Hur du skapar en effektivare process för livsmedelpaketering

Gods och varor måste skyddas och bevaras om de skall kunna ta sig från var de tillverkas till där de används. Trots att modern paketering gör ett enastående jobb med att skydda innehållet, börjar smarta företag förstå att säkerhet inom paketeringen måste påbörjas långt mycket tidigare i förpackningsprocessen.

DEN STÄNDIGT FÖRÄNDERLIGA FÖRPACKNINGSINDUSTRIN FÖR LIVSMEDEL

Paketering av livsmedel has gått igenom en enorm förändring under de senaste åren. Det har gått som från stenåldern förbi den industriella revolutionen. Det har drivits av vågor av framgångsrika tekniska framsteg för att skapa bättre och effektivare paketeringslösningar. Medan paketering har utvecklats en hel del sedan stenålderns krukor och antika glasbehållare, från bark och lera till avancerade lösningar av metall, plast och andra material, är de huvudsakliga utmaningarna bestående. Paketering finns för att skicka innehållet från miljön utanför, förlänga livslängden och minimera kontaminering. Innan något av detta kan göras, dock, behöver det ta sig från produktionsanläggningen till konsumenten.

Människor har tagit sig an förpackningsutmaningar under nästan så lång tid som civilisationer har existerat. Vissa av våra mest vackra föremål i museer – ler- eller jordskålar och behållare – representerar våra ansträngningar genom historien för att skapa välanpassade förpackningar.

Matförpackningar, lådor

 

Visste du att?

Två av de vanligaste förpackningsmaterialen upptäcktes helt av slumpen. Världens första prefabricerade kartong blev till när en tryckmaskin havererade och skar rakt igenom en bunt papperspåsar. Även polyvinylidenklorid (PVDC), det som huvudsakligen utgör Saran, alltså plastfolie, upptäcktes av slumpen när en laboratoriearbetare på Dow Chemical hade en kemikalieflaska som han inte kunde skrubba rent. När väl färgen lossnade från den mörkgröna filmen blev det världens populäraste paketering för mat.


INGET BLIR TILL PÅ HYLLAN – DET MÅSTE TA SIG DIT

Moderna paketeringsanläggningar måste på ett säkert vis kunna hantera säckar med ingredienser, tunnor, byttor eller behållare med råmaterial, och sedan, tryggt, lyfta och väga de färdiga produkterna. De måste klara av att montera stora folierullar i packmaskiner, trä plasten och palletera de färdigpackade ingredienserna (så som lådor, säckar och tunnor), allt medan förpackningen i sig skall hållas oskadd. Det finns ingenstans som dessa utmaningar är så tydliga som inom livsmedelsindustrin.

Napoleon matkonserveringspris

1795 behövde den franska kejsaren Napoleon hitta ett sätt att förse sin armé med mat. Han erbjöd en belöning på 12 000 Franc till personen som kunde uppfinna en bättre metod att konservera mat. Belöningen kammades inte hem för än 15 år senare, av Nicolas Appert, vars metod som går ut på att koka och sedan försluta maten lufttäta glasbehållare, används än idag.

PAKETERING ÄR ETT BEHOV – OCH BUSINESS

Den stora variationen av vikter och storlekar som mat och dryck består av innebär många operationella utmaningar. Behovet av att hantera produkter och ingredienser säkert finns såklart, men även – som är ännu viktigare för anläggningens effektivitet och lönsamhet – hanteringen av problemen kring personalens säkerhet och ergonomi.

Paketering av mat

TAWIs motto: ergonomi = ekonomi

Hur du sköter dina hanterings- och lyftmoment kan drastiskt påverka ditt resultat. Matten är ganska enkel:
• Ökad säkerhet i hanteringen = ökad effektivitet
• Ökad effektivitet = högre kundbehållande
• Ineffektiva lyft = bortslösad arbetstid
• Bortslösad arbetstid = onödiga kostnader
• Sjukfrånvaro/arbetsskador = minskad produktivitet

KORT OM MSD:er

Muskuloskeletala sjukdomar (eller MSD:er) består huvudsakligen av åkommor i de övre extremiteterna samt ryggskador, och innefattar kroniska skador så som tenosynovit (senskideinflammation) och karpaltunnelsyndrom. Dessa uppstår av repetitiva sysslor och/eller repetitiva eller dåliga lyft. MSD:er som innebär ryggrads- och ryggproblem är vanliga inom paketeringsverksamheter, där slitage och överansträngning av leder, kotor och skivor är vanliga konsekvenser.

MSD:er som är relaterade till livsmedels- och dryckespaketering sträcker sig från nervbesvär till smärta i nacke, axlar, rygg och ländrygg som uppstått av repetitiva moment. I fallet av tunga och dåliga lyft leder det ofta till allvarliga ryggsträckningar. Faktum är att runt en tredjedel av de skador som rapporteras inom livsmedelssektorn orsakas av lyft och hantering av varor. Bland andra besvär hittar vi bensmärtor, hjärt- och cirkulationsproblem, ischias, med mera. Arbetsskador är den vanligaste orsaken till frånvaro eller förlorad produktivitet och är ett stort sänke för ditt resultat. Det finns goda nyheter också, dock. De flesta av dessa skador går att förebygga. Den processen börjar med att bygga en hållbar och ergonomisk arbetsmiljö.

manuella lyft vid livsmedelspaketering

MSD:er – en återkommande plåga

Under bara 2017, kostade överansträngning och repetitiva moment – de ledande orsakerna till arbetsskador – amerikanske företag över 13 miljarder dollar. Det är enkelt att räkna de direkta kostnaderna från skador på personalen, men de indirekta kostnaderna är desto svårare att fastställa. Dessa kostnader, som ofta är ännu större, innefattar saker som att rehabilitera och lära upp en anställd som skadat sig på nytt, eller ersätta en anställd helt och hållet. Även schemaläggning, förseningar i produktionen, administrativa utgifter, legala kostnader, rekryteringssvårigheter och, till och med, sänkt arbetsmoral är exempel på besvär som kan uppstå från en enskild skada som sker på arbetsplatsen.

