Hur du väljer lyfthjälpmedel som passar din verksamhet

Att ha tillgång till bästa möjliga lyftutrustning kommer att gynna personalens hälsa och produktivitet i alla lager- eller tillverkningssammanhang. Utmaningen ligger i att välja rätt utrustning, vilket ofta innebär en komplex urvalsprocess och en betydande investering. Inga anläggningar är lika när det gäller krav på storlek, layout eller materialhantering. Den här artikeln ska fungera som en praktisk primer för att komma igång i urvalsprocessen – och en översikt över vilka typer av lyfthjälpmedel som passar bäst eller kan anpassas för att passa specifika uppgifter.

Hur vet jag vilka lyfthjälpmedel jag behöver?

Innan du fattar ett beslut kring en potentiell investering är det viktigt att utvärdera de områden som behöver förbättras och ta reda på vilka alternativen är. Faktorer att överväga inkluderar följande.


Typ av last

Ett av de viktigaste stegen för att välja rätt lyfthjälpmedel är att säkerställa att utrustningen är väl lämpad för sina laster. Till exempel är lyftsystem med vakuumlyftar vanligtvis skräddarsydda för att lyfta en specifik last, såsom skivor, påsar eller lådor – varav alla kräver olika verktyg och komponenter. Notera följande för att begränsa dina alternativ:

 1. Vad är storleken, formen och vikten på den typiska lasten? Vakuumpumpar måste dimensioneras i enlighet med detta, medan kranar, vakuumlyftar och deras monteringsstrukturer måste anpassas för de tyngsta belastningarna plus en säkerhetsmarginal.
 2. Hur förpackas och lagras varorna (t.ex. påsar, tunnor, pallar)? Många typer av lyfthjälpmedel – som våra lyftvagnar och vakuumlyftar – kan utrustas med verktyg som förenklar hanteringen av standardiserade laster avsevärt.
 3. Vilket material består ytorna av, (t.ex. metall, textil eller trä)? Detta kommer bland annat att påverka dimensionerna på en vakuumpump och andra komponenter i specialiserad lyftutrustning.
 4. Är materialen känsliga? Anläggningar som har strikta hygienkrav, t.ex. inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin, vill vanligtvis välja lyftutrustning i rostfritt stål som är enkel att rengöra.
 5. Är materialen farliga? När du hanterar gods i en potentiellt explosiv miljö, välj lyfthjälpmedel som inte riskerar att orsaka gnistor, t.ex. TAWIs ATEX-klassade lyftanordningar.

vändtrumma med lyftvagn

Arbetssäkerhet

Vikten av att hålla personalen säker, frisk och glad kan knappast överdrivas. Att minimera risken för olyckor är en viktig del av valet av utrustning, liksom att minska långsiktiga hälsoeffekter på grund av dålig ergonomi.

Manuella hanteringsprocesser är grundorsaken till många av dessa problem, men även uppgifter som innefattar hjälp av lyftutrustning kan förknippas med risker såsom upprepade stresskador. Att använda vakuumlyftar är ett effektivt sätt att förbättra säkerheten och minska hälsoriskerna, men det är också viktigt att se till att arbetarna är utbildade i att hantera utrustningen korrekt.


Utrymmeskrav

För att fullt ut kunna använda lyfthjälpmedel måste de anpassas så sömlöst som möjligt med arbetsytan. Detta inkluderar att titta på sken- eller traverssystemets radie, höjd- och breddbegränsningar, nödvändig räckvidd och manövrerbarhet. Mobil elektrisk lyftutrustning, som våra mobila vakuumlyftar och lyftvagnar, tar inte mycket utrymme när de inte används, men i det här fallet måste du också se till att det finns laddpunkter tillgängliga.


Trafikmönster och plockningsprocesser

Tänk på anläggningens flöde av varor mellan leveransstället och lagringsställen (eller motsvarande processer).

 • Hur stor är volymen av varor i genomsnitt? Vissa lyfthjälpmedel är konstruerade för snabba lyft, vilket kommer att förbättra produktiviteten när du arbetar med stora volymer lättare laster.
 • Vad är den mest effektiva metoden för att transportera varor till och från lagring?
 • Behöver lasten vridas eller lutas i lyftprocessen eller gripas från sidan? Se till att välja och/eller anpassa en lyftare som uppfyller dessa krav.
 • Är rörlighet och flexibilitet viktigt? Mobila Orderplockare sparar tid och ansträngning när du plockar order från pallställ. Elektriska lyftvagnar möjliggör effektiv transport och lyft av gods.


