Ligg steget före konkurrensen – Automatisera er inkommande logistik

Logistik

Företag världen över rustar upp för att klara av hanteringen av e-handelns kraftiga utveckling som eldats på av Covid-pandemin. Försörjningskedjorna är fyllda som aldrig förr med containers och lastpallar som packats fulla med paket i alla storlekar, innehållande allt från däck, träningsutrustning, vitvaror och elektronik till kläder, stövlar eller vin.

Ungefär en miljon företag använder nu Fulfillment by Amazon (FBA), Amazon’s tredjepartstjänst för logistik (TPL/3PL). Tjänsten innefattar godsmottagning, lagerhållning, orderplock och utleverans av paketerat gods. FBA ökade sina intäkter med nästan 50 procent under bara 2020. Logistikverksamheten hos speditören UPS såg en 20 procentig ökning under samma period, enligt SJ Consulting.

Allt detta summeras till tiotusentals företag som har besvär med att få sitt gods lossat, sorterat, lagrat, plockat och skickat så snabbt, säkert och effektivt som möjligt. Kortfattat behöver mycket stora grejer behöver lyftas.

Problemen många företag har är att få sina varor utlevererade och att hitta tillräckligt med personal. Aktiviteten inom flygfrakten är ständigt på så höga nivåer som vi tidigare endast s sett kring juletider.

Med den stora chock som slagit försörjningskedjor världen över, efter Covids utbrott, letar företag efter nya lösningar för deras inkommande logistik. Nya lösningar och innovationer inom godshantering bidrar till att minska kostnader och öka effektiviteten. according to Inbound Logistics magazine.


Ta dig an utmaningarna för godshanteringen för den inkommande logistiken

I den här bloggartikeln kommer vi djupdyka i utmaningarna som den inkommande logistikens godshantering står inför. Vi kommer främst fokusera på pakethanteringen, men vi kommer även belysa några sätt som automatisering kan vara del av lösningen. Efter en kort överblick om hur logistiken hanteras idag kommer diskussionen kretsa kring produktivitet och avkastning, säkerhet, flexibilitet samt lyftlösningar.

Du kan ta dig direkt till dessa olika sektioner nedan om du föredrar det. Det finns även en sektion med frågor & svar vid slutet av artikeln – du kanske rent av föredrar att börja där:


Inkommande logistik: Hur ser dagsläget ut?

Alla inom den inkommande logistiken är pressade att hålla ett högre tempo för att snabba på orderhanteringen och optimera arbetsflödet. Vi vill få mer gjort och med snabbare takt i de kritiska områden som det finns potential för att optimera, vare sig det rör sig om en vanligt lager eller TPL-center.

Det finns inget som är så mångsidigt som en människa när det kommer till att flytta paket fram och tillbaka. Därav tenderar inkommande logistik att vara väldigt beroende av just människor.

Men e-handeln fortsätter röra sig mot tyngre, icke-traditionella inköp, vilket innebär en stor utmaning för branschen. Allt mer gods är otympligt och större än vad man hade önskat och väger generellt över 15kg.

”Logistik är en snabb, högvolymsaffär med tunn marginal” säger Daniel Banks, Global Key Account Manager på TAWI.

”Men nu när e-handlen rör sig mot tyngre gods finns en viss spänning inom branschen, som nu hanterar allt fler klumpiga trädgårdsmöbler eller roddmaskiner som väger 100kg. Det är en annan värld än vad logistikbranschen är van vid.”

Paket som lyfts från containerInnebär det här att man skall anställa biffiga killar, och fler av dem? Tar man en titt på de stora spelarna inom logistik, som exempelvis FBA, ser vi en annan bild. En kort videorundtur på ett Amazon-lager visar en liten, blandad arbetsstyrka och en stor del automatisering.

Vad man inte kan se i videon, däremot, är den inkommande materialhanteringen – det som tar paketen från lastbilen eller containern. Manuell lossning innebär en potentiell flaskhals. Tempo är av största vikt, vilket betyder att man bör minimera driftstopp och samtidigt se till att inget gods tar skada i hanteringen.

På Amazon är den här processen halvautomatiserad, genom att vakuumlyftar används för att lossa paketen och mata dem på rullband. Det här är särskilt effektivt när det rör sig om att hantera löst packade laster, alltså när paket i olika storlekar och former har staplats på varandra.

