Effektivisera din verksamhet med en lyftvagn på lagret

Livsmedel, Logistik

Att hantera ett lager innefattar många olika fysiska aktiviteter – från att flytta och hantera råmaterial och produkter, till att säkerställa ett löpande flöde av delar och komponenter i högt tempo. Framgångsrik hantering av lagerverksamhet innebär mer än att bara ta emot och skicka ut gods, det handlar om att hitta nya och bättre sätt att sänka kostnader och spara tid. Med rätt angreppssätt kan du inte bara ta bort farorna som kommer med manuella lyft, utan även skapa en mer flexibel och effektiv verksamhet samtidigt. TAWIs sortiment av ergonomiska, elektriska lyftvagnar, staplare och plattformsvagnar för lager kan hjälpa dig uppnå just det.

De senaste händelserna som rör försörjningskedjorna har påverkat nära alla sorters lagerverksamhet och har fört ett ökat fokus på just lagret som viktig länk i kedjan. Från detaljhandel till tillverkning – det har blivit tydligt för alla att en mer effektiv lagerverksamhet inte bara ökar livslängden och hållbarheten, men även inkomsterna och kundnöjdheten. Det motsatta är också sant, dock. Oavsett vilken typ av materialhantering som det handlar om, eller lager man rör sig i, kommer felaktig materialhantering kosta dig tid och pengar – och inte minst kan det kosta dig värdefulla kunder.

Manuell hantering: all aktivitet som kräver mänsklig kraft för att lyfta, sänka, skjuta, dra, bära eller på annat sätt flytta ett objekt eller sak. Manuell hantering sker i varje lagerverksamhet och kan innebära en möjlig arbetsplatsrisk när det kräver personalen att flytta eller hantera objekt som väger för mycket och/eller som är av otymplig storlek eller form. Det är en av de vanligast ignorerade riskerna i lagerverksamheter, vilket leder till kostsamma skador och förlorad produktivitet.


Att maximera prestanda och balansera risk

Vare sig din lagerverksamhet hanterar detalj- eller partihandelslogistik, tillverkning eller industrimaterial, finns alltid vissa krav. Det huvudsakliga är att de varor eller det material ni hanterar att ta sig från där det är till var det behöver befinna isig. En annan sanning som inte går att ducka för är att alla lager och lastkajer kräver många tunga lyft. För personalen innebär detta ofta att behöva böja och vrida på sig, lyfta och flytta tunga saker, eller att behöva lyfta i positioner med dålig hållning. Man ser det ofta som en tumregel att hantera gods manuellt, när det är möjligt, för att undvika skaderisken – för både människor och gods – som kommer med industritruckar. Detta innebär dock inte att manuell hantering av gods är fri från faror.

Utmaningarna för lagerverksamheter

Man lifting a green crate with apples in a food storage facility

Manuell hantering är utmattande och är ofta en orsakande faktor för allvarliga skador. Faktum är att överansträngning och stress på kroppen som uppstår i samband med manuell hantering samt skadorna som uppstår till följd av det, står för cirka en tredjedel av förlorad arbetstid inom lagerverksamhet. De många utmaningar som följer med stapling av gods, utplacering av lagervaror och hantering av verkstadsytor innefattar allt från att lyfta och flytta backar, pallar och paket till att hantera stora rullar, tunnor och lådor (ofta tunga eller ojämnt formade och behöver lyftas över axelhöjd). Vid varje steg inom verksamheten finns både risker för personalen och varorna som lyfts och flyttas. Alla dessa faktorer bidrar till skada på både produktivitet och lönsamhet.

De flesta lagerverksamheter, vare sig de är inom detaljhandel, partihandel, tillverkning eller industri, inkluderar manuell hantering av tunga och otympliga varor, vilket innebär potentiellt farliga, repetitiva eller fysiskt påfrestande moment. Vare sig det rör sig om att flytta eller byta ut tunnor, kartonger och rullar, stapla lådor på pall, eller flytta enskilda komponenter och produkter, är stressrelaterade skador till följd av dessa manuella moment den högsta orsaken till skada i alla dessa branscher. Förlusten i produktivitet och mantimmar är betydande.

