Lyft, lasta, leverera – fördubbla logistikens produktivitet!

Logistik, Tillverkning

Att arbeta inom transport eller distribution är en ständig strävan efter att vara så produktiv och kostnadseffektiv som möjligt för att hålla jämna steg med de ökande kraven på marknaden. Under dessa utmanande tider när marknaden snabbt ändrar beteende och onlineförsäljning eller e-handel accelererar, behöver transport- och distributionscentra hinna med ännu snabbare takt och efterfrågan. Sedan pandemin drabbade oss säger fler än en av tre konsumenter att de har börjat göra, eller har ökat, sina livsmedelsinköp online*. (Källa: Ericsson) Finns det fortfarande inslag i transportprocessen som kan förbättras? Är fördubblad produktivitet ens en möjlighet?

Marknadsförväntningar

Inom mediebranschen har den digitala omvandlingen möjliggjort omedelbar tillgång för konsumenterna till det innehåll de vill ha. I den icke-digitala världen behöver produkter fortfarande transporteras till sin destination med lastbil, tåg, flygplan eller fartyg. Men eftersom det digitala ”samhället med omedelbar tillgång” har blivit så framgångsrikt förväntar sig konsumenterna nu också omedelbar tillgång till fysiska leveranser. Dessa förväntningar är också uppenbara i B2B-sektorn. Av de undersökta företagen i en studie säger 88 procent att deras kunder för närvarande begär leverans samma dag. (Källa: Ericsson)

Lösningarna som möjliggör denna utveckling har varit en kombination av tillverkning med optimala produktionskostnader, tidsenlig frakt, högautomatiserade effektueringscenter och, i större utsträckning, mobil anslutning.


Flaskhalsar i transportprocessflödet

Med tanke på detta förenklade processflöde inom ett distributionscenter har vi identifierat tre steg som kan förbättras, vilket potentiellt når upp till fördubblad produktivitet, beroende på anläggningens unika utmaningar förstås.Transportbranschens arbetsflöde

  • Lastning och lossning av lastbil eller container
  • Transportör till pall och palletering
  • Orderplockning

Hantering av produkter är fortfarande, oavsett om det gäller lossning, palletering eller orderplock, en manuell uppgift även om mer eller mindre automatiserade lösningar fortsätter att dyka upp.

Effektiva lyftlösningar löser det flesta besvär vid dessa flaskhalsar. Minska driftstopp, halvera personalkostnaden, garantera personalens hälsa och säkerhet, minimera skador på varorna – en verklig produktivitetsökning och snabb avkastning!

Lastning och lossning av lastbil eller container

Ett distributionscenter tar kontinuerligt emot varor. Det är därför av största vikt att det går så snabbt som möjligt att lossa varorna och ta in dem i processflödet på lämpligaste sätt. Vilka är utmaningarna? Lossning är en tung uppgift som vanligtvis kräver fysiskt stark arbetskraft som klarar det hårda arbetet. Varor kan finnas i många olika storlekar och former och alla måste hanteras med försiktighet för att inte orsaka skador.  Samtidigt vill du inte orsaka driftstopp i följande steg i processen.

Transportör till pall och palletering

När varorna lossas måste de sorteras och palleteras på ett effektivt sätt för att nå slutdestinationen i centret. Detta är vanligtvis en manuell station som kräver lyft av olika paket, väskor, långa och tunga föremål. Hur kan du se till att medarbetarna är effektiva hela dagen? Hur kan du se till att de inte riskerar fysiska skador? Kan du minska risken för att tappa och skada varorna? Och hur kan du se till att tillgänglig golvyta nyttjas på bästa sätt?

Orderplockning

I det sista steget i processflödet som vi vill täcka, orderplockningen, ser vi ofta behovet av att ha två personer som hjälper varandra på grund av tunga eller skrymmande föremål. Ibland lagras produkten i trånga utrymmen där en person helt enkelt inte kan hantera plockningen på egen hand. Sedan har vi återigen problemet med social distansering.

Att böja och vrida sig i pallställ medan de lyfter varor påverkar också arbetskraftens uthållighet.

Här är hastigheten avgörande, precis som i alla andra delar av logistikflödet. Alla lösningar som kan åtgärda medarbetarnas behov måste genomföras utan dröjsmål.

Det är också viktigt att optimera utnyttjande av utrymmet och lagra varor på bästa sätt för snabbast möjliga orderplockning.


Lösningar för flaskhalsar inom logistik

Det finns olika lyftlösningar som kan lösa svårigheterna i de beskrivna stegen. Många aspekter gör att vakuumlyft sticker ut jämfört med alternativen. I vårt webbinarium om logistikproduktivitet kommer vi att undersöka olika lösningar för de viktigaste utmaningarna som identifierats inom logistik och distribution.


Avkastning

Vi vet att när vi investerar i nya lösningar eller system är det viktigt att förstå avkastningen på den investeringen. Vi vet med säkerhet att en viktig fördel du får genom att implementera assisterade lyftlösningar är friskare och gladare personal, som behåller hälsan betydligt bättre i dagar, månader och år än utan dessa lösningar. Du kommer också att minska sjukfrånvaron och relaterade kostnader samt minimera besväret med att omorganisera personalen för att klara de dagliga uppgifterna. I ovannämnda webbinarium ger vi också beräkningar av avkastning för de lösningar vi erbjuder, vilket tydligt visar hur snart en investering i en TAWI-lösning kommer att löna sig..

Relaterat innehåll

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
  • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top