Arbeta mer effektivt med vakuumlyftsystem

Visste du att implementeringen av vakuumlyftutrustning i din verksamhet kan spara både tid och pengar? Denna artikel undersöker fördelarna med assisterad lyftning i allmänhet och vakuumlyftare i synnerhet.

Vad är en vakuumlyftare och hur fungerar den?

Vakuumlyftare använder vakuumteknik för att gripa och lyfta olika typer av laster. Systemet består av en vakuumpump, ansluten med en luftslang till ett lyftrör. I slutet av lyftröret finns sughuvudet och sugfoten som kommer att hålla lasten. Sugfötter finns i olika former och storlekar, anpassade för den last du behöver lyfta. Sugfoten eller sugkopparna skapar en lufttät tätning mellan lasten och lyften. Detta säkerställer ett säkert grepp om lasten under hela hanteringsprocessen.

En vakuumpump eller ejektorpump används för att skapa vakuum mellan sugkopparna och arbetsstycket. Föraren kan enkelt justera lyfthöjden genom att reglera vakuumnivån genom en kontroll. Denna typ av vakuumlyft är säker och skonsam för både operatören och lasten.

”Sugkopparna griper och håller lasten säkert utan att skada den, och föraren kan säkert lyfta tunga laster utan fysisk belastning.”

Lufttät tätning säkerställer ett säkert grepp

Som tidigare nämnt använder vakuumlyftmaskiner olika typer av sugkoppar eller sugfötter beroende på typ av last. En solid låda eller kartong greppas enkelt med en eller flera små sugkoppar, normalt förseglade med en gummipackning. Säckar och andra mer porösa laster kräver normalt en större sugfot. För dessa typer av porösa laster akompanjeras sugfoten ofta av en gummikjol för att säkerställa en lufttät tätning. Tätning är viktigt eftersom ju mer du kan minimera läckage, desto starkare kommer vakuumlyften bli. När du lyfter porösa laster kompenserar ett högre flöde från vakuumpumpen för luftläckage och säkerställer ett säkert grepp.

Kranar för säker upphängning

Handhållna vakuumlyftare är normalt upphängda från ett skensystem. Beroende på kransystemets utformning tillåter detta föraren att använda vakuumlyften inom ett avgränsat område. TAWI kransystem kan utformas för att möjliggöra lyft inom ett större eller mindre område. För mindre anläggningar där lyften endast behöver användas i en begränsad arbetsyta, är en svängkran ofta tillräckligt och ett kostnadseffektivt alternativ för att suspendera vakuumlyften.

En person som lyfter en säck av mjöl med hjälp av en vakuumlyft ansluten till ett skensystem

Vakuumlyftpris och installation

Innan du investerar i ett vakuumlyftningssystem är det klokt att testa utrustningen på de faktiska lasterna som ska lyftas och att göra en bedömning av den fysiska utformningen av den butiksgolvyta där utrustningen ska installeras. Detta kommer att säkerställa att hissystemet uppfyller dina behov och krav. Som påpekats av HSE här bör företag inte ändra användningen av deras vakuumlyftutrustning utan föregående samråd med leverantörerna av utrustningen. TAWI guidar dig genom processen för att garantera säker användning av utrustningen i dina anläggningar. Installationen kommer att utföras av TAWI-tekniker. Priset på en vakuumlyftare varierar mycket beroende på vad systemet ska lyfta. Kontakta TAWI för att få en offert på ett vakuumlyftsystem som passar dina behov.

Hur man använder en vakuumlyftare steg-för-steg-guide

Att använda en handhållen vakuumlyftare är lättare än du förväntar dig. En kort 5-minuters träning kommer att vara mer än tillräckligt för att lära sig lyft med vakuum.

  1. Starta vakuumpumpen.
  2. Se till att sugkopparna sitter ordentligt på föremålet du behöver lyfta. När du har uppnått en lufttät tätning mellan sugkopparna och arbetslast kommer vakuumpumpen att börja höja lasten.
  3. Nu kan du enkelt lyfta och sänka lasten genom att justera spaken på handtaget. Lyft och flytta lasten dit du behöver den, vrid vid behov lasten för att placera den på plats.
  4. Justera spaken på handtaget för att sänka lasten när den placeras i rätt läge.
  5. Släpp slutligen lasten genom att luta sugfoten för att bryta den lufttäta tätningen.