Vilka är de potentiella farorna med oriktiga lyft inom arbetet?

 • Rygg- och ledskador
 • Sträckningar och stukningar
 • Benbrott och blåmärken
 • Skär- och skrapsår
 • Funktionsnedsättande skador (eller t.o.m dödsfall)

Att utvärdera de risker specifikt relaterade till manuell hantering i verksamheten är avgörande för att kunna implementera de rätta lösningarna.

Kvinna håller en stor låda på ett lager

De arbetare som utför de moment som innehåller manuell hantering är ofta de som först lägger märke till problemområden och kan vanligtvis peka ut vilka sysslor som orsakar smärtor, eller dylikt, under arbetet. Att lyssna på dem ger ofta bra idéer om hur jobbet kan utföras säkrare eller effektivare.


Ergonomi & ekonomi i kombination (med en smart lyftvagn för lager)

Ergonomi tolkas ofta som att enkelt innebära förbättringar av arbetsmiljön för att minimera skador på de anställdas hälsa och välmående. Alla kan vara överens om att detta är ett fint mål. Själva order Ergonomi, däremot, (från grekiskans ergon, som betyder arbete, och nomos, vilket betyder naturlagar) betyder bokstavligt talat ”läran om arbete”. På TAWI har vi alltid levt efter den bredare definitionen. Enligt oss innebär ergonomi att lära sig om – men även att förbättra – människors effektivitet i sin arbetsmiljö. Bekvämlighet och användarvänlighet är viktiga faktorer, men resultatet är inte endast en säkrare arbetsmiljö, utan även en effektivare sådan. Och en effektivare arbetsplats är en mer lönsam arbetsplats.

Säkrare lyft och hantering

Smarta företag inser att en förändring eller rekonstruering av lagrets arbetsplatsförhållanden för att göra jobbet säkrare och lättare för med sig en hel hop av fördelar. Att få bort den sortens lyft och hantering som orsakar muskuloskeletala sjukdomar, minskar arbetsskador och sjukfrånvaro. Lättare lyft möjliggör ett större urval av folk att anställa för att kunna utföra jobbet, vilket leder till en bättre och enklare rekrytering och personalbehållning. Säkrare lyft och hantering innebär förre skador på produkterna eller materialen, vilket innebär färre kvalitetsärenden och returer. Allt detta kan översättas till en lägre tidsåtgång och mindre pengar och resurser som slösas.

Detta är varför vi är så förtjusta i vår enkla ekvation, ergonomi = ekonomi. Visst är matte härligt?

Vilka är de potentiella riskerna vid felaktiga lyft i din lagerverksamhet?

 • Förlorad produktivitet
 • Mindre effektiv verksamhet
 • Skador på produkter och övrigt material
 • En mindre flexibel arbetskraft
 • Ökad sjukfrånvaro

Effektiv lyftvagn för lagret – en mångsidig lösning

Varje utmaning är också en möjlighet. Detsamma gäller utmaningen som uppstår av manuella lyft. Med rätt angreppssätt kan du inte bara ta få bort farorna med manuella lyft, men även skapa en flexiblare och mer effektiv verksamhet samtidigt. Detta är något TAWIs sortiment av ergonomiska, elektriska lyftvagnar, staplare och plattformsvagnar för lager kan hjälpa dig uppnå just det.

Man walking with a lifting trolley in a warehouse

Våra elektriska lyftvagnar finns i olika modeller och kan genom sin modulära design anpassas och utrustas med ett brett urval verktyg för olika sorters lyft, vilket gör det möjligt att lyfta praktiskt taget vilka sorters objekt som helst – på ett säkert och effektivt sätt. Detta tillåter användarna att anpassa lyften efter deras särskilda behov genom olika specialverktyg och diverse funktioner som utvecklats för att ge optimal precision och kontroll.

