Orderplockning med Easy Reach

Logistik

Hur kan man uppnå tidseffektiv orderplockning utan att kompromissa med kvaliteten eller arbetstagarnas hälsa och säkerhet? Effektiv lagerlogistik är nyckeln för framgångsrik ordereffektuering. Läs vidare för mer information om hur du plockar order på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som du säkra dina medarbetares hälsa och efterlevnad av reglerna om social distansering.

Produktiv lagerlogistik

Medan andra arbetsuppgifter på ett lager kan automatiseras kommer orderplockningen till stora delar fortsätta att vara manuell. Du kommer förmodligen att upptäcka att minst 50 % av arbetskostnaderna på ditt lager är kopplade till orderplockning – en stor möjlighet till kostnadsbesparingar. Orderplockningsverktyg som gör det möjligt för en person att plocka order snabbt och effektivt kommer inte bara att halvera antalet mantimmar som behövs; de kommer även att bidra till att den sociala distanseringen upprätthålls på ditt lager.team lift of heavy box

Easy Reach är ett unikt verktyg som möjliggör lyft inuti ett pallställ utan fysisk ansträngning. Verktyget gör att operatören slipper utföra lyft i obekväma ställningar, vilket effektivt förhindrar belastningsskador (MSD), samtidigt som det skapar en säker och ergonomisk arbetsmiljö där alla kan lyfta.

Gör dina orderplockare att ordereffektueringsprocessen går långsammare? En investering i orderplockningsverktyg kommer att göra att processen snabbas upp – vilket säkerställer mer nöjda kunder, gladare anställda och en säker och ergonomisk arbetsmiljö för lagerarbetare.


Lösningar för framgångsrikt ordereffektuering på lager

TAWI Mobil orderplockare är en mobil vakuumlyftenhet som är kompatibel med alla LLOP. Orderplockaren gör att du kan förflytta dig snabbt mellan pallställen och plocka gods på pall med minimal fysisk ansträngning. Med hjälp av vår mobila orderplockare med verktyget Easy Reach kan operatören enkelt komma åt i pallställen för att plocka artiklar från den bakre delen av pallen utan att behöva röra en fena. Orderplockarens höjd kan enkelt justeras för att matcha höjden på dina pallställ. Ett enkelt knapptryck är allt som behövs för att höja eller sänka lyfttornet för att komma åt att plocka artiklar i pallställen.

Denna mobila vakuumlyft gör att en person kan utföra det arbete som tidigare krävde två man. Vem som helst kan nu lyfta tungt gods och placera dem på pallen på ett säkert och ergonomiskt sätt. Du behöver varken vara stor eller stark. Och när en person kan utföra lyftet själv blir det enkelt att upprätthålla ett säkert socialt avstånd.


Säker och ergonomisk orderplockning

Easy Reach är ett unikt verktyg som möjliggör lyft inuti ett pallställ och andra trånga utrymmen, utan fysisk ansträngning. Verktyget Easy Reach gör att operatören slipper utföra lyft i obekväma ställningar, vilket effektivt förhindrar belastningsskador (MSD) samtidigt som det skapar en säker och ergonomisk arbetsmiljö där alla kan lyfta. Det behövs inte längre två personer för att utföra lyften.

Easy Reach-lösningen innebär också att du kan lagra alla artiklar inuti pallställen. Nu behöver du inte längre förvara stora eller skrymmande gods utanför pallställen för att nå dem. Verktyget sträcker sig hela vägen in i pallstället där det enkelt greppar om och lyfter lasten med vakuumteknik. Lasten kan roteras 360° innan den placeras på pallen, vilket underlättar effektivt utnyttjande av pallytan. Verktyget kan utrustas med olika sugfötter beroende på lastens storlek och form. Lådor, säckar, fat eller komponenter – oavsett vad du behöver kunna lyfta ger verktyget den lyftkraft du behöver.

Tack vare Easy Reach-verktygets viktfördelning kan operatören stå bekvämt i gången samtidigt som han eller hon lyfter en låda från baksidan på pallen i pallstället. Operatören behöver inte böja sig in i pallstället. Inga fler lyft med böjd rygg. Ingen skaderisk eller risk för onödig belastning av lagerarbetaren.


Vill du veta mer om vårt Easy Reach-verktyg, boka demo eller få en offert? Kontakta oss nedan!

 

Relaterat innehåll

Warehouse worker driving a forklift with a mobile vacuum lifter on the forks

Förbättra plocknings- och paketeringsprocesserna med halvautomatiska lösningar

Effektivare plockning och paketering på lagret är en viktig förutsättning för att kraven från den moderna e-handeln ska kunna mötas. Genom att använda halvautomatiska lösningar i form av t.ex. mobila vakuumlyftar kan lager förbättra sin effektivitet, minska risken för personskador och ge de anställda bättre arbetsförhållanden.

Läs mer

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

Så skapar du en flexibel arbetsstyrka med lyfthjälpmedel

Lager och distributionscentraler ställs inför stora utmaningar i form av personalbrist och hög personalomsättning som leder till mer övertid och bemanningsproblem. En flexibel arbetsstyrka, som stöds av tekniken från vakuumlyftar, kan bli en game changer som löser dessa utmaningar. En mer flexibel arbetsstyrka kan förbättra den sammantagna effektiviteten i lagerverksamheten.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
  • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top