Se till att lasten är placerad rakt under lyftröret när du använder en vakuumlyftare. Böj inte lyftröret. Vid strömavbrott stängs en säkerhetsventil automatiskt för att säkerställa att vakuum upprätthålls i lyftröret. Denna säkerhetsfunktion garanterar att lasten inte tappas, även om strömmen bryts.

Besparingar från vakuumdrivna lyft

Vakuumlyftsystem har en massa fördelar för både företag och människor. En vakuumlyftare eliminerar i grunden vikten på vilken belastning som helst, vilket gör lyftningen enkel.

”En enskild anställd kan enkelt lyfta totalt 4500kg på ett skift. – Och de kan dessutom lämna sitt skift utan öm muskler i kroppen”

Detta kommer att göra era anställda glada, men det kan också bespara ert företag från dyra försäkringsskador och sjukfrånvaro.

När att lyfta är enkelt betyder det också att vem som helst kan lyfta. Företagen behöver inte längre vara beroende av den stora starka killen för att lyfta tungt. Vem som helst kan lyfta, oavsett storlek, styrka, ålder eller kön. Detta hjälper till att förbättra arbetskraftens flexibilitet, mångfald och retention.

Förutom de mjuka värdena som nämns ovan har vakuumassisterad lyftning också potentialen att öka effektiviteten och produktiviteten. Vakuumlyftare gör det möjligt för arbetstagare att lyfta mer på kortare tid, det kommer att minska stillestånd när arbetstagare behöver vila mellan pass eller på grund av skador orsakade av repetitiva lyft.

Flexibla lösningar för effektiv logistik

Traditionellt har vakuumlyftare hängts upp i ett fast kransystem, så att lyftaren endast kan användas i en begränsad arbetsyta. I stora anläggningar implementeras ofta flera vakuumlyftare för att täcka flera arbetsstationer. Olika typer av överliggande kranar eller skensystem används beroende på behovet av rörlighet.

Med den växande e-handeln ser vi nu fler och fler storskaliga lager där varor plockas innan de transporteras över hela världen.

”Stora lager eller logistikcentra kräver extremt tids- och kostnadseffektiv hantering av varor. TAWI har utvecklat en mobil vakuumlyftare som möjliggör snabb snabb orderplockning i dessa anläggningar”

Med vakuumlyftaren ansluten till en gaffeltruck kan arbetare enkelt flytta från pallställ till pallställ och plocka varor på pallar med minimal ansträngning. Denna typ av vakuumdrivna orderplockare sparar tid och pengar, vilket minimerar både arbetskador och skadade varor.

Lär dig mer om: Vakuumlyftare | Vakuum orderplockare | Kransystem

Relaterat innehåll

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

Så skapar du en flexibel arbetsstyrka med lyfthjälpmedel

Lager och distributionscentraler ställs inför stora utmaningar i form av personalbrist och hög personalomsättning som leder till mer övertid och bemanningsproblem. En flexibel arbetsstyrka, som stöds av tekniken från vakuumlyftar, kan bli en game changer som löser dessa utmaningar. En mer flexibel arbetsstyrka kan förbättra den sammantagna effektiviteten i lagerverksamheten.

Läs mer

Lyftanordningar för förpackningsmaterial på Empack 2023

Empack, på Kistamässan i Stockholm, är en samlingsplats för allt som rör nutiden och framtiden för förpackningsbranschen. Hit kommer leverantörer, inköpare, företagsledare, talare och andra intressenter, för att upptäcka de bästa lösningarna för tillverkning, hantering och utveckling av förpackningar. Mässans fokusområden är Innovationer, Hållbarhet och Automation.

Självklart kommer även vi på TAWI finnas på plats och visa upp vårt breda utbud av lyftanordningar för hantering av förpackningsmaterial, rullar och kartonger. Besök oss i monter E:04!

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top