Yusen Logistics - TAWI Container Unloader

Yusen Logistics: Fallstudie av Containerlossare

Sett över hela året, med lossning av 520 containrar per år (i snitt två per dag), innebär detta en besparing på över 800 tusen kronor per år för Yusen Logistics och förbättrad logistik.

Yusen Logistics - TAWI Container Unloader
Yusen Logistics - Logistik

Containerlossaren kommer vara till stor nytta för att vi skall nå våra mål i framtiden.

Stephen Cletheroe

Platschef, Yusen Logistics, Storbritannien

Lyfthjälpmedel för Yusen Logistics

Yusen Logistics är en global logistik- och Supply Chain-partner. Yusen driver 631 logistikanläggningar, i 47 olika länder med 25 tusen anställda.

Identifiera logistiska behov

En viktig del av deras lagerverksamhet är lossning av containergods. Den här processen är arbetsintensiv och tidskrävande. När personalen måste lyfta varorna manuellt från containern uppstår även risker för skador och olyckor.

Stephen Cletheroe, platschef på Yusen’s anläggning i Wellingborough, Storbritannien, berättar:

”Vi ville ha något flexiblare, och en effektiv lösning samtidigt som vi har personalens välmående i åtanke.”

Förbättra logistiken

De här önskemålen kring flexibilitet, säkerhet och produktivitet förde Yusen Logistics till att samarbeta med TAWI. Under de två senaste åren har TAWI samarbetat med Yusen och installerat fem vakuumlyftar som utvecklats för Yusens särskilda önskemål. Dessutom har Yusens strävan efter att förbättra sin logistik lett till att de börjat använda TAWIs Containerlossare. Den här lösningen är helt mobil, modulär och anpassningsbar efter varje verksamhets särskilda behov.

Containerlossaren består av tre delar: vakuumlyften, den justerbara plattformen och transportbandet. Den integrerade vakuumlyften är utformad för att lyfta paket som väger upp till 50 kg snabbt. Dess patenterade lyftslang har utvecklats specifikt för trånga miljöer med låg takhöjd, som lastbilar och containrar.

Operatören står på den justerbara plattformen som kan höjas och sänkas från kontrollpanelen. Lyftanordningen gör det enkelt att lossa godset till en pall eller ett rullband. Det går även att justera höjden på transportbandet, så att det alltid är på en optimal höjd för att plocka ut paketen. När lossningen är klar, är Containerlossaren enkel att styra och köra från antingen kontrollpanelen eller fjärrkontrollen.Att i snitt lossa två containrar om dagen med Containerlossaren kommer spara Yusen Logistics 800 tusen kronor om året

Genom att använda TAWIs Containerlossare i sitt arbete har Yusen Logistics skapat ett effektivare flöde vid lossning av containergods. Samtidigt har de gjort arbetsplatsen säkrare för sin personal.

Stephen Cletheroe, Platschef vid Yusens anläggning i Wellingborough, säger:

”Containerlossaren kommer vara till stor nytta för att vi skall nå våra mål i framtiden.”

Före Containerlossaren krävdes fem operatörer (med timlön motsvarande 220 kr) för att lossa en container, vilket tog 20 mantimmar och kostade motsvarande 5500 kr. Med Containerlossaren minskades antalet personer som krävdes till tre, och tiden till 13 mantimmar, med en kostnad på motsvarande 2 800 kr. Detta innebär att Containerlossaren från TAWI har lett till besparingar på motsvarande 1 500 kr per container.

Sett över hela året, med lossning av 520 containrar per år (i snitt två per dag), innebär detta en besparing på över 800 tusen kronor per år för Yusen Logistics.

Mångfalden ökade också, då vilken operatör som helst nu kunde ta sig an det här, tidigare fysiskt krävande, arbetet. Detta gjorde även att resurser kunde allokeras så effektivt som möjligt, exempelvis kunde truckförare nu arbeta mer med att köra truck, då andra kunde avlasta dem från containerlossningen.

Yusen strävade inte endast efter bättre logistik och avkastning, de såg på lyftanordningen som en mångsidig tillgång som de själva köpte istället för att föra vidare som kostnad till deras kontraktsgivare. Det här medför att Yusen kan flytta utrustningen från anläggning till anläggning, tack vare dess smidiga mobilitet och plug-&-play-funktionalitet.

TAWI arbetar just nu tillsammans med Yusen för att lösa fler av deras problem med containerlossning. Detta arbete är något vi är mycket glada och förhoppningsfulla kring.

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
  • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top