Vacuum lifter lifting three pails of paint

Palletering av kemikalier

I kemisk industri måste paketering och palletering av färdiga produkter eller ingredienser ske med stor försiktighet. Minsta skada på en förpackning kan exponera innehållet vilken kan leda till att produkten förstörs eller utsätter medarbetare och miljö för allvarliga risker. Dessutom är många kemikalier lättantändliga vilket medför ytterligare risker i hanteringen av dessa produkter.

Lifting chemical products onto pallet

Maximal effektivitet - maximal säkerhet

Palletering har länge varit en manuell och mycket resurskrävande process som ofta resulterat i belastningsskador och skador på produkter eller ingredienser. Med TAWIs vakuumlyftar, lyftar för renrumsmiljö och ATEX-certifierade lösningar kan alla typer av förpackningar och även de mest lättantändliga eller känsliga kemikalier packas och palleteras på ett säkert och effektivt sätt.

Kontakta oss

TAWIs lösningar kan specialanpassas till de flesta fysiska miljöer och bidra till förkortade leveranstider, minskade kostnader och en säkrare arbetsmiljö.

TAWIs rostfria vakuumlyftar och lyftvagnar samt våra ATEX-certifierade lösningar säkerställer ergonomisk och säker hantering och palletering av kemikalier. De är dessutom enkla att installera, enkla att underhålla, och enkla att använda.

Med en vakuumlyft från TAWI klarar alla medarbetare att snabbt och säkert packa även de tyngsta kartonger eller behållare på pall utan att skada förpackningen eller dess innehåll. Detta innebär effektivare paketering och palletering med ökad flexibilitet och mångfald på arbetsplatsen. Du får maximal effektivitet utan någon av de risker som normalt följer med repetitiva lyft, stapling och förflyttning av säckar eller kartonger. Optimala lyft för alla medarbetare, och ett optimalt lyft för er lönsamhet.

Se våra produkter för paketering och palletering av kemikalier
Mer info? Kontakta oss här

Hör av dig när som helst så hjälper vi dig.
Behöver du svar snabbt, ring oss direkt:
Kristian Kovacic/Öst: 0707-896290
Markus Carlbom/Väst: 031-7920710
Erik Wingholm/Syd: 0705-957810

i
Hör av dig

Specificera vad du vill lyfta med mått och vikt, storlek på arbetsområdet samt lyfthöjd för att få en korrekt offert.

Är du osäker?
Ring oss på 0300 185 00 (8.00-17.00) för rådgivning

Kontakta oss

Go to the top