Optimal hälsa och säkerhet inom livsmedels- och dryckesindustrin

Att lyfta är en väsentlig del av livsmedels- och dryckesindustrin. Tyvärr kan det också vara en av huvudkällorna till skador och sjukfrånvaro. Att implementera hälsa och säkerhet som en del av arbetsmiljön sträcker sig längre än att följa myndighetskrav och lagar, det påverkar din verksamhet avsevärt. TAWI har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag inom livsmedels- och dryckesindustrin göra sina lyft, förflyttningar av gods samt sorteringsmoment så ergonomiska, säkra och sanitära som möjligt – samtidigt som hälsan hos både anställda och verksamheten förbättras.

Den perfekta lyft-stormen

Många antar att de flesta skador relaterade till manuella lyft tenderar att ske i typiska högrisk-sektorer som bygg eller tung tillverkning. Den typen av skador sker dock regelbundet i alla industrier.

Faktum är att en fjärdedel av alla olyckor som sker inom tillverkningsindustrin faktiskt sker inom mat- och dryckestillverkning. Manuella lyft inom livsmedels- och dryckesindustrin täcker ett stort spektrum av aktiviteter, allt från att hantera och packa råmaterial, flytta behållare av och på rullband, till att inspektera, packa och lasta den färdiga produkten. Många av dessa moment innehåller steg som är potentiellt farliga, så som:

 • Repetitiva/ständiga tunga lyft
 • Repetitiva/ständiga obekväma lyft
 • Dålig hållning eller rörelse
 • Exponering för ständiga vibrationer
 • Ostadiga/obalanserade laster

Lyft och förflyttning av tunga och otympliga saker som säckar med ingredienser, stora trummor, rullar med krympplast och ölfat. Repetitiv hantering av, ofta otympliga, flaskor, burkar, icke-inslagen mat, flytande ingredienser och mindre, finkänsligare saker. Dessa är bara få exempel av det breda spektrum av aktiviteter och laster som gör livsmedels- och dryckesindustrin till en perfekt storm för farliga lyft.

Woman lifting and moving a large heavy keg in a manufacturing facility    Older man emptying food ingredients from a paper sack into a large container

VÄLKÄND FAKTA: Tunga lyft är en av de ledande orsakerna till skador – och kostnaderna det medför – på arbetsplatser.
MINDRE KÄND FAKTA: Repetitiva lyft med mindre objekt kan kosta ditt företag lika mycket som tunga lyft.


Säkrare lyft – från muffins till fat

Som med de flesta yrken, kan mattillverkning vara farlig för dess medarbetare. Den stora variationen av ingredienser och förpackningar inom mat- och dryckestillverkningen har alla en sak gemensamt – behovet av att förflytta dem från var de befinner sig nu, till var de behöver vara. Det här behovet innebär risk för både anställda och produkterna i sig. Att hantera en så stor, varierande samling förpackningar på ett säkert och hygieniskt sätt är en ständig utmaning.

De vanligaste skadorna som uppstår från manuella lyft är muskuloskeletala sjukdomar, eller MSDer (Muscoloskeletal disorders). Den här termen används för att beskriva de olika sorters skada som orsakas av tunga, repetitiva, eller inkorrekt utförda lyft och drabbar kroppens leder, ligament, mellankotsskivor och övriga ryggstrukturer. MSDer avser även skador på leder, ligament, senor och nerver i handleder, armar, axlar, nacke, mage och ben. Den här sorters skador kallas också för ’stukningar och sträckningar’, förslitningsskador eller belastningsskador. Oavsett vilket namn man använder, vare sig det är en akut ryggradsskada eller kronisk ländryggsskada, kan muskuloskeletala sjukdomar allvarligt och permanent påverka dina anställdas arbetsförmåga – och kan vara extremt försvagande för din arbetskraft och produktivitet.


Vad i hela friden är en WRULD?

