Manuell hantering: De 5 vanligaste arbetsmomenten

Written by Matilda Odell
Hälsa, säkerhet & ergonomi, Nyheter & Inlägg

Manuell hantering är ett vanlig förekommande och nödvändigt arbetsmoment i lager och distributionscentraler. Det innefattar att fysiskt flytta material och gods genom att bland annat lyfta, sänka, skjuta, dra och flytta lasten utan assistans från maskiner. Medan manuell hantering är en nödvändig del av jobbet, kan det även vara en orsak till skador och obekvämlighet. För att minimera skaderisker och maximera effektiviteten från arbetsmoment som består av manuell hantering, är det väsentligt att använda rätt teknik och utrustning.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna som hör till manuell hantering och att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att momenten skall utföras säkert och hälsosamt. I den här artikeln kommer vi därför gå igenom de vanligaste momenten som innehåller manuell hantering i lagerarbete.


Vad är manuell hantering?

Manuell hantering innebär att flytta och lyfta objekt för hand. Det är ett väldigt vanligt moment på lager, där personalen ofta behöver lyfta kartonger och flytta pallar med gods.

Det innefattar moment så som att lyfta, sänka, lasta på och av material från pallar, truckar eller containrar, såväl som att flytta gods till andra delar av anläggningen. I arbetsmoment som innehåller manuell hantering är det väsentligt att operatören är medveten om tekniker och metoder för att flytta lasten på ett säkert vis. Detta inkluderar kännedom om vilken sorts kraft som krävs samt övrig relevant information som rör momentet. Att inte utvärdera en situation som innehåller manuell hantering ordentligt kan innebära allvarliga skador. Av den anledningen är det viktigt att arbetsgivare säkerställer att deras personal känner till nödvändiga säkerhetsprotokoll samt ordentliga tekniker för arbetsmoment som innehåller manuell hantering. Att personalen förses med den rätta utrustningen och utbildningen för att utföra dessa uppgifter på ett säkert vis är A och O för att förebygga arbetsskador och bibehålla en säker och produktiv arbetsmiljö.

Lagerpersonal utför arbetsmoment innehållande manuell hantering

Även om många företag har implementerat automatiserade processer för materialhantering på arbetsplatsen, kräver fortfarande vissa arbetsmoment manuell hantering. Samtidigt finns många företag som fortfarande förlitar sig på manuell hantering, trots den teknologiska utvecklingen,, där människorna får använda sin styrka och energi för att hantera lasterna manuellt. I de här fallen kommer de manuella hanteringsmomenten in i bilden – att lyfta, sänka, dra, skjuta och flytta laster.


Att lyfta gods

Enkelt uttryckt, består manuella lyft av att plocka upp en last från marken till en högre nivå, antingen för att stapla, lasta eller positionera om lasten för att lättare bära den. Att lyfta är ett manuellt hanteringsmoment som ingår i näst intill all förflyttning av laster eller varor i ett lager. Som ett resultat av detta är lyft ett av de vanligaste arbetsmomenten som innehåller manuell hantering i lager och distributionscentraler. Eftersom lasternas vikter varierar mycket, är de olika lyften olika energikrävande och kräver olika lyftpositioner.


Att sänka gods

Att sänka en last är ett moment inom manuell hantering som består av att flytta ett objekt från en högre nivå till en lägre nivå. Det sker brett inom lager och distributionscentraler, eftersom det sker i samband med lyft. Varje gång ett lyft utförs, skapas samtidigt behovet för en sänkning av godset. På detta vis är även att sänka en last bland de viktigaste arbetsmomenten som innehåller manuell hantering på arbetsplatsen. Det utförs i samband med bland annat att stapla av, stapla på, lasta, lasta av och bära gods.


Att dra gods

Att dra är ett moment innehållande manuell hantering som innebär att flytta en last framåt som står bakom dig. I det här fallet kan både stora och små objekt dras. Trots att det främst görs för mindre och lättare laster, är det inte alltid den bästa metoden. Det beror helt enkelt på lastens egenskaper. Vissa varor är paketerade i lådor med hjul, som kan dras enkelt från en plats till en annan. När man drar tyngre laster bör dessa placeras på vagnar för att flytta dem runt anläggningen utan onödig ansträngning, för att se till att arbetsmomenten utförs säkert. Att dra är, även detta, ett vanligt arbetsmoment på lager som innehåller manuell hantering.


Att skjuta gods

Att skjuta gods är ett manuellt hanteringsmoment som innebär att man puttar ett objekt framför sig längst golvet. Detta innebär att man lägger kraft mot lasten framför för att förflytta den. Att skjuta material görs främst på kortare sträckor, för att minimera den påverkan som friktionen har på godset när det skjuts längs golvet. De flesta laster som behöver skjutas är tunga, och därmed skjuts de också kortare distanser för att sedan flyttas på annat vis.

Att skjuta och dra används av samma ändamål i anläggningen och hjälper till att minimera behovet av att lyfta gods. Även på kortare sträckor krävs det att material lyfts och sedan sänks, för att undvika eventuella skador från friktionen. Däremot rekommenderas det att man skjuter stora och tunga objekt, om det kan innebära risker i att lyfta och sänka dem. I det här fallet, även om det troligtvis kommer krävas att godset lyfts och sänks så småningom, kan det vara svårt att lyfta och sänka lasten; därav krävs det att folk drar eller puttar godset för att minimera överansträngning och skador.


Att flytta gods

Att flytta gods innebär att lasten rör sig från en plats till en annan. Detta kan utföras genom att lyfta, dra, skjuta eller sänka lasten. Det är själva kärnan av arbetsmoment som kräver manuell hantering, och är beroende av alla andra moment inom manuell hantering för att kunna utföras.

Sammantaget gör dessa fem arbetsmoment inom manuell hantering lagerarbetet möjligt och hanterbart, antingen kombinerat eller genom varje enskilt moment.

Matilda Odell
Matilda Odell works as the Content Creation Specialist at the brand TAWI, a brand by Piab Group, which enables smart lifting optimized for people and businesses.

Relaterat innehåll

Lyftanordningar för förpackningsmaterial på Empack 2023

Empack, på Kistamässan i Stockholm, är en samlingsplats för allt som rör nutiden och framtiden för förpackningsbranschen. Hit kommer leverantörer, inköpare, företagsledare, talare och andra intressenter, för att upptäcka de bästa lösningarna för tillverkning, hantering och utveckling av förpackningar. Mässans fokusområden är Innovationer, Hållbarhet och Automation.

Självklart kommer även vi på TAWI finnas på plats och visa upp vårt breda utbud av lyftanordningar för hantering av förpackningsmaterial, rullar och kartonger. Besök oss i monter E:04!

Läs mer

Operator manually lifting a box and executing one of the 5 most common manual handling tasks in a warehouse

Manuell hantering: De 5 vanligaste arbetsmomenten

Manuell hantering är ett vanlig förekommande och nödvändigt arbetsmoment i lager och distributionscentraler. Det innefattar att fysiskt flytta material och gods genom att bland annat lyfta, sänka, skjuta, dra och flytta lasten utan assistans från maskiner. Medan manuell hantering är en nödvändig del av jobbet, kan det även vara en orsak till skador och obekvämlighet. För att minimera skaderisker och maximera effektiviteten från arbetsmoment som består av manuell hantering, är det väsentligt att använda rätt teknik och utrustning.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna som hör till manuell hantering och att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att momenten skall utföras säkert och hälsosamt. I den här artikeln kommer vi därför gå igenom de vanligaste momenten som innehåller manuell hantering i lagerarbete.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top