lifting chemicals in hazardous area

Bearbetning av kemikalier

Att samtidigt öka både säkerhet och effektivitet i hanteringen av kemikalier är en utmaning. Du behöver minska mängden manuella lyft och förflyttningar utan att introducera utrustning som riskerar att skada produkten genom kontaminering. TAWIs produkter och lösningar är utformade för att anta den utmaningen – och för att hjälpa till att uppnå maximal ergonomi och säkerhet samtidigt som produktiviteten ökar.

lifting cannisters onto pallet using vacuum lifter

Balans utan uppoffringar

De material som används i kemisk industri kommer ofta till fabriken i säckar av papp eller plast (ibland i tunnor eller andra behållare). Dessa förpackningars storlek och ömtålighet leder till ett flertal utmaningar i hanteringen. Säckarna är ofta tunga och spricker lätt, vilket gör dem svåra att lyfta och hantera på ett ergonomiskt sätt. Att lyfta dessa tunga säckar och hålla dem medan man öppnar dem och tömmer ut innehållet kan till och med vara svårt för två personer som hjälps åt, samtidigt som det innebär stor risk för kontaminering av produkten.

 

Kontakta oss

Med TAWIs vakuumlyftar kan en enda person göra det som tidigare varit ett jobb för två eller fler; lyfta säckar på upp till 80 kg med minimal ansträngning eller risk för kontaminering. Detta minskar både risken för arbetsskador och skador på era produkter. En enda medarbetare kan lyfta säcken från pall till blandkärl, tömma den och blanda ingredienser utan att tappa greppet med sugfoten, på rekordtid. På så sätt ökar tempot och effektiviteten i arbetet, risken för kontaminering eller explosion minskar, och både tid och pengar sparas in i processen.

TAWIs vakuumsystem finns i rostfritt stål anpassade för renrumsmiljö eller andra bearbetningsområden där farliga eller flyktiga ämnen hanteras. Våra lösningar är även anpassade för krävande miljöer som måste uppfylla krav från EU eller andra myndigheter, och vi erbjuder ett komplett sortiment av lösningar anpassade för ATEX-miljö. Dessa lyftar kan installeras i de mest känsliga och explosionsfarliga miljöer där ATEX-certifiering krävs. Vi erbjuder även ATEX-certifierade pumpar för säker användning i ATEX-zon.

Se våra produkter för kemikaliebearbetning
Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top