Risken att skada muskler och leder är inte begränsad till särskilda delar av livsmedels- och dryckesindustrin eller specifika roller. Medan ungefär hälften av alla skador inom sektorn orsakas av lyft och hantering av tunga objekt, så är andra halvan inte orsakade av det. Arbetare som utför lättare, repetitiva uppgifter kan lida av kroniska skador, så som arbetsrelaterade arm- och axelskador (work-related upper limb disorders, WRULDs) som står för nästan en fjärdedel av yrkessjukdomar.

Överansträngningen och den kumulativa stress som kommer från repetitiva rörelser som att böja, vrida eller vända sig är vanliga orsaker till axel- och ryggskador. Stukningar och sträckningar, från dåliga lyft eller från att bära saker som antingen är för stora eller tunga för att kunna bäras på ett säkert vis, är faror i vardagen. Faktum är att studier har visat att över en tredjedel av missade jobbdagar är på grund av axel- och ryggskador. Vanligast är sorten som påverkar ryggraden, allt från mindre sträckningar till långvariga skador på kotskivor. Medan skadorna som orsakas av lyft och hantering av tunga och/eller otympliga objekt och repetitiva, oergonomiska lyft ofta är mindre, kan de över tid få en stor påverkan på ditt resultat.

Arms of a man palletizing white boxes    Two men checking and packing finished products on pallets in a manufacturing facility

Ett bra exempel är arbetsrelaterad ryggsmärta, den vanligaste sortens MSD som orsakas av att hantera laster. Ungefär en fjärdedel av europeiska arbetare lider av ryggsmärta, vilket toppar listan av alla arbetsrelaterade sjukdomar. Att förebygga är avgörande när det kommer till arbetsrelaterade MSDer som orsakas av manuell godshantering. Ju mer arbetare är exponerade (under längre tidsperioder, eller högre procentuellt i förhållande till arbetstid), desto troligare är det att de hör av sig om bekymmer relaterade till en muskuloskeletal sjukdom.

De fyra vanligaste orsakerna till arm- och axelproblem inom livsmedels- och dryckesindustrin:

 1. Att stapla på/av containergods
 2. Att putta/skjuta ställningar och vagnar
 3. Att packa produkter (som ost, godis och kex)
 4. Att hantera dryckesbehållare (fat, lådor, etc.)

Studier visar, dock, att tre fjärdedelar av dessa skador kan förebyggas!


Vakuumteknik – så mycket mer än för att försluta produkter

Vakuumteknik har länge använts inom mat och dryck för att hermetiskt försluta produkter, men används mer och mer för att lyfta, förflytta och sortera produkter och förpackningar på ett säkert, snabbt och effektivt sätt. Lyft med vakuum tar bort risken av ouppmärksamma olyckor, eller arbetsskador som ofta orsakas av de tunga och repetitiva lyft som krävs inom livsmedels- och dryckesindustrin. Vilken operatör som helst, oavsett storlek eller fysisk styrka, kan ha precis och viktlös kontroll över de tyngsta och otympligaste säckarna, till exempel. När begränsningen som tidigare styrde över vilka som kunde och inte kunde lyfta är borta blir det betydligt enklare att uppnå en flexibel och mångfaldig arbetsplats.

En snabb checklista:

 • Lyfter dina anställda manuellt utan lyfthjälpmedel?
 • Har din verksamhet en hög andel arbetsskador?
 • Saktar manuella lyft ner ditt arbetsflöde?
 • Har du problem med rekrytering eller behållandet av mångfald på arbetsplatsen?

Om du svarat ”JA” på någon av dessa frågor är det hög tid att överväga att implementera en vakuumlyft i ditt arbetsflöde.

TAWI har ett brett sortiment med lyfthjälpmedel specifikt utvecklade för livsmedels- och dryckesindustrin, lösningar som kan förenkla hela din gods- och materialhanteringsprocess. Från godsmottagning till bearbetning, paketering och palletering. Våra rostfria vakuumlyftar gör det möjligt för operatören att lyfta mat utan ansträngning och med optimal precision, medan våra lyftvagnar erbjuder ytterligare mobilitet – en säkrare och mer produktiv arbetsplats, från början till slut.

