Principer för säkerhet vid användning av vakuum

Hälsa, säkerhet & ergonomi

Säkerhet är en av de främsta anledningarna till att investera i vakuumlyftutrustning. Jämfört med manuell hantering är vakuumlyftar inte bara mycket mer effektiva- det minskar eller till och med eliminerar många av era kort- och långsiktiga hälsorisker. Med en vakuumlyft kan vem som helst hantera tunga laster utan ansträngning och i ergonomiskt korrekta positioner. Men som med alla materialhanteringslösningar är det viktigt att utrustningen underhålls ordentligt och att operatören vet hur man säkert använder den. Denna artikel ersätter inte tillräcklig utbildning i vakuumlyft. Det är tänkt som en kort översikt över några av de viktiga säkerhetsprinciperna.

Vilka är riskerna med att lyfta?

Man lyfter metalltunna med vakuumlyft Även om vakuumlyft är en av de säkraste typerna av lyft är det viktigt att komma ihåg att alla typer av lyft kan vara farliga.

Liksom med annan lyftutrustning är en av de största riskerna vid användning av vakuumlyftteknik fallande eller i sidled förskjutna laster. Extra försiktighet måste iakttas när du lyfter laster med högre potential för att orsaka personskador, t.ex. tunga föremål.

Det är också viktigt att veta att en vakuumlyftanordning typiskt är utformad för specifika material och inte bör användas som en lyftanordning för allmänt bruk. Att en last är mindre och väger mindre gör det inte nödvändigtvis säkert att lyfta. Till exempel är vakuumpumpens flödeshastighet som krävs för att lyfta en porös påse högre jämfört med kraven för att lyfta en betydligt tyngre stålskiva.


Lyftsäkerhet: Allmänna riktlinjer

Eventuella risker kan minimeras så länge lyftutrustningen underhålls ordentligt och att operatören förstår hur den ska användas. Ett antal allmänna riktlinjer inkluderar:

 • En operatör får aldrig försöka lyfta utan att ha tränats i den specifika vakuumlyftanordningen.
 • Följ alltid instruktionerna i handboken.
 • Undvik att använda en vakuumlyftanordning för att lyfta andra typer av last än de den var konstruerad för att hantera.
 • Se till att systemet uppnår ett starkt vakuumgrepp mellan lastens yta och sugfötterna när du startar hissen.
 • Var medveten om vakuumlyftutrustningens begränsningar – överskrid aldrig dess maximala lyftkapacitet eller försök att lyfta flera föremål samtidigt.
 • Använd inte vakuumlyftaren för att flytta skadade laster, eftersom detta kan leda till otillräckligt vakuumgrepp.
 • Se till att det inte finns någon möjlighet att träffas av förskjutna laster eller fastna mellan laster.
 • Lämna inte laster hängande.
 • Låt aldrig människor passera under en hängande last.
 • Håll dig borta från området ovanför vakuumlyfthandtaget och andra manöverdelar. Vid ett mycket starkt vakuumgrepp och snabb evakuering av systemet kan lasterna lyftas oväntat snabbt.
 • När du använder en mobil vakuumlyftare ska du inte transportera en last medan den är upphängd.
 • Försök att flytta vakuumupphängda laster i lägsta möjliga höjd.
 • Se till att din anläggning är beredd att hantera en olycka.
 • Ändra eller försök aldrig reparera utrustningen utan att rådfråga en specialist.
 • Håll lyftanordningen ren och torr. Undvik att vatten kommer i kontakt med vakuumpumpen eller elektriska kablar.

Underhåll – En viktig del av lyftens säkerhet på arbetsplatsen

Ändringar och reparationer av vakuumlyftsystem bör alltid utföras av kvalificerade servicetekniker, men rutininspektioner av operatören är också en viktig del av lyftens säkerhet. Som ett exempel ska dessa inspektioner utföras varje vecka av en operatör av TAWI Multifunktionella lyftar (förenklad):

 1. Se till att det årliga servicekontrolldatumet är giltigt.
 2. Kontrollera bultar och muttrar för slitage eller skador.
 3. Kontrollera att säkerhetsventilen fungerar korrekt. Vid strömavbrott stängs denna ventil automatiskt och lasten sjunker långsamt till golvet. Ett test utförs genom att ta tag i en last och stänga av vakuumpumpen. En kontrollerad sjunkande rörelse bör observeras.
 4. Kontrollera alla anslutande komponenter, t.ex. klämmor, bultar och stift.
 5. Rengör luftfiltret i sugfoten och filterenheten. Denna åtgärd kan behöva utföras mer än en gång i veckan om arbetsmiljön kräver det.
 6. Kontrollera om det finns några tecken på slitage eller skador på lyft- och luftslangarna.
 7. Kontrollera att skyltar för lyftkapacitet, varning och drift är synliga.
 8. Se till att lyften går smidigt i svängkranen eller kransystemet.
 9. Kontrollera att manöverventilen fungerar som den ska.
 10. Testa enheten för att säkerställa att den uppnår maximal lyftkapacitet. Den ska kunna hålla sin utsedda last lätt. Minskad lyftkapacitet indikerar vakuumläckage.

Förutom rutininspektioner av operatören utförs en mer omfattande service vanligtvis av ett internt underhållsteam eller en servicetekniker på en återkommande men mindre frekvent basis. Om betydande slitage eller skador upptäcks under en inspektion bör lyftningen stoppas omedelbart tills enheten repareras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta tillverkaren om du är osäker. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med service.

Sammanfattningsvis är vakuumlyft ett av de säkraste alternativen för materialhantering så länge operatören är tillräckligt utbildad för att hantera utrustningen och förutsatt att utrustningen servas enligt specifikationerna. Detta möjliggör högeffektiva, ergonomiskt korrekta och i stort sett smidiga lyft.

Relaterat innehåll

Operator manually lifting a box and executing one of the 5 most common manual handling tasks in a warehouse

Manuell hantering: De 5 vanligaste arbetsmomenten

Manuell hantering är ett vanlig förekommande och nödvändigt arbetsmoment i lager och distributionscentraler. Det innefattar att fysiskt flytta material och gods genom att bland annat lyfta, sänka, skjuta, dra och flytta lasten utan assistans från maskiner. Medan manuell hantering är en nödvändig del av jobbet, kan det även vara en orsak till skador och obekvämlighet. För att minimera skaderisker och maximera effektiviteten från arbetsmoment som består av manuell hantering, är det väsentligt att använda rätt teknik och utrustning.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna som hör till manuell hantering och att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att momenten skall utföras säkert och hälsosamt. I den här artikeln kommer vi därför gå igenom de vanligaste momenten som innehåller manuell hantering i lagerarbete.

Läs mer

Samling sugfötter och lyftverktyg till vakuumlyftar

Att tänka på när du väljer lyftverktyg till din vakuumlyft

Vakuumlyften är ett utmärkt lyfthjälpmedel som gör materialhantering säker, effektiv och enkel. Men för att få ut maximal funktion ur din vakuumlyft gäller att den utrustas med rätt lyftverktyg. Det här möjliggör inte bara att du kan lyfta ditt gods på bästa möjliga sätt, om du dessutom har flera olika verktyg gör du det möjligt att hantera ännu fler sorters gods i din verksamhet. Men hur vet du vilket lyftverktyg som är rätt för ditt gods?

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
 • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top