”Ett bra exempel på de utmaningar som branschen står inför är säckar med husdjursmat, som väger mellan 15-25kg” säger Daniel.

”I samband med Covid tvingades folk köpa mat till sina djur online. Sedan upptäckte de hur mycket enklare detta var än att köpa det i butiken själva, så efterfrågan på detta ökade kraftigt. Påsarna är tunga och inte särskilt bekväma att lyfta, eftersom de inte är stela och greppbara.”


Inkommande logistik: Produktivitet och avkastning

Det är ingen överdrift att påstå att de flesta i den här branschen vill nå Amazons nivå när det kommer till innovation, energi och tillväxt. Amazon har satt ribban högt rörande hur man agerade på utmaningarna som uppstod i logistikbranschen efter Covid.

Det som funkar för ett enormt multinationellt bolag behöver dock inte vara rätt lösning för andra 3PL-verksamheter eller logistikavdelningar för pakethantering runtom i världen. Den dyraste eller mest sofistikerade tekniken är inte alltid den bästa lösningen.

Det är snarare detaljerad planering som är en nyckel i att få så bra avkastning som möjligt på din utrustning för materialhantering och för att förbättra din inkommande logistik.

”Du måste börja med att se de konkreta förutsättningar, som vi vet skiljer sig mellan varje företag och anläggning, så som antalet heltidsanställda, antalet skift, hur stor andel som automatiseras samt kostnaderna för de anställda” säger Michael Wooster, UK general manager på TAWI.

”Härifrån kan du avgöra vilken mängd eller antal lösningar som krävs, vilket du sedan kan börja räkna årliga besparingar. Dessa påverkas av flera faktorer, som bland annat ökad flexibilitet och effektivitet, och används för att räkna ut avkastningen på investeringen.”

Om du kan gå från att två personer plockar gods till att en ensam kan göra det, kan det verka som enkel matte – du har dubblat produktiviteten på en gång. Dessvärre finns det ingen enkel lösning som sitter som handen i handsken för alla världens lager och distributionscentraler.


Att hitta rätt lösning för din verksamhet

Det finns ett stort spektrum av lyftlösningar tillgängliga som kan förenkla det logistiska flödet, men ineffektiva processer och utdaterade tekniska verktyg som hindrar fortsatt tillväxt kan inte bytas ut över en natt. Varje fall, när det kommer till materialhanteringen i den inkommande logistiken, är unikt beroende på faktorer som:

 • Vikt, storlek och form på paketen
 • Variationen av laster
 • Palleterat gods kontra löst packade laster
 • Kostnad och tillgängligheten till arbetskraft
 • Arbetskraftens storlek
 • Planeringen av skiften
 • Lagrets ytor och planlösning
 • Tillgängligheten till laddningsplatser
 • Transportmetod

Ur en lagerchefs (eller arbetsledare, site manager, etc.) perspektiv för den här processen, måste containern tömmas snabbt och fyllas med något annat. Du har löst packade containers smockfyllda med paket upp till taket, så det går inte att använda en gaffeltruck och rullbandet behöver komma ända fram till containern.

Urlastning av container i terminal Det är ont om plats. Lossning är ofta en flaskhals som saktar ner palleteringen på andra sidan rullbandet om det inte görs effektivt nog för att hålla samma tempo som plockandet från rullbandet till pall.

Dessa ömma punkter i den inkommande logistiken kan faktiskt minimeras med andra lyftmaskiner som gör processen effektivare. Resultatet blir ett avsevärt effektivare arbetsflöde som inte tröttar ut de anställda, medan du samtidigt kan minimera antalet anställda som krävs.

Hur snabbt en lösning betalar av sig skiljer sig från anläggning till anläggning beroende på dess unika förutsättningar, vilket måste modelleras för att på ett detaljerat sätt få pålitliga prognoser. Men avkastningen på lyftutrustning kan oftast mätas i månader, snarare än år.

Michael säger: ”Riktade investeringar som är skräddarsydda för din verksamhet kommer resultera i mätbara produktivitets- och hälsoförbättringar, på både kort och lång sikt.”


Inkommande logistik: Hälsa & Säkerhet

Oavsett vilka förändringar du vill göra med din materialhantering, måste de vara rimliga affärsmässigt. Att investeringen skall betala av sig är väsentligt i en verksamhet med tunna marginaler.

