Sekretessmeddelande

Den här sekretesspolicyn täcker alla legala enheter inom TAWI samt Piab Group och förklarar hur vi använder din personliga information som samlas in när du använder vår hemsida eller kommunicerar med oss via övriga kanaler.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information från dig i samband med att du registrerar dig hos oss, lägger en beställning på våra produkter/tjänster eller när du ger oss frakt- och godsinformation. Vi samlar även in information när du frivilligt fyller i en av våra kunderundersökningar, ger oss förbättringsförslag eller söker jobb hos oss. Information om hur du använder vår hemsida samlas in i form av cookies. Det förekommer också att vi sparar kontaktinformation vid kontakt som sker i samband med mässor och liknande tillställningar.

 

Hur länge sparar vi din personliga information?

Vanligtvis sparar vi företagsrelaterade kontakter (kunder, återförsäljare eller övriga kontakterpersoner) i 10 år efter senaste kontakttillfälle, eller när personen ber oss ta bort informationen. För att be oss ta bort din information, vänligen kontakta privacyofficer@piab.com För ansökande och anställda sparas information i 2 år (Diskrimineringslagen) eller i vissa fall 7 år (Bokföring) efter den senast utförda transaktionen.

 

Vem har tillgång till informationen vi samlar om dig?

Endast auktoriserade Piab/TAWI-anställda har tillgång till personlig information. Betrodd IT-personal kan komma att göra översyn och utvärdering av utrustning, system och nätverkstrafik av säkerhets-, lag- och underhållsskäl. För ansökande och anställda har HR och auktoriserad chef tillgång till och kan behandla personlig information.

 

Hur används informationen om dig?

Vi samlar din information för att kunna handlägga din beställning, hantera ditt kundkonto och för att kunna göra email-utskick om produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Vi använder din information som samlas från vår hemsida för att anpassa upplevelsen för dina återbesök samt för att dela med oss till övriga företag i PIAB-koncernen så att de kan erbjuda dig sina produkter och tjänster. Piab Group kommer bara att dela din information i marknadsföringssyfte inom koncernen och med våra återförsäljare.

Från ansökande och anställda sparar vi information som angetts i din jobbansökan, referenser, ditt anställningsavtal samt uppdateringar som rör detta (samtal med eller om dig, t.ex ett meddelande till dig angående löneförhöjning eller, vid begäran, ett brev till din bank som intygar din lön; information som krävs för utbetalning av lön, förmåner och utlägg; kontaktinformation till dig och närmst anhörig; register över semester, sjukdagar och övrig frånvaro; information som krävs för jämställdhetsarbete; samt register som rör karriärshistorik, så som register av utbildningar, medarbetarsamtal, mål och eventuella klagomål.

 

Överföring av personlig information till tredje länder

I vissa situationer kan Piab och TAWI att föra över personlig information till länder utanför EU/EES. I dessa situationer kommer Piab och TAWI att ta nödvändiga åtgärder för att skicka din information i enlighet med krav som finns, till exempel, genom att kräva att mottagaren skyddar din information i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Kunddata (B2B) samlas in och lagras i våra centrala IT-system Salesforce och Pardot. Databasen för detta är placerad i USA (Dallas och Phoenix). För anställda har vi skyddsåtgärder, bl.a en IT-säkerhetspolicy och instruktioner, för hur man för att säkra sin information, man lagrar data. Detta finns tillgängligt från HR.

 

Marknadsföring

Vi vill skicka information om produkter och tjänster från TAWI, och även från andra företag i koncernen, som kan vara intressant för dig baserat på legitimt intresse.

Om du önskar att inte få marknadsföringsinformation eller marknadsföringsmaterial skickat till dig kan du kräva detta från oss när som helst. Du har rätt att, när som helst, begära att vi slutar kontakta dig i marknadsföringssyfte eller dela din information med övriga bolag i Piab Group.
Om du önskar att inte längre bli kontaktad i marknadsföringssyfte, privacyofficer@piab.com.
 

Tillgång till, och korrigering av din information.

Du har rätt att be om en kopia av den information vi sparar om dig. Om du vill ha en kopia på all eller delar av din personliga information, vänligen meddela oss via epost eller skicka ett brev till adressen nedan. Av säkerhets- och integritetsskäl måste vi se till att den som efterfrågar informationen kan visa intyg.

Vi vill se till att din information är korrekt och uppdaterad. Du kan be oss korrigera eller radera information som du tycker är felaktig. Du har rätt att, när som helst, begära att vi raderar all din information från vårt register. För att begära detta, vänligen kontakta privacyofficer@piab.com.

 

Cookies

Vänligen se TAWIs Cookie-policy här.

 

Andra hemsidor

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. Den här sekretesspolicyn avser endast hemsidor inom Piab Group. När länkar leder till andra hemsidor bör du läsa deras sekretesspolicy.
 

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi gör regelbundet en översyn av vår sekretesspolicy och kommer publicera de uppdateringar som görs på den här sidan. Vår sekretesspolicy uppdaterades senast 18 maj, 2021.

 

Hur kommer du i kontakt med oss?

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående vår sekretesspolicy eller information vi samlar om dig: privacyofficer@piab.com

Eller

Piab AB
Privacy Officer
Box 4501
SE-183 04 Täby
Sweden
Phone: +46 8 630 25 00

 

Go to the top