Lyftvagnarna har även särskilda funktioner för att säkerställa säkerhet för både användaren och lasten. De kommer utrustade med en säkerhetsmekanism som omedelbart stannar lyften om verktyget slår i något när den sänks ner, vilket ser till att lyften inte tippar över eller skadar något som hamnar i dess väg. Med en av TAWIs lyftvagnar kan alla operatörer, oavsett hur stor eller stark, hantera gods upp till 250kg på ett säkert och enkelt vis, samt lyfta, sänka, vrida, tippa, rotera och flytta lådor, tunnor, fat, rullar, paket och de flesta övriga sorters vanliga laster. Detta skapar en flexibilitet till arbetskraften och arbetsplatsen som är svår att slå.

 

TAWIs lyftvagnslösningar för lager:

 • Minskar utmattning och upprepad påfrestning
 • Minskar risken för skador och olyckor
 • Förbättrar personalhälsan och produktiviteten
 • Ökar personalens flexibilitet och kapacitet
 • Skyddar gods som behöver flyttas

Dessutom hjälper vår egenutvecklade QuickLoad-funktion dig programmera lyftvagnen att stanna exakt där du vill, vilket gör det enkelt att stapla gods i hyllor eller montera en rulle på en maskinaxel. De justerbara benen gör det möjligt att ställa in bredden på lyftvagnen så att du kan köra in i pallar och nå så långt som krävs, vilket gör den ännu mer användbar och flexibel. Våra mobila, batteridrivna lyftvagnar är särskilt användbara i miljöer inom industri och tillverkning medan våra rostfria varianter, som utvecklats för att vara enkla att rengöra, kan anpassas bäst för livsmedels- och läkemedelstillverkning och andra anläggningar med höga hygienkrav.

 

Flexibla lyftvagnar för lager anpassade efter dina behov

Jämfört med stora truckar är TAWIs lyftvagnar både kompakta och lättviktiga, vilket gör dem ideala för materialhantering på platser där golvytan är begränsad eller där gods är svårt att komma åt. Vagnarna tar dessutom upp betydligt mindre plats när de inte används.

Oavsett vilket konfiguration du väljer, kommer en lyftvagn från TAWI hjälpa dig minimera riskerna som kommer med manuell hantering och skapa en mer effektiv och produktiv arbetsplats. TAWIs lyftvagnar är dessutom en utmärkt investering. Vare sig ensam eller i kombination med övrig lyftutrustning kortar den ner cykeltider och förbättrar produktivitet i praktiskt tagit vilken detaljhandel, partihandel, industri eller tillverkning som helst.

Man using a lifting trolley to lift crate from pallet rack


TAWI finns här för att hjälpa dig

Enkelt uttryckt, skadar inte bara de potentiella faror som kommer med manuella lyft dina anställda och produkter, utan även ditt resultat. Det finns, däremot, sätt att eliminera – eller åtminstone minimera – såna faror. TAWI kan hjälpa dig implementera bättre lyftlösningar som reducerar arbetsplatsolyckor som inkluderar att flytta, hantera eller förvara material vilket resulterar i en effektivare och produktivare lagerverksamhet.

Kontakta oss via formuläret nedan för att få reda på hur vi kan hjälpa dig framtidssäkra din verksamhet med smartare lyfthjälpmedel för lager, som ser till att du håller din verksamhet både uthållig och lönsam, oavsett hur framtiden ser ut.

Relaterat innehåll

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets

Utrustning för Containerlossning 2024: En Jämförande Analys av de Bästa Tekniska Lösningarna

Under 2022 uppgick den globala volymen paketförsändelser till mer än 161 miljarder paket. Denna volym förväntas öka till 256 miljarder paket fram till 2027, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 59 %. Det är visserligen positivt att branschen växer, men för många företag ser verkligheten ofta helt annorlunda ut. Ökad belastning och större förväntningar från kunderna i kombination med personalbrist gör att den förutspådda tillväxten skapar problem med tanke på de flaskhalsar som finns i branschen. Om tillväxten inte hanteras på rätt sätt kan den hämmas av de flaskhalsar som uppstår vid t.ex. lastning och urlastning av containrar. I den här artikeln har vi jämfört den bästa utrustningen för containerlossning som finns på marknaden 2024.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top