Dock, kan automatisering också vara en möjlighet för arbetsledarna att uppnå högre effektivitet genom förbättrad hälsa och säkerhet i den inkommande logistikens flöden.

”Vi vet att det är avgörande vid en investering att förstå ROI (Return on investment)” säger Peter Wood, specialist på flygplatser och logistik för TAWI i Europa.

”Men fördelen du får från automatiserade lyftlösningar är också hälsosammare och nöjdare anställda, lägre sjukfrånvaro samt lägre kostnader som medföljer. Maskiner och verktyg skall aldrig sakta ner dig, de blir inte trötta – och de minskar drastiskt risken att skada sig.”

Covid har inneburit särskilda hälso- och säkerhetsproblem, som att behöver utesluta ”lyft i lag”. Alla moment som kräver två eller fler personer i fysiskt nära samarbete blev en utmaning för social distans. Du kunde inte längre ha två personer i en och samma lastbil eller ståendes bredvid varandra vid ett band.

”Dessa tider krävde social distans, vilket kunde lösas direkt med lyftutrustning då det inte längre krävdes två personer i det trånga utrymmet i containern.” säger Peter.

arbetare plockar kartonger från rullbandAtt sortera gods till pallar kan vara utmanande då höjdskillnaden kan vara påfrestande för de som hanterar godset manuellt – lyft-, -böj och vridrörelser är hårda mot ryggen och ryggraden, särskilt när du försöker hålla samma tempo som rullbandet. Lösa paket i olika storlekar packade i trånga utrymmenkan vara svåra att nå och hantera. Vi är alla bekanta med problemen som uppstår när lådor inte placerats korrekt på pallar.

Ergonomiska lyftar ökar arbetsplatsens produktivitet genom att göra lyft enkla. När lyft är enkla kan du lyfta mer under längre tid, med mindre ansträngning. Det gör även att man kan gå från tvåpersonslyft till att en ensam person kan ta hand om lasten.

”Genom att helt göra sig av med tunga manuella lyft från arbetsflödet kan företag hjälpa sina anställda hålla sig pigga och effektiva hela dagen, varje dag, medan säkerheten i att inte utsättas för livsförändrande risker säkerställs,” säger Peter.


Inkommande logistik: Flexibilitet för Lönsamhet

Logistikverksamheter på globala marknader med hög puls behöver ständigt arbeta för att anpassa sig efter förändrade ekonomiska förutsättningar och kundbehov. En flexibel och anpassningsbar arbetsstyrka är en huvudingrediens i ett recept för långsiktig framgång.

I logistikverksamheter är variationen av de fysiska påfrestningar som ingår i manuella lyft en svår utmaning för personalflexibilitet och arbetsrotation. Trots att det skiljer sig från att hantera tunga objekt, är även uppgifter som kräver frekventa repetitiva rörelser, som att flytta paket från rullband till pall, också krävande – särskilt när de behöver görs i ett så högt tempo över ett helt skift.

Det är svårt att rotera arbetsuppgifter för att mildra dessa problem när endast några få kan utföra vissa sorters arbete. Detta gör också verksamheten sårbar för när personalresurser saknas eller vid sjukskrivning.

Att göra arbetet mindre sårbart och mer flexibelt är därför en av de största fördelarna av att automatisera delar av den inkommande logistikens materialhantering, eftersom det gör det möjligt för alla anställda att utföra de mest krävande momenten.

Fördelar med flexibilitet är bland annat:

 • Anställda kan utföra en större mängd olika uppgifter
 • De kan flyttas runt baserat på var de behövs som mest för stunden
 • De kan röra sig mellan arbetsstationer för att undvika onödigt stillestånd
 • En större mängd olika uppgifter och funktioner kan skötas med befintliga resurser
 • Det blir lättare att ta in bemannings- eller deltidspersonal vid stressiga perioder
 • Du får en större frihet att anställda rätt person för företag snarare än en person som kan utföra en specifik uppgift

När personalen kan utföra en större mängd olika steg i arbetsflödet kan deras produktivitet optimeras genom kunna flytta mellan olika uppgifter, beroende på var behovet uppstår. På det här viset bidrar en flexibel arbetskraft med en hop av kostnadseffektiva fördelar medan det ger fler möjligheter till de anställda.

”Lyftverktyg diskriminerar inte, du behöver inte endast stora killar för att sköta anläggningens materialhantering.” säger Peter.

