Vägning av läkemedel

När renlighet kommer först kan vi hjälpa er att skapa en ergonomisk, effektiv och säker arbetsplats. Med TAWIs rostfria lyfthjälpmedel kan ni minska både tidsåtgång och kostnader vid vägning av läkemedel.

man using vacuum lifting trolley in starting point in production for the materials coming from a warehouse and entering the area of ​​work.

Vägning och dosering

Vägningsrummet är inkörsporten till tillverkningen och en viktig punkt för hantering av inkommande material från lager. Den manuella hantering som sker här är avgörande för den fortsatta tillverkningsprocessen. Genom noggrann planering av layout, utrustning och processer i vägningsrummet kan ni skapa en stabil utgångspunkt för effektiv läkemedelstillverkning.

  • Säker och ergonomisk vägning av läkemedel
  • Rostfria verktyg och lösningar för ATEX-zoner
  • Förbättrad ergonomi och säkerhet på arbetsplatsen

Vägningsrummets utformning och utrustning kan variera beroende på vilken typ av beredning som ska ske, men några grundprinciper bör gälla alla vägningsrum för läkemedel: ett enkelriktat flöde av material och personal, särskiljning mellan skadliga och icke skadliga substanser, samt separation av produkter för lagring och tillverkning.

Olika typer av lyftverktyg används ofta för att underlätta den manuella hanteringen i vägningsrum i läkemedelsindustrin. Vilka verktyg som passar ert vägningsrum bäst beror på vilken manuell hantering som krävs, och vilken renrumsnivå som krävs.

TAWI erbjuder ett brett sortiment av rostfria lyftverktyg som är enkla att rengöra. Våra mobila lyftar används ofta för att förflytta råmaterial in i vägningsrummet, men även för att transportera pack med uppvägt material från vägningsrummet till beredningsområdet. Lyftarna kan enkelt flytta, lyfta, vrida och tippa alla typer av tunnor eller hinkar, men används även för att transportera säckar eller andra typer av behållare inom vägningsrummet. Innan förflyttning från ett slutet område till ett annat högtryckstvättas vagnen för att undvika kontaminering.

Man i livsmedelsfabrik lyfter säck med hjälp av en vakuumlyft med sugfot för säckar

Spara tid och pengar med effektiv manuell hantering

Våra rostfria vakuumverktyg underlättar manuell hantering av säckar så att personal i vägningsrummet enkelt kan lyfta tunga och otympliga säckar och hålla dem medan innehållet töms i en hink eller tunna placerad på en golvvåg. Tack vare dess flexibilitet kan samma vakuumverktyg även användas för att lyfta tunnan eller hinken från vågen till en pall redo för transport till beredningsområdet.

Som den primära inkörsporten från lagret till tillverkningen har vägningsrummet stor betydelse för hela produktionsprocessen. En väl organiserad utformning och väl vald utrustning säkerställer en friktionsfri och tidseffektiv vägningsprocess.

Se våra produkter för vägningsrum i läkemedelsindustri
Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top