Woman tacking boxes on pallet using a handhold vacuum lifter

Paketering av läkemedel

Med ett brett sortiment av lyftverktyg utvecklade för användning i läkemedelsproduktion kan vi hjälpa till att skapa en snabb och effektiv paketeringsprocess och pålitlig pakethantering. Manuell hantering som är bra för både godset och den som lyfter.

lifting boxes with vacuum lifter

Tidseffektiv och pålitlig hantering av förpackade läkemedel

Läkemedelsindustrin är mycket känslig och tillåter inget utrymme för fel i produktion eller förpackning. Varje aspekt av läkemedelstillverkningen, inklusive förpackningsprocessen, är strikt kontrollerad och styrd av myndighetskrav. Enhetlighet, renlighet, och sterilitet är några aspekter som krävs för att upprätthålla god tillverkningssed. Men i en konkurrensutsatt bransch i ständig utveckling är effektivitet och oavbruten produktivitet precis lika viktigt. För att bibehålla ett oavbrutet och driftsäkert arbetsflöde i paketering och palletering av läkemedel är pålitlig lyftutrustning ett måste.

Att montera förpackningsmaterial i paketeringsmaskiner är ofta tungt och otympligt arbete. Denna tunga uppgift utgör en risk för personen som hanterar förpackningsmaterialet, men även en risk för produktionsstopp om materialet inte snabbt monteras i maskinen. En helt mobil lyft, designad för användning i läkemedelstillverkning, gör jobbet lättare och effektivare. Våra rostfria lyftvagnar gör det möjligt att hantera tunga rullar med förpackningsmaterial utan ansträngning och med god ergonomi, vilket hjälper till att säkerställa oavbruten produktion och en säker arbetsmiljö.

Vakuumassisterad manuell hantering ger trygg och säker hantering av paketerat gods. TAWI erbjuder ett brett sortiment av vakuumverktyg lämpliga för att packa läkemedel i kartonger, och för att flytta de förslutna kartongerna från transportband till pall. Användning av vakuumteknologi i hantering av kartonger säkerställer att kartongerna fyllda med känsliga läkemedel inte skadas i processen. Dessutom förbättras ergonomi och säkerhet på arbetsplatsen, vilket förebygger arbetsskador och trötthet orsakad av repetitiva manuella lyft.

reel lifter in pharma industry

System anpassade för förpackningsprocess

TAWIs lyftar installeras enkelt i våra kundanpassade kransystem, byggda för att passa er anläggning. Genom att designa system som passar era processer kan vi hjälpa till att skapa bästa möjliga arbetsflöde och optimera er produktivitet. För mindre verksamheter är en mobil vakuumlyft ofta det mest kostnadseffektiva alternativet, vilket gör det möjligt för operatören att använda samma verktyg vid flera stationer och enkelt flytta lyften från transportband till pall, eller från ett transportband till ett anat.

Se våra produkter för förpackning av läkemedel
Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top