”När du ringer ett bemanningsföretag behöver du inte specificera att du behöver folk som kan klara av tunga vikter. För bemanningspersonal finns det gott om efterfrågan för deras tjänster, de kan bestämma själva vilket jobb de vill ta. Om de står inför att välja mellan manuella lyft och automatiserad lösningar, vilket jobb tror du att de kommer ta?”

”Självklart gör smarta lyfthjälpmedel att fler kvinnor kan göra jobbet. Det skapar öppningar till jobben för olika människor. Du kan få den bästa personen till företaget istället för den bästa personen för en uppgift” säger Peter.

Att ge varierande uppgifter till personalen innebär inte bara högre produktivitet och effektivitet – det skapar också en mer dynamisk arbetsmiljö, vilket leder till större hängivenhet och motivation.

Att skapa flexibilitet hos arbetskraften kommer med många ytterligare fördelar som, bland annat, ökad produktivitet, minimerat stillestånd och förbättrad personalhälsa och säkerhet varav alla dessa bidrar till bättre resultat.

Utöver det vi nämnt ger smarta lyfthjälpmedel alla krafter att lyfta tungt gods oavsett deras styrka eller storlek. En flexibel arbetskraft gör att anställda kan flyttas mellan arbetsstationer för att undvika onödig stilleståndtid och upprätthålla ständig aktivitet. Detta skapar större flexibilitet för verksamheten när det gäller rekrytering och arbetsrotation.


Materialhantering i den inkommande logistiken: Smarta lyftlösningar

Vid sin produktionsanläggning i Belgien mötte Rockwool, som tillverkar isoleringsmaterial, en ohållbar utmaning. Varje arbetare lyfte nästan 300st 25kg-lådor varje dag, vilket innebär en total vikt på över sju ton.

man lyfter hög låda med handhållen vakuumlyftRockwool investerade i ergonomiska vakuumlyftar.
Produktiviteten ökade, eftersom personalen nu kunde hålla ett jämnt arbetstempo över hela dagen utan att bli trötta.

”Investeringen i vakuumlyftutrustningen betalar av sig snabbt på grund av de uppenbara hälsofördelarna för de anställda” säger Danny Flass, Produktionsansvarig på anläggningen.

Vakuumlyftar är en semi-automatisk lösning för de utmaningar för effektivitet, säkerhet och flexibilitet som inkommande logistik möter – bland annat för de problem som vi nämnt här precis. Tekniken är mångsidig och kan skräddarsys för att passa specifika behov för olika verksamheter och branscher. Den är dessutom väldigt användarvänlig och kräver väldigt lite upplärning och tid för att vänja sig vid det nya sättet att jobba.

TAWI är världsledande inom den här tekniken. Från vårt högkvarter i Kungsbacka förser vi TAWI-lösningar via ett nätverk av distributörer och tekniker som sträcker sig över hela världen. Vårt globala team med erfarna ingenjörer designar lyftlösningar som anpassas efter dina behov och förutsättningar.

TAWI finns där för företag som vill förbättra arbetsförhållanden för de anställda, och samtidigt öka produktiviteten och arbetskraftens flexibilitet.

När du investerar i lösningar från TAWI ser vårt service- och supportteam till att utrustningen inte sviker dig. Verktygen är robusta, pålitliga och kan säkert och smidigt lyfta vad som helst med en vikt upp till 270kg.

Att välja TAWI innebär att du får svensk kvalitet och pålitlighet – i produkten, servicen och supporten. Vi erbjuder ett brett spektrum av smarta lyftlösningar som används i allt från specifika tillverkningsprocesser till pakethantering i högt tempo på distributionscentraler.

Våra lyftlösningar hanterar allt från lådor till säckar, till block av kött och ost. Vi kan vrida, vända och rotera tunga tunnor, stora paneler och mycket mer. TAWIs lyftlösningar innefattar vakuumlyftar för olika sorters laster, unika mobila vakuumlyftlösningar, lyftvagnar, olika sorters telfers samt ett brett sortiment av kransystem och skenor. Summan av det hela är att TAWIs utrustning täcker alla lyftbehov som du kan tänkas ha.

Ladda ner vår produktbroschyr här, och boka in ett gratis rådgivningsmöte med en lokal TAWI-representant.