ATT ÖKA EFFEKTIVITETEN I PAKETERINGEN

Smarta företag tittar närmre på säkerheten och arbetsförhållandena för att se hur de påverkar företagets kostnader och vinster. Många vänder sig till ergonomiska lösningar för att minimera riskerna för de anställda. Alla ansvarstagande chefer som jobbar med förpackning är bekanta med ergonomi – att samla insikter om mänskliga förmågor och begränsningar, och sedan utforma arbetsplatser, produkter och system som passar de som använder dem. På TAWI har vi detta som vår utgångspunkt, att utveckla produkter som ökar alla arbetares förmågor och skapa en säkrare, effektivare och mer lönsam arbetsplats. Vi använder vår expertis inom ämnet för att utforma produkter och lösningar som matchar dina specifika behov och din situation – man kan kalla det för ergonomi i arbete.

EN (R)EVOLUTION INOM PAKETERING

En hög procentandel av skador som sker på arbetsplatsen kan kopplas till arbetströtthet. Att arbeta inom förpackningsindustrin kan vara väldigt fysiskt krävande, och ju längre man arbetar med såna sysslor, desto tröttare blir man. Utmattade arbetare är löper högre risk av att begå misstag som kan utsätta sig själva, och sina kollegor, för risker som kan innebära skador. En smart lyftanordning från TAWI blir inte trött – eller skadar sig – den jobbar på.

TAWIs vakuumlyftar och lyftvagnar gör att all personal kan lyfta, säkert och effektivt, utan att skada produkterna eller personerna som hanterar dem. Att lyfta och flytta tunga rullar av plastfilm in i packmaskiner, till exempel, måste göras så fort som möjligt för att undvika stillestånd i produktionen. Att utföra det momentet snabbt, däremot, innebär höga skaderisker. TAWIs lyftvagnar gör att vilket anställd som helst kan lyfta och montera rullarna, utan att riskera skada och med minimal tidsåtgång.

FÖRDELEN MED TAWI

En annan utmanande situation är packandes och palleterandet av ingredienser och råmaterial som används mat- och dryckesvaror. Upprivna hål eller dylikt i säckarna eller påsarna kan göra att främmande ämnen kan kontaminera materialen, vilket kan göra dem både värdelösa och farliga. TAWIs utbud av vakuumlyftar raderar den här faran genom att kunna lyfta snabbt och skonsamt för att sedan flytta, stapla eller hantera även de mest känsliga förpackningarna, utan att riskera skada på varken produkt eller person.

^Vakuumlyft i livsmedelsindustri

Utveckla en mer lönsam process genom:
  • En flexiblare arbetskraft
  • En säker och hälsosam arbetsplats
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Minimera förlust och skada

Vare sig det är för rullar, lådor, kartonger, burkar, pallar, tunnor eller direkt hantering av livsmedel, kan en rostfri lyftanordning eller lyftvagn från TAWI se till att du lyfter ergonomiskt och säkert i alla stegen i förpackningsprocessen. TAWIs lyfthjälpmedel innebär en låg kostnad, lite underhåll, en enkelt installation, minimal ansträngning att använda och är lätt att rengöra och desinficera – en kritisk punkt inom många miljöer som rör livsmedelsförpackning.ÄR DET DAGS ATT ANSLUTA SIG TILL (R)EVOLUTIONEN?

Med en lösning för att lyfta inom förpackningsindustrin för livsmedel kan du optimera din verksamhet, minska förluster och skador, göra personalens jobb lättare och säkrare och säkerställa efterlevnad av lagar samt tillväxt för företaget.

Kontakta oss idag för att få reda på hur vi kan hjälpa dig göra din förpackningsverksamhet effektivare med en lösning från TAWI.


FLER RELATERADE LÖSNINGAR

Relaterat innehåll

Woman manually lifting three boxes in sensitive environment

Riskbedömning & förebyggande av riskabel manuell hantering

Arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar (MSDer) som orsakats av manuell hantering är bland de vanligast rapporterade orsakerna till förlorad eller begränsad arbetstid. Genom att göra en riskbedömning på din arbetsplats, kan du vidta aktiva åtgärder för att undvika MSDer. Att använda ergonomiska lyfthjälpmedel som en förebyggande åtgärd kan ofta vara kostnadseffektivt och samtidigt ge ytterligare fördelar.

Läs mer

Skräddarsydda lyftanordningar för livsmedel

Tillverkningen av maten vi äter och dryckerna vi dricker innebär ett stort antal manuella moment, från att lyfta och förflytta ingredienser till att försluta och skicka färdiga produkter. De tunga lyft som behövs kan innebära avsevärda risker för personalens säkerhet, effektivitet, produktkvalitet och hygien.  

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top