af produktion
 • Fravær på grund af skade eller dårligt helbred
 • Yderligere uddannelsesomkostninger eller overarbejde
 • Skader på virksomhedens omdømme
 • Spild af ledelsestid og ressourcer

Medarbejdernes sundhed kan påvirke din virksomhed lige så meget som medarbejdernes sikkerhed. Den langsigtede negative virkning af uhensigtsmæssige arbejdsvaner er ikke altid umiddelbart synlig. Dårligt helbred på arbejdspladsen (eller skader, der ikke håndteres positivt) kan blive til kroniske bekymringer og skabe problemer langt ud i fremtiden hvilket ikke er særligt positivt hverken for dine medarbejdere eller for dig selv. Langt fravær på grund af sygdom eller skade, en høj medarbejderomsætning, rekrutteringsvanskeligheder – alle disse faktorer påvirker din virksomhed. En sikker og effektiv arbejdsplads giver god forretningsmæssig mening – og det gør TAWI også.

TAWI-sikkerhed kan være din magiske ingrediens

Nøglen til at forhindre manuelle håndteringsskader i fødevare- og drikkevareindustrien er at tænke – og handle – både smart og sikkert. Flere og flere virksomheder oplever fordelene ved brugen af ​​vakuumløfteværktøjer og hvordan det at gøre manuelle håndteringsopgaver mere effektive kan reducere både risici og skader. Flere og flere virksomheder henvender sig til TAWI for at hjælpe dem med at gøre sikre og effektivisere deres arbejdsgange.

løfte en eske over skulderhøyde ved hjelp av vakuumløfter med fleksibelt håndtak    mann løfter papirsekk med mat ved hjelp av håndholdt vakuumløfter

TAWI har leveret materialehåndteringsudstyr til fødevareindustrien i mange år og vi har en indgående forståelse for denne industris særlige krav. Vores fleksible vakuumløfter løsninger gør dig i stand til at løfte på næsten enhver form for overflade eller dimension hurtigt, sikkert og hygiejnisk. TAWI rustfrit stål vakuumløftere opfylder de højeste kliniske standarder og er omhyggeligt designet til at afspejle kravene til drift, hvor sanitet og produktintegritet er i fokus.

Et TAWI ergonomisk vakuum løftesystem:

 • Løfter alle typer materialer sikkert og ubesværet
 • Reducerer antallet af medarbejdere som er nødvendige til løft og håndtering
 • Forbedrer arbejdsstyrkens fleksibilitet
 • Opfylder de strengeste sanitære krav
 • Reducerer arbejdsskader og sparer penge for din virksomhed

Implementeringen af ​​et TAWI-system reducerer risikoen for ulykker. Vores vakuumløfter løsninger kan hjælpe dig med at skabe en arbejdsplads hvor medarbejdere er mindre tilbøjelige til at lide af ryg forstuvninger, muskeltræk, håndleds, albue og rygmarvsskader. Derudover gør en TAWI-løsning det muligt for den enkelte medarbejder at løfte og flytte laster, der tidligere har krævet flere medarbejdere, fra de mest sarte genstande til tunge eller akavede byrder, som er svære at gribe eller holde.

Med en TAWI vakuumløfteløsning kan du reducere medarbejdernes stress og træthed, mindske skader på produkter og øge medarbejdernes motivation og tilfredshed. Alt dette fører til øget produktivitet og lavere omkostninger.

Et sidste ord om tillid

Håndtering af mad og drikke kræver tillid. Medarbejdernes tillid til at du ikke bringer deres sundhed og velvære i fare. Fødevarevirksomhederne har tillid til at underleverandører sikre at ingen skadelige stoffer trænger ind i fødevarerne. Forbrugernes har tillid til at det som de køber er sikkert at spise. At opnå dette niveau af tillid stiller store krav til sundhed, sikkerhed og til sanitet og kvalitet.

TAWIs lange historie for at levere løfteløsninger til fødevareindustrien og udvikle har givet os tillid fra vores kunder. Vores ergonomiske løsninger kan skræddersyes til næsten ethvert behov og har hjulpet en lang række virksomheder med at opnå og vedligeholde et produktivt arbejdsflow. TAWI er med til at sikre en mere effektiv og rentabel drift. Vi ser frem til også at vinde din tillid og hjælpe dig med at opbygge en bedre forretning.

relateret indhold

Man lifting window with vacuum yoke sheet gripper

Vælg det rette løfteudstyr som er tilpasset dine daglige arbejdsprocesser

At have adgang til det bedst mulige løfteudstyr vil i høj grad gavne personalets sundhed og produktivitet på ethvert lager eller i et produktionsmiljø. Udfordringen ligger i at vælge det rigtige udstyr hvilket ofte indebærer en kompleks udvælgelsesproces og en betydelig investering. Der er ikke to faciliteter som er ens med hensyn til størrelse, layout eller krav til materialehåndtering. Denne artikel er en praktisk guide til at komme i gang med udvælgelsesprocessen. Vi giver et overblik over hvilke typer udstyr som kan tilpasses eller om egner sig bedst til specifikke opgaver.

Læs mere

Samling sugfötter och lyftverktyg till vakuumlyftar

Vælg det rigtige værktøj – en mini guide

Vakuumløfteren er et godt valg, som gør materialehåndtering sikker, effektiv og nem. Men for at få maksimal funktionalitet ud af din vakuumløfter, skal den være udstyret med det rigtige løfteværktøj. Dette gør dig ikke kun i stand til at løfte dine varer bedst muligt, men det gør også at du kan håndtere flere forskellige typer varer i din virksomhed. Men hvordan ved du, hvilket løfteværktøj der passer til dine varer?

Læs mere

Har du brug for mere info? Kontakt os her

Kontakt os når som helst. Vi er klar til at hjælpe dig.
Har du brug for svar med det samme, så ring til os på tlf. 86172266

i

Angiv hvad du vil løfte med mål og vægt, arbejdsområde og løftehøjde for at få så præcis et tilbud som muligt.

Are you unsure?
Call us at 86 17 22 66 for advice

Kontakt os nu

Go to the top