Många arbetsmiljö- och säkerhetsansvariga köper TAWI-system för att minimera skador på arbetsplatsen, men upptäcker snabbt många andra fördelar – ökad lyftförmåga, förbättrat arbetsflöde och minskad personalomsättning, vilket gör det hela till en ännu bättre investering för dem. Värdet som tillkommer från en vakuumlyft syns på bägge sidor av resultatet – minskade kostnader såväl som högre effektivitet, produktivitet och vinst, vilket bidrar till en sundare ekonomi för verksamheten i stort och stärker både verksamhetens förtroende och rykte.


Det som händer på jobbet, stannar inte på jobbet

De flesta ser det som en självklarhet att man bör skapa en säker arbetsplats, med lägre skade- och dödsrisk. Även om fördelarna för en hälsosam arbetskraft kan vara svåra att mäta, syns dem i ökad produktivitet, lägre frånvaro, förbättrad rekrytering och personalbehållning såväl som i övriga områden.

Bortom den rent fysiska effekterna – och på grund av dem – finns en annan kritisk faktor, de ekonomiska följderna av att ignorera de anställdas säkerhet. Skadliga arbetsrutiner eller procedurer, vare sig oidentifierade eller olösta, kostar enorma summor pengar för företag. Kostnaderna kan bli många – från sjukfrånvaro som följd av sjukdom eller skada, hög personalomsättning och kostnaden av rekrytering samt förlorad produktion som tillkommer, en allmänt lägre produktionstakt som resultat av en onöjd och ohälsosam arbetskraft, till de högre försäkringspremierna som kommer från en högre grad av olyckor på arbetet.

VÄLKÄND FAKTA: När det kommer till börsen presterar de bolag med starka policys för hälsa och välmående bättre än de utan en.
MINDRE KÄND FAKTA: Det samma gäller för företag som, på sina tillverkningsenheter, har starka säkerhetsrutiner.

De dolda kostnaderna för en osäker arbetsplats:

 • Skadad utrustning
 • Stillestånd/produktionstapp
 • Frånvaro till följd av skada eller dålig hälsa
 • Extra upplärningskostnader eller övertid
 • Försämrat rykte för företaget
 • Slöseri med ledningens tid och resurser

Medarbetarnas hälsa kan påverka verksamheten lika mycket som deras säkerhet. De negativa effekter som uppstår på lång sikt till följd av skadliga arbetsrutiner är inte alltid direkt synliga, men kan sinka under lång tid från att de uppstått. Dålig arbetsplatshälsa (eller skador som inte hanteras på rätt vis) kan bli kroniska bekymmer och skapa problem långt in i framtiden – riktigt illa för både de anställda och verksamhetens prestanda. Lång sjukfrånvaro, hög personalomsättning, rekryteringssvårigheter – all dessa faktorer påverkar ditt företag och verksamhet. En säker och effektiv arbetsplats är en sund väg att ta ur ett affärsperspektiv – och TAWI likaså.


Säkerhet och trygghet från TAWI kan vara er hemliga ingrediens

Nyckel till att förebygga skador från manuell godshantering inom livsmedels- och dryckesindustrin är att tänka – och agera – både smart och säkert. Allt fler företag inser att en betydande del i att jobba med utgång från det perspektivet är användningen av vakuumlyftar med tillhörande verktyg för att göra manuella godshanteringsmoment effektivare och dramatiskt minimera riskerna och skadorna. Fler och fler företag vänder sig till TAWI för att hjälpa dem göra sina arbetsflöden både säkrare och effektivare.

lifting box above shoulder height using vacuum lifter with flex handle    man lifting paper sack with food using handhold vacuum lifter

Vi på TAWI har försett livsmedels- och dryckesindustrin med utrustning för materialhantering under många år och har en djupgående förståelse av de specifika krav som finns i branschen. Våra flexibla vakuumlyftar möjliggör lyft av nästan vilken sorts yta eller form som helst – snabbt, säkert och hygienskt. TAWIs rostfria vakuumlyftar är upp till högsta kliniska standards och har noggrant utvecklats för att möta kraven som ställs på verksamheter där sanitet och produktintegritet är hög prioritet.

