Dilemmat kring containerlossning – och lösningen (Del 1)

Flygplatser & Hamnar, Logistik

Containertömning är en av de få fysiskt arbetsintensiva delarna som finns kvar inom den moderna ekonomin. Som konsekvens av det breda spektrumet av varor, och de trånga ytorna som de packas i, är lastning och lossning av containers de enda processerna inom logistik som fortfarande är manuella. Med e-handelns stora framväxt är leveranskedjorna översvämmade med containers fullpackade med konsumentvaror som aldrig förr.

Utmaningar med containerlossning

Om muskler och senor kunde ersättas av stål och elektricitet i den här kritiska funktionen hade det inneburit uppenbara fördelar för arbetare, arbetsgivare och ekonomin. Detta har inte hänt än, främst på grund av den begränsade flexibilitet som helautomatiserade system har. Även om en maskin kan hantera ett stor blandning av staplade paket i olika mönster, kommer det alltid finnas något moment som kräver mänskliga inslag.

Flexibilitet är dyrt – att spegla en människas förmåga att känna igen, nå, greppa, vrida och lyfta flertalet saker kommer med en avskräckande kostnad.

Robotar är inte lösningen – åtminstone inte inom den närmsta framtiden. Att lossa containers är ett exempel på en industriell process där semi-automatiserade system – i kombination med mänskliga operatörer – är mer troliga att erbjuda ett effektivare arbetssätt. I teorin har maskiner potential till att förändra lossningsprocessen, så länge de är designade med de komplexa moment som uppstår så fort containern kommit till lastporten i åtanke.

Det finns ett akut behov av maskiner som kan användas för containertömning

Men människor förblir väsentliga för bra verksamhetsresultat – de löser problem, förbättrar och hanterar oförutsägbara situationer. När du kombinerar människor med smarta hjälpmedel kan de verkliga nyttorna uppnås.

Men vem levererar lösningen som krävs – som har testats och utvärderats, är användarvänlig och lätt att anpassa efter föränderliga omständigheter?

Kort och gott, det gör vi.

I den här bloggen kommer vi nämna vår nya anordning, från TAWI, som vi tror kommer sätta en bock i de flesta behovsrutor för de som arbetar med logistik som söker efter en lösning för tömning av containers och lastbilar.

”Det har varit så många kunder som kommit till oss och berättat om besvären med att, för hand, tömma gods från inuti en container eller lastbil till ett lager via 3PL, paketterminal, distributionscentral – eller liknande, säger Anders Knapasjö, Vice President Norden, Baltikum & Tyskland för TAWI.

”Logistikföretag har problem med ergonomi, det är svårt att hitta folk som kan göra jobbet. Både detta och en snabb ”return on investment” (ROI) är väsentliga, men svåra att uppnå med de existerande lösningarna. Det här är det stora dilemmat med att tömma containers.”

Container Unloader - MHL

Ett mekaniskt hjälpmedel som gör allt detta och snabbar på processen – den heliga graal för alla logistikföretag – gör det möjligt för alla arbetare att ta sig an alla lossningsutmaningar på ett säkert, intuitivt och flexibelt vis. Att effektivisera den här processen kan öppna upp en stor värdekälla för företag som är beroende av att ta emot eller leverera paketerat gods i någon form.

Som vi nyligen skrev i det här blogginlägget, där vi ger en överblick av problemet, har inget system varit väl anpassat för det stora spektrumet av heterogena paket som finns på marknaden. Så för driftledare och terminalchefer som behöver en snabb omsättning av containergods och behovet av effektivitet samt en något som betalar av sig snabbt, blir ofta svaret manuell arbetskraft.

Klicka här för att se mer om alla våra lösningar för containertömning

Relaterat innehåll

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets

Utrustning för Containerlossning 2024: En Jämförande Analys av de Bästa Tekniska Lösningarna

Under 2022 uppgick den globala volymen paketförsändelser till mer än 161 miljarder paket. Denna volym förväntas öka till 256 miljarder paket fram till 2027, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 59 %. Det är visserligen positivt att branschen växer, men för många företag ser verkligheten ofta helt annorlunda ut. Ökad belastning och större förväntningar från kunderna i kombination med personalbrist gör att den förutspådda tillväxten skapar problem med tanke på de flaskhalsar som finns i branschen. Om tillväxten inte hanteras på rätt sätt kan den hämmas av de flaskhalsar som uppstår vid t.ex. lastning och urlastning av containrar. I den här artikeln har vi jämfört den bästa utrustningen för containerlossning som finns på marknaden 2024.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
  • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top