Hantering av flyggods

TAWI lyftlösningar för flygplatser ger snabb och effektiv förflyttning av last mellan pallar och/eller containrar.

Lifting baggage at airport terminal

Lastning och avlastning av flyggods på flygplatser

Flyggods transporteras över hela världen i fraktflygplan som vanligtvis är lastade med ULD:er (flygcontainrar) eller containrar och lastpallar. Innan lasten lastas i flygplanet ska den sorteras och läggas i en ULD, ett arbete som också innefattar förflyttning av flyggods mellan lastpallar och öppna containrar. 

Efter avlastning av flygplanet måste lasten i ULD:n lastas av på lämpliga typer av lasttransportörer som används för nästa transport på flygplatsen. Denna lastnings-, avlastnings- och sorteringsprocess utförs ofta manuellt vilket orsakar arbetsrelaterade belastningsskador med försämrad produktivitet och hög sjukfrånvaro som följd. 

Säker höghastighetslyftning av kartonger på flygplatser

TAWI har utvecklat lyftlösningar för högfrekvent flyggods för att lösa hanteringsproblemen inom flyggodsterminaler. Lösningarna fokuserar på att förbättra arbetares tillfredsställelse och produktivitet, minska arbetsrelaterade belastningsskador och minimera godsskador.

TAWI ergonomiska lösningar för flyggods används i en mängd olika tillämpningar:

  1. Flytta last mellan ULD:er av lastpallstyp (PAG, PYB osv.) ULD:er i form av öppna containrar (AKH, AAX)
  2. Lasta eller lasta ur ULD:er i form av stora containrar (AMJ, AAX, AAC, AMX, AML, AMJ, AAA, AMD)
  3. Utöver specialiserade flyggodslösningar erbjuder TAWI även lösningar för lastbärare som givetvis även kan anpassas för hantering av flyggods. Detta inkluderar lösningar föravlastning av containrar och lastbilssläpsamt lösningar för sortering och pallning av inkommande eller utgående paket.

Vad TAWI lyftutrustning för flyggods kan göra för dig

Resultatet är ergonomiska lyftlösningar för flyggods på flygplatser som kan öka produktiviteten och samtidigt minska risken för arbetsskador genom repetitiva belastningar.

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top