Guiden till effektiv orderplockning

Logistik

För att leverera din produkt till kunder i tid behöver du en effektiv process för att plocka varor samt utrustning som gör orderplockningen snabb och enkel.

Vad är en orderplockare?

Vanligtvis refererar vi till personen som plockar en order som en orderplockare, men en orderplockare kan även avse utrustningen som används för att plocka och leverera godset som krävs från lagret till en lagd order.


Om du har en verksamhet där lagervaror plockas till beställningar bör du implementera en strategi för orderplockningar som lägger fokus på hastighet, noggrannhet och säkerhet. Genom att göra detta på ett ordentligt vis kan du:

 • Förbättra beställningstiden för dina kunder
 • Minska klagomål på felaktiga eller skadade varor
 • Förbättra ergonomin för din lagerpersonal
 • Spara tid och pengar genom att välja fler beställningar på kortare tid

Till skillnad från traditionella orderplockare på lager, avlastar, TAWIs orderplockare lagerarbetare från manuella lyft. Vakuumlyftaren gör lyft snabbt och enkelt, vilket sparar både värdefull energi och tid. Med orderplockaren kan en lagerarbetare plocka order över ett helt 8-timmarsskift utan belastning på armar, axlar eller rygg.

Fördelarna med en mobil vakuumlyft

Vakuumlyftare gör det enkelt att lyfta vid orderplockning. Den unika fördelen med TAWIs Orderplockare är att den är en fristående enhet som lätt kan fästas på valfri gaffeltruck eller palldragare. Med andra ord är du inte beroende av en specifik gaffeltruck. Istället kan TAWIs Orderplockare hämtas av valfri gaffeltruck, användas för att plocka en eller flera ordrar och sedan tas över av en annan gaffeltruck eller palldragare.

TAWIs orderplockare är ett mobilt vakuumlyftsystem som möjliggör enkel och ergonomisk hantering av alla typer av varor. Operatören kan enkelt plocka lådor av olika storlek och form, säckar eller andra förpackade varor med minimal fysisk ansträngning.

Faktum är att orderplockaren ofta gör det möjligt för en person att göra det som normalt är ett jobb för två. Vakuumlyften på orderplockaren gör det möjligt för alla att lyfta stora och tunga varor som de inte skulle kunna lyfta manuellt.

Person som lyfter en 11kg säck med hjälp av en vakuumlyft.

Hur mycket kan Orderplockaren lyfta?

Vakuumlyftar finns i olika varianter och kan lyfta olika vikter. Ju bredare lyftslangens diameter är, desto tyngre gods kan du lyfta. TAWIs Orderplockare är kompatibel med vakuumlyftar som hanterar upp till 80 kg. Den maximala lyftkapaciteten varierar dock beroende på varorna du behöver lyfta. En mer porös last kan minska lyftkapaciteten.

Utmaningar inom orderplockning

Ett viktigt mål för lyckad orderplockning är att införa en rutin som ökar både produktivitet och noggrannhet. Som Dave Piasecki noterar i den här artikeln om orderplockning är dessa två mål ofta i konflikt med varandra, eftersom en metod som fokuserar på noggrannhet lätt kan gå på bekostnad av produktivitet. TAWIs Orderplockare löser denna konflikt genom att låta dig lyfta varorna snabbt utan att kompromissa med noggrannheten. De vakuumdrivna orderplockarna gör det möjligt för operatörer att plocka sin paket och varor snabbt, men även med noggrannhet. Detta görs möjligt genom att lyften inte sker genom operatörens fysiska kraft, utan vakuumets, vilket gör att fokus kan bibehållas på att rätt varor plockas.

Vad är den maximala vikten som är säker för orderplockaren att lyfta?

Dra av orderviktens vikt (635 kg) från gaffeltruckens kapacitet och du vet hur mycket du säkert kan ladda på din pall. Gaffeltruckars kapacitet börjar ofta på 1300 kg, vilket innebär att du säkert kan ladda minst 650 kg på din pall med orderplockaren. Du hittar den nominella kapaciteten för din gaffeltruck på dess skylt.

Förutom vikten på Orderplockaren måste du också överväga fördelningen av vikt på pallen. Om din last är konstigt formad eller tyngre i ena änden, flyttas lastcentret mot den tunga änden. Detta förändrade lastcenter måste beaktas för att säkerställa säkra lyft. Om du är osäker, kontakta TAWI för råd om lastkapacitet för din orderplockare.

Orderplockningsmetoder

Att hitta den bästa orderplockningsmetoden för ditt företag är avgörande för framgång. Vilken metod som passar bäst för ditt företag är beroende av flera faktorer, inklusive typ av verksamhet, typ av produkter, hanterade volymer, antal varor på en given order och antal varor från en given SKU. Nedan följer några av de mest populära metoderna för orderplockning.

 • Diskret orderplockning . En orderplockare väljer en order, en rad i taget. Den här metoden är enkel, ger snabb responstid för orderuppfyllelse och möjliggör enkel spårning av orderplockarens noggrannhet.
 • Zonplockning . Varje orderplockare tilldelas en fysiskt definierad zon i lagret. Plockaren som tilldelats varje zon ansvarar för alla artiklar som finns i den här zonen för varje beställning.
 • Batchplockning . En orderplockare väljer en samling beställningar samtidigt, en SKU i taget. Den här metoden är överlägsen när det finns flera beställningar med samma artiklar, förutsatt att beställningarna utgörs av ett fåtal artikelrader.

Hur man blir en snabbare lagerplockare

Användning av rätt utrustning för att plocka varor hjälper till att effektivisera orderplockningsprocessen till viss del. Men för att till fullo säkerställa snabb orderplockning måste lagerlayout och operativa processer också övervägas. Här är några exempel på hur lagerprocessen kan förbättras.

 • Se till att produkten är tillgänglig . Kontrollera och fyll på lager efter behov. Det finns mjukvarulösningar som hjälper dig att hålla koll på statusen på ditt lager.
 • Prioritera produkternas placering. Lägg de mest beställda föremålen nära ingången till plockområdet. Sortera efter popularitet och placera de minst beställda produkterna längst bak.
 • Granska lagrets layout. Sättet produkterna ordnas i lagret påverkar i hög grad plockprocessens hastighet och effektivitet. Att gruppera liknande föremål är ofta fördelaktigt. Lagerlayouten kan också påverka orderplockarens rutter. Har du artiklar som ofta beställs tillsammans? Se till att de lagras i närheten av varandra.

Orderplock med den mobila orderplockaren på gaffeltrucken

Läs mer om: TAWI Mobile Order Picker | order picking

Relaterat innehåll

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets

Utrustning för Containerlossning 2024: En Jämförande Analys av de Bästa Tekniska Lösningarna

Under 2022 uppgick den globala volymen paketförsändelser till mer än 161 miljarder paket. Denna volym förväntas öka till 256 miljarder paket fram till 2027, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 59 %. Det är visserligen positivt att branschen växer, men för många företag ser verkligheten ofta helt annorlunda ut. Ökad belastning och större förväntningar från kunderna i kombination med personalbrist gör att den förutspådda tillväxten skapar problem med tanke på de flaskhalsar som finns i branschen. Om tillväxten inte hanteras på rätt sätt kan den hämmas av de flaskhalsar som uppstår vid t.ex. lastning och urlastning av containrar. I den här artikeln har vi jämfört den bästa utrustningen för containerlossning som finns på marknaden 2024.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top