När och hur du väljer en vakuumlyft

I många situationer, där material behöver hanteras och tunga lyft behöver utföras, är vakuumlyftar överlägsna mot alternativen och ger kortare processer samt en högre total produktivitet. Fördelarna inom både hälsa och ergonomi är också betydande, eftersom en vakuumlyftar gör det möjligt för alla att enkelt och säkert lyfta tunga laster. Några av de perfekta lasterna att lyfta med vakuumteknik inkluderar:

 • Skivor och arkmaterial – metall, glas, plast, laminat och till och med halvporösa träskivor som väger upp till 1100 kg lyfts, roteras och lutas enkelt med hjälp av ett skivlyftverktyg som TAWI Skivlyft .
 • Tunnor, fat och hinkar – En vakuumlyft kan anpassas för att lyfta flera tunnor eller hinkar tillsammans och hanterar därmed en totalvikt på upp till 270 kg.
 • Sten och cement – En vakuumlyft för sten, eller plattlyftare, gör den annars besvärliga uppgiften att lyfta stenar och plattor enkel.
 • Säckar – Oavsett om materialet är plast, papper eller jute, kan en vakuumlyft anpassas för att hantera säckar säkert.
 • Kartonger – Våra vakuumlyftar kan greppa lådor i alla storlekar uppifrån och/eller från sidan. Med andra ord, även öppna lådor kan lyftas med rätt verktyg. Vår Snabba Vakuumlyft hanterar mindre paket snabbt och smidigt, medan vår Multifunktionella Vakuumlyft är bättre lämpad för stora, tunga paket – som exempelvis paketerade vitvaror.
 • Mat – För att lyfta paket av t.ex. mejeriprodukter eller kött, inklusive oöppnade produkter, är en skräddarsydd rostfri lyft beredd att uppfylla de strikta hygienkraven.
 • Hushållsapparater och möbler – En vakuumlyft är perfekt för att lyfta t.ex. bänkskivor, bord eller apparater som diskmaskiner och tvättmaskiner.

Kort sagt, alla typer av varor med en yta som möjliggör ett starkt vakuumgrepp är väl lämpade för en vakuumlyft. Våra lyftanordningar är väldigt anpassningsbara, och skräddarsys nästan alltid till någon utsträckning för att bäst passa anläggningen som de används i. Användandet av en specifik sugfot eller ett ok, standard som specialtillverkad, är normen snarare än undantaget.

lifting laminate board with handheld vacuum lifterThe high-frequency vacuum lifter is being used to lift boxes at the logistics company PostNordElevador por vacío para sacos

Att tänka på när man väljer en lyft inkluderar därför vikten och formen på de avsedda lasterna, arbetsytans storlek, transportlängden och inte minst vakuumlyftens lämplighet jämfört med alternativen.


När och hur man väljer en lyftvagn

En mobil, elektriskt lyftvagn är mycket flexibel, robust och enkel att använda. Jämfört med annan lyftutrustning är lyftvagnar idealiska för att lyfta och transportera gods utan att vara begränsade till en enda arbetsyta. Genom att utrusta vagnen med specialverktyg möjliggör den i stort sett enkla, säkra lyft och transport av:

 • Rullar – Rullar av plast, papper, tyg och andra material lyfts enkelt med en vagn och en rullyftare som griper rullar antingen från kärnan eller från utsidan.
 • Fat & tunnor – När du bara arbetar i en enda arbetsyta kan en vakuumlyft vara det mest effektiva alternativet för att lyfta tunnor och fat. En lyftvagn med lyftverktyg för tunnor är dock mer flexibel.
 • Lådor, backar & behållare – En vagn är ofta det mest effektiva och problemfria alternativet för transport av lådor och backar till och från produktionslinor.

TAWI Lyftvagnar kan greppa, lyfta och transportera laster som väger upp till 550 kg . När du arbetar i utrymmen med höga hygienkrav är lyftvagnar i rostfritt stål idealiska eftersom de är lätta att hålla rena. Om man behöver flytta lättare gods i trängre miljöer, har vi även Lätta Lyftvagnar som ett alternativ för säkra lyft inom exempelvis butiker, apotek eller mindre lager. Dessa är ett mer budgetvänligt alternativ, men är väl lämpade för just dessa miljöer med lättare laster som behöver flyttas runt både snabbt och ergonomiskt.

 

Man lyfter rulle med hjälp av lyftvagn


När och hur man väljer ett kransystem

Det finns bokstavligen obegränsade sätt att konfigurera ett kransystem för att passa dina specifika materialhanteringsbehov. I lager- och tillverkningsmiljöer är olika typer av traverser och svängkranar de vanligaste. Kranarna kompletteras med en vakuumlyft, lintelfer eller kättingtelfer beroende på vikten och formen på de avsedda lasterna. Med andra ord finns det få begränsningar för vilka typer av varor som kan lyftas med hjälp av ett kransystem.

