lifting sheet into cnc machine

Lyft till CNC-maskin

Vi gör det möjligt för en ensam operatör att hantera stora skivor och komponenter av olika storlek och form, utan att kompromissa med säkerhet eller ergonomi. TAWI erbjuder ett brett sortiment av lyftsystem anpassade för träbearbetning, inklusive välbeprövade verktyg för att lyfta material till CNC-maskin.

Man lifting big

Tids- och kostnadseffektiv hantering vid CNC-maskin

Att lyfta och placera stora och tunga skivor eller komponenter kräver normalt mer än en person, vilket gör det tidskrävande och kostsamt. Ett lyftsystem anpassat för att lyfta material i och ur CNC-maskin är därför en investering som snart ger en tydlig effekt på verksamhetens lönsamhet.

  • Kostnadseffektiv hantering vid CNC-maskin
  • Spara tid och öka säkerheten
  • Minska arbetsskador och skador på material

CNC-maskiners stora flexibilitet och många användningsområden har gjort dem till en viktig faktor inom träindustrin. CNC-maskiner är väl anpassade för att hantera olika typer av trämaterial så som plywood och MDF-skivor, men även andra material som plast och järnfria metaller.

Att lyfta material i och ur CNC-maskinen kräver oftast manuell hantering av tungt gods. En process som kan innebära stora risker för både personskada och skador på produkten, eftersom operatören måste sträcka sig in i maskinen på ett icke ergonomiskt sätt samtidigt som stor precision krävs för att ladda maskinen på rätt sätt.

Att lyfta, transportera och placera stora och tunga skivor och komponenter kräver normalt mer än en person, vilket gör det till en tidskrävande och kostsam process. Ett lyftsystem anpassat för att lasta i och ur CNC-maskin är därför en bra investering som snabbt gynnar verksamheten.

Beroende på specifika behov och arbetssituationer kan den mest lämpade lyftlösningen för er verksamhet vara allt från en snabb vakuumlyft till en telfer med hög precision. På TAWI tillhandahåller vi ett brett sortiment av lyftsystem anpassade för träindustrin, inklusive välbeprövade verktyg för i- och urlastning i CNC-maskin.

Man lifting and moving sheet wood using a handhold vacuum lifter

En investering med tydlig affärsnytta

Vakuumlyftar är mångsidiga och snabba verktyg som enkelt lyfter och förflyttar tunga objekt, samtidigt som de är mycket användarvänliga och kostnadseffektiva. Om ert arbetsflöde innefattar en CNC-maskin och ni är nyfikna på hur den processen kan optimeras, kontakta oss och låt oss presentera de möjligheter som finns. Troligen kan vi hitta ett sätt att öka er långsiktiga produktivitet, medarbetarnas hälsa och arbetsgruppens flexibilitet.

LG Collection är ett av många företag som redan drar nytta av våra kostnadseffektiva lsöningar, bland annat ett vakuumverktyg som vrider skivor 180 grader innan de matas in i CNC-maskinen.

Mer info? Kontakta oss här

Hör av dig när som helst så hjälper vi dig.
Behöver du svar snabbt, ring oss direkt:
Kristian Kovacic/Öst: 0707-896290
Markus Carlbom/Väst: 031-7920710
Erik Wingholm/Syd: 0705-957810

i
Hör av dig

Specificera vad du vill lyfta med mått och vikt, storlek på arbetsområdet samt lyfthöjd för att få en korrekt offert.

Är du osäker?
Ring oss på 0300 185 00 (8.00-17.00) för rådgivning

Kontakta oss

Go to the top