Dilemmat kring containerlossning – och lösningen (Del 2)

Flygplatser & Hamnar, Logistik

TAWIs Mobila Snabba Vakuumlyft är baserad på vår väl beprövade vakuumteknik, vilket ger flexibilitet i dilemmat kring containertömning.

TAWIs lösning för containertömning

Vi publicerade nyligen del 1 av den här artikeln, där vi förklarade logistiksektorns huvudsakliga utmaningarinom lastning och lossningar av containers.

Låt oss, som en fortsättning på det ämnet, introducera vår nya Mobila Snabb Vakuumlyft. Flytta den med en palldragare, för in den i containern, koppla in den i ett eluttag och börja tömma från gods genom att trycka på den ergonomiska styrenheten.

Den mobila lyftenheten använder TAWIs beprövade vakuumteknik för att greppa gods och sedan släppa den på en pall eller ett rullband.

Vår säljchef för Norden, Anders Knapasjö, har varit en del i utvecklingen av lösningen. Så här svarade han på några frågor vi ställde i en intervju:

Vilket är det huvudsakliga problemet som den Mobila Snabba Vakuumlyften hjälper att hantera?

Syftet med enheten i sig är ganska simpelt: dess funktion är att lyfta gods från en container eller lastbil till ett rullband eller in i en pall.

Den Mobila Snabba Vakuumlyften tar bort 90% av mödan av att lasta ut gods, som väger upp till 50kg, från en container. Den är väldigt mångsidig. Du kan byta mellan flera olika sugfötter och lyftverktyg, vilket gör att du kan lyfta en mängd olika sorters varor och gods. Det är en plug-and-play-anordning, det enda som behövs är en extern elkälla – sen är det bara att köra igång. Det är ett smidigt system; du kan flytta den mellan stationer med en palldragare, så att en lyftanordning kan användas i hela anläggningen – du behöver inte installera en vid varje port.

Varför har ingen lyckats med det här tidigare?

Problemet har alltid varit de trånga utrymmena inuti containers. De är endast 2.4m från golv till tak.

De flesta lyftanordningarna kräver en ordentlig höjd ovanför objektet som skall lyftas, vilket gör det omöjligt att lyfta objekten högt upp inne i containern. Vi har löst det med hjälp av ett patenterat ”armbåge”- och hjulsystem som böjer större delen av lyftslangen 90°, från vertikalt läge till horisontellt. Den här lösningen gör att den den mobila snabba vakuumlyften kan nå upp till containerns högsta punkt. Inget annat på marknaden kan göra det.

Containertömning med mobil vakuumlyft

Hur enkel är den att använda?

Användarvänlighet är avgörande, både för att lära sig lyftanordningen och för att använda den. Den Mobila Snabba Vakuumlyften är otroligt användarvänlig, det tar bara ett par minuter att lära sig använda den på ett effektivt sätt. Det finns en avtryckare för att flytta lyftobjektet uppåt och nedåt, och en andra för att släppa lasten.

Kan den bara användas för lossning?

Nej. Hittills har vi bara talat om att använda lyftsystemet inuti en container, men efter att den har tömts kanske du vill kunna flytta gods från en pall till en annan. Då kan du enkelt flytta anordningen för att sedan plocka och placera godset var du vill. Du kanske behöver packa om varor någonstans inne på terminalen – då kan du också använda vår Mobila Snabba Vakuumlyft. Med andra ord har det här lyfthjälpmedlet möjlighet att minimera manuell hantering inuti terminalen också, vilket gör det enkelt att snabbt anpassa sig efter en ständigt föränderlig miljö med höga produktivitetskrav.

Är lyftanordningen lika snabb som en person?

Skillnaden är att lyften kan hålla samma tempo under hela arbetsdagen, medan en person utan hjälpmedlet blir långsammare allt eftersom, och behöver till slut vila. Så, över ett helt pass kommer den Mobila Snabba Vakuumlyften vara snabbare än bara en person. Generellt är manuell hantering snabbare än lyftassisterad hantering under den första timmen eller två. Vid timme tre, däremot, är tempot ungefär det samma. Efter tre eller fyra timmar slår lyftsystemet helt manuell hantering varje gång – eftersom det inte tröttas ut. Det är en avgörande faktor, eftersom logistiksektorn kräver ett ständigt högt tempo.

Vad kan lösningen ge företaget som använder den?

Till att börja med kan den Mobila Snabba Vakuumlyften, beroende på vad du lyfter, göra ett tidigare två-persons-lyft till något som kan utföras av en person på egen hand. I det här fallet blir det självklart hur lyftutrustningen betalar av sig.