 • När ska man välja en svängkran? Svängkranar möjliggör flexibel rörelse inom en arbetsyta begränsad av armens längd. För förbättrad räckvidd och flexibilitet i begränsade områden, kan en svängkran vara det bästa valet för att lyfta gods som väger upp till 75 kg, medan modeller av rostfritt stål enkelt kan lyfta upp till 995 kg. Tillverkningslinjer och leveranspunkter är exempel på arbetsytor där en kran kan vara lämplig.
 • När man bör välja ett överliggande skensystem? Med hjälp av monteringssystem som balkar och monorails kan överliggande skensystem byggas för att täcka omfattande utrymmen såsom ett lagringsställ eller för transport av material längs specifika vägar, t.ex. till och från produktionslinjer. Den robusta konstruktionen av TAWI överliggande traverser möjliggör säkra och ergonomiska lyft som väger upp till 1500 kg. Genom att använda ett teleskoperande kransystem kommer du också att kunna nå utanför balksystemet.

Kransystem är kundanpassade lösningar, byggda för att passa de exakta kraven för var enskild anläggning. Därför är planeringsstadiet den viktigaste delen i processen av att skaffa ett kransystem. Senare ändringar kan vara komplexa, så det är viktigt att se till att kransystemet är byggt för att uppfylla anläggningens nuvarande och förväntade framtida krav.

Vill du kan rådgivning om vad som är bästa sätt att montera ett kransystem i din anläggning är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig.


Hur man väljer rätt sugfötter & gripverktyg

Att välja rätt verktyg för grepp och lyft är avgörande för säkra och korrekta lyft. Alla lyftanordningar från TAWI kan utrustas med verktyg anpassade för en mängd olika laster. Några exempel:

 • Säckar – För att få ett fast vakuumgrepp på halvporösa påsar kan du behöva använda relativt stora sugfötter och en gummikjol för att maximera vakuumkraften.
 • Kartonger – Större kartonger lyfts vanligtvis med en eller två rektangulärt formade sugfötter, med deras storlek anpassad till lådans storlek. För lyft av mindre paket, inom exempelvis logistik och e-handel, är det också möjligt att använda en sugfot med bälgsugkopp. Öppna lådor lyfts med sidomonterade sugfötter.
   • Här kan du se hur Jollyroom och PostNord lyfter kartonger med hjälp av våra vakuumlyftar.
 • Däck – Däcken lyfts säkert och enkelt med synkroniserade krokar som fäster på däcken.
 • Ark, skivor och möbler – Fasta eller flexibla spindelok används ofta för att lyfta skivor i trä, metall eller glas, dörrar och fönster.
 • Pallar – Pallar kan lyftas med vakuum med två eller flera sugfötter, eller med en telfer utrustad med ett gaffelverktyg.
 • Komponenter – För att lyfta bildelar, batterier och andra industriella komponenter på tillverkningslinjer är det ofta nödvändigt att använda skräddarsydda verktyg i den form som passar bäst för lasten, oavsett om det är krokar, gafflar eller vakuumsugfötter.

Sammanfattning

Detaljerad planering är avgörande för att du ska få bästa avkastning på din investering i lyfthjälpmedel. När du gör rätt val kommer riktade investeringar som är skräddarsydda för ditt företag dock att leda till mätbar produktivitet och personalhälsoförbättringar på både kort och lång sikt.

För att få ett försprång i ditt utrustningsval, tveka inte att kontakta oss på TAWI. Vi har tillhandahållit utrustning för materialhantering till företag inom ett brett spektrum av branscher och hjälper dig att hitta de mest effektiva, säkra och kostnadseffektiva lösningarna för dina lyftbehov.

Relaterat innehåll

Operator manually lifting a box and executing one of the 5 most common manual handling tasks in a warehouse

Manuell hantering: De 5 vanligaste arbetsmomenten

Manuell hantering är ett vanlig förekommande och nödvändigt arbetsmoment i lager och distributionscentraler. Det innefattar att fysiskt flytta material och gods genom att bland annat lyfta, sänka, skjuta, dra och flytta lasten utan assistans från maskiner. Medan manuell hantering är en nödvändig del av jobbet, kan det även vara en orsak till skador och obekvämlighet. För att minimera skaderisker och maximera effektiviteten från arbetsmoment som består av manuell hantering, är det väsentligt att använda rätt teknik och utrustning.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna som hör till manuell hantering och att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att momenten skall utföras säkert och hälsosamt. I den här artikeln kommer vi därför gå igenom de vanligaste momenten som innehåller manuell hantering i lagerarbete.

Läs mer

Samling sugfötter och lyftverktyg till vakuumlyftar

Att tänka på när du väljer lyftverktyg till din vakuumlyft

Vakuumlyften är ett utmärkt lyfthjälpmedel som gör materialhantering säker, effektiv och enkel. Men för att få ut maximal funktion ur din vakuumlyft gäller att den utrustas med rätt lyftverktyg. Det här möjliggör inte bara att du kan lyfta ditt gods på bästa möjliga sätt, om du dessutom har flera olika verktyg gör du det möjligt att hantera ännu fler sorters gods i din verksamhet. Men hur vet du vilket lyftverktyg som är rätt för ditt gods?

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top