Frågor & svar

 1. Hur lång tid tar det tills investeringen betalar av sig?

  Hur hög ROI är, d.v.s hur snabbt investeringen betalar av sig, beror på anläggningens unika förutsättningar och behöver modelleras i detalj för att kunna prognostisera. Men det som går att säga är att det generellt kan mätas i månader, snarare än i år.

 2. Kommer lyftutrustningen sakta ner våra processer?

  Om du är tveksam om hur snabbt man kan jobba med vakuumlyftar, ta en titt på den här korta videon.

 3. Hur gör jag om jag har flera olika saker som behöver lyftas på samma plats?

  Med TAWI kan du snabbt byta mellan sugfötter för att hanteringen av olika sorters objekt skall ske på ett kvickt, effektivt och säkert vis.

 4. Hur mycket upplärning krävs för att använda utrustningen?

  Användandet kräver en viss vana, som att lära sig kontrollera hur lyftslangen rör sig uppåt och nedåt. Dock krävs inte mer än upplärning på c:a en timme.

 5. Vad är skillnaden mellan vakuumlyftar och robotar?

  Vakuumlyftar är inga robotar, utan ett hjälpmedel för människor. I många fall håller detta nere kostnaderna då människor har känsla för subtila, men mycket viktiga faktorer som de kan agera på – något som robotar har svårt att efterlikna. Robotarna styrs på avstånd med digital mjukvara.

 6. Vad händer om strömmen bryts?

  När det kommer till kritiska problem, som ett strömavbrott, ser skyddsventilerna till att lasten inte släpps och potentiellt skadar varken människor eller lasten i sig. Att lyfta med hjälp av vakuumlyftar minskar också skaderisken för repor och bucklor samt minimerar risken för att tappa godset.

 7. Är inte en person mer smidig, snabb och effektiv än en lyft?

  Både ja och nej. Till att börja med beror det på varje persons enskilda fysiska egenskaper. Det är dock ovanligt att en person kan lyfta med ständigt högt tempo i ett helt skift, dag efter dag, utan att bli utmattad eller skada sig.

 8. Kan man testa lyftutrustningen för att utvärdera om den passar oss?

  Ja! Vi på TAWI, till exempel, har demoenheter som vi kan ta med ut till kunder. Våra representanter installerar enheten och låter er testa den ostört under en period (normalt runt en vecka) så att operatörerna kan vänja sig vid att använda utrustningen. Vi har även demorum i flera av våra olika anläggningar i olika länder, så att företag kan ta med de material, gods eller varor som de vill kunna lyfta och flytta. Väl på plats kan provlyft göras tillsammans med vår personal för att hitta rätt lyftlösning och vilka möjligheter som finns.

 9. Människor kan röra sig fritt var som helst, så flexibla kan väl inte lyftarna vara?Vakuumlyftar hängs generellt upp i skensystem som kan skräddarsys för att passa varje rum och anläggnings ytor. Många lager har smala, trånga arbetsytor med låg takhöjd. Men det finns lösningar för dessa också, beroende på vad som skall lyftas och/eller flyttas.Våra flexibla lyfthjälpmedel ser till att operatören kan förflytta sig smidigt och nå all golvyta som krävs för optimal effektivitet. De senaste vakuumlyftarna från TAWI är dessutom batteridrivna, så att till exempel orderplockare, är helt mobila och inte begränsas av upphängning i skensystem eller kranar.

Läs mer om hur du kan öka produktivitet, flexibilitet och hälsa & säkerhet inom logistikhantering.

Relaterat innehåll

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets

Utrustning för Containerlossning 2024: En Jämförande Analys av de Bästa Tekniska Lösningarna

Under 2022 uppgick den globala volymen paketförsändelser till mer än 161 miljarder paket. Denna volym förväntas öka till 256 miljarder paket fram till 2027, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 59 %. Det är visserligen positivt att branschen växer, men för många företag ser verkligheten ofta helt annorlunda ut. Ökad belastning och större förväntningar från kunderna i kombination med personalbrist gör att den förutspådda tillväxten skapar problem med tanke på de flaskhalsar som finns i branschen. Om tillväxten inte hanteras på rätt sätt kan den hämmas av de flaskhalsar som uppstår vid t.ex. lastning och urlastning av containrar. I den här artikeln har vi jämfört den bästa utrustningen för containerlossning som finns på marknaden 2024.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top