Men det finns flertalet effektivitetsökningar med att lämna manuell tömning bakom sig. Personalomsättningen minskar dramatiskt, samtidigt som ett större urval kandidater för rekrytering öppnar sig – eftersom att vem som helst kan lyfta med hjälp av utrustningen, vare sig gammal eller ung, man eller kvinna, stor som liten.

Det mobila lyfthjälpmedlet gör det möjligt att hålla samma arbetstempo, timmar i sträck, vilket gör det lättare att göra tidmätningar på olika arbetssysslor för att beräkna vilka resurser som krävs. Detta medför att du kan planera med högre precision och därmed skapa ett effektivare godsflöde in i terminalen och lagret. Det handlar helt enkelt om att göra logistikflödet så jämnt och förutsägbart som möjligt. Ett sådant flöde för med sig många positiva effekter som sträcker sig bortom lyften i containern. Det blir plötsligt lättare att fördela resurser i form av personal, truckar, med mera – det sker en dominoeffekt genom hela verksamheten.

Så kan en Snabb Mobil Vakuumlyft göra allt?

Alla anordningar har sina begränsningar. Logistiken består av flertalet utmaningar, där inte det här systemet kommer vara rätt för alla. Här är några saker att ha i åtanke:

  • Att förvänta sig att kunna lyfta vad som helst är orealistiskt. Lyften kan hantera 80 – 90% av de objekt som vanligtvis lyfts, men vissa lyft ligger bortom dess kapacitet.
  • Beroende på godset och hur det packats, kan det översta lagret av containern vara ett problem. Om containern är fullproppad upp till taket kan du behöva dra ut det översta lagret manuellt innan lyftsystemet kan användas ordentligt.
  • När svängarmen är helt utsträckt är den 2m lång och kan rotera 360 grader, vilket innebär att du kan nå maximalt 4m. Med ett takhängt skensystem kan gods lyftas så långt som 10m.
  • Ibland kommer en stationär lyftanordning med vakuumlyft vara effektivare på lång sikt för en viss sorts arbete. Till exempel om du har ett rullband som är fast monterat i anläggningen, och sorterar varor från bandet i pallar. Då är det inte säkert att den Mobila Snabba Vakuumlyften har tillräcklig räckvidd. Det är en flexibel lösning som är till för företag som behöver kunna flytta runt lyftutrusningen till olika plockområden.

En lösning för dilemmat kring containertömning

Den Mobila Snabba Vakuumlyften finns tillgänglig på marknaden redan nu.

Även om vi inte får nämna specifika kunder, arbetar TAWI med alla de störa logistikföretaget världen över, varav samtliga använder vår mobila lyftanordning redan. Dessa företag ändrar konstant sin logistiska infrastruktur efter kunders behov och efterfrågan. Med TAWIs Mobila Snabba Vakuumlyft räcker det att ta en palldragare för att flytta runt den. Ofta är det bättre att ha två eller tre system snarare än att ha ett stationärt skensystem. Tekniken är baserad på ett väl beprövat koncept som är mycket pålitligt.

”Det kanske låter som vi säger att den här enheten själv kan fixa allt, men logistiken har flertalet utmaningar”, säger Anders Knapasjö

I ett större perspektiv är det vi försöker lösa som företag sammankopplingen av de olika punkterna i matrisen, som är logistikens utmaningar – TAWI har ett brett sortiment av smarta vakuumlyftar för att göra just detta. Tillsammans med våra kunder försöker vi ständigt utveckla nya lösningar för att bocka av så många punkter i matrisen som möjligt. Den Mobila Snabba Vakuumlyften bockar inte bara punkter, utan hela rader och kolumner i matrisen. Vi ser det som en början på en ny generation av mekaniska hjälpmedel för att lösa de komplexa problem som vi tidigare nämnt.”

Läs mer om våra mobila lösning här.

För att läsa mer om det här ämnet, se den första delen av den här intervjun här.

 

Relaterat innehåll

Warehouse worker driving a forklift with a mobile vacuum lifter on the forks

Förbättra plocknings- och paketeringsprocesserna med halvautomatiska lösningar

Effektivare plockning och paketering på lagret är en viktig förutsättning för att kraven från den moderna e-handeln ska kunna mötas. Genom att använda halvautomatiska lösningar i form av t.ex. mobila vakuumlyftar kan lager förbättra sin effektivitet, minska risken för personskador och ge de anställda bättre arbetsförhållanden.

Läs mer

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

Så skapar du en flexibel arbetsstyrka med lyfthjälpmedel

Lager och distributionscentraler ställs inför stora utmaningar i form av personalbrist och hög personalomsättning som leder till mer övertid och bemanningsproblem. En flexibel arbetsstyrka, som stöds av tekniken från vakuumlyftar, kan bli en game changer som löser dessa utmaningar. En mer flexibel arbetsstyrka kan förbättra den sammantagna effektiviteten i lagerverksamheten.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
  • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top