ATEX-vakuumlyftar

ATEX-klassad lyftutrustning är ett mycket specifikt segment och TAWI erbjuder ett komplett sortiment av lyftutrusning för olika ATEX zoner. Vill du ha hjälp att hitta rätt utrustning för de krav som ställs i din verksamhet? Kontakta oss för rådgivning.

ATEX-klassad vakuumlyft lyfter säck Man lyfter säckar med rostfri vakuumlyft lifting box in ATEX zone using vacuum lifter man lifting drums in ATEX zone using a handheld vacuum lifter

TAWI ATEX-lyftar

TAWIs lyfthjälpmedel för ATEX-miljö tillverkas i rostfritt stål och använder jordade kopplingar för att säkerställa att ingen statisk elektricitet kan skapa gnistor. Kontakta oss för expertråd om vilken utrustning ni behöver.

 • Kompletta lösningar för ATEX zon 1 & 21 samt zon 2 & 22
 • Ex-klassade vakuumpumpar och ejektorpumpar
 • Lyftsystem för laster upp till 270 kg
 • ATEX-anpassade svängkranar och skensystem
 • Snabb och effektiv lyftutrustning
 • Standard-, fast-, eller flexhandtag för optimal ergonomi

Kontakta oss

Vakuumutrustning i explosionsfarlig miljö

TAWIs vakuumlyftar för explosionsfarlig miljö använder vakuum både för att greppa och lyfta lasten. De är utformade för att arbeta med vakuumnivåer mellan 0-60% vakuum. Ju högre vakuumnivå systemet når, desto högre lyfter du. TAWI VM är vår mest mångsidiga vakuumlyft som erbjuder optimal flexibilitet i kombination med maximal säkerhet.

 • Skräddarsydda för de krav som ställs i er ATEX-miljö
 • Designade med fokus på att maximera säkerhet och ergonomi
 • Smidigt integrerade i ert arbetsflöde
 • Komplett system från en leverantör, vilket gör inköpsprocessen mycket enklare, snabbare och effektivare

Produktinformation

Vår ATEX vakuumlyft finns i 9 standardmodeller med lyftkapacitet från 15-135 kg.

 • Information
  Lyftkapacitet15 kg
  Slangidameter100 mm
  Slaglängd1800/2600 mm
  Max längd lyftslang2500/4000 mm
  Lyfthastighet0-1 m/s
 • Media
 • Information
  Lyftkapacitet20 kg
  Slangidameter120 mm
  Slaglängd1800/2600 mm
  Max längd lyftslang2500/4000 mm
  Lyfthastighet0-1 m/s
 • Media
 • Information
  Lyftkapacitet25 kg
  Slangidameter140 mm
  Slaglängd1800/2600 mm
  Max längd lyftslang2500/4000 mm
  Lyfthastighet0-1 m/s
 • Media
 • Information
  Lyftkapacitet30 kg
  Slangidameter160 mm
  Slaglängd1800/2600 mm
  Max längd lyftslang2500/4000 mm
  Lyfthastighet0-1 m/s
 • Media
 • Information
  Lyftkapacitet40 kg
  Slangidameter180 mm
  Slaglängd1800/2600 mm
  Max längd lyftslang2500/4000 mm
  Lyfthastighet0-1 m/s
 • Media
 • Information
  Lyftkapacitet50 kg
  Slangidameter200 mm
  Slaglängd1700/2400 mm
  Max längd lyftslang2500/4000 mm
  Lyfthastighet0-1 m/s
 • Media
 • Information
  Lyftkapacitet60 kg
  Slangidameter230 mm
  Slaglängd1700/2400 mm
  Max längd lyftslang2500/4000 mm
  Lyfthastighet0-1 m/s
 • Media
 • Information
  Lyftkapacitet90 kg
  Slangidameter250 mm
  Slaglängd1500 mm
  Max längd lyftslang2500 mm
  Lyfthastighet0-1 m/s
 • Media
 • Information
  Lyftkapacitet135 kg
  Slangidameter300 mm
  Slaglängd1500 mm
  Max längd lyftslang2500 mm
  Lyfthastighet0-1 m/s
 • Media

Vakuumlyftar i explosionsfarlig miljö

Jobba säkert och ergonomiskt med rostfria lyftsystem anpassade för ATEX-zoner

Den explosiva atmosfär i form av damm eller gas som omger de objekt som ska lyftas sugs in i vakuumsystemet och genom slangar, filter och pump. Det är av stor vikt att noga planera val och placering av varje komponent och att ha i åtanke att varje komponent kommer påverkas, även om den inte befinner sig inom ATEX-zonen.

Vakuumpumpens placering betydligt viktigare för ett ATEX-system än för ett vanligt vakuumsystem. Detta beror på att pumpen blåser ut luft och att den explosiva atmosfären dras in via sugfoten. Att placera pumpen utan för ATEX-zonen eller i ett annat rum kan vara ett bra alternativ i syfte att minimera buller eller spara plats i ett begränsat utrymme. Men att placera pumpen utanför ATEX-zonen minskar eller eliminerar inte behovet av en ATEX-certifierad pump för relevant zon. Den explosiva atmosfären kommer förflytta sig genom pumpen och därmed måste pumpen skyddas från antändningsrisk och vara godkänd för en viss temperatur.

Zon 1 & 21 har högre krav än zon 2 & 22 och det finns även några skillnader i vad vi kan erbjuda.

Zon 1 och 21

Vakuumlyften och dess tillbehör godkända för ATEX användning tillverkas i rostfritt stål och använder jordade kopplingar för att säkerställa att statisk elektricitet inte kan skapa gnistor. Lyftenheten och dess tillbehör är därför klassade för zon 1 & 21 och alla lägra klassade zoner.
Den enda pump som kan användas i zon 1 och 21 är den tryckluftsdrivna ejektorpumpen. Ejektorn innehåller inga rörliga delar och det finns därmed ingen risk för antändning eller uppvärmning. Detta gör den till ett lämpligt alternativ för användning i zon 1 och 21. TAWI erbjuder även ett stort sortiment av kransystem tillverkade i rostfritt stål och godkända för användning i ATEX-område.

Zon 2 och 22

All utrustning som är godkänd för zon 1 och 21 godkänns även för användning i lägre klassade zoner. Det innebär att TAWI VM, dess tillbehör, den tryckluftsdrivna ejektorpumpen, och våra rostfria ATEX-kransystem kan användas i zon 2 och 22.
Utöver ovan nämnda utrustning erbjuder TAWI flera elektriska ATEX-pumpar för zon 2 och 22, särskilda genom GAS eller DAMM klassificering.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för dina ATEX-krav.

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
 • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top