Ett ergonomiskt vakuumlyftsystem från TAWI:

 • Greppar och lyfter alla typer av material säkert och utan ansträngning
 • Minskar antalet anställda som krävs för att lyfta och flytta gods
 • Ökar flexibiliteten i arbetskraften
 • Möter de strängaste sanitära kraven
 • Minskar arbetsskador och kostnader för din verksamhet

Att implementera ett TAWI-system minskar risken för olyckor, och de skador till arbetsplatsen och verksamhetens ekonomi som följer. Våra lösningar inom vakuumlyftar kan hjälpa dig skapa en arbetsplats där färre anställda lider av sträckningar, stukningar, rygg, handled- och armbågsskador och löper mindre risk att råka ut för olyckor som orsakas av tunga eller felaktiga lyft. Dessutom tillåter en TAWI-lösning att personer på egen hand kan lyfta och flytta laster som tidigare krävt flera medarbetare – på ett tryggt och säkert vis. Allt från finkänsliga, ömtåliga saker till tunga, otympliga laster som är svåra att greppa och hålla.

Med en lyftlösning från TAWI kan du minska anställdas stress och trötthet, höja deras motivation och nöjdhet samt minimera produktskador. Alla dessa faktorer bidrar till en högre produktivitet och lägre kostnader. Här kan du se hur två exempel på hur våra vakuumlyftar kan implementeras i verksamheter inom livsmedelsbranschen för att förbättra både ergonomin och effektiviteten.


Några avslutande ord om tillit

Att hantera mat och dryck kräver tillit. Tilliten som dina anställda har till att du inte utsätter dem för någon risk för deras hälsa och välmående. Tilliten som livsmedelsbolagen har till att deras underleverantörer säkerställer att inga skadliga ämnen hamnar i deras matprodukter. Tilliten konsumenter har till att saker de köper är säkra att äta och dricka. Att uppnå den nivån av tillit ställer stora krav på hälsa, säkerhet, sanitet och kvalitet.

TAWIs långa historik av att utveckla och leverera lyftutrustning till livsmedelsindustrin har gjort att vi förtjänat våra kunders tillit. Våra ergonomiska lösningar kan skräddarsys för praktiskt taget vilka behov som helst och har hjälpt en mängd företag uppnå och behålla ett produktivt arbetsflöde, en säker arbetsplats och en effektivare, lönsammare affär. Vi ser fram emot att förtjäna din tillit med – och samtidigt hjälpa dig bygga en bättre verksamhet.

Relaterat innehåll

Operator manually lifting a box and executing one of the 5 most common manual handling tasks in a warehouse

Manuell hantering: De 5 vanligaste arbetsmomenten

Manuell hantering är ett vanlig förekommande och nödvändigt arbetsmoment i lager och distributionscentraler. Det innefattar att fysiskt flytta material och gods genom att bland annat lyfta, sänka, skjuta, dra och flytta lasten utan assistans från maskiner. Medan manuell hantering är en nödvändig del av jobbet, kan det även vara en orsak till skador och obekvämlighet. För att minimera skaderisker och maximera effektiviteten från arbetsmoment som består av manuell hantering, är det väsentligt att använda rätt teknik och utrustning.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna som hör till manuell hantering och att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att momenten skall utföras säkert och hälsosamt. I den här artikeln kommer vi därför gå igenom de vanligaste momenten som innehåller manuell hantering i lagerarbete.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top